Back to top

Vizitka

Naslov:

Border Education - Space, Memory and Reflections on Transculturality 

Akronim:

BE-SMaRT

Šifra projekta:

BW-2014-1-DE03-KA200-001602/VG-SPS-BW-14-001602-3

Trajanje:

2014 – 2017

Financer:

Evropska unija

Odgovorni nosilec projekta:

Pädagogische Hochschule (PH) Freiburg/ University of Education

Vodja projekta:

Olivier Mentz

Projektni partnerji:

Univerza v Ljubljani (Oddelek za geografijo FF UL), University Lyon 1, St. Mary's University College,

Malardalen University, Europäische Akademie Otzenhausen, Tartu Ülikool (Haridusteaduste instituut)

Člani projektne skupine:

Tatjana Resnik Planinc, Mojca Ilc Klun, Boštjan Rogelj, Katja Vintar Mally

 

Vsebina oz. opis:

V mednarodnem projektu, ki se ukvarja z izobraževanjem o mejah, sodeluje šest držav: poleg Slovenije (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta) še Nemčija (Pedagoška fakulteta Freiburg in Evropska akademija Otzenhausen), Švedska (Mälardalen univerza v Eskilstuni), Francija (IUFM akademija iz Lyona), Velika Britanija (Univerzitetni kolidž iz Belfasta, Severna Irska) ter Estonija (Univerza v Tartuju).

Projekt BE-SMaRT se ukvarja z raziskovanjem »mej« v njihovem najširšem smislu, saj proučuje fizične/geografske meje, zgodovinske, geo-politične, družbeno-politične, kulturne, gospodarske meje ter jezikovne vidike mej. Zanima ga njihov vpliv na življenjske izkušnje (mladih) ljudi ter izoblikovanje identitet znotraj vedno bolj globaliziranih družb. Učitelje, tako zaposlene kot tiste, ki se za ta poklic šele izobražujejo, želi spodbuditi h kritičnemu razmisleku o vlogi miselnih mej v dejanjih in praksi vsakodnevnega življenja evropskih državljanov.

Eden glavnih ciljev projekta je priprava visokošolskega modula. V ta namen bodo partnerji izdelali komparativni pregled obstoječih relevantnih teoretičnih in empiričnih študij v sodobnem akademskem diskurzu. Pri tem bodo izhajali iz nacionalnega konteksta in se osredotočali na vsebine o mejah in spominih. Končni cilj pregleda je izdelava bibliografije, ki se lahko kasneje vključi v nabor materiala za izvedbo modula. Obenem konzorciju omogoča uporabo relevantnega znanja ter mednarodno primerjavo različnih percepcij tematike mej.

V okviru projekta se izvede mednarodno raziskavo med študenti – bodočimi učitelji. Cilj raziskave je razumeti percepcijo mej med študenti. Znanstvena interpretacija podatkov bo omogočila konzorciju poznavanje prevladujočih percepcij med študenti in posledično bolj natančno definiranje ustreznega materiala in metodologije samega modula.

Glavni namen modula je razvijanje kritične refleksije med študenti/udeleženci o njihovi lastni percepciji mej, razumevanja povezave med mejami in spominom ter razumevanja dejstva, da se morajo usposobiti za razvijanje učnih scenarijev v šoli, ki morajo za dosego cilja temeljiti na kritični refleksiji in uporabi ustreznega gradiva.

 

 

Rezultati

Spletna stran projekta: https://sites.google.com/site/besmartproject/home

Transformativno učenje v geografskem izobraževanju (BE-SMaRT delavnica, 24. oktober 2016 ).

The annotated bibliograpy will be published in June 2017 in the academic book series "Europa lernen. Perspektiven für eine Didaktik europäischer Kulturstudien" at the LIT Verlag as 6th volume: Angela Vaupel (ed.): Borders, Memory and Transculturality An Annotated Bibliography on the European Discourse.

International Conference on the Occasion of the 60th Anniversary of the Signing of the Treaty of Rome: "(Re-)Thinking the World" - Connecting Borders and Memories in European Teacher Education (5th to 7th of July 2017 , University of Education Freiburg (Germany))