Back to top

Naslov:

DERREG: Developing Europes Rural Regions in the Era of Globalisation

Akronim:

DERREG

Šifra projekta:

RTD/L.2/J-MB/PL D(2008)513693 (2009-2011)

Trajanje:

2009 – 2011

Financer:

Evropska komisija

Odgovorni nosilec projekta:

Aberystwith University

Vodja projekta:

Michael Woods

Projektni partnerji:

Oddelek za geografijo FF UL

Člani projektne skupine:

Barbara Lampič, Irena Mrak, Irma Potočnik Slavič

 

Vsebina oz. opis:

Globalizacija je eden ključnih dejavnikov socialnega, gospodarskega, kulturnega in političnega spreminjanja podeželja v Evropi. Obstoječe študije se najpogosteje osredotočajo na posamezne dejavnosti, procese ali območja. Ob tem se kaže pomanjkanje celovitega analitičnega pristopa, ki bi pripomogel k učinkovitosti regionalnih razvojnih strategij.

Namen projekta DERREG je oblikovanje interpretacijskega modela, ki bo raziskovalcem in regionalnim akterjem omogočal boljše razumevanje in odzivnost na procese, ki jih na podeželje prinaša globalizacija.

V projektu DERREG so bile izvedene empirične raziskave štirih tematskih sklopov:

 • podjetništvo na podeželju,
 • mednarodna mobilnost in migracije podeželskega prebivalstva,
 • okoljski kapital in trajnostni razvoj podeželja,
 • upravljanje, znanje in inovacije na podeželju.

Zaključni delovni sklop je bil namenjen oblikovanju sinteze.

Mednarodna projektna skupina DERREG je ves čas izvajanja projekta sodelovala z deležniki in raziskovalci na državni, regionalni in lokalni ravni z namenom nadgraditi obstoječe znanje in oblikovati priporočila za regionalne razvojne strategije.

V raziskavo je bilo vključenih deset območij, od tega dve v Sloveniji:

 1. Oevre Norrland, Švedska
 2. West Region, Irska
 3. Alytus, Litva
 4. Comarca de Verín, Španija
 5. Goriška statistična regija, Slovenija
 6. Pomurska statistična regija, Slovenija
 7. Jihomoravskýkraj, Češka
 8. Westerkwartier, Nizozemska
 9. Regierungsbezirk Dresden, Nemčija
 10. Saarland, Nemčija

 

Rezultati

 • Povezava na spletno stran projekta: http://www.derreg.eu/
 • Organizacija mednarodne konference v Sloveniji (2011): Globalization and Rural Regions in Europe: Impacts, Challenges and Lessons, Murska Sobota, Slovenia, 12th and 13th October 2011.
 • LAMPIČ, Barbara, MRAK, Irena, POTOČNIK SLAVIČ, Irma. Transformation of rural Slovenia : the Pomurje region in search of new development paths. V: MCDONAGH, John (ur.), NIENABER, Birte (ur.), WOODS, Michael (ur.). Globalization and Europeʼs rural regions, (Perspectives on rural policy and planning). Farnham; Burlington: Ashgate. cop. 2015, str. 125-142.
 • LAMPIČ, Barbara, MRAK, Irena. Amenity migrants in Slovenia: between tradition and globalization. V: MOSS, Laurence A. G. (ur.). Global amenity migration : transforming rural culture, economy & landscape. Kaslo (British Columbia); Port Townsend (Washington): The New Ecology Press. cop. 2014, str. 293-309.
 • LAMPIČ, Barbara, MRAK, Irena. Rich in environmental capital - weak in regional development : the case of the Pomurska region in Slovenia. V: KRISZAN, Michael (ur.). Use or protect - environmental capital and regional development in the rural areas of Europe : research findings and experiences from the EU project DERREG, (Forum ifl, Hft. 20). Leipzig: Leibniz-Institut für Länderkunde. 2013, str. 36-47.
 • LAMPIČ, Barbara, MRAK, Irena. Globalization and foreign amenity migrants : the case of foreign home owners in the Pomurska region of Slovenia. European Countryside, 2012, vol. 4, no. 1, str. 45-56. http://versita.metapress.com/content/hx2g70m705x42k37/fulltext.pdf, doi: 10.2478/v10091-012-0013-8.
 • LAMPIČ, Barbara, MRAK, Irena, POTOČNIK SLAVIČ, Irma. The impacts of globalization in rural areas of Slovenia : examples from the Pomurje and Goriška regions. V: ZORN, Matija (ur.), CIGLIČ, Rok (ur.), PERKO, Drago (ur.). Geographical tidbits from Slovenia : special issue on the occasion of the 32nd International Geographical Congress in Cologne, (Geografski vestnik, 84, 1). Ljubljana: Association of Slovenian Geographers: = Zveza geografov Slovenije. 2012, str. 151-162.