Back to top

Naslov:

Freely Accessible Central European Soil

Akronim:

FACES

Šifra projekta:

2015-1-PL01-KA203-016480

Trajanje:

2015 – 2018

Financer:

Evropska komisija

Odgovorni nosilec projekta:

Nicolaus Copernicus University in Toruń (Poljska)

Vodja projekta:

Ime in priimek vodje projekta

Przemyslaw Charzynski

Projektni partnerji:

Oddelek za geografijo FF UL

Člani projektne skupine:

Oddelka za geografijo

 

Vsebina oz. opis:

Glavni namen projekta je vzpostavitev mednarodne digitalne platforme in podatkovne baze za izmenjavo informacij o klasifikaciji prsti, kar je nujno potrebno pri poučevanju, izobraževanju in okoljskih strokah.

Glavni cilji:

  • Priprava priročnika / učbenika za opis profilov prsti, ki bi bil namenjen izobraževalnim potrebam.
  • Vzpostavitev enotne zbirke podatkov o prsteh Srednje Evrope, ki temeljijo na klasifikaciji WRB (ver. 2014).
  • Izdelava spletnih prikazov, 3D sferičnih panoramskih posnetkov profilov prsti in okoliške pokrajine, ki služili kot didaktično orodje za Univerze po Evropi.
  • Izdaja serije atlasov prsti (albumi).
  • Proučevanje uporabnosti tretje izdaje WRB klasifikacije prsti na območju partnerskih držav.
  • Vrednotenje sistema WRB klasifikacije s poudarkom na različnih naravnih dejavnikih partnerskih držav.
  • Priprava univerzitetnega učnega načrta posvečenega poučevanju na podlagi tretje izdaje WRB klasifikacije prsti (2014/15).
  • Vrednotenje izdelanega poskusnega modela poučevanja na podlagi študentskih delavnic.

 

Rezultati

Projekt je v teku, trenutne informacije in stanje je dostopno na:

https://sites.google.com/site/centraleuropesoils/home