Back to top

Vizitka

Naslov:

Izobraževanje, informiranje in ozaveščanje javnega potniškega prometa

Akronim:

Dobimo se na postaji

Šifra projekta:

 

Trajanje:

2010 – 2013

Financer:

Ministrstvo za promet in infrastrukturo

Odgovorni nosilec projekta:

Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

Vodja projekta:

Matej Ogrin

Projektni partnerji:

Urbanistični inštitut Rs, Društvo Focus, CIPRA Slovenije, Mayer McCann, Biro POMLAD, Valicon

Člani projektne skupine:

Oddelka za geografijo

 

Vsebina oz. opis:

Projekt je promoviral trajnostno mobilnost med raznimi ciljnimi skupinami mladine v procesu izobraževanja, od vrtcev do fakultet. Opravljen je bil tudi pregled stanja javnega potniškega prometa v Sloveniji in pripravljena pedagoška gradiva za učitelje v osnovnih šolah ter vzgojitelje v vrtcih.

 

Rezultati

Priročnik trajnostna mobilnost v vrtcih

Priročnik trajnostna mobilnost v osnovnih šolah