Back to top

Naslov:

 Meritve kakovosti zraka v MOL – meritve dušikovega dioksida, benzena in ozona

Akronim:

 

Šifra projekta:

430-144/2013-8

Trajanje:

marec 2013 – marec 2014

Financer:

Evropski regionalni razvojni sklad

Odgovorni nosilec projekta:

Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

Vodja projekta:

Matej Ogrin

Projektni partnerji:

Agencija RS za okolje

Člani projektne skupine:

doc. dr. Katja Vintar Mally,

 

Vsebina oz. opis:

Projekt se je osredotočil na meritve kakovosti zraka v Mestni občini Ljubljana. Šlo je za meritve dušikovega dioksida, ozona in benzena z metodo difuzivnih vzorčevalnikov v gosti prostorski mreži z namenom dobiti vpogled v heterogenost mestnega prostora z vidika kakovosti zraka. Izvedeni sta bili zimska ter letna kampanja, na podlagi meritev pa smo izračunali tudi oceno letne onesnaženosti zraka z omenjenimi onesnaževali.

 

Rezultati

Geograff 14 – Onesnaženost zraka v Ljubljani

Geograff 18 – Nitrogen Dioxide Concentrations and Black carbon Concentrations in Ljubljana