Back to top

Naslov:

Perception, Attitude, Movement - Identity Needs Action

Akronim:

PAM-INA

Šifra projekta:

502077-LLP-1-2009-1-DE-COMENIUS-CMP

Trajanje:

2009 – 2012

Financer:

Evropska unija

Odgovorni nosilec projekta:

Pädagogische Hochschule (PH) Freiburg/ University of Education

Vodja projekta:

Olivier Mentz

Projektni partnerji:

Univerza v Ljubljani, University of Aegean, University Lyon 1,  Pedagogical University Krakow,

European University Cyprus, St. Mary's University College, Malardalen University

Člani projektne skupine:

Tatjana Resnik Planinc, Mojca Ilc Klun

 

Vsebina oz. opis:

V mednarodnem projektu PAM-INA (Perception, Attitude, Movement – Identity Needs Action), ki je potekal pod okriljem Programa vseživljenjskega učenja Evropske unije, je sodelovalo osem evropskih držav (Slovenija, Nemčija, Švedska, Poljska, Velika Britanija, Francija, Ciper, Grčija). Glavni cilj projekta je bil ugotoviti dojemanje/razumevanje, odnos/povezanost in načine izražanja ideje evropske identitete med mladimi v Evropi. V sklopu projekta je bila opravljena mednarodna raziskava med mladimi v vseh osmih državah partnericah, izdani dve znanstveni monografiji ter priročniki za učitelje in dnevniki učenja v sedmih jezikih.

 

Rezultati

 

 

 

 

 

  • Spletna stran projekta
  • RESNIK PLANINC, Tatjana, ILC KLUN, Mojca. European identity in Slovenian education system through geographical perspective. Hrvatski geografski glasnik, ISSN 1331-5854, 2011, vol. 73, br. 1, str. 301-319,
  • RESNIK PLANINC, Tatjana. European dimension and European identity through the perspective of geography teaching in Slovenia. Dela, ISSN 0354-0596. [Tiskana izd.], 2012, [Št.] 37, str. 5-25, ilustr. http://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/view/dela.37.1.5-25/718, doi: 10.4312/dela.37.1.5-25.
  • KLONARI, Aikaterini, RESNIK PLANINC, Tatjana. European identity at the crossroads. V: RESNIK PLANINC, Tatjana (ur.). Book of abstracts. 1st ed. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = University Press, Faculty of Arts, 2012, str. 15-17.
  • RESNIK PLANINC, Tatjana. Evropska identiteta v geografskem izobraževanju. Geografija v šoli, ISSN 1318-4717, 2012, letn. 21, št. 3, str. 63-69. [
  • KARY, Simone, MENTZ, Olivier, RESNIK PLANINC, Tatjana, ILC KLUN, Mojca, PUKLEK LEVPUŠČEK, Melita, KLONARI, Aikaterini, TERKENLI, Theano, KOUKOUROUVLI, Nikoletta, CLERC, Pascal, CHEVALIER, Dominique, PORHEL, Vincent, PIRÓG, Danuta, SYMEOU, Loizos, PHILIPPOU, Stavroula, MCKAY, Tracey, VAUPEL, Angela, NIKLASSON, Laila, HEROLD, Raja (prevajalec, urednik). Živeti in misliti Evropo : PAM-INA priročnik za učitelje. 1. izd. V Ljubljani: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = University Press, Faculty of Arts; Freiburg: Pädagogische Hochschule, 2012. 51 str., ilustr. ISBN 978-961-237-533-1.
  • KARY, Simone, MENTZ, Olivier, RESNIK PLANINC, Tatjana, PUKLEK LEVPUŠČEK, Melita, ILC KLUN, Mojca, KLONARI, Aikaterini, TERKENLI, Theano, KOUKOUROUVLI, Nikoletta, CLERC, Pascal, CHEVALIER, Dominique, PORHEL, Vincent, PIRÓG, Danuta, SYMEOU, Loizos, PHILIPPOU, Stavroula, MCKAY, Tracey, VAUPEL, Angela, NIKLASSON, Laila. Living in and reflecting on Europe : the PAM-INA teacher manual and resources. 1st ed. Ljubljana: University Press, Faculty of Arts; Freiburg: University of Education, 2012. 52 str., ilustr. ISBN 978-961-237-534-8.
  • KLONARI, Aikaterini (urednik), RESNIK PLANINC, Tatjana (urednik). European identity at the crossroads, (Europa lernen, vol. 3). Zürich; Berlin: LIT, 2013. 207 str., graf. prikazi. ISBN 978-3-643-90436-2.
  • RESNIK PLANINC, Tatjana, ILC KLUN, Mojca, PUKLEK LEVPUŠČEK, Melita. Evropska dimenzija v učnih načrtih slovenskih družboslovnih predmetov. Pedagoška obzorja, ISSN 0353-1392, 2015, letn. 30, [št.] 1, str. 3-20.