Back to top

Naslov:

School on the Cloud

Akronim:

 SoC

Šifra projekta:

543221-LLP-2013-1-GR-KA3-KA3NW

Trajanje:

2014 – 2016

Financer:

Evropska komisija

Odgovorni nosilec projekta:

Doukas ED AE (Grčija)

Vodja projekta:

Panos Papoutsis

Projektni partnerji:

Oddelek za geografijo FF UL, Geodetski inštitut Slovenije,

Člani projektne skupine:

Blaž Repe

 

Vsebina oz. opis:

Silovit napredek v informacijsko-komunikacijski tehnologiji (IKT) tudi vsem ravnem izobraževanja omogoča odkrivanje in uveljavljanje novih načinov poučevanja in učenja, a obenem tudi dopolnjevanje ali izpopolnjevanje dosedanjih načinov dela. Morda se doslej marsikatera možnost IKT v šolah in doma ni uveljavila v skladu s pričakovanji in navdušenjem snovalcev in razvijalcev. Obenem pa so številne IKT novosti v dobrem desetletju globoko zaznamovale zasebno in javno življenje, tudi izobraževanje. V mreži SoC želimo ugotoviti stanje in možnosti najsodobnejših dinamičnih načinov poučevanja in učenja, kakršnim računalništvo v oblaku ponuja tehnološko in organizacijsko podporo. In seveda načine, kako te možnosti čim bolje izkoristiti danes in v prihodnje. Med pomembne možnosti, ki jih IKT v oblaku omogoča v šoli, lahko na primer uvrstimo:  

  • skrajno zmanjšanje neposredne odvisnosti od strojne in programske opreme;
  • storitve, podatki in druga gradiva, orodja v oblaku; babice v oblaku :) oglejte si zanimivo predavanje zdaj že legendarnega Sugata Mitra: https://youtu.be/y3jYVe1RGaU  
  • omogočanje povezovanja, sodelovanja, izmenjave znanja in gradiv,...
  • učenje (učno okolje) prilagojeno posamezniku.

 

Glavne naloge partnerske mreže “Šola v oblaku”:

  • izvaja raziskave in izdeluje pregled stanja na tem področju;
  • preizkuša pedagoške pristope;
  • izdeluje navodila za učitelje in izobraževalce učiteljev;
  • vzpostavila je 4 delovne skupine za področja upravljanja, poučevanja, učenja in digitalno prihodnost, ki temelji na računalništvu v oblaku;
  • izdelala je spletno stran SoC s storitvami dostopa do gradiv, spletne skupnosti, možnosti izobraževanja in izdelkov, raziskovalnih poročil ter virov SoC;
  • diseminira SoC in razširja skupnost preko širše mreže partnerjev.

 

Rezultati

http://www.schoolonthecloud.net/3rd-summit

http://www.schoolonthecloud.net/outputs

http://www.schoolonthecloud.net/outputs02

http://schoolonthecloud.eu/

Facebook stran: https://www.facebook.com/SchoolOntheCloud