Back to top

Naslov:

Social Business Educational EcoSystem for Sustainability and 

Akronim:

SocialB

Šifra projekta:

612579-EPP-1-2019-1-IE-EPPKA2-KA 

Trajanje:

januar 2020 – december 2022

Financer:

EU

Odgovorni nosilec projekta:

Limerick Institute of Technology, Irska

Vodja projekta:

Seamus Hoyne

Projektni partnerji:

Irska: Limerick Institute of Technology (Thurles) kot predstavnik višješolske izobraževalne ustanove; Ballyhoura Development kot predstavnik socialnega podjetja;

Italija: Univerza v Rimu Tor Vergata kot predstavnica visokošolske izobraževalne ustanove; Programma Integra kot predstavnik socialnega podjetja;

Grčija: Univerza v Patrasu kot predstavnica visokošolske izobraževalne ustanove; Olympic Training and Consulting kot predstavnik ustanove, ki razvija virtualno izobraževanje in usposabljanje;

Slovenija: Univerza v Ljubljani (FF in EF) kot predstavnica visokošolske izobraževalne ustanove;  Razvojna agencija Kozjansko kot predstavnik razvojne agencije. 

 

Člani projektne skupine:

Irma Potočnik Slavič, Barbara Lampič, Sara Uhan (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta), Alenka Slavec Gomezel (Ekonomska fakulteta UL)