Back to top

Naslov:

Transnational Education in LEADER Implementation

Akronim:

TELI 2 

Šifra projekta:

 

Trajanje:

september 2016 – september 2018

Financer:

Evropska unija

Odgovorni nosilec projekta:

Limerick Institute of Technology (LIT)

Vodja projekta:

Shane O´Sullivan

Projektni partnerji:

LIT, Irska; Dolina Raby, Poljska; SECAD, Irska; Dobrogea Centrala, Romunija;

Razvojna Agencija Kozjansko, Slovenija; LAS Zeleni Bregi, Hrvaška; ACE, Portugalska; LAS Zrinska Gora-Turopolje, Hrvaška;

ADRIMAG, Portugalska; Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Slovenija.

Člani projektne skupine:

Irma Potočnik Slavič, Barbara Lampič

 

Oblikovanje »training modela«, ki bo učinkovito naslovil potrebe LASov v nacionalnem in mednarodnem okolju. Prenos primerljivih in uspešnih praks. Testiranje učinkovitosti modela (večdnevne delavnice). Akreditiranje izobraževalnega programa, dostopnega vsem LASom po Evropi.

 

Rezultati

  • LEADER Country Statement (oktober 2016).
  • (december 2016): LASi na nacionalni in mednarodni ravni – katere vsebine pri svojem delu najbolj pogrešajo?
  • Priprava učnega načrta, njegova akreditacija (2017, 2018).
  • Delavnice za udeležence (2017, 2018).
  • Fokusna skupina v Sloveniji: diseminacija rezultatov (maj 2018).

 

Spletna stran projekta (logo, poročila, novice, dogodki): teli2.eu.

 

Več o aktualnostih v prvem novičniku: http://teli2.eu/newsletter-1-january-2018/

 

Povzetek poročila.