Back to top

Naslov:

University Educators for Sustainable Development

Akronim:

UE4SD

Šifra projekta:

540051-LPP-1-2013-1-UK-ERASMUS-ENW

Trajanje:

oktober 2013 – september 2016

Financer:

Evropska unija

Odgovorni nosilec projekta:

University of Gloucestershire (Velika Britanija)

Vodja projekta:

Daniella Tilbury

Projektni partnerji:

Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in še 51 drugih partnerjev iz 33 evropskih držav

Člani projektne skupine:

Katja Vintar Mally, Matej Ogrin, Simon Kušar

 

Vsebina oz. opis:

V triletnem projektu University Educators for Sustainable Development (UE4SD) je sodelovalo 52 partnerjev iz 33 evropskih držav; med njimi tudi Univerza v Ljubljani (Oddelek za geografijo Filozofske fakultete) in Univerza v Mariboru (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo). Ključna cilja projekta sta bila osnovanje evropske skupine ekspertov s področja izobraževanja za trajnostni razvoj v visokem šolstvu ter delitev izkušenj s partnerji in ostalimi deležniki. Projekt si je prizadeval za vključevanje trajnostnega razvoja v visokošolske študijske programe, zlasti s spodbujanjem profesionalnega razvoja visokošolskih učiteljev na področju izobraževanja za trajnostni razvoj. V vseh vključenih državah je bil ob začetku projekta pripravljen pregled stanja in prevladujočih praks v visokem šolstvu, na podlagi česar so bila izdelana regionalna poročila (za vzhodni, zahodni, severni in južni del Evrope) in skupno evropsko poročilo. Na podlagi evidentiranja dobrih praks iz vseh partnerskih držav so bili izbrani in v posebni publikaciji predstavljeni najboljši primeri, ki so skupaj z ugotovitvami iz pregleda stanja nudili pomemben vir za razvoj tako imenovane Akademije izobraževanja za trajnostni razvoj v visokem šolstvu. Vzporedno je bila razvita še posebna spletna platforma, kjer so objavljena vsa gradiva in dokumenti, povezani z izobraževanjem za trajnostni razvoj.

Rezultati

Spletna stran projekta: http://www.ue4sd.eu/

Spletna platforma: http://platform.ue4sd.eu/

Povezava do poročila o stanju: http://www.ue4sd.eu/images/RegionalMapping/UE4SD_State-of-the-art-report.pdf

Povezava do publikacije dobrih praks: http://www.ue4sd.eu/images/2015/UE4SD-Leading-Practice-PublicationBG.pdf