Back to top

Naslov:

Educating Youth for the Alps:(re)connecting Youth and Mountainge for an inspiring future in the Alps.

Akronim:

YOUrALPS 

Šifra projekta:

 384

Trajanje:

16. november 2016 – 31. oktober 2019

Financer:

 EU – ERDF (sofinancer)

Odgovorni nosilec projekta:

ALPARC

Vodja projekta:

Letizia Arneodo

Projektni partnerji:

Educ'alpes – Mreža izobraževanja za gorska območja, Asters, Conservatoire d'Espaces Naturels de Haute-Savoie,

Etablissement Public Local d'Enseignement et de Formations Professionnelles Agricoles (EPLEFPA) de Chambéry – La Motte-Servolex,

Regione Lombardia - Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, Fondazione Lombardia per l’Ambiente, Regionalmanagement

Burgenland GmbH, Verband der Naturparke Österreichs, Nationalparkverwalt ung Berchtesgaden, Oddelek za geografijo Univerze v Innsbrucku,

Biotehniški center Naklo,Oddelek za geografijo Univerze v Ljubljani

Člani projektne skupine:

izr. prof. dr. Matej Ogrin, izr. prof. dr. Katja Vintar Mally, izr. prof. dr. Tatjana Resnik Planinc, dr. Mojca Ilc Klun, Kristina Glojek, mag.

 

Vsebina oz. opis:

 YOUrALPS – Izobraževanje MLADIH za ALPE

Skupna opažanja: Pomanjkanje stika med mladimi in Alpami

 

Strokovnjaki po celem svetu zaznavajo pomanjkanje stika mladih z okoljem, v katerem živijo. Pri alpski mladini to vodi tudi k zamiranju alpske identitete ter z gorami povezanega znanja in izkušnj. Mladi v Alpah, med katerimi se jih le malo zaveda vrednosti in priložnosti, ki jih ponuja naravna in kulturna dediščina Alp, se dolgoročno težko ustalijo v gorskih območjih. Zato je potrebno mlade bolje informirati in spodbuditi njihovo zavedanje o alpski dediščini, vključno s tem, kaj jim lahko ta ponudi v smislu ekonomskih in socialnih priložnostih.

YOUrALPS se spopada z izzivom dviga zavedanja mladih o alpski dediščini

 

Cilji INTERREG-ovega Alpine Space projekta YOUrALPS 2016–2019 je vzpostaviti vsebinsko strukturo gorskega izobraževanja v Alpah ter vrednote in znanje o gorah celoviteje vključiti v prakso in v učne načrte.

YOUrALPS vključuje več aktivnosti. Gre za identifikacijo, medsebojno povezovanje in vključevanje različnih akterjev, raztresenih po celotnem alpskem prostoru v vsealpsko mrežo, ki bo spodbujala izmenjave, sinergije in sodelovanje na tem področju. Eno izmed orodij mreže bo participativna spletna platforma.

Analiza izkušenj in dobrih praks na področju gorskega okoljskega izobraževanja širom Alp, (vključno s poglobljeno analizo političnih strategij vsake izmed držav na tem področju) bo predstavljena v primerjalnem poročilu. Vključevala bo priporočila in bo razdeljena med odločevalce v vsaki izmed držav. Zahvaljujoč izmenjavam, usposabljanjem, delavnicam in poskusom na pilotnih lokacijah bo mogoče oblikovati »Model alpske šole«. Model bo dopolnjen z zbirko učnih pripomočkov, vezanih na dediščino Alp.

Projekt ima neposredne in dolgoročne vplive

Od »Modela alpske šole« bodo imeli koristi študentje, pedagogi in vključeni odločevalci, kot tudi prihodnje generacije učencev. Odločevalcem bo na voljo prenosljiv model. YOUrALPS bo ustvaril nove priložnosti za mlade ter okrepil njihovo vlogo in vključenost na alpskem območju z namenom oblikovanja boljše prihodnosti zanje.

Rezultati

- Spletna stran projekta http://www.alpine-space.eu/projects/youralps/en/home

- Infodan o projektu za različne deležnike s področja poučevanja v Sloveniji, Trenta, 22. maj 2018. Sporočilo za javnost si lahko preberete v priponki.