Back to top

Razpis za "Nagrado NEWBIE" 2019 (odprt od 15. 10. 2019 do 20. 1. 2020). 

Druga »Nagrada NEWBIE 2019« za najbolj uspešnega in inovativnega novega pristopnika na kmetiji v Sloveniji

“Nagrada NEWBIE” je namenjena uspešnim in inovativnim novim pristopnikom v kmetijstvu ter se podeljuje v devetih partnerskih državah v Evropi. Namen nagrade je prepoznati in predstaviti tiste kmete/kmetice, ki bodo spodbujali in navdihovali predvsem tiste, kateri vstopajo v kmetijski sektor. Nagrajenci bodo imeli možnost dodatnega usposabljanja, snemanja predstavitvenega videa in/ali udeležbe na mednarodni konferenci NEWBIE (v letu 2020 ali 2021), kjer se bodo lahko srečali z drugimi inovativnimi novimi pristopniki v kmetijstvu iz vse Evrope.

 

Kdo je novi pristopnik v Mreži NEWBIE?

Vsakdo, ki se povsem na novo vključi v kmetijsko dejavnost (novinec), ali se vključi v obstoječo kmetijo (naslednik) ter vzpostavi inovativni poslovni model. Novi pristopniki so osebe različnih starosti, z raznolikimi izkušnjami v kmetijstvu in z raznovrstnim dostopom do virov.

 

Nagrada je razpisana in financirana v okviru projekta NEWBIE (New Entrant netWork: Business models for Innovation, entrepreneurship and resilience in European agriculture). Evropska komisija v sklopu tega projekta, ki traja od 2018 do 2021, financira nagrado v devetih evropskih državah (Slovenija, Nemčija, Francija, Bolgarija, Belgija, Združeno kraljestvo, Irska, Nizozemska, Portugalska). Slovenski nagrajenci bodo imeli priložnost in možnost svoje inovativne pristope primerjati tudi z drugimi dobrimi praksami evropskih kmetov.

 

Prijavitelji morajo ob upoštevanju vstopnega kriterija (tj. aktivno delo na kmetiji od dveh do desetih let) na kratko predstaviti vstopni in poslovni model kmetije. Pred prijavo se mora vsak najprej registrirati v Mrežo NEWBIE na spletni strani projekta, kjer je na voljo še več informacij o projektu. Razpis za nagrado NEWBIE 2019 je odprt do 20. 1. 2020.

 

Na povezavi je dostopna e-Prijava na razpis, ki je je osnova za vrednotenje prijavljenih inovativnih poslovnih modelov. Vse prijave bo ocenjevala komisija, ki jo sestavlja deset članov (tj. predstavnikov različnih ustanov: Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kmetijskega inštituta Slovenije, Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Zveze slovenske podeželske mladine, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Društva za razvoj slovenskega podeželja, Zveze društev ekoloških kmetov Slovenije in kmetov - predstavnikov novih pristopnikov).

 

Prispele prijave bo komisija ocenjevala z vidika 1) inovativnosti poslovnega modela, 2) trajnostnega delovanja kmetije, 3) reševanja ovir, 4) prenosa znanja ter možnosti prenosa predstavljenega modela na druge nove pristopnike in 5) razvojne vizije kmetije skupaj s konkretnimi načrti.

 

Zmagovalcu oz. nagrajencu bo omogočeno koriščenje »Nagrade NEWBIE« v najvišji skupni vrednosti do 1500 EUR bruto v skladu s potrebami kmetije, in sicer za: 1) snemanje predstavitvenega videa in/ali za 2) financiranje izobraževanja/usposabljanja in/ali 3) obisk mednarodne konference.

 

Prejemnica nagrade NEWBIE 2018, ki smo jo podelili na 5. Slovenskem podeželskem parlamentu, je Biodinamična kmetija Turinek – Zlate misli. Nagrajeni kmetiji iskreno čestitamo, obenem pa izrekamo naše priznanje tudi vsem novim pristopnikom, ki ste izkazali veliko mero inovativnosti pri vaših poslovnih modelih, iskanju tržnih vrzeli in pozicioniranju vaše kmetije v lokalni skupnosti in vas vabimo, da se prijavite na razpis za nagrado NEWBIE v letu 2019 ter spremljate aktivnosti projekta NEWBIE.

 

 

 

V času trajanja projekta NEWBIE bomo skupaj razpisali tri nagrade NEWBIE (za l. 2018, 2019 in 2020). Druga nagrada za najbolj uspešnega in inovativnega novega pristopnika na kmetiji v Sloveniji bo uradno podeljena na mednarodnem dogodku februarja 2020.