COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSSEZNAM NOVOSTI APRIL 2018314 DEMOGEOGRAFIJA


1.
HORVAT, Uroš, 1961-
        Izobrazbena sestava prebivalstva v mestu Maribor / Uroš Horvat. - Graf. prikazi, zvd. - Bibliografija: str. 107. - Izvleček ; Abstract ; Summary: The educational structure of the population in the city of Maribor.

V: Revija za geografijo. - ISSN 1854-665X. - 12, [št.] 1 (2017), str. 91-108.

911.3:314
COBISS.SI-ID 66536546

2.
HORVAT, Uroš, 1961-
        Staranje prebivalstva v mestu Maribor / Uroš Horvat. - Graf. prikazi, zvd. - Bibliografija: str. 106. - Izvleček ; Abstract ; Summary: Ageing of the population in the city of Maribor.

V: Revija za geografijo. - ISSN 1854-665X. - 12, [št.] 2 (2017), str. 85-108.

911.3:314
COBISS.SI-ID 66535010

3.
ILC Klun, Mojca
        Biografsko-narativni metodološki pristop za poučevanje in razumevanje vsebin slovenskega izseljenstva / Mojca Ilc Klun. - Tabele. - Dostopno tudi na: https://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/view/dela.48.3.61-76/7478. - Bibliografija: str. 74-76. - Izvleček ; Abstract ; Summary: Biographic-narrative methodological approach for teaching and understanding the contents of Slovenian emigration.

V: Dela. - ISSN 0354-0596. - [Št.] 48 (2017), str. 61-76.

doi: 10.4312/dela.48.2.61-76

911.3:314.151.3(=163.6)
COBISS.SI-ID 66719074


32 POLITIČNE VEDE. POLITIČNA GEOGRAFIJA. NARODNE MANJŠINE


4.
MEZZADRA, Sandro
        Meja kot metoda ali Pomnoževanje dela / Sandro Mezzadra in Brett Neilson ; [prevod Jure Škerl ; predgovor napisala Ksenija Vidmar Horvat]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 349 str. ; 24 cm

Prevod dela: Border as method, or, The multiplication of labour. - 300 izv. - Uvertura ob Kolpi / Ksenija Vidmar Horvat: str. 5-7. - O avtorjih na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 309-344. - Kazalo

ISBN 978-961-06-0019-0

321.01:341.222
GEO II 11556 91:32 MEZZADRA S. Meja SOC 32 MEZZADRA S. Meja kot metoda
COBISS.SI-ID 293577216


33 GOSPODARSKE VEDE. EKONOMSKA GEOGRAFIJA


5.
LAPUH, Lucija, 1985-
        Teoretično in terminološko o konceptu prožnosti / Lucija Lapuh. - Ilustr. - Dostopno tudi na: https://ojs.zrc-sazu.si/gv/article/view/6653/6311. - Bibliografija: str. 57-58.

V: Geografski vestnik. - ISSN 0350-3895. - 89, [št.] 2 (2017), str. 51-60.

doi: 10.3986/GV89203

911.3:338.124.4:001.4
COBISS.SI-ID 2048499475

6.
        TERRITORIAL capital - different perspectives. - Warszaw : Polish Academy of Sciences, Institute of Geography and Spatial Organization, 2017. - 80 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm. - (Europa XXI, ISSN 1429-7132 ; Vol. 33)

Ov. nasl. - Bibliografija in povzetek pri vseh prispevkih

330.34(438)(082)
GEO PerZ 429/33 TERRITORIAL
COBISS.SI-ID 66619490


33:63 AGRARNA GEOGRAFIJA. PREOBRAZBA PODEŽELJA


7.
        DEŽELA kozolcev : muzeji na prostem in ekomuzeji koz izziv sodobnemu varstvu in popularizaciji kulturne dediščine - primer Dežele kozolcev : zbornik referatov mednarodnega kolokvija z okroglo mizo, [Šentrupert na Dolenjskem, Galerija v Osnovni šoli, 31. marec 2014] / [urednika Dušan Štepec, Vito Hazler ; angleški prevod Philip Mason]. - 1. izd., 1. natis. - V Ljubljani : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018. - 223 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Kulturna dediščina ; zv. 12)

ISBN 978-961-06-0047-3

728.94:633.2(497.434)(082)
GEO DOL III 8232 7 DEŽELA
COBISS.SI-ID 294002944

8.
TORKAR, Janina
        Razvoj podeželja na območju predvidenega krajinskega parka Dragonja : mnenje aktivnih prebivalcev / Janina Torkar, Valentina Brečko Grubar, Romina Rodela. - zvd., tabele. - Dostopno tudi na: https://ojs.zrc-sazu.si/gv/article/view/6643/6302. - Bibliografija: str. 75-77. - Izvleček ; Abstract ; Summary: Rural development in the prospective Dragonja Landscape Park: a viewpoint from active inhabitants.

V: Geografski vestnik. - ISSN 0350-3895. - 89, [št.] 1 (2017), str. 63-78.

doi: 10.3986/GV89103

711.3:502.131.1(497.472)
COBISS.SI-ID 1540140484


33:656 GEOGRAFIJA PROMETA


9.
        CELOSTNA prometna strategija : Kranj / [[avtorji] David Trošt ... et al.]. - Kranj : Mestna občina, 2017. - 46 str. : ilustr. ; 30 cm

Avtorji so navedeni v kolofonu. - Nasl. na ov.: Celostna prometna strategija Mestne občine Kranj

656:711(497.452Kranj)
GEO GORE III 8221 91:656 CELOSTNA
COBISS.SI-ID 66661474

10.
        CELOSTNA prometna strategija : Radovljica / [avtorji Miha Jazbinšek ... et al.]. - Radovljica : Občina, 2017. - 43 str. : ilustr. ; 30 cm

Avtorji so navedeni v kolofonu. - Nasl. v kolofonu: Celostna prometna strategija Občine Radovljica

656:711(497.452Radovljica)
GEO GORE III 8167 91:656 CELOSTNA
COBISS.SI-ID 66657378

11.
        CELOSTNA prometna strategija Mestne občine Nova Gorica / [[avtorji] Lea Ružić ... et al.]. - Nova Gorica : Mestna občina, 2017. - 55 str. : ilustr. ; 30 cm

Avtorji so navedeni v kolofonu. - Ov. nasl.

656:711(497.473)
GEO GORI III 8218 91:656 CELOSTNA
COBISS.SI-ID 66661730

12.
        CELOSTNA prometna strategija Občine Grosuplje / [avtorji] Nataša Kolega ... [et al.] ; [urednik Maja Berden Zrimec ; avtorji fotografij Jana Roštan, Brane Petrovčič, Maja Berden Zrimec]. - Grosuplje : Občina, 2017. - 41 str. : ilustr. ; 30 cm

Nasl. na ov.: Skupaj oblikujemo prihodnost : celostna prometna strategija občine Grosuplje. - Urednica in avtorji fotografij so navedeni na zadnji str. - Bibliografija: str. 41

656:711(497.434Grosuplje)
GEO DOL III 8168 91:656 CELOSTNA
COBISS.SI-ID 66662498

13.
        CELOSTNA prometna strategija Občine Hrastnik / [[avtorji] Dušan Blatnik ... et al.]. - Hrastnik : Občina, 2017. - 64 str. : ilustr. ; 30 cm

Avtorji so navedeni v kolofonu. - Bibliografija: str. 64

656:711(497.432Hrastnik)
GEO ZASAV III 8177 91:656 CELOSTNA
COBISS.SI-ID 66661218

14.
        CELOSTNA prometna strategija občine Ilirska Bistrica / [avtorji] Karla Jankovič ... [et al.]. - Ilirska Bistrica : Občina, 2017. - 39 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Bibliografija: str. 39

656:711(497.473)
GEO NOT III 8199 91:656 CELOSTNA
COBISS.SI-ID 66663778

15.
        CELOSTNA prometna strategija Občine Postojna / [[avtorji] Tjaša Podgornik ... et al.]. - Postojna : Občina, 2017. - 41 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Avtorji so navedeni v kolofonu

656:711(497.471Postojna)
GEO NOT III 8195 91:656 CELOSTNA
COBISS.SI-ID 66591586

16.
        CELOSTNA prometna strategija Občine Ribnica / [[avtorji] Miha Jazbinšek ... et al.]. - Ribnica : Občina, 2017. - 46 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Avtorji so navedeni v kolofonu

656:711(497.434Ribnica)
GEO OSR III 8181 91:656 CELOSTNA
COBISS.SI-ID 66576738

17.
        CELOSTNA prometna strategija Občine Rogaška Slatina / [avtorji Sebastian Toplak ... [et al.] ; fotografije Jože Novak, Miha Kekec, Mojca Franc]. - Rogaška Slatina : Občina, 2017. - 58 str. : ilustr. ; 30 cm

Avtorji so navedeni v kolofonu. - Bibliografija: str. 57

656:711(497.431Rogaška Slatina)
GEO SAVI III 8191 91:656 CELOSTNA
COBISS.SI-ID 66656866

18.
        CELOSTNA prometna strategija Občine Šempeter-Vrtojba / [[avtorji] Bruno Bensa ... et al.]. - Šempeter pri Gorici : Občina Šempeter-Vrtojba, 2017. - 52 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Avtorji so navedeni v kolofonu

656:711(497.473)
GEO GORI III 8193 91:656 CELOSTNA
COBISS.SI-ID 66592098

19.
        CELOSTNA prometna strategija občine Trebnje / [avtorji] Klemen Milovanović ... [et al.]. - Ljubljana [i.e. Trebnje] : Občina Trebnje, 2017. - 47 str. : ilustr. ; 27 cm

Ov. nasl. - Avtorji navedeni v kolofonu na ov. - Bibliografija: str. 47

656(497.434Trebnje)
GEO DOL II 8184 91:656 CELOSTNA
COBISS.SI-ID 66569826

20.
        CELOSTNA prometna strategija občine Vrhnika / [avtorji] Uršula Longar ... [et al.]. - Ljubljana [i.e. Vrhnika] : Občina Vrhnika, 2017. - 43 str. : ilustr. ; 28 cm

Ov. nasl. - Avtorji navedeni v kofolonu na ov. - Bibliografija: str. 43

656:711(497.451Vrhnika)
GEO OSR III 8197 91:656 CELOSTNA
COBISS.SI-ID 66573410

21.
        KAMNIK : obogatimo občino Kamnik skupaj! : celostna prometna strategija / [[avtorji] Leon Kobetič ... [et al.] ; avtorji fotografij Klemen Razinger, Arhiv LOCUS]. - Kamnik : Občina, 2017. - 56 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Ov. nasl. - Avtorji navedeni v kolofonu. - Bibliografija: str. 54

656.025.2(497.451Kamnik)
GEO OSR III 8206 91:656 KAMNIK
COBISS.SI-ID 66534754

22.
        LAŠKO 2030 : sotočje trajnostne mobilnosti / [[avtorji] Leon Kobetič ... [et al.] ; avtorji fotografij Klemen Razinger, Arhiv LOCUS, Boštjan Komel]. - Laško : Občina, 2017. - 48 str. : ilustr. ; 30 cm

Avtorji so navedeni v kolofonu. - Nasl. v kolofonu: Celostna prometna strategija Občine Laško. - Bibliografija: str. 48

656:711(497.431Laško)
GEO SAVI III 8194 91:656 LAŠKO 2030
COBISS.SI-ID 66657890

23.
        LITIJA : občina trajnostne mobilnosti in dobrega življenja v Srcu Slovenije / [[avtorji] Leon Kobetič ... et al.]. - Litija : Občina, 2017. - 48 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Nasl. v kolofonu: Celostna prometna strategija Občine Litija. - Nasl. na ov.: Litija 2030. - Avtorji so navedeni v kolofonu. - Bibliografija: str. 48

656:711(497.451Litija)
GEO OSR 8165 91:656 LITIJA
COBISS.SI-ID 66590306

24.
        MULTIMODALNA dostępność transportem publicznym gmin w Polsce (MULTIMODACC) / Piotr Rosik ... [et al.]. - Warszawa : Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, 2017. - 303 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm. - (Prace Geograficzne, ISSN 0373-6547 ; nr. 258)

Nasl. na vzpor. nasl. str.: Multimodal public transport accessibility of Polish gminas/municipalities (MULTIMODACC) . - Bibliografija: str. 277-296. - Summary

ISBN 978-83-61590-62-0
ISBN 83-61590-62-5

656:022.1(438)
GEO PerP 37/a/258 MULTIMODALNA
COBISS.SI-ID 66620770

25.
TAYLOR, Zbigniew
        Deregulacja i przekształcenia przedsiębiorstw transportu lądowego w Polsce na tle polityki spójności UE / Zbigniew Taylor, Ariel Ciechański. - Warszawa : Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, 2017. - 269 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm. - (Prace Geograficzne, ISSN 0373-6547 ; nr. 257)

Nasl. na vzpor. nasl. str.: Deregulation and transformation among Poland's surface-transport companies against the background of the EU cohesion policy . - Bibliografija: str. 237-252. - Summary

ISBN 978-83-61590-74-3
ISBN 83-61590-74-9

711.7(438)
GEO PerP 37/a/257 TAYLOR Z. Deregulacja
COBISS.SI-ID 66620002


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK


26.
BREČKO Grubar, Valentina
        Odnos do trajnostnega razvoja in viri znanja o trajnostnem razvoju študentov geografije v Sloveniji / Valentina Brečko Grubar, Gregor Kovačič. - tabele. - Dostopno tudi na: https://ojs.zrc-sazu.si/gv/article/view/6645/6304. - Bibliografija: str. 110-111. - Izvleček ; Abstract ; Summary: Attitude towards sustainable development and sources of knowledge of sustainable development among geography students in Slovenia.

V: Geografski vestnik. - ISSN 0350-3895. - 89, [št.] 1 (2017), str. 99-114.

doi: 10.3986/GV89105

378.061:91:502.131.1(497.4)
COBISS.SI-ID 1540137412


5 PRIRODOSLOVNE VEDE. MATEMATIKA. GEOLOGIJA. METEOROLOGIJA


27.
        GROUNDWATER recharge in Slovenia : results of a bilateral German-Slovenian research project / Mišo Andjelov ... [et al.]. - Jülich : Forschungszentrum, 2016 (Jülich : Forschungszentrum). - 138 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm. - (Schriften des Forschungszentrums Jülich. Reihe Energie & Umwelt = Energy & environment, ISSN 1866-1793 ; Bd. 339)

Dostopno tudi na: http://www.arso.gov.si/novice/datoteke/036813-Energie_Umwelt_339.pdf. - Foreword / Joško Knez, Harry Vereecken: str. 10-11. - Bibliografija: str. 124-138

ISBN 978-3-95806-177-4

556.32(497.4)(047.31)
COBISS.SI-ID 1317982


502/504 VARSTVO OKOLJA


28.
LAMPIČ, Barbara
        Model celovite obravnave funkcionalno degradiranih območij kot podpora trajnostnemu prostorskemu in razvojnemu načrtovanju v Sloveniji = A model of comprehensive assessment of derelict land as a support for sustainable spatial and development planning in Slovenia / Barbara Lampič, Simon Kušar, Alma Zavodnik Lamovšek. - Graf. prikazi, fotogr. - Dostopno tudi na: https://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/view/7881/7481. - Slov. besedilo in prevod v angl. - Bibliografija: str. 28-31, 56-59. - Izvleček ; Abstract.

V: Dela. - ISSN 0354-0596. - [Št.] 48 (2017), str. 5-59.

doi: 10.4312/dela.48.2.5-59

502/504:71(497.4)
COBISS.SI-ID 66716514

29.
POLAJNAR Horvat, Katarina
        Učinkovitost socialnega vplivanja pri okoljskem ozaveščanju in vedenju v povezavi z vodo / Katarina Polajnar Horvat. - Tabele. - Dostopno tudi na: http://ojs.zrc-sazu.si/gv/article/view/6652/6310. - Bibliografija: str. 47-48. - Izvleček ; Abstract ; Summary: The efficacy of social influence in environmental awareness and behaviour regarding water.

V: Geografski vestnik. - ISSN 0350-3895. - 89, [št.] 2 (2017), str. 37-49.

doi: 10.3986/GV89202

911.3:628.1.033:502.12
COBISS.SI-ID 42625837


551.4 GEOMORFOLOGIJA


30.
        The IDENTIFICATION of geosites as elements of geotourism offer in Kysuce region, Slovakia / Pavel Hronček ... [et al.] ; [povzetek] v slovenski jezik prevedla Irma Potočnik Slavič. - Fotogr., zvd. - Dostopno tudi na: https://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/view/dela.48.6.115-128/7483. - Bibliografija: str. 125-127. - Abstract ; Izvleček ; Povzetek: Naravne vrednote kot gradniki razvoja geoturizma: Kysuce, Slovaška.

V: Dela. - ISSN 0354-0596. - [Št.] 48 (2017), str. 115-128.

doi: 10.4312/dela.48.2.115-128

551.4:338.48(437.6)
COBISS.SI-ID 66722402


551.44 KRASOSLOVJE


31.
KORJENIĆ, Aida
        Application of GIS in quantitative geomorphological analysis of the Una River basin (Bosnia and Herzegovina) / Aida Korjenić, Amina Sivac, Amra Banda ; [povzetek] v slovenski jezik prevedla Branka Bizjan. - Graf. prikazi, fotogr., zvd. - Dostopno tudi na: https://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/view/dela.48.4.77-94/7480. - Bibliografija: str. 92-93. - Abstract ; Izvleček ; Povzetek: Uporaba geografskega informacijskega sistema v kvantitativni geomorfološki analizi porečja Une (Bosna in Hercegovina).

V: Dela. - ISSN 0354-0596. - [Št.] 48 (2017), str. 77-94.

doi: 10.4312/dela.48.2.77-94

551.44:528:004(497.6)
COBISS.SI-ID 66721890


551.5 KLIMATOGEOGRAFIJA


32.
HRVATIN, Mauro
        Trendi temperatur in padavin ter trendi pretokov rek v Idrijskem hribovju / Mauro Hrvatin, Matija Zorn ; kartografka Manca Volk Bahun. - Zvd., graf. prikazi, tabele. - Dostopno tudi na: https://ojs.zrc-sazu.si/gv/article/view/6641/6301. - Bibliografija: str. 42. - Izvleček ; Abstract ; Summary: Temperature and precipitation trends and river discharge trends in the Idrija Hills.

V: Geografski vestnik. - ISSN 0350-3895. - 89, [št.] 1 (2017), str. 9-44.

doi: 10.3986/GV89101

911.2:551.58(497.473) 911.2:556.53(497.473)
COBISS.SI-ID 42611501

33.
NADBATH, Mateja
        Meteorološka opazovanja v letu 2018 = Meteorological observation in 2018 / Mateja Nadbath. - Ilustr., graf. prikazi. - Besedilo v slov. - Summary.

V: Naše okolje. - ISSN 1855-3575. - Letn. 25, št. 2 (feb. 2018), str. 60-68.

551.5(497.4)
COBISS.SI-ID 66700642


556 HIDROGEOGRAFIJA


34.
HRVATIN, Mauro
        Trendi pretokov rek v slovenskih Alpah med letoma 1961 in 2010 / Mauro Hrvatin, Matija Zorn ; kartografka Manca Volk Bahun. - Zvd., graf. prikazi, tabele. - Dostopno tudi na: http://ojs.zrc-sazu.si/gv/article/view/6651/6309. - Bibliografija: str. 32-34. - Izvleček ; Abstract ; Summary: River discharge trends in Slovenian Alps between 1961 and 2010.

V: Geografski vestnik. - ISSN 0350-3895. - 89, [št.] 2 (2017), str. 9-35.

doi: 10.3986/GV89201

911.2:556.535(497.4)"1961/2010" 911.2:551.583(497.4)"1961/2010"
COBISS.SI-ID 42625581


71 PROSTORSKO UREJANJE. URBANIZEM. REGIONALNO PLANIRANJE. REGIONALNI RAZVOJ


35.
        PROSTORSKO umeščanje in širitve kmetij v Sloveniji : zakonodajni okvir in izkušnje slovenskih občin / Nika Razpotnik Visković ... [et al.]. - Zvd., graf. prikazi, tabele. - Dostopno tudi na: https://ojs.zrc-sazu.si/gv/article/view/6647/6319. - Soavtorji: Primož Pipan, Damjana Gantar, Ina Šuklje Erjavec. - Bibliografija: str. 42. - Izvleček ; Abstract ; Summary: Selecting farm building sites and farm expansion in Slovenia.

V: Geografski vestnik. - ISSN 0350-3895. - 89, [št.] 1 (2017), str. 45-61.

doi: 10.3986/GV89102

711.3:631.111(497.4)
COBISS.SI-ID 42611757


81'373.21 ZEMLJEPISNA IN TOPOGRAFSKA IMENA (KRAJEV, GOROVIJ, VODA ITD.)


36.
KLADNIK, Drago, 1955-
        Ustreznejša raba slovenskih zemljepisnih imen / Drago Kladnik, Drago Perko ; [summary] translated by Drago Perko. - Ilustr., tabele. - Dostopno tudi na: http://ojs.zrc-sazu.si/gv/article/view/6655/6313. - Bibliografija: str. 111-115. - Izvleček ; Abstract ; Summary: More appropriate use of Slovenian geographical names.

V: Geografski vestnik. - ISSN 0350-3895. - 89, [št.] 2 (2017), str. 89-116.

doi: 10.3986/GV89205

91:81'373.21(497.4)
COBISS.SI-ID 42632493


908 DOMOZNANSTVO. TURISTIČNI VODNIKI


37.
ABRAHAM, Rudolf
        The Peaks of the Balkans Trail : Montenegro, Albania and Kosovo / [[text and] photographs] by Rudolf Abraham ; [route mapping by Lovell Johns]. - 1st ed. - Kendal (Cumbria) : Cicerone, 2017. - 152 str. : ilustr., zvd. ; 18 cm. - (A Cicerone guide)

Nasl. na ov.: Trekking The Peaks of the Balkans Trail. - Nasl. na hrbtu: Peaks of the Balkans : Montenegro, Albania, Kosovo. - O avtorju: str. 2. - Nadaljnje branje: str. 135-136

ISBN 978-1-85284-770-8

796.52(497.16+496.5+497.115)(036) 913(497.16+496.5+497.115)(036)
GEO EVR-JV I 5188 908(4) ABRAHAM R. The Peaks

COBISS.SI-ID 1113986654

38.
BOWDEN, David
        Southeast Asia : a region revealed / David Bowden, Nigel Hicks, Mick Shippen. - Oxford, UK : J. Beaufoy, 2017. - 511 str. : ilustr., zvd. ; 27 cm

Kazalo

ISBN 978-1-909612-91-4
ISBN 1-909612-91-X

908(5-12)
GEO AZI-JV III 8234 913(5) BOWDEN D. Southeast Asia

COBISS.SI-ID 66641506

39.
CLANCY, Tim
        Via Dinarica : hiking the White Trail in Bosnia & Herzegovina / Tim Clancy ; [photographs Adnan Bubalo ... [et al.] ; maps Outdooractive Kartografie, David McCutcheon]. - 1st ed. - Chalfont St Peter (Bucks) : Bradt Travel Guides ; Guilford (Connecticut) : The Globe Pequot Press, 2018. - X, 166 str. : ilustr., zvd. ; 18 cm. - (The Bradt trekking guide)

Kazalo

ISBN 978-1-78477-051-8

796.52(234.422.1)(497.6)(036) 913(234.422.1)(497.6)(036)
GEO BIH I 5187 908(4) CLANCY T. Via Dinarica

COBISS.SI-ID 1114230878

40.
        ROUTE 66 : road trips / Andrew Bender ... [et al.]. - 2nd ed. - Footscray, Victoria : Lonely Planet Publications, 2018. - 127 str. : ilustr., zvd. ; 20 cm + 1 zganj. zvd. - (Lonely Planet road trips)

Kazalo

ISBN 978-1-78657-358-2
ISBN 1-78657-358-X

908(73)
GEO USA I 5189 908(7) ROUTE 66
COBISS.SI-ID 66647138


91 GEOGRAFIJA


41.
STARC, Maks
        Srečanje s seboj. Del 2, Bili so hudi, a tudi lepi časi / Maks Starc. - Novo mesto : Založba Snovanja Društva upokojencev, 2016 ([Novo mesto] : Vesel). - 197 str. : ilustr. ; 21 cm

200 izv. - O avtorju na zavihkih ov.

ISBN 978-961-93997-3-6

821.163.6-94
GEO II 11555 929 STARC M. Srečanje
COBISS.SI-ID 285792768


91(043.2/.3) GEOGRAFIJA - DIPLOMSKA IN MAGISTRSKA DELA, DOKTORSKE DISERTACIJE


42.
KROPIVŠEK, Lena
        Vrednotenje geodiverzitete na območju Čemšeniške planine : magistrska naloga / Lena Kropivšek. - Ljubljana : [L. Kropivšek], 2018. - 58 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Mentor Uroš Stepišnik. - Bibliografija: str. 53-57. - Izvleček ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

551.43:004(497.451)
GEO MagB 78 KROPIVŠEK L. CD GEO MagB 78 KROPIVŠEK L. Vrednotenje
COBISS.SI-ID 66565730

43.
MIHELIN, Matej
        Ogroženost zaradi zemeljskih plazov v delu občine Sevnica kot funkcija rabe tal : magistrska naloga / Matej Mihelin. - Ljubljana : [M. Mihelin], 2018. - 113 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Mentor Karel Natek, somentor Blaž Repe. - Bibliografija: str. 107-110. - Izvleček ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

504.4:550.348.435
GEO MagB 74 MIHELIN M. CD GEO MagB 74 MIHELIN M. Ogroženost
COBISS.SI-ID 66197346


91(049) GEOGRAFIJA - KNJIŽNA POROČILA


44.
KUŠAR, Simon
        Implementation of sustainable mobility in education / Simon Kušar. - Ilustr. - Dostopno tudi na: https://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/view/dela.48.9.136-137. - Besedilo v slov.

V: Dela. - ISSN 0354-0596. - [Št.] 48 (2017), str. 136-137.

91(049)
COBISS.SI-ID 66723170

45.
ROGELJ, Boštjan
        Violent borders: refugees and the right to move / Boštjan Rogelj. - Ilustr. - Dostopno tudi na: https://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/view/dela.48.7.129-132. - Besedilo v slov. - Bibliografija: str. 132.

V: Dela. - ISSN 0354-0596. - [Št.] 48 (2017), str. 129-132.

91(049)
COBISS.SI-ID 66722658

46.
ZUPANČIČ, Jernej, 1963-
        Kamniška Bistrica - geografska podoba gorske doline / Jernej Zupančič. - Ilustr. - Dostopno tudi na: https://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/view/dela.48.8.133-135.

V: Dela. - ISSN 0354-0596. - [Št.] 48 (2017), str. 133-135.

91(049)
COBISS.SI-ID 66722914


910 GEOGRAFIJA KOT ZNANOST. SPLOŠNO


47.
BREČKO Grubar, Valentina
        Novi doktorji znanosti s področja geografije na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem / Valentina Brečko Grubar. - Dostopno tudi na: https://ojs.zrc-sazu.si/gv/article/view/6659/6316.

V: Geografski vestnik. - ISSN 0350-3895. - 89, [št.] 2 (2017), str. 165-166.

910.1
COBISS.SI-ID 66533730

48.
KUNAVER, Jurij, 1933-
        V spomin Mirku Bogiću (1916-2016) / Jurij Kunaver. - Ilustr. - Dostopno tudi na: https://ojs.zrc-sazu.si/gv/article/view/6648/6306.

V: Geografski vestnik. - ISSN 0350-3895. - 89, [št.] 1 (2017), str. 139-143.

910:929Bogić M.
COBISS.SI-ID 66528866

49.
MIKLIČ Cvek, Lucija
        Novi doktorji znanosti s področja geografije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani / Lucija Miklič Cvek. - Avtorj. sl. - Dostopno tudi na: https://ojs.zrc-sazu.si/gv/article/view/6659/6316.

V: Geografski vestnik. - ISSN 0350-3895. - 89, [št.] 2 (2017), str. 167-169.

910.1
COBISS.SI-ID 66533986

50.
URBANC, Mimi
        (Ne)omejene možnosti geografije na projektnem trgu?! / Mimi Urbanc. - Ilustr., graf. prikazi, tabele. - Dostopno tudi na: http://ojs.zrc-sazu.si/gv/article/view/6654/6312. - Bibliografija: str. 83-86. - Izvleček ; Abstract ; Summary: (Un)limited opportunities for geography on the project market.

V: Geografski vestnik. - ISSN 0350-3895. - 89, [št.] 2 (2017), str. 61-88.

doi: 10.3986/GV89204

910:001.89(497.4)
COBISS.SI-ID 42626093

51.
        ZNANSTVENI svetnik, izredni profesor dr. Marjan Ravbar - sedemdesetletnik / Janez Nared ... [et al.]. - Ilustr. - Dostopno tudi na: http://ojs.zrc-sazu.si/gv/article/view/6657/6315. - Soavtorji: David Bole, Nika Razpotnik Visković, Jani Kozina. - Bibliografija str. 131-133.

V: Geografski vestnik. - ISSN 0350-3895. - 89, [št.] 2 (2017), str. 125-133.

929Ravbar M.:91
COBISS.SI-ID 42648877


910.1 GEOGRAFIJA KOT ZNANOST. TEORIJA IN METODOLOGIJA


52.
OGRIN, Darko
        Geografija v antiki in prikazi slovenskega ozemlja iz tega časa / Darko Ogrin ; [summary] translated by Branka Klemenc. - Ilustr. - Dostopno tudi na: https://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/view/dela.48.5.95-114/7482. - Bibliografija: str. 112-113. - Izvleček ; Abstract ; Summary: Geography in Classical antiquity and presentation of the Slovenian territory in that time.

V: Dela. - ISSN 0354-0596. - [Št.] 48 (2017), str. 95-114.

doi: 10.4312/dela.48.2.95-114

910.1
COBISS.SI-ID 66720354


910(047.53) INTERVJUJI S PODROČJA GEOGRAFIJE


53.
OGRIN, Matej
        Naše avtoceste so polne. A če zgradimo nove avtoceste bodo tudi tiste polne. To je neskončna spirala. : dr. Matej Ogrin, geograf in okoljevarstvenik / piše Staš Zgonik ; foto Uroš Abram. - Fotogr.

V: Mladina. - ISSN 0350-9346. - Št. 16 (20. apr. 2018), str. 30-35.

656:502/504(497.4)
COBISS.SI-ID 66700130


911.2 FIZIČNA GEOGRAFIJA


54.
REBERNIK, Dejan
        Osnove fizične geografije Evrope / Dejan Rebernik ; [avtorja fotografij Jurij Senegačnik, Dejan Rebernik ; kartograf Miha Marolt]. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018. - 184 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-961-06-0060-2

911.2(4)(075.8)
GEO EVR II 11559 911.2 REBERNIK D. Osnove 1-3

COBISS.SI-ID 294302208


911.3 DRUŽBENA GEOGRAFIJA


55.
DROZG, Vladimir
        Socialna sestava uporabnikov mestnega avtobusnega prometa v Mariboru / Vladimir Drozg. - Ilustr. - Bibliografija: str. 16. - Izvleček ; Abstract ; Summary: Social structure of users of the city bus services in Maribor.

V: Revija za geografijo. - ISSN 1854-665X. - 12, [št.] 2 (2017), str. 7-17.

911.3:314.9
COBISS.SI-ID 23580680

56.
MAVRIČ, Tim
        Večkulturni pomniki slovenske Istre / [pripravil Tim Mavrič ; uredili Mirna Buić, Dijana Harčević Ćatić] = Testimonianze multiculturali dell'Istria slovena / [preparato da Tim Mavrič ; curato da Mirna Buić, Dijana Harčević Ćatić] = Multikulturni spomenici slovenske Istre / [priredio Tim Mavrič ; uredili Mirna Buić, Dijana Harčević Ćatić] = Multicultural monuments of Slovene Istra / [prepared by Tim Mavrič ; edited by Mirna Buič, Dijana Harčević Ćatić]. - Koper : Kulturno izobraževalno društvo PiNA, 2017. - 69 str. : ilustr. ; 21 cm

Naslov naveden v kolofonu. - Avtor in urednici navedeni v kolofonu. - Besedilo v slov., it., hrv. in angl. - Dodatek k nasl. na ov.: Inter-Kul-Tur-Istra

008(497.472)
GEO PRIM I 5177 911.3 MAVRIČ T. Večkulturni

COBISS.SI-ID 66640994


911.37 GEOGRAFIJA NASELIJ


57.
KOMAC, Blaž
        Sledi ruralne dediščine v urbani pokrajini : obzidani vrtovi na primeru Bovškega / Blaž Komac, Domen Kušar. - Ilustr., zvd. - Dostopno tudi na: https://ojs.zrc-sazu.si/gv/article/view/6644/6303. - Bibliografija: str. 94-95. - Izvleček ; Abstract ; Summary:Traces of rural heritage in urban landscapes: walled yards in the Bovec area.

V: Geografski vestnik. - ISSN 0350-3895. - 89, [št.] 1 (2017), str. 79-97.

doi: 10.3986/GV89104

911.37:712.35(497.473Bovec)
COBISS.SI-ID 42614061


912 ATLASI, KARTE


58.
        COSTA Daurada [Kartografsko gradivo]. - 4e ed. - 1:150.000. - Boulogne-Billancourt : Michelin, 2013. - 1 zvd. : barve, dvostransko ; 143 x 100 cm na listu 154 x 100 cm, zložen na 12 x 25 cm. - (ZOOM España ; 148)

Nasl. na zloženki. - Spodaj: načrti mest Tarragona, Lleida in Tortosa. - Kazalo

ISBN 978-2-06-714067-7

912.43(460.23)
GEO ZK VIII E COSTA DAURADA
COBISS.SI-ID 66546018

59.
        MADRID y alrededores [Kartografsko gradivo]. - 11e ed. - 1:170.000. - Boulogne-Billancourt : Michelin, 2014. - 1 zvd. : barve, dvostransko ; 143 x 100 cm na listu 154 x 100 cm, zložen na 12 x 25 cm. - (ZOOM España ; 121)

Nasl. na zloženki. - Ob strani: načrti mest Segovia, Guadalajara, Madrid, Toledo, Ávila in Alcalá de Henares. - Kazalo

ISBN 978-2-06-714142-1

912.43(460.27)
GEO ZK VIII E MADRID Y ALREDEDORES
COBISS.SI-ID 66545250

60.
        PIRINEOS Atlánticos/Pirineo Vasco-Navarro [Kartografsko gradivo]. - 7e ed. - 1:150.000. - Boulogne-Billancourt : Michelin, 2015. - 1 zvd. : barve, dvostransko ; 143 x 100 cm na listu 154 x 100 cm, zložen na 12 x 25 cm. - (ZOOM España ; 144)

Nasl. na zloženki

ISBN 978-2-06-714063-9

912.43(460.11)
GEO ZK VIII E PIRINEOS ATLÁNTICOS
COBISS.SI-ID 66527586


91:005.745 GEOGRAFIJA - SIMPOZIJI, ZBOROVANJA - POROČILA


61.
REPE, Blaž, 1972-
        Projekt FACES (Freely Accessible Central European Soil) - terenski sestanek v Sloveniji, maj 2017 / Blaž Repe. - Ilustr. - Dostopno tudi na: https://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/view/dela.48.10.138-144.

V: Dela. - ISSN 0354-0596. - [Št.] 48 (2017), str. 138-144.

91:631.4(047)
COBISS.SI-ID 66723426