COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSSEZNAM NOVOSTI APRIL 2019

314 Demogeografija

1.

HORVAT, Uroš, 1961-
    Spolna sestava prebivalstva v mestu Maribor (z ozirom na staranje prebivalstva) / Uroš Horvat. - Ilustr. - Bibliografija: str. 57-58. - Izvleček ; Abstract ; Summary: Sex structure of the population in the city of Maribor - regarding of ageing of population

V: Revija za geografijo. - ISSN 1854-665X. - 13, [št.] 1 (2018), str. 43-60.

911.3:314

COBISS.SI-ID 2417024832 Politične vede. Politična geografija. Narodne manjšine

2.

MARSHALL, Tim, 1959-
    Ujetniki geografije : deset zemljevidov, ki povedo vse, kar moramo vedeti o globalni politiki / Tim Marshall ; [prevedel Samo Kuščer]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 286 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Prisoners of geography. - Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. [288]. - Broš. izd. meri 19 cm. - Bibliografija: str. 282-286

ISBN 978-961-00-4116-0 (trda vezava) : 32,90 EUR
ISBN 978-961-00-4117-7 (broš.)

911.3:32

COBISS.SI-ID 299286016

3.

O'REILLY, Gerry
    Aligning geopolitics, humanitarian action and geography in times of conflict / Gerry O'Reilly. - Cham : Springer, 2019. - XVII, 262 str. : zvd. ; 24 cm. - (Key challenges in geography : EUROGEO book series, ISSN 2522-8420)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-3-030-11397-1

911.3:32

COBISS.SI-ID 6937481833:63 Agrarna geografija. Preobrazba podeželja

4.

    PODEŽELJE Svečinskih goric : nekaj značilnosti / Vladimir Drozg ... [et al.]. - Ilustr. - Soavtorji: Špela Flegar, Mateja Horvat, Sašo Maček, Aljoša Nerat, Nina Petrovič, Tanja Vajs. - Bibliografija: str. 40-41. - Izvleček ; Abstract ; Summary: Rural area of Svečinske gorice - some caracteristics

V: Revija za geografijo. - ISSN 1854-665X. - 13, [št.] 1 (2018), str. 23-42.

911.53:711.436

COBISS.SI-ID 24158472

5.

POTOČNIK Slavič, Irma
    Kako podpreti spremembe in novosti v kmetijstvu? / Irma Potočnik Slavič, Barbara Lampič in Sara Uhan. - Ilustr. - Dostopno tudi na: https://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/view/8426

V: Dela. - ISSN 0354-0596. - [Št.] 50 (2018), str. 153-157.

91:63(047)

COBISS.SI-ID 69406818

6.

TRUBEK, Amy B.
    The taste of place : a cultural journey into terroir / Amy B. Trubek. - Berkeley ; Los Angeles ; London : University of California Press, 2009, cop. 2008. - XX, 296 str. : ilustr. ; 21 cm. - (California studies in food and culture ; 20)

Bibliografija: str.281-289. - Kazalo

ISBN 978-0-520-26172-3
ISBN 0-520-26172-0

351.778.2

COBISS.SI-ID 69422946

7.

VALANT, Franci
    Pogorje Jelovica in gozdarjenje v preteklosti ter druga opravila : ob sodelovanju Radovljičanov in drugih posestnikov iz krajev okoli Jelovice : zbrani zapisi zgodovinskih dogodkov / zbral in uredil Franci Valant. - Koper : T. Valant, 2018 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 422 str. : ilustr. ; 24 cm

Hrbtni nasl.: Pogorje Jelovica. - Dodatek k nasl. na ov.: Zbrani zgodovinski zapisi. - 400 izv. - Spremna beseda / Marko Gašperin: str. 7. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 421-422 in v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-288-383-6 : 25 EUR

630(497.452)(091)

COBISS.SI-ID 294505472

8.

ŽIBERNA, Igor
    Spremembe rabe tal na območjih, ki so strateškega pomena za kmetijstvo in pridelavo hrane v obdobju 2000-2017 / Igor Žiberna. - Ilustr. - Bibliografija: str. 91-92. - Izvleček ; Abstract ; Summary: Land use changes in areas of strategic importance for agriculture and food production in the period 2000-2017

V: Revija za geografijo. - ISSN 1854-665X. - 13, [št.] 1 (2018), str. 73-93.

711.14:914.971.2

COBISS.SI-ID 24159496338.483 Turistična geografija

9.

CIGALE, Dejan, 1965-
    Razvoj turistične destinacije na primeru občine Kamnik [Elektronski vir] / [avtorja, fotografa] Dejan Cigale, Barbara Lampič ; [kartografija Nejc Bobovnik ; prevajalka povzetka Branka Klemenc]. - 1. izd., elektronska. - El. knjiga. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. - (E-GeograFF ; 12)

Način dostopa (URL): https://e-knjige.ff.uni-lj.si/. - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v formatu PDF obsega 152 str. - Opis vira z dne 16. 4. 2019. - Bibliografija. - Summary: Development of a tourist destination. The case of the Municipality of Kamnik. - Kazalo

ISBN 978-961-06-0176-0 (pdf) : brezplačno
doi: 10.4312/9789610601760

911.3:338.48(497.4Kamnik)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 299406080

10.

HORVAT, Uroš, 1961-
    Razvoj in značilnosti turističnega obiska v Sloveniji po letu 1950 / Uroš Horvat. - Graf. prikazi. - Bibliografija: str. 155. - Izvleček ; Abstract ; Summary: Development and characteristics of a tourist visit in Slovenia from 1950

V: Revija za geografijo. - ISSN 1854-665X. - 13, [št.] 2 (2018), str. 135-156.

911.3:338.48(497.4)

COBISS.SI-ID 69575010502/504 Varstvo okolja

11.

    SVETLOBNA onesnaženost na območju Pohorja / Igor Žiberna ... [et al.]. - Ilustr. - Soavtorji: Anja Kisilak, Mojca Rajh, Iztok Zagorc, Žan Hozjan. - Bibliografija: str. 121. - Izvleček ; Abstract ; Summary: Light pollution in the Pohorje area

V: Revija za geografijo. - ISSN 1854-665X. - 13, [št.] 2 (2018), str. 105-122.

504.6:628.971.7(497.4)
911.2:551.583

COBISS.SI-ID 24433416

12.

ŽIBERNA, Igor
    Daljinsko zaznavanje svetlobne onesnaženosti v Sloveniji / Igor Žiberna, Danijel Ivajnšič. - Ilustr. - Bibliografija: str. 129-130. - Izvleček ; Abstract ; Summary: Remote sensing of light pollution in Slovenia

V: Revija za geografijo. - ISSN 1854-665X. - 13, [št.] 1 (2018), str. 113-132.

911.9:504.05:628.93:528.88

COBISS.SI-ID 24160520551.4 Geomorfologija

13.

    GEOHERITAGE : assessment, protection, and management / edited by Emmanuel Reynard, José Brilha. - Amsterdam ; Oxford ; Cambridge (MA) : Elsevier, cop. 2018. - XXXI, 450 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-0-12-809531-7

551.43:502

COBISS.SI-ID 69345634

14.

    TIEFGREIFENDE Hangdeformationen der Alpen : Erscheinungsformen, Kinematik, Maßnahmen / Michael Moser ... [et al.]. - Wiesbaden : Springer Spektrum, cop. 2017. - VIII, 290 str. : ilustr., zvd. ; 21 cm

Bibliografija: str. 285-290

ISBN 978-3-658-16923-7

911.2:551.4.037(234.3)

COBISS.SI-ID 69397090551.44 Krasoslovje

15.

KNEZ, Martin, 1964-
    Karren above Custonaci (Sicily, Italy) = Škraplje nad Custonacijem (Sicilija, Italija) / Martin Knez, Rosario Ruggieri, Tadej Slabe. - Ilustr. - Dostopno tudi na: https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/7029/6847. - Besedilo v angl. - Bibliografija: str. 57-58. - Abstract ; Izvleček

V: Acta carsologica. - ISSN 0583-6050. - Letn. 48, št. 1 (2019), str. 43-58.

doi: 10.3986/ac.v48i1.7029

551.44(450)

COBISS.SI-ID 44403245

16.

    RAZNOLIKA pokrajina, v kateri je človek pustil svoj pečat / avtorji besedila Mateja Ferk ... [et al.]. - Ilustr., zvd.

V: Gea. - ISSN 0353-782X. - Letn. 29 (apr. 2019), str. 52-55.

911.5(497.4Kras)(091)
630*233(497.4Kras)(091)

COBISS.SI-ID 1115889502551.5 Klimatogeografija

17.

ŽIBERNA, Igor
    Vročinski valovi v Mariboru v obdobju 1961-2018 / Igor Žiberna, Danijel Ivajnšič. - Ilustr. - Bibliografija: str. 87-88. - Izvleček ; Abstract ; Summary: Heat waves in Maribor between 1961-2018

V: Revija za geografijo. - ISSN 1854-665X. - 13, [št.] 2 (2018), str. 73-90.

911.2:551.583(497.4Maribor)

COBISS.SI-ID 24432904556 Hidrogeografija

18.

OREŠIĆ, Danijel
    Changes in discharge regimes in the middle course of the Sava River in the 1931-2010 period / Daniel Orešić, Ivan Čanjevac, Mladen Maradin. - ilustr. - Bibliografija: str. 115-118. - Abstract

V: Prace geograficzne. - ISSN 1644-3586. - Zeszyt 151 (2017), str. 93-119.

556.53(497.5Sava)

COBISS.SI-ID 69424738

19.

VOVK Korže, Ana
    Hidrogeografske značilnosti pragerskih ribnikov / Ana Vovk Korže. - Ilustr. - Bibliografija: str. 109. - Izvleček ; Abstract ; Summary: Hydrogeographical charachteristics of the Pragersko ponds

V: Revija za geografijo. - ISSN 1854-665X. - 13, [št.] 1 (2018), str. 95-111.

911.2:628.19

COBISS.SI-ID 24158728574.9 Biogeografija

20.

BAVCON, Jože
    Rastlinstvo okolice "Franje" / Jože Bavcon = The flora of "Franja" and its surrounding / Jože Bavcon ; [foto Jože Bavcon ... [et al.] ; prevod Apolonija Klančar]. - Ljubljana : Botanični vrt Univerze v Ljubljani, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2018 ([Škofja Loka] : Nonparel). - 167 str. : fotogr., portreti ; 21 cm

Vzpor. nasl. v kolofonu: The flora of "Franja" and its surroundings. - Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. - 1.000 izv. - Prečuden cvet je v grapi črni --- = A strange flower is in the black ravine --- / Ivana Leskovec: str. 20-27. - Soteska Pasice skozi čas = Pasice Gorge through time / Milojka Magajne: str. 28-37. - Bibliografija: str. 160-165

ISBN 978-961-6822-49-7 : 20,00 EUR

581.9(497.473)

COBISS.SI-ID 29588659271 Prostorsko urejanje. Urbanizem. Regionalno planiranje. Regionalni razvoj

21.

KUŠAR, Simon
    Green infrastructure as a facilitator of sustainable spatial development in rural areas [Elektronski vir] : experiences from the Vipava Valley (Slovenia) / Simon Kušar. - El. članek. - Način dostopa (URL): https://content.sciendo.com/view/journals/euco/11/1/article-p17.xml. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 18. 4. 2019. - Bibliografija: str. 26-28. - Abstract ; Povzetek

V: European Countryside. - ISSN 1803-8417. - Vol. 11, no. 1 (2019), str. 17-28.

doi: 10.2478/euco-2019-0002

71:502.131.1(497.4)

COBISS.SI-ID 69426786908 Domoznanstvo. Turistični vodniki

22.

CATLING, Christopher
    Madeira : [your guide to the 10 best of everything] / Christopher Catling. - Reprinted with revisions. - London : Dorling Kindersley, 2018. - 128 str. : ilustr., zvd. ; 20 cm + 1 zvd. - (DK Eyewitness travel. Top 10)

Dodatek k nasl. naveden na ov. - Zvd. na notr. str. ov. - Kazalo

ISBN 978-0-2413-1056-4 (broš.)

908(4)
913(282.281.33)(036)

COBISS.SI-ID 26156856

23.

CHRISTIANI, Kerry
    Pocket Porto : top sights, local experiences / Kerry Christiani. - 2nd ed. - Carlton (Victoria) [etc.] : Lonely Planet Global, 2019. - 160 str. : ilustr., zvd. ; 16 cm + 1 načrt mesta. - (Lonely planet)

Potiskane notr. str. ov. - O avtorici: str. 160. - Kazalo
- - Porto : city map [Kartografsko gradivo]. - 1 zvd. : barve ; 38 x 27 cm, zložen na 9 x 13 cm

ISBN 978-1-78657-288-2

913(469.121)(036)
912.43(469.121)

COBISS.SI-ID 14155038

24.

MONTGOMERY, Andrea
    Tenerife & La Gomera : [expert advice, independent reviews, best places to stay, eat, drink & shop] / written and researched by Adrea Montgomery. - 1st ed. - [Siebnen] : Apa Digital ; [London] : Apa Publications, 2018. - 151 str. : ilustr., zvd. ; 19 cm + 1 zvd. - (Pocket Rough guide)

Dodatek k nasl. naveden na ov. - Zvd. na notr. str. ov. - Kazalo

ISBN 978-0-241-32469-1

908(4)
913(649.11)(036)
913(649.11)

COBISS.SI-ID 6029024

25.

SCHAEFER, Barbara
    Lake Garda : travel with insider tips / [author Barbara Schaefer ; co-author Saskia Engelhardt ; translated from German by Christopher Wynne, Jennifer Walcoff Neuheiser and Suzanne Kirkbright]. - 3st ed. fully revised and updated. - Basingstoke (Hampshire) : Marco Polo Travel Publishing, 2018. - 140 str. : ilustr., zvd. ; 19 cm. - (Marco Polo)

Tekst, ilustr. in zvd. na notr. str. ov. - Avtorica navedena v kolofonu. - Kazalo
- - Lake Garda [Kartografsko gradivo] : pull-out map. - 1 zvd. ; 62 x 36 cm, zložen na 18 x 9 cm

ISBN 978-3-8297-0771-8

908(282.245.113)(036)

COBISS.SI-ID 69449826

26.

TRANÆUS, Tomas
    Lisbon : [top 10 lists for your perfect trip] / [Tomas Tranæus ; cartography Suresh Kumar ... [et al.] ; illustrator Chapel Design & Marketing]. - Reprinted with revisions. - London : Dorling Kindersley, 2019. - 128 str. : ilustr., zvd. ; 19 cm + 1 zvd. - (DK Eyewitness top 10 travel guides)

Avtor naveden v kolofonu. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - Zvd. na notr. str. ov. - Kazalo

ISBN 978-0-2413-5502-2

913(469)(036)

COBISS.SI-ID 28286775

27.

WALKER, Jennifer
    Explore Budapest : [the best routes around the city] / [author Jennifer Walker]. - 1st ed. - [Siebnen] : Apa Digital ; [London] : Apa Publications, 2018. - 128 str. : ilustr., zvd. ; 20 cm + 1 zvd. - (Insight guides)

Dodatek k nasl. na ov. - Avtorica navedena v kolofonu. - Hrbtni nasl.: Budapest. - Zvd. na notranji str. ov. - Kazalo

ISBN 978-178-671-634-7

913(439.151)(036)
912.43(439.151)

COBISS.SI-ID 1412457491(043.2/.3) Geografija - diplomska in magistrska dela, doktorske disertacije

28.

KOPAČ, Nejc
    Energetska politika Evropske unije : zaključna seminarska naloga / Nejc Kopač. - Ljubljana : [N. Kopač], 2017. - 44 str. : graf. prikazi, zvd. ; 30 cm

Mentor Dejan Rebernik. - Bibliografija: str. 38-43. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

621.31(4-6EU)

COBISS.SI-ID 69356130

29.

MAROLT, Edita
    Medpredmetno povezovanje geografije in angleščine na primeru Avstralije in Oceanije : magistrsko delo / Edita Marolt. - Ljubljana : [E. Marolt], 2019. - 74 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Tatjana Resnik Planinc. - Bibliografija: str. 69-72. - Izvleček ; Povzetek ; Summary: Integrated teaching of Geography and English: the case of Australia and Oceania. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

91+811.111:37

COBISS.SI-ID 69443426

30.

PLEVNIK, Nina, 1993-
    Vpliv evropskih projektov na spremembe prometa in prometnega načrtovanja v Ljubljani : magistrsko delo / Nina Plevnik. - Ljubljana : [N. Plevnik], 2019. - 98 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Mentor Matej Ogrin, somentor Aljaž Plevnik. - Bibliografija: str. 82-93. - Izvleček ; Povzetek ; Summary: Changes in transport and transport planning in Ljubljana as a result of participation in EU funded projects. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

711.7(497.451.1)

COBISS.SI-ID 6944419491(049) Geografija - knjižna poročila

31.

POTOČNIK Slavič, Irma
    Novi pogledi na prehranski sektor in razvoj podeželja / Irma Potočnik Slavič. - Ilustr. - Dostopno tudi na: https://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/view/8424

V: Dela. - ISSN 0354-0596. - [Št.] 50 (2018), str. 149-150.

91(049.3)

COBISS.SI-ID 69401954

32.

ZUPANČIČ, Jernej, 1963-
    Izbrana poglavja iz zgodovine selitev od začetkov do danes / Jernej Zupančič. - Ilustr. - Dostopno tudi na: https://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/view/8425

V: Dela. - ISSN 0354-0596. - [Št.] 50 (2018), str. 151-152.

91(049.3)

COBISS.SI-ID 69402978910 Geografija kot znanost. Splošno

33.

KOLNIK, Karmen
    Izredni profesor dr. Božidar Kert : pregled profesionalne poti ob njegovi devetdesetletnici / Karmen Kolnik, Eva Konečnik Kotnik. - Ilustr. - Bibliografija: str. 20-21. - Izvleček ; Abstract ; Summary: Associate Professor dr. Božidar Kert - a review of his professional career on his ninetieth anniversary

V: Revija za geografijo. - ISSN 1854-665X. - 13, [št.] 1 (2018), str. 7-22.

929Kert B.:91

COBISS.SI-ID 24170760911.37 Geografija naselij

34.

DROZG, Vladimir
    Prostorski konflikti v izbranih blokovnih stanovanjskih soseskah v Mariboru / Vladimir Drozg. - Ilustr. - Bibliografija: str. 71. - Izvleček ; Abstract ; Summary: Spatial conflicts in residential neighbourhoods with blocks of flats in Maribor (Slovenia)

V: Revija za geografijo. - ISSN 1854-665X. - 13, [št.] 1 (2018), str. 61-72.

911.37:711.581(497.4Maribor)

COBISS.SI-ID 24157448912 Atlasi, karte

35.

    TOSKANA, Florenz [Kartografsko gradivo] : Auto + Freizeitkarte = Toscana, Firence : carta stradale + turistica = Toscane, Florence : auto + vrije tijd kaart = Tuscany, Florence : road + leisure map = Toscane, Florence : carte routière + de loisirs = Toscana, Florencia : mapa de rutas + del ocio / Kartographie Freytag-Berndt u. Artaria. - 1:150.000. - Wien : Freytag, Berndt und Artaria, [2017?]. - 1 zvd. : dvostransko, barve ; 122 x 81 cm na listu 125 x 86 cm, zložen na 13 x 26 cm + Information (54 str.)

Nasl. in dodatki k nasl. navedena na ov. - Veljavno do 2020

ISBN 978-3-7079-0281-5

912.43(450)
912.43(450.52/.521)
912.43(450)
912.43(450)

COBISS.SI-ID 2389376913(4) Regionalna geografija - Evropa

36.

POPOVIĆ, Edo, 1957-
    Čovjek i planina : kratki uvod u sjeverni Velebit / napisao Edo Popović ; snimio Ante Vukušić, [fotografija na stranici 148 Ivan Vukušić, fotografije na stranicama 129, 138, 145, 146 i 152 arhiv obitelji Vukušić]. - 1. izd. - Zagreb : Libricon, 2018. - 154 str. : fotogr., portreti ; 19 cm

O avtorju in fotografu na zavihkih ov.

ISBN 978-953-8017-09-4

502.2(234.42Velebit)(497.5)
908
796.51/.52(234.42Velebit)(497.5)

COBISS.SI-ID 1115758942
Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/FFLJ, 28. 5. 2019