COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSSEZNAM NOVOSTI AVGUST 2018

314 Demogeografija

1.

SCHWARZ, Hans-Peter, 1934-
    Die neue Völkerwanderung nach Europa : über den Verlust politischer Kontrolle und moralischer Gewissheit / Hans-Peter Schwarz. - 2. Aufl. - München : Deutsche Verlags-Anstalt, 2017. - 256 str. ; 22 cm

ISBN 978-3-421-04774-8

91:314.15(4)

COBISS.SI-ID 6756515432 Politične vede. Politična geografija. Narodne manjšine

2.

    ETHNIC minorities and politics in post-socialist Southeastern Europe / edited by Sabrina Ramet, Marko Valenta. - Cambridge : Cambridge University Press, 2016. - XVII, 302 str. : ilustr. ; 24 cm

Opombe z bibliografijo pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-107-15912-9
ISBN 1-107-15912-1

323.15(497)

COBISS.SI-ID 34514781

3.

PAJNIČ, Katarina
    Ekonomski položaj in demografska struktura Slovencev na Hrvaškem : včeraj, danes, jutri / Katarina Pajnič. - Grafikoni. - Dostopno tudi na: http://www.inv.si/DocDir/Publikacije-PDF/Razprave%20in%20gradivo/RIG%2080/RIG_80_final%20_za_tisk.pdf. - Bibliografija: str. 84-88. - Abstract: Economic situation and demographic structure of Slovenes within Croatia: yesterday, today, tomorrow. - Izvleček: Ekonomski položaj in demografska struktura Slovencev na Hrvaškem včeraj, danes, jutri

V: Razprave in gradivo. - ISSN 0354-0286. - No. 80 (2018), str. 65-88.

91:323.15(=163.6)

COBISS.SI-ID 1372244533 Gospodarske vede. Ekonomska geografija

4.

    JAVNO dobro, skupni viri in skupno : vpliv zgodovinske zapuščine na sodobno dojemanje v Sloveniji kot tranzicijski družbi = Public goods, common-pool resources, and the commons : the influence of historical legacy on modern perceptions in Slovenia as a transitional society / Mateja Šmid Hribar ... [et al.]. - Ilustr. - Dostopno tudi na: http://urbani-izziv.uirs.si/Portals/urbaniizziv/Clanki/2018/urbani-izziv-2018-29-01-004.pdf. - Dostopno tudi na: http://urbani-izziv.uirs.si/Portals/urbaniizziv/Clanki/2018/urbani-izziv-en-2018-29-01-004.pdf. - Besedilo v slov., prevod v angl. - Bibliografija: str. 53-55, 107-109. - Povzetek ; Abstract

V: Urbani izziv. - ISSN 0353-6483. - Letn. 29, št. 1 (2018), str. 43-55, 96-109.

doi: 10.5379/urbani-izziv-2018-29-01-004
doi: 10.5379/urbani-izziv-en-2018-29-01-004

347.218.2:364.614.8(497.4)

COBISS.SI-ID 43206445

5.

    PREKÄR, flexibel, entgrenzt : Geographien der Arbeit in der "Global City" Frankfurt / Stefan Ouma (Hrsg.), unter Mitarbeit von Carolyn Folasade Farinde. - Frankfurt am Main : Goethe-Universität, Institut für Humangeographie, 2018. - 168 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Rhein-Mainische Forschungen im Forum Humangeographie ; 130)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Zusammenfassung

ISBN 978-3-923184-36-1
ISBN 3-923184-36-0

331(430)

COBISS.SI-ID 6744816233:656 Geografija prometa

6.

OGRIN, Matej
    Pri naložbah v železnice gre za ugrabitev države / Matej Ogrin ; [zapisala] Nataša Koražija. - V rubriki Intervju

V: Manager. - ISSN 0353-8079. - Št. 33 (24. avg. 2018), str. 12-16.

911:656(497.4)

COBISS.SI-ID 67514210502/504 Varstvo okolja

7.

DREMPETIČ, Alenka
    Geografija Geoparka Karavanke / Alenka Drempetič, Lenka Stermecki. - Fotogr., zvd. - Bibliografija: str. 314. - Povzetek v slov. ; Povzetek v angl.: Geography of Geopark Karavanke

V: Proteus. - ISSN 0033-1805. - Letn. 80, [št.] 7/8/9 (mar.-maj 2018), str. 306-314, 423.

913(234.323.61-751)

COBISS.SI-ID 1114830942551.44 Krasoslovje

8.

COLLOQUE Karst2018 (2018 ; Chambéry)
    Colloque Karst2018 : 40 ans de l'Association française de Karstologie : hommage à Richard Maire : actes du colloque Karst2018, 27 juin - 1er juillet 2018, Chambéry - Bauges - Flaine-Platé / coordination Stéphane Jaillet [et] Cristophe Gauchon. - Chambéry : Association Française de Karstologie, 2018. - 255 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm. - (Karstologia Mémoires ; no. 20)

Bibliografija pri večini prispevkov. - Resume ; Abstract

ISBN 978-2-9536616-3-7

551.44:930(44)(082)

COBISS.SI-ID 67425378

9.

KUNAVER, Jurij, 1933-
    Origine et distribution des arêtes de pente (skedenj), des chaudrons à neige (kotlich) et des puits à neige : versant sud-est du massif du Kanin (Slovénie) / Jurij Kunaver. - Ilustr. - Résumé ; Abstract: Origin and distribution of slope ridges (skedenj), snow kettles (kotlich) and snow shafts in relation to the intensity of glacial erosion on the southeastern side of the Kanin massif (Slovenia)

V: Karstologia. - ISSN 0751-7688. - No. 67 (1er sem. 2016), str. 43-52.

551.435.8:551.324(497.4Kanin)

COBISS.SI-ID 67420258

10.

PAVOLINI, Michele
    Križna jama, meraviglia metafisica del carso sloveno / Michele Pavolini. - Bibliografija: str. 647-648

V: Universo. - ISSN 0042-0409. - Anno 97, n. 4 (2017), str. 634-648.

911.2:551.44497.4Križna jama)

COBISS.SI-ID 67477602551.5 Klimatogeografija

11.

NADBATH, Mateja
    Meteorološka postaja Lendavske Gorice = Meteorological station Lendavske Gorice / Mateja Nadbath. - Ilustr., graf. prikazi. - Besedilo v slov. - Summary

V: Naše okolje. - ISSN 1855-3575. - Letn. 25, št. 5 (maj 2018), str. 51-62.

551.5(497.4Lendavske Gorice)

COBISS.SI-ID 67432034

12.

NADBATH, Mateja
    Meteorološka postaja Zalošče = Meteorological station Zalošče / Mateja Nadbath. - Ilustr., graf. prikazi. - Besedilo v slov. - Summary

V: Naše okolje. - ISSN 1855-3575. - Letn. 25, št. 6 (jun. 2018), str. 35-43.

551.5(497.4Zalošče)

COBISS.SI-ID 67432290556 Hidrogeografija

13.

FELDMAN, David Lewis, 1951-
    Water politics : governing our most precious resource / David L. Feldman. - Cambridge (UK) ; Malden (MA) : Polity, 2017. - XIII, 244 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 215-238. - Kazalo

ISBN 978-1-5095-0461-9 (hbk.)
ISBN 978-1-5095-0462-6 (pbk.)

628.1:32

COBISS.SI-ID 512397939

14.

SHARP, Liz
    Reconnecting people and water : public engagement ans sustainable urban water managment / Liz Sharp. - New York : Routledge ; London : Earthscan from Routledge, cop. 2017. - XVIII, 230 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Earthscan Water Text Series)

Bibliografija: str. 212-224. - Kazalo

ISBN 978-0-415-72844-7 (trd. vez.)
ISBN 978-0-415-72845-4 (broš.)
ISBN 978-1-315-85167-9 (eknjiga)

55
628.1

COBISS.SI-ID 141014272 Arhitektura

15.

    ARHITEKTURA za ljudi : arhitekturna politika Slovenije / [urednica Barbara Žižič ; fotografije Miran Kambič]. - Ljubljana : Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, 2018 ([Ljubljana] : Mat-Format). - 42 str. : ilustr. ; 30 cm

800 izv.

ISBN 978-961-6370-25-7 (broš.)

72:32(497.4)(082)

COBISS.SI-ID 29332761691(048) Geografija - abstrakti

16.

ILC Klun, Mojca
    Integrating geography and physical education through mountain-oriented education: formal integration of MOE into geography school curricula and geography textbooks in Slovenian primary schools / Mojca Ilc Klun

V: Curriculum and teaching in physical education and geography: interdisciplinary and international perspectives / editor Hana Svobodová. - Brno : Masaryk University, 2018. - Str. 9.

91:37

COBISS.SI-ID 67427938

17.

RESNIK Planinc, Tatjana
    Adapting transformative learning theory to geographical education / Tatjana Resnik Planinc

V: Appreciating similarity: sharing understanding / IGU Commission on Geographical Education, Québec City / Canada, August 3rd-5th, 2018. - Québec City : IGU Commission on Geographical Education, 2018. - Str. 14.

91:37(048)

COBISS.SI-ID 67546978

18.

RESNIK Planinc, Tatjana
    Cross-curricular integration of geography and physical education in the case of mountain-oriented education / Tatjana Resnik Planinc

V: Curriculum and teaching in physical education and geography: interdisciplinary and international perspectives / editor Hana Svobodová. - Brno : Masaryk University, 2018. - Str. 8.

91:37

COBISS.SI-ID 67427426910 Geografija kot znanost. Splošno

19.

KUNAVER, Jurij, 1933-
    Pavel Kunaver in njegova poljudna znanost / Jurij Kunaver. - Fotogr. - Povzetek v slov. ; Povzetek v angl.: Kunaver Pavel and his popular science

V: Proteus. - ISSN 0033-1805. - Letn. 80, [št.] 10 (jun. 2018), str. 439-447, 478.

91:929Kunaver P.

COBISS.SI-ID 67462498910(047.53) Intervjuji s področja geografije

20.

CIGLER, Nevenka
    26 let Geografije v šoli : intervju z Nevenko Cigler = 26 years of Geography in school : interview with Nevenka Cigler / Igor Lipovšek. - Fotogr. - Besedilo v slov.

V: Geografija v šoli. - ISSN 1318-4717. - Letn. 26, št. 2 (2018), str. 58-62.

910:929Cigler N.

COBISS.SI-ID 67435362

21.

OGRIN, Matej
    Matej Ogrin [Elektronski vir] / oddajo je pripravila Nina Slaček. - Spletni zvočni posnetek. - Ljubljana : Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2018. - (Podobe znanja)

Način dostopa (URL): https://ars.rtvslo.si/2018/07/podobe-znanja-107/. - Nasl. z nasl. zaslona. - Radijska oddaja traja 29 min, 50 sek. - Predvajano dne 27. 7. 2018, 3. program Radia Slovenija - program Ars, oddaja Podobe znanja. - Opis vira z dne 29. 8. 2018

91:656(497.4)

COBISS.SI-ID 67520866911.2 Fizična geografija

22.

    Die PHYSISCHE Geographie Deutschlands / Ludwig Zöller (Hrsg.). - Darmstadt : WBG, 2017. - 208 str. : graf. prikazi, fotogr., zvd. ; 28 cm

ISBN 978-3-534-26868-9

911.2(430)

COBISS.SI-ID 67567458911.37 Geografija naselij

23.

DEGÓRSKA, Bożena
    Urbanizacja przestrzenna terenów wiejskich na obszarze metropolitalnym Warszawy : kontekst ekologiczno-krajobrazowy / Bożena Degórska. - Warszawa : Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, Polska Akademia Nauk, 2017. - 175 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm. - (Prace Geograficzne, ISSN 0373-6547 ; nr. 262)

Nasl. na vzpor. nasl. str.: Spatial urbanization of rural areas of the Warsaw metropolitan area : ecological and landscape context. - Bibliografija: str. 147-170. - Summary

ISBN 978-83-61590-86-6
ISBN 83-61590-86-2

711.3(438.11)

COBISS.SI-ID 67453794912 Atlasi, karte

24.

    AFRICA Central & South, Madagascar [Kartografsko gradivo]. - 1:4.000.000. - Boulogne-Billancourt : Michelin, 2014. - 1 zvd. : barve ; 100 x 122 cm na listu 100 x 133 cm, zložen na 12 x 25 cm. - (National ; 746)

Ov. nasl. - Ob strani: temperature in količina padavin po mesecih v posameznih krajih

ISBN 978-2-06-717255-5

912.43(6-13+691)

COBISS.SI-ID 67508834

25.

    AFRICA North & West [Kartografsko gradivo]. - 1:4.000.000. - Boulogne-Billancourt : Michelin, 2014. - 1 zvd. : barve ; 122 x 100 cm na listu 143 x 100 cm, zložen na 12 x 25 cm. - (National ; 741)

Ov. nasl. - Ob strani: temperature in količina padavin po mesecih v posameznih krajih

ISBN 978-2-06-717220-3

912.43(6-15+6-17)

COBISS.SI-ID 67487586

26.

    AFRICA North East, Arabia [Kartografsko gradivo]. - 1:4.000.000. - Boulogne-Billancourt : Michelin, 2012. - 1 zvd. : barve ; 100 x 100 cm na listu 122 x 100 cm, zložen na 12 x 25 cm. - (National ; 745)

Ov. nasl. - Ob strani: temperature in količina padavin po mesecih v posameznih krajih

ISBN 978-2-06-717248-7

912.43(6-18+292.553)

COBISS.SI-ID 67500386

27.

    BULGARIA [Kartografsko gradivo]. - 3e ed. - 1:700.000. - Boulogne-Billancourt : Michelin, 2015. - 1 zvd. : barve ; 88 X 64 cm na listu 99 x 100 cm, zložen na 12 x 25 cm. - (National ; 739)

Ov. nasl. - Spodaj: načrti mest Sofija, Plovdiv in Varna. - Kazalo

ISBN 978-2-06-717407-8

912.43(497.2)

COBISS.SI-ID 67149410

28.

    CARPATHIANS [Kartografsko gradivo] : tourist map. - 1:300.000. - [Kyiv] : Kartographia, cop. 2012. - 1 zvd. : barve ; 100 x 81 na listu 102 x 83 cm, zložen na 12 x 22 cm

Ov. nasl. - Zadaj: besedilo o Karpatih in načrti več naselij

ISBN 978-617-670-027-2

912.43(477.8)

COBISS.SI-ID 67542114

29.

    PORTO [Kartografsko gradivo] : planta e índice. - 1:11.000. - Boulogne-Billancourt : Michelin, 2016. - 1 načrt : barve ; 119 x 49 cm na listu 122 x 75 cm, zložen na 12 x 25 cm

Nasl. na ov. - Spodaj: načrt podzemne železnice. - Kazalo

ISBN 978-2-06-712797-5

912.43(469)

COBISS.SI-ID 67470178

30.

    S kolesom čez hribe in doline v Brkine [Kartografsko gradivo] = Brkini region by bike: over the hills and valleys / vsebina Simona Bizjak ... [et al.] ; zasnova in izdelava IziMap ; fotografije Simon Avsec ... [et al.]. - 1:52.000. - Pivka [etc.] : Občina [etc.], 2018 (Škofja Loka : Nonparel). - 1zvd. : barve ; 77 x 54 cm na listu 77 x 61 cm, zložen na 11 x 23 cm

Nasl. na ov. - Zadaj: opisi kolesarskih poti in kratko besedilo o Brkinih v slov. in angl. - Kazalo

912.43(497.47)

COBISS.SI-ID 67375202913(497.4) Regionalna geografija Slovenije

31.

    TRIGLAV : višje ne gre = only 4 the brave / [uredniški odbor, editors Marko Viduka, Jana Vilman Proje ; prevod, translation Doris Sodja ; fotografije, photographs Janez Mencinger ... et al.]. - Bohinj : Turizem, 2018 ([Žirovnica] : Medium). - 99 str. : ilustr., portreti, zvd. ; 22 cm

Nasl. na ov. in hrbtu: Triglav 240. - Slov. besedilo in prevod v angl. - 2.000 izv. - Bibliografija: str. 99

ISBN 978-961-288-482-6

796.52(234.323.6Triglav)(091)(082)

COBISS.SI-ID 295057920929 Biografije

32.

ČERNO, Viljem
    Na izpostavljenem mestu / Viljem Černo ; pripravil in uredil Igor Tuta ; [slikovno gradivo družinski arhiv ... et al.]. - Čedad : Zadruga Novi Matajur ; [Trst] : SKGZ, 2017 (Divača : Mljač). - 292 str. : ilustr. ; 23 cm

500 izv. - Bil je naš Čedermac / Rudi Pavšič: str. 5. - Dal bi življenje zanje --- / Miha Obit: str. 7. - Pravi človek na pravem mestu / Igor Tuta: str. 9-12. - Bibliografija: str. 284-285. - Kazalo

ISBN 978-88-95636-30-6 : 18,00 EUR

929Černo V.
821.163.6-821

COBISS.SI-ID 10032876
Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/FFLJ, 17. 1. 2019