COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSBILTEN NOVOSTI AVGUST 2019

338.483 Turistična geografija

1.

KODERMAN, Miha
    Second homes in the Slovenian Alps with special emphasis on the Municipality of Bovec = Vikendice u slovenskim Alpama s posebnim naglaskom na općinu Bovec / Miha Koderman, Marko Pavlič ; translation, prijevod Martina Batinica. - Ilustr. - Dostopno tudi na: https://hrcak.srce.hr/221021. - Vzpor. angl. besedilo in prevod v hrv. - Bibliografija: str. 80-81. - Izvleček v angl. in hrv.

V: Hrvatski geografski glasnik. - ISSN 1331-5854. - Vol. 81, br. 1 (2019), str. 61-81.

doi: 10.21861/HGG.2019.81.01.03

911.3:338.48(497.4)
338.488.2:643"385"(497.4)

COBISS.SI-ID 1541368516371 Didaktika

2.

PINTAR, Patricija, 1993-, pedagoginja in geografinja
    Možnosti medpredmetnega povezovanja pri pouku geografije in domovinske in državljanske kulture ter etike v osnovni šoli : magistrsko delo / Patricija Pintar. - Ljubljana : [P. Pintar], 2019. - 127 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=118314&lang=slv. - Mentorja Tatjana Resnik Planinc in Damijan Štefanc. - Bibliografija: str. 79-82. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo, Oddelek za pedagogiko in andragogiko

37.091.3

COBISS.SI-ID 69848674374.7 Izobraževanje odraslih

3.

RUS, Anita, 1992-
    Skupnostno izobraževanje in delovanje društev v lokalnem okolju : študija primera društva Eko krog : magistrsko delo / Anita Rus. - Ljubljana : [A. Rus], 2019. - 119 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=118508&lang=slv. - Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega študija. - Mentorja Marko Radovan in Simon Kušar. - Bibliografija: str. 102-112. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo, Oddelek za pedagogiko in andragogiko

374.7

COBISS.SI-ID 6953174639 Etnologija. Etnografija

4.

KRBAVČIČ, Andrej
    Sveča je dogorela : spomini Jakoba, Aleša in Andreja Krbavčiča na svečarsko in medičarsko delavnico Jakoba Krbavčiča / Andrej Krbavčič ; [avtor spremne besede Andrej Dular]. - Ljubljana : Slovenski etnografski muzej, 2018 (Žirovnica : Medium). - 26 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Ilustr. na notr. str. ov. - 400 izv. - Spremljevalna publikacija ob razstavi Lectarstvo je krajcarkšeft

67
719(082)
664.667:39(497.4 Ljubljana)

COBISS.SI-ID 2982632965 Prirodoslovne vede. Matematika. Geologija. Meteorologija

5.

KOLAR-Jurkovšek, Tea
    Konodonti Slovenije = Conodonts of Slovenia / Tea Kolar-Jurkovšek, Bogdan Jurkovšek ; [ilustracije Barbara Jurkovšek, Bogdan Jurkovšek, Carlos Martínez-Pérez ; prevod avtorja]. - Ljubljana : Geološki zavod Slovenije, 2019 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 259 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. - 500 izv. - Bibliografija: str. 155-169. - Izvleček ; Abstract

ISBN 978-961-6498-66-1 : 33 EUR

56:57.071.63(497.4)
56:57.071.63(497.4)

COBISS.SI-ID 299208704502/504 Varstvo okolja

6.

    FACTOR five : transforming the global economy through 80% improvements in resource productivity : a report to the Club of Rome / Ernst von Weizsäcker ... [et al.]. - London ; Sterling : Earthscan/The Natural Edge Project, cop. 2009. - XIX, 400 str. : ilustr. ; 25 cm

Dostopno tudi na: http://books.google.com/books?id=nKKxbu8iCnIC&printsec=frontcover&dq=9781844075911&hl=sl&cd=1#v=onepage&q&f=false (Omejen predogled na Google Books). - Bibliografija: str. [357]-385. - Kazalo

ISBN 978-1-84407-591-1 (hbk.)
ISBN 1-84407-591-5 (hbk.)

502/504

COBISS.SI-ID 33874181

7.

GOLOB, Aleksander, 1954-
    Ohranjanje in trajnostna raba ekosistemskih storitev na kraških območjih = Preservation and sustainable use of the ecosystem services in the Karst areas / Aleksander Golob. - Ilustr. - Bibliografija: str. 244. - Izvleček ; Abstract

V: Gozdarski vestnik. - ISSN 0017-2723. - Letn. 77, št. 5/6 (2019), str. 232-244.

630* 907(497.472)(045)=163.6

COBISS.SI-ID 5446566

8.

PLUT, Dušan, 1950-
    Odrast - ekosistemski odgovor na okoljsko-podnebno krizo / tekst Dušan Plut ; foto Jure Eržen. - Fotogr.

V: Delo. - ISSN 0350-7521. - Leto 60 [!], št. 183 (10. avg. 2019) = Sobotna priloga. - ISSN 1580-3007. - str. 20-22.

502/504

COBISS.SI-ID 69949538908 Domoznanstvo. Turistični vodniki

9.

VALUŠKOVÁ, Milena
    Olomouc : město = city = Stadt = ville / fotografie Milena Valušková ; překlady textů angličtina Michal Šubrt, němčina Miroslvav Hubáček, francouzština Kateřina Vychodilová. - 2. vyd. - Olomouc : Fontána, 2017. - 210 str. : ilustr. ; 31 cm

Besedilo v češ. jeziku, prevod v angl., franc., nem., jezik

ISBN 978-8073-3-6906-4
ISBN 8073-3-6906-0

908

COBISS.SI-ID 6999792291(043.2/.3) Geografija - diplomska in magistrska dela, doktorske disertacije

10.

ČUFER, Ana
    Nesreče v gorah in možnosti njihovega preprečevanja : zaključna seminarska naloga / Ana Čufer. - Ljubljana : [A. Čufer], 2019. - 54 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=120024&lang=slv. - Mentor Matej Ogrin. - Bibliografija: str. 50-53. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

614.8:796.526(234.3)

COBISS.SI-ID 69948002

11.

LAMPRET, Blaž
    Geografske značilnosti kreativnih industrij v Novem mestu : zaključna seminarska naloga / Blaž Lampret. - Ljubljana : [B. Lampret], 2019. - 33 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=120025&lang=slv. - Mentor Simon Kušar. - Bibliografija: str. 29-30. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

62(497.434)

COBISS.SI-ID 69948514

12.

REJC, Simona
    Obremenjenost prsti z živim srebrom v Idriji : zaključna seminarska naloga / Simona Rejc. - Ljubljana : [S. Rejc], 2019. - 52 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=120033&lang=slv. - Mentor Blaž Repe. - Bibliografija: str. 48-51. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

502:631.4(497.47)

COBISS.SI-ID 69947234913(5/9) Regionalna geografija - neevropske države

13.

    CHINA : a geographical perspective / David W.S. Wong ... [et al.]. - New York : The Guilford Press, cop. 2018. - XIII, 384 str., [8] str. pril. : ilustr., zvd. ; 26 cm. - (Texts in regional geography : a Guilford series)

Opombe in bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-1-4625-3373-2 (pbk.)
ISBN 978-1-4625-3374-9 (hbk.)

913(510)

COBISS.SI-ID 67382626
Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/FFLJ, 6. 2. 2020