COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSSEZNAM NOVOSTI DECEMBER 2018

314 Demogeografija

1.

DORLING, Daniel
    Why demography matters / Danny Dorling, Stuart Gietel-Basten. - Cambridge : Polity Press, 2018. - XIII, 258 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 230-246. - Kazalo

ISBN 978-0-7456-9840-3 (trda vezava)
ISBN 978-0-7456-9841-0 (broš.)

911.3:314

COBISS.SI-ID 68569186

2.

    RETHINKING international skilled migration / edited by Micheline van Riemsdijk and Qingfang Wang. - London ; New York : Routledge, Francis & Taylor, 2017. - XXI, 312 str. : ilustr., zvd.

Includes index. - Bibliografija: str. Bibliografija ter povzetki pri psameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-1-1389-1872-6 (trda vezava)

911.3:314

COBISS.SI-ID 6858813032 Politične vede. Politična geografija. Narodne manjšine

3.

    NEW borders : hotspots and the European migration regime / Antonis Vradis ... [et al.]. - London : Pluto Press, 2018. - XIII, 120 str. : ilustr., zvd. ; 22 cm. - (Radical geography)

Opombe z bibliografijo: str. 109-115. - Kazalo

ISBN 978-0-7453-3846-0 (hbk.)
ISBN 0-7453-3846-1
ISBN 978-0-7453-3845-3 (pbk.)
ISBN 0-7453-3845-3

314.745.3-054.73(4)

COBISS.SI-ID 6855587433 Gospodarske vede. Ekonomska geografija

4.

BARNES, Trevor J.
    Economic geography : a critical introduction / Trevor Barnes, Brett Christophers. - Hoboken ; Chichester : John Wiley & Sons, 2018. - VIII, 325 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Critical introductions to geography)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-118-87433-2
ISBN 978-1-118-87432-5 (broš.)

33

COBISS.SI-ID 68457058

5.

HALL, Tim, 1968-
    The economic geographies of organized crime / Tim Hall. - New York : The Guilford Press, 2018. - XV, 223 str. : ilustr., zvd. ; 23 cm

Bibliografija: str. 189-212. - Kazalo

ISBN 978-1-4625-3519-4 (broš.)
ISBN 978-1-4625-3520-0 (trda vezava)

911.3:33

COBISS.SI-ID 6859606633:63 Agrarna geografija. Preobrazba podeželja

6.

KMETIJSKI inštitut Slovenije (Ljubljana)
    120 let Kmetijski inštitut Slovenije / [besedila: Drago Babnik ... [ et al.] ; ur. Andrej Simončič in Ela Žilič]. - Ljubljana : Kmetijski inštitut Slovenije, 2018 ([Izlake] : Grafex agencija/tiskarna). - 141 str. : ilustr. ; 24 cm

Avtorji besedila navedeni v kolofonu. - 500 izv.

63(497.4 Ljubljana):(091)(082)

COBISS.SI-ID 5613416

7.

    NEW money in rural areas : land investment in Europe and its place impacts / Nick Gallent ... [et al.]. - Singapore : Palgrave Macmillan, 2019. - XV, 166 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str. 143-155. - Kazalo

ISBN 978-981-13-0769-0

711.14(4)

COBISS.SI-ID 68526434

8.

PINTO Correia, Teresa
    European landscapes in transition : implications for policy and practice / Teresa Pinto-Correia, Jørgen Primdahl, Bas Pedroli. - Cambridge : Cambridge University Press, cop. 2018. - XIII, 286, [16] str. : ilustr. ; 25 cm. - (Studies in landscape ecology)

Kazalo. - Bibliografija: str. 254-281

ISBN 978-1-107-07069-1 (trda vezava)

630
630*913(4)

COBISS.SI-ID 498986233:656 Geografija prometa

9.

BOPP, Melissa
    Bicycling for transportation : an evidence-base for communities / Melissa Bopp, Dangaia Sims, Daniel Piatkowski. - Amsterdam ; Oxford ; Cambridge : Elsevier, cop. 2018. - XVII, 227 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-0-12-812642-4 (broš.)
ISBN 0-12-812642-6 (broš.)

656.11:796.6

COBISS.SI-ID 6848880237 Vzgoja. Šolstvo. Izobraževanje. Pouk

10.

    EARLY childhood education and care for sustainability : international perspectives / edited by Valerie Huggins and David Evans. - London : Routledge, Taylor & Francis, cop. 2018. - XXI, 165 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm. - (Research informed professional development for the early years)

Bibliografija pri posameznih poglavjih

ISBN 978-1-1382-3943-2 (trda vezava)
ISBN 978-1-1382-3944-9 (broš.)

91:37

COBISS.SI-ID 68596322

11.

INTERNATIONAL Conference Curriculum and teaching in physical education and geography (2018 ; Brno)
    Curriculum and teaching in physical education and geography [Elektronski vir] : interdisciplinary and international perspectives : book of proceedings / International Conference, Brno, Czech Republic, 22 to 23 June 2018 ; Hana Svobodová, Petr Vlček (eds.). - El. zbornik. - Brno : Masaryk University, 2018. - 96 str. ; 21 cm

Način dostopa (URL): https://munispace.muni.cz/library/catalog/view/1019/3158/803-1. - El. publikacija v PDF formatu obsega 83 str. - Opis vira z dne 19. 12. 2018

ISBN 978-80-210-9075-0

91:37.091.31

COBISS.SI-ID 1225197737.091.3 Učni postopki. Metodika pouka

12.

ILC Klun, Mojca
    Intergrating geography and physical education through mountain-oriented education [Elektronski vir] : formal integration of MOE into geography school curricula and geography textbooks in Slovenian primary schools / Mojca Ilc Klun. - El. članek. - Način dostopa (URL): https://munispace.muni.cz/library/catalog/view/1019/3158/803-1. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 7. 1. 2019. - Bibliografija: str. 14. - Abstract

V: Curriculum and teaching in physical education and geography [Elektronski vir] / International Conference, Brno, Czech Republic, 22 to 23 June 2018. - Brno : Masaryk University, 2018. - ISBN 978-80-210-9075-0. - Str. 5-14.

91:37(497.4)

COBISS.SI-ID 68659554

13.

OZEBEK, Nina
    Pisno ocenjevanje znanja pri pouku geografije v osnovni šoli : magistrsko delo / Nina Ozebek. - Ljubljana : [N. Ozebek], 2018. - 106 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorja Tatjana Resnik Planinc in Damijan Štefanc. - Bibliografija: str. 98-100. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo, Oddelek za pedagogiko in andragogiko

371.26

COBISS.SI-ID 68276066

14.

RESNIK Planinc, Tatjana
    Cross-curricular integration of geography and physical education in the case of mountain-oriented education [Elektronski vir] / Tatjana Resnik Planinc. - El. članek. - Fotogr. - Način dostopa (URL): https://munispace.muni.cz/library/catalog/view/1019/3158/803-1. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 7. 1. 2019. - Bibliografija: str. 25-26. - Abstract

V: Curriculum and teaching in physical education and geography [Elektronski vir] / International Conference, Brno, Czech Republic, 22 to 23 June 2018. - Brno : Masaryk University, 2018. - ISBN 978-80-210-9075-0. - Str. 15-26.

91:37(497.4)

COBISS.SI-ID 68660066

15.

VLČEK, Petr
    Elementary education curricula in the Czech Republic and the Republic of Slovenia [Elektronski vir] : physical education and geography integration / Petr Vlček, Hana Svobodová, Tatjana Resnik Planinc. - El. članek. - Tabele. - Način dostopa (URL): https://munispace.muni.cz/library/catalog/view/1019/3158/803-1. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 7. 1. 2019. - Bibliografija: str. 59-60. - Abstract

V: Curriculum and teaching in physical education and geography [Elektronski vir] / International Conference, Brno, Czech Republic, 22 to 23 June 2018. - Brno : Masaryk University, 2018. - ISBN 978-80-210-9075-0. - Str. 39-60.

91:37(437.3+497.4)

COBISS.SI-ID 68662114502/504 Varstvo okolja

16.

LAMPIČ, Barbara
    Prostorske možnosti za trajnostno načrtovanje - funkcionalno razvrednotena območja v Savinjski statistični regiji / Barbara Lampič, Nejc Bobovnik

V: Zeleno in modro: okolje, stičišče ved in protislovij / zbrala in uredila Boštjan Pokorny, Milena Ževart. - Velenje : Visoka šola za varstvo okolja, 2018. - Str. 19.

71:502.131.1(497.4)

COBISS.SI-ID 68557410

17.

NAGY, B. F.
    The clean energy age : a guide to beating climate change / BF Nagy. - Lanham [etc.] : Rowman & Littlefield, 2018. - VII, 243 str. : ilustr. ; 24 cm

O avtorju: str. 245. - Bibliografija: str. 223-233. - Kazalo. - Vsebina: Top 10 lists ; Buildings ; Electricity ; Transportation ; Investment ; Business ; Politics & economics ; Government ; Unproven technology

ISBN 978-1-5381-1578-7 (trda vezava)

502/504

COBISS.SI-ID 68568674

18.

PLUT, Dušan, 1950-
    Časa za podnebno mencanje ni več! : podnebni vrh v Katovicah / Dušan Plut

V: Delo. - ISSN 0350-7521. - Leto 60, št. 283 (8. dec. 2018) = Sobotna priloga. - ISSN 1580-3007. - Str. 8-9.

502/504:551.583

COBISS.SI-ID 68525666551.4 Geomorfologija

19.

ŽEBRE, Manja
    Poledenitev Dinarskega gorstva v Sloveniji / avtorja besedila Manja Žebre, Uroš Stepišnik ; avtorji fotografij Manja Žebre, Uroš Stepišnik, Renato R. Colucci. - Fotogr., zvd. - Bibliografija: str. 13. - Izvleček , Abstract: Glaciation of the Dinaric mountains in Slovenia

V: Geografski obzornik. - ISSN 0016-7274. - Letn. 65, št. 2 (2018), str. 4-13.

551.324:551.791(497.4)

COBISS.SI-ID 68595810556 Hidrogeografija

20.

BRENČIČ, Mihael
    Hidrogeološka dediščina ob Skadarskem jezeru / Mihael Brenčič. - Bibliografija: str. 31

V: Geografski obzornik. - ISSN 0016-7274. - Let. 65, št. 2 (2018), str. 20-31.

55

COBISS.SI-ID 145007871 Prostorsko urejanje. Urbanizem. Regionalno planiranje. Regionalni razvoj

21.

MALIPHANT, Andrew
    Local regeneration handbook / Andrew Maliphant ; cartoons by Kipper Williams. - Los Angeles [etc.] : Sage, 2018. - XVII, 188 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 173-176. - Kazalo

ISBN 978-1-5264-2699-4 (broš.)
ISBN 1-5264-2699-4 (broš.)
ISBN 978-1-5264-2698-7 (trda vezava)
ISBN 1-5264-2698-6 (trda vezava)

711

COBISS.SI-ID 68491362

22.

    URBAN regions now & tomorrow : between vulnerability, resilience and transformation / editor Sonja Deppisch. - Wiesbaden : Springer, 2017. - X, 276 str. : ilustr., zvd. ; 23 cm. - (Studien zur Resilienzforschung)

Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 3-658-16758-0
ISBN 978-3-658-16758-5

711.4

COBISS.SI-ID 68477026821.163.6 Slovenska književnost

23.

    CANKARJEVO vesolje [Elektronski vir] / sodelujoči Marko Krevs ... [et al.]. - Spletno mesto. - Ljubljana : Narodna in Univerzitetna knjižnica, 2018

Način dostopa (URL): http://cankar.dlib.si/#event-ivan-cankar. - Se občasno spreminja in dopolnjuje. - Nasl. v zavihku o projektu. - Opis vira z dne 14. 12. 2018. - Sodelujejo tudi: Blaž Repe, Marjetka Krapež, Petra Grum, Kristina Janc, Rok Godec

821.163.6Cankar I.

COBISS.SI-ID 68556386908 Domoznanstvo. Turistični vodniki

24.

HETZ, Siegfried, 1954-
    Salzburg and surroundings / [author Siegfried Hetz ; co-author Gabriela Paumgartner-Eccli, Monika Rattey ; cartography Mairdumont ; translated from German by Jozef van der Voort]. - 1st ed. - Basingstoke (Hampshire) : Marco Polo Travel Publishing, 2018. - 152 str. : ilustr., zvd. ; 19 cm + 1 zvd. - (Marco Polo)

Avtorji navedeni v kolofonu. - Tekst in zvd. na notr. str. ov. - "Travel with insider tips" --> ov. - Kazalo

ISBN 978-3-8297-0782-4

913(436Salzburg)(036)

COBISS.SI-ID 1115365726

25.

KRÜSEMANN, Heike
    Oxford / [author Heike Krüsemann ; translated from German by Mo Croasdale]. - 1st ed. - Basingstoke (Hampshire) : Marco Polo Travel Publishing, 2018. - 132 str. : ilustr., zvd. ; 20 cm + 1 zganj. zvd. - (Marco Polo guide)

Prevedeno iz nem. - Avtorica navedena v kolofonu. - Kazalo

ISBN 978-3-8297-0793-0
ISBN 3-8297-0793-2

908(410)

COBISS.SI-ID 68527458

26.

ŽUGMAN, Manja
    Potepanja po Bosni in Hercegovini / Manja Žugman Širnik ; [fotografija Boštjan Širnik]. - Jezero : Morfem, 2012 ([Ljubljana] : Korotan). - 134 str. : ilustr. ; 30 cm

1.000 izv. - Predgovor / Andrej Grasselli: str. 10-11. - Bibliografija: str. 129-131

ISBN 978-961-6840-73-6 : 49,90 EUR

908(497.6)

COBISS.SI-ID 26264345691:005.745 Geografija - simpoziji, zborovanja - poročila

27.

REBERNIK, Lea, 1993-
    Mednarodni kongres Društva mladih geografov Slovenije (DMGS/EGEA Ljubljana) / Lea Rebernik

V: Geografski obzornik. - ISSN 0016-7274. - Letn. 65, št. 2 (2018), str. 34-35.

91:005.745

COBISS.SI-ID 68691554

28.

    ZAKLJUČNO dejanje projekta FACES (Freely Accessible Central European Soil) / Sašo Stefanovski ... [et al.]. - Soavtorji: Jure Bucik, Ilka Denša, Jaka Grk, Gal Hočevar, Špela Klopčar, Lenart Štaut

V: Geografski obzornik. - ISSN 0016-7274. - Letn. 65, št. 2 (2018), str. 32-34.

91:631.4

COBISS.SI-ID 68691298910.1 Geografija kot znanost. Teorija in metodologija

29.

    DOING grounded theory / edited by Uwe Flick. - 2nd ed. - Los Angeles [etc.] : Sage, 2018. - XVI, 160 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (The Sage qualitative research kit)

Bibliografija: str. 147-160. - Povzetki pri nekaterih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-1-4739-1200-7 (broš.)

910.1

COBISS.SI-ID 68574562

30.

FLICK, Uwe, 1956-
    Doing triangulation and mixed methods / Uwe Flick. - 2nd ed. - Los Angeles [etc.] : Sage, 2018. - XVI, 160 str. : ilustr. ; 24 cm. - (The Sage qualitative research kit / edited by Uwe Flick)

Kazalo

ISBN 1-4739-1211-3
ISBN 978-1-4739-1211-3

910.1

COBISS.SI-ID 68564834

31.

    GEOGRAPHIES of digital culture / edited by Tilo Felgenhauer and Karsten Gäbler. - Abingdon ; New York : Routledge, 2018. - X, 172 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Routledge research in culture, space and identity)

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-1-138-23622-6 (trda vezava)
ISBN 978-1-315-30295-9 (broš.)

910.1

COBISS.SI-ID 68576866

32.

KANAZAWA, Mark
    Research methods for environmental studies : a social science approach / Mark Kanazawa. - Abingdon ; New York : Routledge, 2018. - XIII, 379 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-138-68016-6 (hbk)
ISBN 978-1-138-68017-3 (pbk)

910.1:3

COBISS.SI-ID 68466530910(047.53) Intervjuji s področja geografije

33.

HREŠČAK, Anja
    Končno: nakup vozovnic za vlak tudi po spletu / Anja Hreščak. - Ilustr. - Avtor citiranih izjav Matej Ogrin

V: Dnevnik. - ISSN 1318-0320. - Leto 68, št. 276 (30. nov. 2018), str. 4.

91:656(497.4)

COBISS.SI-ID 68520290911.37 Geografija naselij

34.

BOWEN, William Milton, 1955-
    The evolution of human settlements : from Pleistocene origins to Anthropocene prospects / William M. Bowen, Robert E. Gleeson. - Cham : Palgrave Macmillan, cop. 2019. - XV, 309 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-3-319-95033-4

911.37

COBISS.SI-ID 68453474

35.

LEVINSON, David M., 1967-
    Metropolitan transport and land use : planning for place and plexus. - 2nd ed. - New York ; London : Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. - XV, 278 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-1-138-92426-0

911.375:656

COBISS.SI-ID 68557922

36.

SASSEN, Saskia
    Cities in a world economy. - 5th ed. - Los Angeles [etc.] : Sage, 2019. - XXV, 411 str. : ilustr. ; 23 cm

O avtorju: str. 413. - Bibliografija: str. 325-394. - Kazalo

ISBN 978-1-5063-6261-8

911:375

COBISS.SI-ID 68556130913(497.4) Regionalna geografija Slovenije

37.

    HODIL po zemlji sem naši : naravna in kulturna dediščina v občini Črnomelj / [avtorji prispevkov Tina Britovšek ... [et al.] ; uredila Marija Ana Kranjc]. - Črnomelj : Občina ; [Ljubljana] : Slovensko konservatorsko društvo, 2018 ([Maribor] : Evrografis). - 301 str. : ilustr., zvd. ; 31 cm

500 izv. - Bibliografija na koncu vseh prispevkov

ISBN 978-961-288-739-1 (Občina Črnomelj)

913(497.4Črnomelj)(082)
502.2(497.4Črnomelj)(082)

COBISS.SI-ID 296614912

38.

KRAMER, Ernest, 1854-1907
    Ljubljansko barje / Ernest Kramer ; [prevedel Jože Maček ; slovensko izdajo uredil Andrej Simončič]. - Ljubljana : Kmetijski inštitut Slovenije, 2018. - 207 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Das Laibacher Moor. - Ob 120-letnici izdal Kmetijski inštitut Slovenije. - Bibliografija pod črto na dnu strani. - Izv. izd.: Ljubljana : I. Kleinmayr & F. Bamberg, 1905

ISBN 978-961-6998-23-9 : ni za prodajo

913(497.451)
63(497.451)

COBISS.SI-ID 29728230493/94 Zgodovina

39.

LOWE, Keith, 1970-
    Podivjana celina : Evropa po drugi svetovni vojni / Keith Lowe ; prevod Breda Biščak. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : Modrijan, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). - 470 str., [16] str. pril. : ilustr., zvd. ; 24 cm

Prevod dela: Savage continent. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 425-443. - Kazalo

ISBN 978-961-241-864-9 : 37,40 EUR

94(4)"1945/1950"

COBISS.SI-ID 279800064
Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/FFLJ, 17. 1. 2019