COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSSEZNAM NOVOSTI FEBRUAR 2018311 STATISTIKA


1.
BARI, Anasse
        Predictive analytics for dummies / by Anasse Bari, Mohamed Chaouchi and Tommy Jung. - 2nd ed. - Hoboken : J. Wiley and Sons, cop. 2017. - VIII, 443 str. : ilustr. ; 24 cm. - (For dummies)

Dodatek k nasl. na ov.: Learning made easy. - Kazalo

ISBN 978-1-119-26700-3
ISBN 1-119-26700-5

910.1:311(035)
GEO II 11516 311 BARI A. Predictive
COBISS.SI-ID 66194018

2.
DE Vries, Andrie
        R for dummies / by Andrie de Vries and Joris Meys. - 2nd ed. - Hoboken : J. Wiley & Sons, cop. 2015. - XII, 418 str. : ilustr. ; 24 cm. - (For dummies)

Kazalo

ISBN 978-1-119-05580-8 (broš.)

004.43:004.6:519.22(035) 311
GEO II 11519 311 DE VRIES A. R for dummies
COBISS.SI-ID 38031877

3.
FOX, John, 1947-
        Using the R Commander : a point-and-click interface for R / John Fox. - Boca Raton : CRC Press, cop. 2017. - XIV, 219 str., [4] str. barvnih pril. : ilustr. ; 26 cm. - (The R Series)

Bibliografija: str. 207-209. - Kazali

ISBN 978-1-4987-4190-3

004.451.51
GEO II 11518 311 FOX J. Using the R
COBISS.SI-ID 4756600

4.
MUELLER, John, 1958-
        Machine learning for dummies / by John Paul Mueller and Luca Massaron. - Hoboken : J. Wiley & Sons, cop. 2016. - XII, 410 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (For dummies)

Dodatek k nasl. na ov.: Learning made easy. - Kazalo

ISBN 978-1-119-24551-3 (broš.)
ISBN 1-119-24551-6

910.1:311(035)
GEO II 11520 311 MUELLER J. Machine
COBISS.SI-ID 66183778

5.
PIERSON, Lillian
        Data science / by Lillian Pierson. - 2nd ed. - Hoboken : J. Wiley and Sons, cop. 2017. - XVI, 364 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (For dummies)

Dodatek k nasl. na ov.: Learning made easy. - Kazalo

ISBN 978-1-119-32763-9
ISBN 1-119-32763-6

910.1:311(035)
GEO II 11517 311 PIERSON L. Data science
COBISS.SI-ID 66187618

6.
WICKHAM, Hadley
        R for data science : import, tidy, transform, visualize and model data / Hadley Wickham and Garrett Grolemund. - 1st ed. - Sebastopol : O'Reilly, cop. 2017. - XXV, 492 str. : ilustr. ; 23 cm

Kazalo

ISBN 978-1-491-91039-9 (broš.)
ISBN 1-491-91036-4

910.1:311(035)
GEO II 11515 311 WICKHAM H. R for data
COBISS.SI-ID 66194786


32 POLITIČNE VEDE. POLITIČNA GEOGRAFIJA. NARODNE MANJŠINE


7.
ZUPANČIČ, Jernej, 1963-
        An outline of border changes in the area between the Baltic and the Mediterranean : their geopolitical implications and classification / Jernej Zupančič, Jan A. Wendt, Alexandru Ilieş. - Dostopno tudi na: https://www.geographiapolonica.pl/article/item/11201.html. - Bibliografija: str. 44-46. - Abstract.

V: Geographia Polonica. - ISSN 0016-7282. - Vol. 91, issue 1 (2018), str. 33-46.

doi: doi.org/10.7163/GPol.0104

91:32(4)
COBISS.SI-ID 66243170


33 GOSPODARSKE VEDE. EKONOMSKA GEOGRAFIJA


8.
        MARINE and coastal resource management : principles and practice / edited by David R. Green and Jeffrey L. Payne. - London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2017. - VIII, 328 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Earthscan oceans)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-84971-289-7 (hbk)
ISBN 978-1-84971-290-3 (pbk)

33:627.222.2
GEO II 11533 91:33 MARINE
COBISS.SI-ID 66212450


338.483 TURISTIČNA GEOGRAFIJA


9.
        TOURISM and violence / edited by Hazel Andrews. - London ; New York : Routledge, Taylor&Francis Group, 2017, cop. 2014. - XVI, 250 str. : ilustr. ; 24 cm. - (New directions in tourism analysis)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-0-8153-7803-7 (pbk)
ISBN 978-1-4094-3640-9 (hbk)

338.48
GEO II 11531 91:338.483 TOURISM
COBISS.SI-ID 66213986

10.
ZUPAN, Saša, 1962-
        Types of entrepreneurs in small hotels in Slovenia / Saša Zupan Korže, Sonja Sibila Lebe. - Tabele. - Dostopno tudi na: http://www.hippocampus.si/ISSN/2335-4194/10.129-140.pdf. - Bibliografija: str. 138-140. - Abstract.

V: Academica turistica. - ISSN 1855-3303. - Year 10, no. 2 (dec. 2017), str. 129-140.

338.48
COBISS.SI-ID 1024596952


33:63 AGRARNA GEOGRAFIJA. PREOBRAZBA PODEŽELJA


11.
        KATUNI Kučke planine : monografija / [autori fotografija i ilustracija Ivan Laković ... [et al.] ; urednik Ivan Laković]. - Podgorica : Univerzitet Crne Gore, 2017. - 280 str. : ilustr., fotogr. ; 30 cm

Cir. - Bibliografija: str. 277-278. - Summary

ISBN 978-86-7664-143-7

911.373:631.2(497.16)
GEO ČRG III 8153 913 KATUNI
COBISS.SI-ID 66276706


37.091.64 UČNI PRIPOMOČKI. UČBENIKI


12.
BALOH, Eneja
        Geografija 9. Učbenik za geografijo v devetem razredu osnovne šole / Eneja Baloh, Bojan Lenart, Milivoj Stankovič ; [ilustratorja Aleš Sedmak, Adriano Janežič ; slikovno gradivo arhiv MKZ, Shutterstock]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 101 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

1.500 izv.

ISBN 978-961-01-3960-7

913(497.4)(075.2)
GEO III 8204 91:37(075) BALOH E. Geografija 9

COBISS.SI-ID 284157184


504.4 NARAVNE NESREČE


13.
TROBEC, Tajan
        Frequency and seasonality of flash floods in Slovenia / Tajan Trobec. - Ilustr. - Dostopno tudi na: http://www.dgt.uns.ac.rs/pannonica/papers/volume21_4_1.pdf. - Bibliografija: str. 208-211. - Abstract.

V: Geographica Pannonica. - ISSN 0354-8724. - Vol. 21, issue 4 (2017), str. 198-211.

doi: 10.5937/gp21-16074

504.4:556.166:551.5831(497.4)
COBISS.SI-ID 66236514


551.5 KLIMATOGEOGRAFIJA


14.
HULME, Michael
        Weathered : cultures of climate / Mike Hulme. - Los Angeles [etc.] : SAGE, 2017. - XV, 178 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-1-4739-2498-7
ISBN 978-1-4739-2499-4 (pbk)

551.58:911.2
GEO II 11532 551.5 HULME M. Weathered
COBISS.SI-ID 93530113

15.
NADBATH, Mateja
        Meteorološka postaja Trava = Meteorological station Trava / Mateja Nadbath. - Ilustr., graf. prikazi. - Besedilo v slov. - Summary.

V: Naše okolje. - ISSN 1855-3575. - Letn. 24, št. 12 (dec. 2017), str. 62-70.

551.5(497.4Trava)
COBISS.SI-ID 66295138

16.
NADBATH, Mateja
        Podnebna spremenljivost Slovenije v obdobju 1961-2011. 4, Meteorološka opazovanja II / Mateja Nadbath. - Ljubljana : Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, 2016 ([Ljubljana] : Solos). - 2 zv. (245; 235 str.) : ilustr. ; 30 cm

V CIP-u leto izida 2017. - 100 izv. - Bibliografija na koncu besedila

Vsebina:
A-O
P-Z

ISBN 978-961-6024-66-2 (zv. 1)
ISBN 978-961-6024-67-9 (zv. 2)

551.501.9(497.4) 551.515
GEO SLO III 8226 551.5 NADBATH M. Podnebna
COBISS.SI-ID 289904384

17.
VERTAČNIK, Gregor
        Podnebna spremenljivost Slovenije v obdobju 1961-2011. 3, Značilnosti podnebja v Sloveniji / Gregor Vertačnik, Renato Bertalanič. - Ljubljana : Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, 2017. - 197 str. : ilustr. ; 30 cm

300 izv.

ISBN 978-961-6024-71-6

551.583(497.4)"1961/2011"
GEO SLO III 8224 551.5 VERTAČNIK G. Podnebna

COBISS.SI-ID 292317696

18.
WADHAMS, Peter
        A farewell to ice / Peter Wadhams. - [London] : Penguin Books, 2017 . - XV, 239 str., [16] str. pril. : ilustr., zvd. ; 20 cm

Dodatek k nasl. na ov. : A report from the arctic. - Bibliografija: str. 207-219. - Kazalo

ISBN 978-0-241-00943-7
ISBN 0-241-00943-X

551.583
GEO I 5189 551.5 WADHAMS P. A farewell
COBISS.SI-ID 66227810


71 PROSTORSKO UREJANJE. URBANIZEM. REGIONALNO PLANIRANJE. REGIONALNI RAZVOJ


19.
LORBER, Lučka
        Universities, knowledge networks and local environment for innovation-based regional development: case study of the University of Maribor [Elektronski vir] / Lučka Lorber. - El. članek. - Način dostopa (URL): https://www.sav.sk/journals/uploads/12211048Lorber.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 18. 1. 2018. - Bibliografija: str. 379-382. - Abstract ; Povzetek v slovaš.

V: Geografický časopis [Elektronski vir]. - ISSN 2453-8787. - Vol. 69, no. 4 (2017), str. 361-383.

913:378.4(497.4Maribor)
COBISS.SI-ID 23597320


908 DOMOZNANSTVO. TURISTIČNI VODNIKI


20.
LETCHER, Piers
        Zagreb / Piers Letcher, Sarah Parkes. - Chalfont St. Peter : Bradt Travel Guides ; Guilford, Conn. : Globe Pequot Press, 2007. - XI, 308, [8] f. pril. : ilustr., zvd. ; 11 x 14 cm. - (The Bradt city guide)

Bibliografija: str. 296-300. - Kazalo

ISBN 1-841621-89-7 (broš.)
ISBN 978-1-841621-89-0 (broš.)

913(497.5Zagreb) 908(497.5)
GEO HR I 5176 908(4) LETCHER P. Zagreb
COBISS.SI-ID 21279544


91(043.2/.3) GEOGRAFIJA - DIPLOMSKA IN MAGISTRSKA DELA, DOKTORSKE DISERTACIJE


21.
JAMNIK, Žiga, 1991-
        Zbirna središča P+R kot pomemben element trajnostne mobilnosti v Mestni občini Ljubljana : magistrsko delo / Žiga Jamnik. - Ljubljana : [Ž. Jamnik], 2018. - 198 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=100225. - Mentor Matej Ogrin. - Bibliografija: str. 174-187. - Izvleček ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

656:022.1(497.451.1)
GEO MagB 75 JAMNIK Ž. CD GEO MagB 75 JAMNIK Ž. Zbirna
COBISS.SI-ID 66196834

22.
MOHORIČ, Nino
        Primernost spletnih GIS-orodij za izdelavo interaktivnih Sončevih kart : magistrska naloga / Nino Mohorič. - Ljubljana : [N. Mohorič], 2018. - 72 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=100223. - Mentor Blaž Repe. - Bibliografija: str. 59-64. - Izvleček ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

528:004
GEO MagB 76 MOHORIČ N. CD GEO MagB 76 MOHORIČ N. Primernost
COBISS.SI-ID 66196578


910 GEOGRAFIJA KOT ZNANOST. SPLOŠNO


23.
ROLLER, Duane W.
        Ancient geography : the discovery of the world in classical Greece and Rome / Duane W. Roller. - Paperback ed. - London ; New York : I.B. Tauris, 2017 . - VIII, 294 str. : ilustr., zvd. ; 22 cm

Bibliografija: str. 252-260. - Kazali

ISBN 978-1-78453-907-8
ISBN 1-78453-907-4

91:93/94
GEO II 11523 910.4 ROLLER D. W. Ancient
COBISS.SI-ID 66226018


910(047.53) INTERVJUJI S PODROČJA GEOGRAFIJE


24.
NATEK, Karel
        V naravi ni naravnih nesreč, so le naravni dogodki / Karel Natek ; tekst Mateja Hrastar ; fotografije Uroš Hočevar. - Ilustr. - Objavljeno v rubriki: Intervju.

V: Gea. - ISSN 0353-782X. - Letn. 28 (feb. 2018), str. 24-27.

91:504.4(497.4)(047.53)
COBISS.SI-ID 66243426


911.2 FIZIČNA GEOGRAFIJA


25.
VOVK Korže, Ana
        Ekosistemske značilnosti kraške jame Belojače v podravski regiji = Ecosystem characteristcs [of the] karst cave Belojača in region Podravje / Ana Vovk Korže, Vanesa Korže. - Ilustr. - Besedilo v slov. - Bibliografija: str. 157-158. - Povzetek ; Summary.

V: Podravina. - ISSN 1333-5286. - Vol. 16, br. 32 (2017), str. 150-158.

551.58:631.4(497.4)
COBISS.SI-ID 23618568


912 ATLASI, KARTE


26.
        ARDÈCHE, Haute-Loire [Kartografsko gradivo]. - 11e éd. - 1:150.000. - Boulogne-Billancourt : Michelin, 2013. - 1 zvd. : barve ; 110 x 100 cm na listu 132 x 100 cm, zložen na 12 x 25 cm. - (Local France ; 331)

Ov. nasl. - Ob strani: načrta mest Le Puy-en-Velay, Privas ter zvd. s predlogi za izlete. - Kazalo

ISBN 978-2-06-713385-3

912.43(445.1/.5)
GEO ZK VIII F ARDÈCHE
COBISS.SI-ID 66265186

27.
        ARIÈGE, Haute-Garonne [Kartografsko gradivo]. - 11e éd. - 1:150.000. - Boulogne-Billancourt : Michelin, 2013. - 1 zvd. : barve ; 100 x 120 cm na listu 100 x 143 cm, zložen na 12 x 25 cm. - (Local France ; 343)

Ov. nasl. - Zgoraj: načrta mest Toulouse, Foix ter zvd. s predlogi za izlete. - Kazalo

ISBN 978-2-06-713397-6

912.43(447.73)+(447.74)
GEO ZK VIII F ARIÈGE HAUTE-GARONNE
COBISS.SI-ID 66263138

28.
        BOUCHES-du-Rhône, Var [Kartografsko gradivo]. - 11e éd. - 1:150.000. - Boulogne-Billancourt : Michelin, 2013. - 1 zvd. : dvostransko, barve ; 99 x 75 cm na listu 110 x 75 cm, zložen na 12 x 25 cm. - (Local France ; 340)

Ov. nasl. - Vsebuje načrte mest Marseille, Arles, Draguignan, Istres, Toulon ter zvd. s predlogi za izlete. - Kazalo

ISBN 978-2-06-713394-5

912.43(449.1)
GEO ZK VIII F BOUCHES-DU-RHÔNE
COBISS.SI-ID 66263394

29.
        CALVADOS, Manche [Kartografsko gradivo]. - 12e éd. - 1:150.000. - Boulogne-Billancourt : Michelin, 2014. - 1 zvd. : barve ; 132 x 100 cm na listu 153 x 100 cm, zložen na 12 x 25 cm. - (Local France ; 303)

Ov. nasl. - Spodaj in ob strani: načrti mest Caen, St-Lô in Cherbourg-Octeville. - Kazalo

ISBN 978-2-06-713358-7

912.43(442.1/.3)
GEO ZK VIII F CALVADOS, MANCHE
COBISS.SI-ID 66207330


913(497.4) REGIONALNA GEOGRAFIJA SLOVENIJE


30.
GEOGRAFSKI raziskovalni tabor (20 ; 2016 ; Križevci (etc.))
        Osrčje Prlekije 2016 : trk tradicije in inovativnosti / 20. geografski raziskovalni tabor, [9.-17. 7. 2016, občine Križevci, Ljutomer, Razkrižje in Veržej ; uredniki Tina Kmetec ... et al.]. - Ljubljana : Društvo mladih geografov Slovenije, 2017. - 153 str. : graf. prikazi, fotogr., zvd. ; 24 cm

Nasl. na ov.: Osrčje Prlekije. - Dodatek k nasl. na ov.: Zbornik 20. geografskega raziskovalnega tabora 2016. - Bibliografija: str. 133-152

ISBN 978-961-93437-9-1

913(497.412)(082) 379.825(497.412)"2016"
GEO POMUR II 11545 913 GEOGRAFSKI Osrčje Prlekije 2016 1-4

COBISS.SI-ID 293321984