COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSSEZNAM NOVOSTI JULIJ 2018

32 Politične vede. Politična geografija. Narodne manjšine

1.

    GRENZE aushandeln : eine Untersuchung zur östlichen Schengengrenze 2007-2009 / Judith Miggelbrink ... [et al.]. - Leipzig : Leibniz-Institut für Länderkunde, 2017. - 192 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Forum ifl ; H. 35)

Bibliografija: str. 177-192

ISBN 978-3-86082-107-7

061.1EU:341.24Schengen
341.24Schengen(477:470)

COBISS.SI-ID 4286468537 Vzgoja. Šolstvo. Izobraževanje. Pouk

2.

HARRIS, Mark, 1969-
    Becoming an outstanding geography teacher / Mark Harris. - London ; New York : Routledge, 2018. - XIII, 215 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Becoming an outstanding teacher)

Bibliografija: str. 206-207. - Kazalo

ISBN 978-1-138-69718-8 (trda vezava)
ISBN 978-1-138-69721-8 (broš.)

91:37

COBISS.SI-ID 67211618

3.

PORTER, Helen Mary
    Educating outside / by Helen Porter. - London [etc.] : Bloomsbury, 2018. - IX, 125 str. : ilustr. ; 25 cm

Ov. nasl.: Educating outside : curriculum-linked outdoor learning ideas for primary teachers. - Bibliografija: str. 122. - Kazalo

ISBN 978-1-4729-4629-4 (broš.)
ISBN 1-4729-4629-4 (broš.)

37:910.2

COBISS.SI-ID 67332450551.5 Klimatogeografija

4.

LENZHOLZER, Sanda
    Weather in the city : how design shapes the urban climate / Sanda Lenzholzer ; translation Jean Tee. - Rotterdam : nai010 publishers, cop. 2015. - 224 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm

Bibliografija: str. 221. - Kazalo

ISBN 94-6208-198-0
ISBN 978-94-6208-198-7

711.4:511.584.5

COBISS.SI-ID 67211106

5.

MILOVANOVIĆ, Boško
    Prirodni faktori kolebanja klime u Srbiji / Boško Milovanović. - Beograd : SANU, Geografski institut "Jovan Cvijić", 2017 (Beograd : Kolorgrafiks). - 150 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Posebna izdanja / Srpska akademija nauka i umetnosti, Geografski institut "Jovan Cvijić" ; knj. 93)

Nasl. na vzpor. nasl. str.: Natural causes of climate variability in Serbia. - Summary. - Bibliografija: str. 141-150

ISBN 978-86-80029-72-6

551.583(497.11)

COBISS.SI-ID 23041870072 Arhitektura

6.

KERNEL, Davor
    Razširjenost uporabe različnih vrst kamna v arhitekturi mesta Sežana / Davor Kernel ; [izdelava fotografij Jadran Čeh ... [et al.] ; risbe Boris Blažko]. - Nova Gorica : Goriški muzej Kromberk, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 144 str. : ilustr. ; 31 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 141-144

ISBN 978-961-6201-60-5

721-032.5(497.4Sežana)

COBISS.SI-ID 28423628891(043.2/.3) Geografija - diplomska in magistrska dela, doktorske disertacije

7.

ADAMLJE, Tea
    Lokalne temperaturne značilnosti Ljubljanskega barja : zaključna seminarska naloga / Tea Adamlje. - Ljubljana : [T. Adamlje], 2018. - 48 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Mentor Darko Ogrin. - Bibliografija: str. 45-46. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

551.524(497.451)

COBISS.SI-ID 67265890

8.

JAKLIČ, Sara, 1995-
    Prebivalstveni in prostorski razvoj občine Dol pri Ljubljani : zaključna seminarska naloga / Sara Jaklič. - Ljubljana : [S. Jaklič], 2018. - 63 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Mentor Dejan Rebernik. - Bibliografija: str. 56-58. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

711(497.451)

COBISS.SI-ID 67289698

9.

VOLČANJK, Teja
    Vpliv industrije na prostorski razvoj Krškega : zaključna seminarska naloga / Teja Volčanjk. - Ljubljana : [T. Volčanjk], 2018. - 60 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Mentor Simon Kušar. - Bibliografija: str. 55-57. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

711.554(497.433Krško)

COBISS.SI-ID 67263330911.37 Geografija naselij

10.

KEIL, Roger, 1957-
    Suburban planet : making the world urban from the outside in / Roger Keil. - Cambridge ; Medford : Polity, 2018. - IX, 258 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Urban futures)

Bibliografija: str. 205-233. - Kazalo

ISBN 978-0-7456-8311-9 (trda vezava)
ISBN 978-0-7456-8312-6 (broš.)

911.375.635

COBISS.SI-ID 67209058913(5/9) Regionalna geografija - neevropske države

11.

    AFRICA now! : emerging issues and alternative perspectives / editors Adebusuyi Adeniran, Lanre Ikuteyijo. - Cham : Palgrave Macmillan, 2018. - XI, 453 str. ; 22 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-3-319-62442-6
ISBN 3-319-62442-3

330.34(6)

COBISS.SI-ID 67291234
Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/FFLJ, 17. 1. 2019