COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSBILTEN NOVOSTI JULIJ 2019

314 Demogeografija

1.

JOSIPOVIČ, Damir
    Spremembe etnične in migracijske ter izobrazbene strukture prebivalstva mestne občine Ljubljana - primerjava podatkov popisov 1991, 2002 in 2015 / Damir Josipovič. - Tabele in zvd. - Dostopno tudi na: https://rig-td.si/sl/. - Bibliografija: str. 45-46. - Izvleček v slov. in angl.

V: Razprave in gradivo. - ISSN 0354-0286. - No. 82 (2019), str. 25-47.

313.15(497.4Ljubljana)

COBISS.SI-ID 13856589

2.

MESSERSCHMIDT, Reinhard
    Aussterben vertagt? : demografischer Wandel in der öffentlichen und wissenschaftlichen Diskussion / Reinhard Messerschmidt. - Frankfurt : Campus, [2018?]. - 369 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str. 280-296

ISBN 978-3-5935-0938-9 (trda vezava)

911.3:314

COBISS.SI-ID 69916770

3.

RADOVANOVIĆ, Milovan
    Kosovo and Metohija : Serbian and regional context / Milovan Radovanović ; [translated by Milica Ševkušić ; maps Mirela Butirić]. - Belgrade : Center for Protection of Natural and Cultural Heritage of Kosovo and Metohija - Mnemosyne : Museum in Priština, 2005 (Belgrade : Cicero). - III, 167 str., [13] str. zvd. : zvd. ; 24 cm

Izv. stv. nasl.: Kosovo i Metohija. - 500 izv. - Bibliografija: str. 141-151. - Kazala

ISBN 86-84431-04-9 (broš.)

911.3:314.117
911.3(497.115)(091)
314.1(497.115)(091)
316.347(497.115)(091)
327:913(497.115)

COBISS.SI-ID 12633780432 Politične vede. Politična geografija. Narodne manjšine

4.

BUFON, Milan
    Spreminjanje etnične in socialne strukture slovenskih krajev na Tržaškem pod vplivom družbene modernizacije / Milan Bufon. - Dostopno tudi na: https://rig-td.si/sl/. - Bibliografija: str. 64. - Izvleček v slov. in angl.

V: Razprave in gradivo. - ISSN 0354-0286. - No. 82 (2019), str. 49-64.

323.15(=163.6)

COBISS.SI-ID 13856845

5.

LIPUŠČEK, Uroš
    Prekmurje v vrtincu Pariške mirovne konference 1919 : vloga ZDA in kartografa Douglasa W. Johnsona pri določanju slovenskih (prekmurskih) mej / Uroš Lipušček ; [spremna beseda Dušan Šarotar]. - Petanjci : Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija, 2019 (Ljubljana : Januš). - 149 str. : ilustr. ; 22 cm

500 izv. - Predgovor / Klaudija Sedar: str. 11-13. - Pesniki, vojaki in kartografi / Dušan Šarotar: str. 145-149. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 135-139. - Kazalo

ISBN 978-961-94543-1-2

91:341.222
94(497.411)"1919"
327(73)"1919"
341.18(443.611)"1919"

COBISS.SI-ID 29826304033 Gospodarske vede. Ekonomska geografija

6.

MOČNIK, Dijana
    Slovenska podjetniška demografija in prenos podjetij : slovenski podjetniški observatorij 2018 / avtorice Dijana Močnik, Mojca Duh, Katja Crnogaj ; urednika Miroslav Rebernik, Karin Širec. - 1. izd. - V Mariboru : Univerzitetna založba Univerze, 2019 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 120 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Slovenski podjetniški observatorij, ISSN 1854-8040)

Dostopno tudi na: http://ipmmp.um.si/slovenski-podjetniski-observatorij/spo-monografije/. - V kolofonu nasl. tudi v angl.: Slovenian enterprise demography and business transfer : Slovenian Entrepreneurship Observatory 2018. - 200 izv. - Predgovor / Miroslav Rebernik, Karin Širec: str. 9-12. - O avtoricah: str. 117-118. - Bibliografija: str. 78-80, 114-116. - Povzetek

ISBN 978-961-286-242-8
doi: 10.18690/978-961-286-242-8

911.3:330.34
334.7(497.4)"2015/2017"

COBISS.SI-ID 96215553338.483 Turistična geografija

7.

    OVERTOURISM : issues, realities and solutions / edited by Rachel Dodds and Richard W. Butler. - Berlin ; Boston : De Gruyter, 2019. - X, 288 str. : ilustr. ; 25 cm. - (De Gruyter Studies In Tourism ; Vol. 1)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-3-11-062045-0 (pbk)
ISBN 978-3-11-060408-5 (hbk)

338.48

COBISS.SI-ID 6988272237 Vzgoja. Šolstvo. Izobraževanje. Pouk

8.

    MIGRATION und Geographische Bildung / Alexandra Budke, Miriam Kuckuck (Hg.). - Stuttgart : F. Steiner, 2018. - 351 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 345

ISBN 978-3-5151-1874-3 (broš.)

91:37

COBISS.SI-ID 69918306

9.

    POKLICNI razvoj učiteljev : ugled in transverzalne kompetence = Teacher' professional development : status and transversal competencies / urednici, editors Jana Kalin, Renata Čepić ; [prevod v slovenski jezik Sonja Dolžan, prevod v angleški jezik Matea Butković]. - 1. izd. = 1st ed. - V Ljubljani : Znanstvena založba Filozofske fakultete = Ljubljana : University Press, Faculty of Arts ; Reka ; Pedagoška fakulteta = Rijeka : Faculty of Teacher Education, 2019 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 266 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-6T0QRKSD. - Prevod dela: Profesionalni razvoj učitelja. - Besedilo v slov. in angl. - Besedilo v slov. in angl. - 300 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetek ; Summary. - Kazali

ISBN 978-961-06-0196-8 : 24,90 EUR

37.011.3-051:005.963

COBISS.SI-ID 299773184502/504 Varstvo okolja

10.

KIRN, Andrej, 1940-
    Družbenoekološki obrat ali propad / Andrej Kirn. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2012 ([Ljubljana] : NTD). - 239 str. ; 25 cm

Sorodni elektronski vir: http://knjigarna.fdv.si/s/u/pdf/406.pdf - Začetne strani. - https://zebra.fdv.uni-lj.si (Dostop za FDV z uporabniškim imenom in geslom) - Digitalna knjižnica študijskih gradiv FDV. - Tisk na zahtevo. - Bibliografija: str. 213-228. - Povzetek ; Summary. - Kazali

ISBN 978-961-235-592-0 : 19 EUR
ISBN 978-961-235-593-7 (ePub)

502.14
502.1
316.42:502/504
1Heidegger M.

COBISS.SI-ID 262679296

11.

KOBAL, Milan
    GreenRisk4ALPs : razvoj novih ekosistemskih pristopov za obvladovanje tveganj v povezavi z naravnimi nesrečami in podnebnimi spremembami / Milan Koba, Barbara Žabota, Domen Oven. - Ilustr.

V: Gozdarski vestnik. - ISSN 0017-2723. - Letn. 77, št. 4 (2019), str. 190-192.

630*94(045)=163.6

COBISS.SI-ID 5386662551.5 Klimatogeografija

12.

SCHÖNWIESE, Christian-Dietrich
    Klimawandel kompakt : ein globales Problem wissenschaftlich erklärt / Christian Schönwiese. - Stuttgart : Borntraeger, 2019. - 132 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija: str. 117-127. - Kazalo

ISBN 978-3-4430-1104-8
ISBN 3-4430-1104-7

911.2:551.58

COBISS.SI-ID 69889378

13.

THIRTY
    30-second weather : the 50 most significant events and phenomena, each explained in half a minute / editor Adam A. Scaife ; contributors Gilbert Brunet [et al.] ; illustrations Nicky Ackland-Snow. - London : Ivy Press, 2019. - 160 str. : ilustr. ; 20 cm

Bibliografija: str. 154-155. - Kazalo

ISBN 978-1-78240-754-6 (broš.)
ISBN 1-78240-754-5 (broš.)

551.5

COBISS.SI-ID 69880418631.4 Pedogeografija

14.

    SOIL sequences atlas IV / edited by Marcin Świtoniak, Przemysław Charzyński. - Toruń : Machina Druku, 2018. - 262 str. : ilustr., fotogr. ; 31 cm

Bibliografija pri posameznih poglavjih

ISBN 978-83-951878-2-7

911.2:631.4(4)

COBISS.SI-ID 698445789 Domoznanstvo. Zemljepis. Biografije. Zgodovina

15.

    HANDBOOK of research methods and applications in economic geography / edited by Charlie Karlsson, Martin Andersson, Therese Norman. - Cheltenham ; Northampton (MA) : Edward Elgar publishing, 2016. - XII, 648 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Handbooks of research methods and applications)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-0-85793-266-2 (cased)
ISBN 978-0-85793-267-9 (eBook)
ISBN 978-1-78347-902-3 (pbk)

911.3:33

COBISS.SI-ID 2048535827908 Domoznanstvo. Turistični vodniki

16.

DAVENPORT, Coral
    Top 10 Athens : [top 10 lists for your perfect trip] / Coral Davenport, Jane Foster ; cartography Mohammad Hassan ... [et al.]. - Reprinted with revisions. - London [etc.] : Dorling Kindersley, 2019, cop. 2004. - 160 str. : ilustr., zvd. ; 19 cm + 1 zganj. zvd. - (DK eyewitness travel)

Dodatek k nasl. naveden na ov. - Zvd. na notr. str. ov. - Kazalo

ISBN 978-0-2413-6473-4

908(495.11Atene)(036)

COBISS.SI-ID 69823330

17.

DUBIN, Marc Stephen
    Greece : Athens & the Mainland / main contributor Marc Dubin ; [maps Gary Bowes ... [et al.] ; photographers Joe Cornish ... [et al.] ; illustrators Stephen Conlin ... et al.]. - Reprinted with revisions. - London [etc.] : Dorling Kindersley, 2017. - 348 str. : ilustr., zvd. ; 23 cm + 1 zvd. - (Eyewitness travel)

Zvd. na notr. str. ov. - Kazalo
- - Athens [Kartografsko gradivo] : city map. - 1 zvd. ; 40 x 46 cm, zložen na 20 x 12 cm

ISBN 978-0-2412-8292-2

908(495)(036)

COBISS.SI-ID 1113341790

18.

GREGORITSCH, Tatjana, 1962-
    Popotnik po Rožu : kulturnozgodovinski turistični vodnik / Tatjana Gregoritsch ; [besedila so prispevali Simon Triessnig, Adrian Kert et al. ; slovenski prevod Stanko M. Maršič, Adrian Kert ; fotografije v knjigi Tatjana Gregoritsch, Gustl Kreuzberger et al.]. - Celovec : Mohorjeva, 2019 (v Celovcu : Mohorjeva družba). - 220 str. : ilustr., fotogr., portreti ; 20 cm

Prevod dela: Rosentalwanderungen : 50 Touren für jede Jahreszeit. - Zvd. na zganj. notr. str. ov. - 600 izv. - Uvodne misli / Valentin Inzko: str. 9-10. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 204-208. - Kazali

ISBN 978-3-7086-1039-9 : 24,90 EUR

908(436.5)
908(497.4)
908(497.4)
930.85(436.5)

COBISS.SI-ID 299355648

19.

    HOLLAND handbook : the indispensable guide to the Netherlands / editor Stephanie Dijkstra. - 18th ed. - [Haag] : XPat Media, 2018. - 264 str. : ilustr. ; 27 cm

Ov. nasl. - Na nasl. str. leto izida 2017/2018. - Bibliografija: str. 259-262

ISBN 978-9-4631-9064-0

911.3(492)

COBISS.SI-ID 69907042

20.

MAŠERA, Andrej
    Dolomiti po dolgem in počez : izbirni vodnik : [60 izbranih tur, vzponov] / Andrej Mašera. - Ljubljana : Planinska zveza Slovenije, 2019 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 335 str. : ilustr. ; 25 cm

Nenavaden dragulj / Vid Pogačnik: str. 9-10. - Nepogrešljiv del gorniške literature / Jože Drab: str. 11. - Predgovor /Andrej Mašera: str. 13. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 334

ISBN 978-961-6870-39-9

908(450)
796.52(234.323.3)(036)

COBISS.SI-ID 300432896

21.

SYMINGTON, Andy
    Pocket Valencia : top sights, local life, made easy / Andy Symington. - 2nd ed. - Footscray (Victoria) ; Oakland (CA) ; London : Lonely Planet, 2017. - 160 str. : ilustr., zvd. ; 16 cm. - (Lonely planet)

O avtorju: str. 160. - Potiskani notr. str. ov. - Kazalo
- - Valencia [Kartografsko gradivo] : city map. - 1 zvd. ; 38 x 45 cm, zložen na 13 x 9 cm

ISBN 978-1-78657-223-3

913(460.313.2)(036)

COBISS.SI-ID 111254281491(043.2/.3) Geografija - diplomska in magistrska dela, doktorske disertacije

22.

GRBEC, Alen, 1990-
    Analiza obmejnega območja pri Jelšanah : magistrsko delo / Alen Grbec. - Ljubljana : [A. Grbec], 2019. - 97 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=119691&lang=slv. - Mentor Jernej Zupančič. - Bibliografija: str. 81-85. - Izvleček ; Povzetek ; Summary: Analysis of the border areas near Jelšane. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

314.222(497.4+497.5)

COBISS.SI-ID 69843810

23.

LIPAR, Boštjan
    Geografska in sociološka analiza življenja Aboriginov v Zahodni Avstraliji : primer skupnosti Tjuntjuntjara : magistrsko delo / Boštjan Lipar. - Ljubljana : [B. Lipar], 2019. - 104 str. : ilustr. ; 31 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=108581. - Mentorji Tatjana Resnik Planinc, Anja Zalta, Matej Lipar. - Bibliografija: str. 94-102. - Povzetek ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo, Oddelek za geografijo

316.7(=72-81):911.3(94)(043.2)

COBISS.SI-ID 69765218

24.

PAVLIN, Tina, 1996-
    Subakvalne prsti v krajinskem parku Strunjan : zaključna seminarska naloga / Tina Pavlin. - Ljubljana : [T. Pavlin], 2019. - 43 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=119399&lang=slv. - Mentor Blaž Repe. - Bibliografija: str. 39-41. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

631.44(497.472)

COBISS.SI-ID 69863522

25.

RUTER, Luka
    Strokovne osnove za izvedbo kabinetnih in terenskih vaj pri predmetu Meteorologija in oceanografija v srednješolskem programu Plovbni tehnik : magistrsko delo / Luka Ruter. - Ljubljana : [L. Ruter], 2019. - 117 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=119510&lang=slv. - Mentorja Tatjana Resnik Planinc, Darko Ogrin. - Bibliografija: str. 52-54. - Izvleček ; Povzetek ; Summary: Professional bases for the execution of Meteorological and Oceanographic laboratory and field exercises in the Secondary School Deck officer trainee Program. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

91:37+551.5:551.468

COBISS.SI-ID 69804386

26.

STANONIK, Špela
    Ukoreninjenost podjetja v lokalno okolje : primer podjetja Domel v Železnikih : magistrsko delo / Špela Stanonik. - Ljubljana : [Š. Stanonik], 2019. - 93 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=119475&lang=slv. - Mentor Simon Kušar. - Bibliografija: str. 74-79. - Izvleček ; Povzetek ; Summary: Embeddedness of a company in the local environment : the example of Domel in Železniki. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

711.554(497.452Železniki)

COBISS.SI-ID 69795426911.37 Geografija naselij

27.

CLAASSEN, Klaus
    Stadt und Stadtentwicklung / Klaus Claaßen, Thilo Girndt. - Druck A1/2019. - Braunschweig : Westermann, cop. 2019. - 136 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Diercke spezial)

ISBN 978-3-1415-1135-2

911.375(075.2)

COBISS.SI-ID 69906530

28.

    TRANSFORMING European metropolitan regions : smart mobility for better liveability / [authors Liv Maren Bjørnstad ... et al.] ; editor Janez Nared ; [photos by Grisha Bruev ... et al.]. - 1st ed., 1st print. - Ljubljana : Založba ZRC, 2019 ([Helsinki] : Edita Prima Oy). - 70 str. : ilustr. ; 27 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. 67-68

ISBN 978-961-05-0161-9

911.375(4)

COBISS.SI-ID 298773248912 Atlasi, karte

29.

    LISCA in Sevnica z okolico [Kartografsko gradivo] : Veliko Kozje, Sv. Lovrenc, Lisca, Bohor, Zidani Most, Radeče, Sevnica : planinska karta = hiking map = carta escursionistica = Wanderkarte = planinarska karta : turistická mapa / izdelala Geodetski inštitut Slovenije in Geodetska družba ; redakcija in izdelava karte Jani Demšar ... [et al.]. - 1:30.000 ; Gauss-Krügerjeva proj. - Ljubljana : Planinska zveza Slovenije : Geodetski inštitut Slovenije : Geodetska družba, 2019 (Ljubljana : Januš). - 1 zvd. : barve ; 95 x 66 cm na listu 99 x 69 cm, zložen na 12 x 23 cm. - (Planinska založba ; 493, ISSN 1408-0443)

Nasl. in dodatki k nasl. na zloženki. - Zadaj: preglednica planinskih zemljevidov v merilih 1:25.000 in 1:50.000, opis vzponov na vrhove, obvestilo uporabnikom planinskih poti, elektronski seznam planinskih koč in bivakov s kratkim opisom in skicami. - Viri: GKB 25, REZI 25, DTK 50, DOF (GURS), podatki GIS, podatki GDL, podatki o planinskih poteh iz katastra planinskih poti PZS, stanje april 2018; podatki o planinskih kočah: Register planinskih koč PZS, stanje marec 2018; podatki o jamah Kataster jam (Jamarska zveza Slovenije in Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU)

912.43(497.433)

COBISS.SI-ID 14339870913(497.4) Regionalna geografija Slovenije

30.

    The GEOGRAPHY of Slovenia : small but diverse / Drago Perko, Rok Ciglič, Matija Zorn editors. - Cham : Springer Nature, cop. 2020. - XII, 360 str. : ilustr., zvd., fotogr., tabele, graf. prikazi ; 29 cm. - (World regional geography book series (Print), ISSN 2363-9083)

Dostopno tudi na: https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030-14066-3 (Dostop do polnega teksta za podpisnike LINK-a oz. testne verzije LINK-a). - Bibliografija in abstract pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-3-030-14065-6
doi: 10.1007/978-3-030-14066-3

913(497.4)

COBISS.SI-ID 44854317
Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/FFLJ, 6. 2. 2020