COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSSEZNAM NOVOSTI JUNIJ 2018314 DEMOGEOGRAFIJA


1.
STEINFÜHRER, Annett
        Gestaltung der Daseinsvorsorge in alternden und schrumpfenden Gemeinden : Anpassungs- und Bewältigungsstrategien im Harz / Annett Steinführer, Patrick Küpper, Alexandra Tautz. - Braunschweig : Johan Heinrich von Thünen-Institut, Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei, 2012. - VI, 177 str. : graf. prikazi, zvd. ; 29 cm. - (Landbauforschung. Sonderheft = VTI agriculture and forestry research. Special issue, ISSN 0376-0723 ; 367)

Bibliografija: str. 167-174

ISBN 978-3-86576-099-9

711.3:314(430)
GEO D III 8238 91:314 STEINFÜHRER A. Gestaltung

COBISS.SI-ID 67068770


338.483 TURISTIČNA GEOGRAFIJA


2.
HALL, Colin Michael, 1961-
        Tourism and resilience : individual, organisational and destination perspectives / C. Michael Hall, Girish Prayag and Alberto Amore. - Bristol ; Blue Ridge Summit : Channel View Publications, 2018. - XV, 189 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Tourism essentials ; 5)

Bibliografija: str. 159-184. - Kazalo

ISBN 978-1-84541-629-4

91:338.48
GEO I 5192 91:338.483 HALL C. M. Tourism
COBISS.SI-ID 67070306


502/504 VARSTVO OKOLJA


3.
        MOŽNOSTI vzpostavitve kopalnih voda v Mestni občini Ljubljana (MOL) : projektna naloga pri predmetu Izdelava okoljskih raziskovalnih projektov in presoj vplivov na okolje / avtorji Adam Gabrič ... [et al.]. - Ljubljana : Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 2018. - 35, XXXV str. : graf. prikazi, fotogr., zvd. ; 30 cm

Ov. nasl. - Soavtorice: Anet Goljevšček, Špela Gros, Nina Krašovec, Katja Vidgaj. - Mentorja Barbara Lampič, Nejc Bobovnik

338.48:502/504:33(497.4Ljubljana)
GEO LJU III 8242 91:338.483 MOŽNOSTI
COBISS.SI-ID 67053922

4.
        PROBLEMATIKA voženj z motornimi vozili v naravnem okolju na primeru Pohorja = Off-road motorized vehicle driving : the Pohorje hills case study / Peter Zajc ... [et al.] ; [foto S. Štruc]. - Graf. prikazi, zvd., fotograf. - Besedilo v slov. - Rubrika: Znanstvena razprava. - Soavtorji: Jernej Berzelak, Jurij Gulič, Sebastjan Štruc, Ljudmila Medved, Branko Gradišnik. - Bibliografija: str. 214-215. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary.

V: Gozdarski vestnik. - ISSN 0017-2723. - Letn. 76, št. 4 (maj 2018), str. 196-215.

630* 90(497.4)
COBISS.SI-ID 5088166


551.5 KLIMATOGEOGRAFIJA


5.
NADBATH, Mateja
        Meteorološka postaja Gomilsko = Meteorological station Gomilsko / Mateja Nadbath. - Ilustr., graf. prikazi. - Besedilo v slov. - Summary.

V: Naše okolje. - ISSN 1855-3575. - Letn. 25, št. 4 (2018), str. 37-44.

551.5(497.4Gomilsko)
COBISS.SI-ID 67135586


574.9 BIOGEOGRAFIJA


6.
        PRESOJA varovalnega učinka gozda pred drobirskimi tokovi = Assessment of forest protective function against debris-flows / Gal Fidej ... [et al.] ; [foto G. Fidej]. - Graf. prikazi, zvd. - Besedilo v slov. - Rubrika: Znanstvena razprava. - Soavtorji: Matjaž Mikoš, Jernej Jež, Špela Kumelj, Jurij Diaci. - Bibliografija: str. 179-180. - Izvleček ; Abstract ; Summary.

V: Gozdarski vestnik. - ISSN 0017-2723. - Letn. 76, št. 4 (maj 2018), str. 179-180.

630*90+630*56(497.4)
COBISS.SI-ID 5087654


91 GEOGRAFIJA


7.
BOBOVNIK, Nejc
        Terenske vaje: Ekološka geografija [Elektronski vir] / Nejc Bobovnik. - El. članek. - Ilustr. - Način dostopa (URL): http://geo.ff.uni-lj.si/sites/geo.ff.uni-lj.si/files/DatotekeVsebin/Stoletnica/geo_sirina_02_18junij_0.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 5. 7. 2018.

V: Geografska širina [Elektronski vir]. - ISSN 2630-1660. - (Jun. 2018), str. 4.

910(047)
COBISS.SI-ID 67135074

8.
ZUPANČIČ, Jernej, 1963-
        Terenske vaje: Geografija Evrope [Elektronski vir] / Jernej Zupančič. - El. članek. - Ilustr. - Način dostopa (URL): http://geo.ff.uni-lj.si/sites/geo.ff.uni-lj.si/files/DatotekeVsebin/Stoletnica/geo_sirina_02_18junij_0.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 5. 7. 2018.

V: Geografska širina [Elektronski vir]. - ISSN 2630-1660. - (Jun. 2018), str. 5-6.

910(047)
COBISS.SI-ID 67135330


91(043.2/.3) GEOGRAFIJA - DIPLOMSKA IN MAGISTRSKA DELA, DOKTORSKE DISERTACIJE


9.
BLATNIK, Tilen Jernej
        Spreminjanje padavinskega režima v Sloveniji med obdobjema 1961-1990 in 1991-2016 : magistrsko delo / Tilen Jernej Blatnik. - Ljubljana : [T. J. Blatnik], 2018. - 86 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Mentor Darko Ogrin. - Bibliografija: str. 54-55. - Izvleček ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

551.577:551.583(497.4)
GEO MagB 82 BLATNIK T. J. CD GEO MagB 82 BLATNIK T. J. Spreminjanje
COBISS.SI-ID 67005282

10.
GROBELŠEK, Magda
        Prepoznavanje plazov na lidarskih posnetkih in njihov vpliv na rabo tal v porečju potoka Buča : magistrsko delo / Magda Grobelšek. - Ljubljana : [M. Grobelšek], 2018. - 84 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Mentor Karel Natek. - Bibliografija: str. 79-81. - Izvleček ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

504.4:550.348.435(497.43)
GEO MagB 81 GROBELŠEK M. CD GEO MagB 81 GROBELŠEK M. Prepoznavanje
COBISS.SI-ID 67016802

11.
OSREDKAR, Miha, 1991-
        Vpliv Slovenske matice na razvoj geografije na Slovenskem : ustanovitev in razvoj Slovenske matice ter geografije od druge polovice 19. stoletja do danes in njuna medsebojna povezanost : magistrsko delo / Miha Osredkar. - Ljubljana : [M. Osredkar], 2018. - 72 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Darko Ogrin. - Bibliografija: str. 64-70. - Izvleček ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

910(497.4)
GEO MagB 83 OSREDKAR M. CD GEO MagB 83 OSREDKAR M. Vpliv
COBISS.SI-ID 67013986

12.
OVSENEK, Živa
        Formativno preverjanje znanja s poudarkom na povratni informaciji pri pouku geografije : magistrsko delo / Živa Ovsenek. - Ljubljana : [Ž. Ovsenek], 2018. - 89 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Tatjana Resnik Planinc. - Bibliografija: str. 79-83. - Izvleček ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

91:37
GEO MagB 80 OVSENEK Ž. CD GEO MagB 80 OVSENEK Ž. Formativno
COBISS.SI-ID 67015522

13.
SAJOVIC, Nastja
        Možnosti trajnostne sanacije kamnolomov v občini Trbovlje : magistrsko delo / Nastja Sajovic. - Ljubljana : [N. Sajovic], 2018. - IV, 89 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Mentorica Katja Vintar Mally. - Bibliografija: str. 81-86. - Izvleček ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

622.35:502.13(497.432)
GEO MagB 84 SAJOVIC N. CD GEO MagB 84 SAJOVIC N. Možnosti
COBISS.SI-ID 67014242

14.
VEHOVEC, Matic
        Geomorfološka analiza Bloškega polja : magistrsko delo / Matic Vehovec. - Ljubljana : [M. Vehovec], 2018. - 93 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Mentor Uroš Stepišnik. - Bibliografija: str. 85-89. - Izvleček ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

911.2:551.44(497.471)
GEO MagB 79 VEHOVEC M. CD GEO MagB 79 VEHOVEC M. Geomorfološka
COBISS.SI-ID 67015010


910 GEOGRAFIJA KOT ZNANOST. SPLOŠNO


15.
IBN, Batuta
        Veliko popotovanje / Ibn Battuta ; [prevod in uvod Sami Al-Daghistani ; soprevajalec Nabil Al-Daghistani]. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2016 ([Begunje] : Cicero). - 215 str. ; 18 cm. - (Knjižna zbirka Skodelica kave)

Tiskano po naročilu. - Slovar arabskih in islamskih pojmov: str. 209-215. - Rihla ali Veliko potovanje Ibn Battute / Sami Al-Daghistani: str. 11-33. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-235-798-6 (broš.)

910.4(5/6)"13"
GEO I 5191 910.4 IBN B. Veliko
COBISS.SI-ID 286751232


93/94 ZGODOVINA


16.
JENKO, Borut, kulturni delavec
        Poduku in razvedrilu : razstava ob 110-letnici ustanovitve prvega posvetnega društva v homški župniji in 110-letnici izgradnje Društvenega doma na Homcu : razstavni katalog / Borut Jenko, Matjaž Šporar ; [slikovno gradivo Peter Naglič ... et al.]. - Homec : Kulturno društvo Jože Gostič, 2018. - 75 str. : ilustr. ; 27 cm

ISBN 978-961-94383-0-5

930.85(497.4Homec)"19"(083.824) 930.85(497.4Šmarca)"19"(083.824)
GEO OSR III 8231 93/94 JENKO B. Poduku
COBISS.SI-ID 293858304