COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSSEZNAM NOVOSTI JUNIJ 2019

314 Demogeografija

1.

SEVER, Miha, 1998-
    Razmerja med govorci jezika kot prvega in vsemi govorci izbranih evropskih jezikov / Miha Sever. - Bibliografija: str. 47

V: Geomix. - ISSN 1580-6987. - Letn. 26, št. 1 (maj 2019), str. 46-47.

91:81

COBISS.SI-ID 6967920233:63 Agrarna geografija. Preobrazba podeželja

2.

SCHMIED, Doris
    Nahrungsgeographie / Doris Schmied. - Braunschweig : Westermann, 2018. - 400 str. : ilustr., zvd. ; 22 cm. - (Das geographische Seminar)

Bibliografija: str. 369-388. - Kazalo

ISBN 978-3-14-160308-8
ISBN 3-14-160308-1

338.439

COBISS.SI-ID 69667426

3.

VOVK Korže, Ana
    Agroekološka znanja bogatijo tudi geografijo / Ana Vovk Korže, Janja Lužnik, Danijel Davidović. - Ilustr. - Bibliografija: str. 27. - Izvleček ; Abstract: Agroecological knowledge brings value to geography

V: Geografija v šoli. - ISSN 1318-4717. - Letn. 27, št. 2 (2019), str. 22-27.

502.131.1:91

COBISS.SI-ID 24584712338.483 Turistična geografija

4.

DRAGOVIĆ, Ranko
    Turističko-geografske regije sveta. 1, Alpi i Mediteran / Ranko Dragović. - 1. izd. - Niš : Prirodno-matematički fakultet, 2017 (Niš : Unigraf-X-Copy). - IV, 395 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm. - (Serija Udžbenici / Prirodno-matematički fakultet, Niš)

Bibliografija: str. 386-394

ISBN 978-86-6275-072-3 (broš.)

338.483:913(234.3+262)(075.8)

COBISS.SI-ID 233881868502/504 Varstvo okolja

5.

ČONČ, Špela
    Vrednotenje geodiverzitete na območju doline reke Dragonje / Špela Čonč. - Fotogr., zvd. - V rubriki Sredica: Geodiverziteta. - Bibliografija: str. 37. - Izvleček

V: Geomix. - ISSN 1580-6987. - Letn. 26, št. 1 (maj 2019), str. 32-37.

91:502/504(497.4)

COBISS.SI-ID 69677410

6.

LAMPIČ, Barbara
    Funkcionalno razvrednoten prostor - razmere v Sloveniji in možnost vključevanja vsebine v osnovno- in srednješolsko izobraževanje = Functionally derelict areas - current situation in Slovenia and the possibility of integrating the content into primary and secundary education / Barbara Lampič, Tatjana Kikec. - Graf. prikazi, fotogr. - Besedilo v slov. - Bibliografija: str. 21. - Izvleček ; Abstract

V: Geografija v šoli. - ISSN 1318-4717. - Letn. 27, št. 2 (2019), str. 8-21.

91:502.131.1(497.4)

COBISS.SI-ID 69687650

7.

LESNIK, Blaž
    Vrednotenje geodiverzitete na Rakiški planoti / Blaž Lesnik. - Fotogr., zvd. - V rubriki Sredica: Geodiverziteta. - Bibliografija: str. 42. - Izvleček

V: Geomix. - ISSN 1580-6987. - Letn. 26, št. 1 (maj 2019), str. 38-42.

91:502/504(497.4)

COBISS.SI-ID 69677922

8.

STEPIŠNIK, Uroš, 1975-
    Geodiverziteta / Uroš Stepišnik. - V rubriki Sredica: Geodiverziteta

V: Geomix. - ISSN 1580-6987. - Letn. 26, št. 1 (maj 2019), str. 24.

91:502/504

COBISS.SI-ID 69676642

9.

STOJILKOVIĆ, Borut
    Vrednotenje geodiverzitete v teoriji in praksi / Borut Stojilković. - Zvd. - V rubriki Sredica: Geodiverziteta. - Bibliografija: str. 31. - Povzetek

V: Geomix. - ISSN 1580-6987. - Letn. 26, št. 1 (maj 2019), str. 29-31.

91:502/504

COBISS.SI-ID 69677154

10.

TREVEN, Anamarija
    Izobraževalni potencial geodiverzitete na primeru izvirov Ljubljanice pri Vrhniki / Anamarija Treven. - Fotogr., zvd. - V rubriki Sredica: Geodiverziteta. - Bibliografija: str. 28. - Izvleček

V: Geomix. - ISSN 1580-6987. - Letn. 26, št. 1 (maj 2019), str. 25-28.

91:502/504(497.4)

COBISS.SI-ID 69676898551.4 Geomorfologija

11.

STEPIŠNIK, Uroš, 1975-
    Sledovi poledenitve na Jezerskem / Uroš Stepišnik. - Zvd., fotogr. - Bibliografija: str. 50-51. - Povzetek ; Summary: str. 143-151

V: Fizična geografija Jezerskega z dolino Kokre / Blaž Repe (ur.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. - (GeograFF ; 24). - ISBN 978-961-06-0186-9. - Str. 41-51.

911.2:551.32(497.4Jezersko)

COBISS.SI-ID 69737570

12.

ULČNIK, Eva
    Recentni geomorfni procesi na Jezerskem / Eva Ulčnik, Karel Natek. - Zvd., fotogr. - Bibliografija: str. 38-40. - Povzetek ; Summary: str. 143-151

V: Fizična geografija Jezerskega z dolino Kokre / Blaž Repe (ur.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. - (GeograFF ; 24). - ISBN 978-961-06-0186-9. - Str. 11-40.

911.2:551.4(497.4Jezersko)

COBISS.SI-ID 69737314551.5 Klimatogeografija

13.

KNEZ, Matej, 1998-
    Poročilo o letošnji (meteorološki) zimi 2017/2018 / Matej Knez. - Fotogr. - Bibliografija: str. 51

V: Geomix. - ISSN 1580-6987. - Letn. 26, št. 1 (maj 2019), str. 48-51.

91:551.5(497.4)

COBISS.SI-ID 69679714

14.

    LOKALNO podnebje Jezerskega / Darko Ogrin ... [et al.]. - Graf. prikazi, zvd., fotogr. - Soavtorji: Matej Ogrin, Miroslav Vysoudil, Tanja Koželj. - Bibliografija: str. 77-80. - Povzetek ; Summary: str. 143-151

V: Fizična geografija Jezerskega z dolino Kokre / Blaž Repe (ur.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. - (GeograFF ; 24). - ISBN 978-961-06-0186-9. - Str. 53-80.

911.2:551.582(497.4Jezersko)

COBISS.SI-ID 69738338556 Hidrogeografija

15.

TROBEC, Tajan
    Hidrogeografske značilnosti Jezerskega / Tajan Trobec. - Graf. prikazi, zvd., fotogr. - Bibliografija: str. 104-106. - Povzetek ; Summary: str. 143-151

V: Fizična geografija Jezerskega z dolino Kokre / Blaž Repe (ur.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. - (GeograFF ; 24). - ISBN 978-961-06-0186-9. - Str. 81-106.

911.2:556(497.4Jezersko)

COBISS.SI-ID 69740386574.9 Biogeografija

16.

    GLOBALNA strategija ohranjanja rastlinskih vrst : (točka 8) = Global strategy for plant conservation : (target 8) / [urednik Jože Bavcon ; foto Jože Bavcon, Blanka Ravnjak, Tone Wraber ; prevod Grens-tim]. - Ljubljana : Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2018 ([Škofja Loka] : Nonparel). - 115 str. : ilustr., načrti ; 24 cm

Vzpor. nasl. v kolofonu: University Botanic Gardens Ljubljana and GSPC. - Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. - Na nasl. str. tudi: Hortus botanicus Universitatis Labacensis, Slovenia. - 300 izv. - Bibliografija: str. 48-54. - Izvleček ; Abstract

ISBN 978-961-6822-54-1 : 15,00 EUR

58:069.029(497.4Ljubljana)
582.4/.9:581.48(497.4Ljubljana)(083.81)

COBISS.SI-ID 29800780891(043.2/.3) Geografija - diplomska in magistrska dela, doktorske disertacije

17.

BAČNAR, Katja
    Modeliranje poplavne ogroženosti Poljanske doline s pomočjo orodja HEC-RAS : magistrsko delo / Katja Bačnar. - Ljubljana : [K. Bačnar], 2019. - 107 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=119096&lang=slv. - Mentor Karel Natek. - Bibliografija: str. 99-104. - Izvleček ; Povzetek ; Summary: Flood risk modelling of the Poljanska Dolina Valley using HEC-RAS. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

504.4:556.166

COBISS.SI-ID 69745506

18.

GODEC, Katarina
    Vključevanje javnih zavodov v kratke prehranske verige : magistrsko delo / Katarina Godec. - Ljubljana : [K. Godec], 2019. - 87 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=119011&lang=slv. - Mentorica Irma Potočnik Slavič. - Bibliografija: str. 71-79. - Izvleček ; Povzetek ; Summary: Inclusion of public institutions into short food supply chains. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

91+711.3:351.778.2

COBISS.SI-ID 69730914911.2 Fizična geografija

19.

    FIZIČNA geografija Jezerskega z dolino Kokre / Blaž Repe (ur.) ; [kartografi Tanja Koželj ... [et al.] ; fotografi Karel Natek ... [et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. - 162 str. : graf. prikazi, zvd., fotogr. - (GeograFF ; 24)

ISBN 978-961-06-0186-9

911.2(497.4Jezersko)

COBISS.SI-ID 299633664

20.

REPE, Blaž, 1972-
    Izbrane pedo in fitogeografske značilnosti Jezerskega / Blaž Repe. - Zvd., fotogr. - Bibliografija: str. 141-142. - Povzetek ; Summary: str. 143-151

V: Fizična geografija Jezerskega z dolino Kokre / Blaž Repe (ur.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. - (GeograFF ; 24). - ISBN 978-961-06-0186-9. - Str. 107-142.

631.4+574.9(497.4Jezersko)

COBISS.SI-ID 69740642
Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/FFLJ, 3. 7. 2019