COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSSEZNAM NOVOSTI MAJ 2018311 STATISTIKA


1.
MCCARROLL, Danny
        Simple statistical tests for geography / Danny McCarroll. - Boca Raton, Flordia ; London ; New York : CRC Press, cop. 2017. - XXIII, 334 str. : graf. prikazi ; 26 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-4987-5881-9 (broš.)

311:91
GEO II 11562 311 MCCARROLL D. Simple
COBISS.SI-ID 66778210

2.
MCELREATH, Richard
        Statistical rethinking : a Bayesian course with examples in R and Stan / Richard McElreath. - Boca Raton ; New York ; London : CRC Press, Francis & Taylor, cop. 2016. - XVII, 469 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Chapman & Hall/CRC texts in statistical science)

Bibliografija: str. 457-464. - Kazali

ISBN 978-1-4822-5344-3

159.9.075:[311:004.4]
CC-APA: 2240
GEO III 8239 311 MCELREATH R. Statistical PSI 159.9.075 MCELREATH R. Statistical
COBISS.SI-ID 66049378


314 DEMOGEOGRAFIJA


3.
KOSMAČ, Miha, 1986-
        Etnično homogena Evropa : preselitve prebivalstva v Istri in Sudetih 1945-1948 / Miha Kosmač. - Koper : Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales, 2017 ([Dob] : Grafika 3000). - 301 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 259-292. - Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-6964-88-3

314.151.1(4)"1945/1948"
GEO EVR II 11569 91:314 KOSMAČ M. Etnično
COBISS.SI-ID 293140736


32 POLITIČNE VEDE. POLITIČNA GEOGRAFIJA. NARODNE MANJŠINE


4.
BUFON, Milan
        Meje in obmejne skupnosti na Slovenskem / Milan Bufon. - Koper : Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales ZRS Koper, 2017 ([Dob] : Grafika 3000). - 480 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm

300 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Od obmejnosti do večkulturnosti: primera Prekmurja in Slovenske Istre med teorijo in prakso / Ksenija Perković in Martina Rameša: str. 363-390. - Obmejna območja ter transkulturne in hibridne identitete: teoretski pregled in študija primera slovenske Istre / Maja Zadel: str. 391-413. - Manjšinski status in obmejnost kot platforma odnosa do večkulturnosti (primer italijanske in madžarske manjšine) / Mateja Sedmak: str. 414-427. - Recenziji znanstvene monografije / Sonja Novak Lukanovič, Jernej Zupančič: str. 473-480. - Bibliografija: str. 429-442. - Kazalo

ISBN 978-961-6964-89-0

911.3(497.4-192.2)
GEO SLO II 11570 91:32 BUFON M. Meje
COBISS.SI-ID 293141504

5.
CHATTY, Dawn
        Syria : the making and unmaking of a refugee state / Dawn Chatty. - London : C. Hurst, 2017. - X, 289 str. : zvd. ; 23 cm

Bibliografija: str. 257-268. - Kazalo

ISBN 978-1-84904-876-7
ISBN 1-84904-876-2

314.745.3-054.73(569.1)
GEO AZI-JZ II 11558 91:32 CHATTY D. Syria
COBISS.SI-ID 66692962

6.
SNYDER, Timothy
        The road to unfreedom : Russia, Europe, America / Timothy Snyder. - 1st ed. - New York : T. Duggan, cop. 2018. - 359 str. : zvd. ; 25 cm

Opombe z bibliografijo: str. 285-345. - Kazalo

ISBN 978-0-525-57446-0

327(4-11)
GEO EVR-V II 11557 91:32 SNYDER T. The road

COBISS.SI-ID 66693474


33 GOSPODARSKE VEDE. EKONOMSKA GEOGRAFIJA


7.
        La VULNERABILIDAD socioeconómica y ambiental en el contexto local y regional / editores Bogumiła Lisocka-Jaegermann, Zofia Piotrowska, Krzysztof Ząbecki. - Varsovia : Universidad de Varsovia, Facultad de Geografía y Estudios Regionales, 2017. - 631 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetki v špan. in angl.

ISBN 978-83-63245-82-5
ISBN 83-63245-82-8

330.34:502.131.1(725.1)
GEO MEX II 11560 91:33 VULNERABILIDAD
COBISS.SI-ID 66749794


338.45 INDUSTRIJSKA GEOGRAFIJA. OBRT


8.
        NEKOČ pomembni ... sedaj pozabljeni : mlini in žage ob vodotokih na Vitanjskem / besedila Tone Ošlak ... [et al.] ; uredil Andrej Kuzman ; fotografije Tone Ošlak ... [et al.]. - Vitanje : Občina, 2018. - 55 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str. [56]

664.7+674.093(497.431)
GEO SAVI II 11561 91:338.45 NEKOČ
COBISS.SI-ID 66868066


338.483 TURISTIČNA GEOGRAFIJA


9.
KAVREČIČ, Petra, 1978-
        Turizem v Avstrijskem Primorju : zdravilišča, kopališča in kraške jame (1819-1914) / Petra Kavrečič ; [prevod Janja Zorko]. - 2. dopolnjena izd. - Koper : Založba Univerze na Primorskem, 2017. - 380 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Presojanja - zgodovinopisne razprave ; 5)

200 izv. - Predgovor / Aleksander Panjek: str. 13-14. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 355-375. - Povzetek ; Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-7023-00-8

338.48(497.472)"1819-1914"(0.034.2)
GEO II 11572 91:338.483 KAVREČIČ P. Turizem

COBISS.SI-ID 289228544

10.
MIKŠA, Peter
        Gorska identiteta Slovencev / Peter Mikša, Matej Ogrin, Kristina Glojek.

V: Triglav 240 / posvet ob 240-letnici prvega dokumentiranega vzpona na Triglav, 8. in 9. junij 2018, Mojstrana 2018. - Ljubljana : Založba ZRC, 2018. - ISBN 978-961-05-0091-9. - Str. 24.

796.52(234.323.6Triglav)
COBISS.SI-ID 66994530

11.
        SMUČARSKA tradicija Trnovsko-Banjške planote : vzpon, razcvet in zaton zimskih športov na Lokvah, Lazni ter v Čepovanu in Lokovcu / [avtorji Petra Kolenc ... [et al.] ; uredila Petra Kolenc ; uvodne besede Boštjan Skok, Anja Rijavec, Svit Trkman]. - Lokve : Turistično-kulturno in športno društvo LO-KO ; Nova Gorica : Društvo humanistov Goriške, 2017 [i. e. 2018] ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 141 str. : ilustr. ; 26 cm

300 izv. - Na nasl. str. leto izida 2017, v kolofonu navedeno 2017 [i.e. 2018]. - Knjigi na pot / Rajmund Kolenc: str. 7. - Pogled na smučanje danes skozi prizmo KS / Boštjan Skok: str. 9. - Smučanje na Lokvah / Anja Rijavec: str. 11. - Pogled v prihodnost / Svit Trkman: str. 13-15

ISBN 978-961-92073-1-4 (Društvo humanistov Goriške)

796.9(497.4Lokve)(091)
GEO GORI III 8240 91:338.483 SMUČARSKA
COBISS.SI-ID 293030144


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK


12.
        ASPECTS of teaching secondary geography : perspectives on practice / edited by Maggie Smith. - London ; New York : Routledge Falmer, 2002. - XVII, 361 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 0-415-26086-8
ISBN 978-0-415-26086-2

91:37
GEO II 11567 91:37 ASPECTS
COBISS.SI-ID 66895458

13.
FOŠNARIČ, Samo
        Didaktične usmeritve za izvedbo raziskovalnih in eksperimentalnih dejavnosti predšolskih otrok na področju naravoslovja / Samo Fošnarič, Dane Katalinič ; [fotografije Dane Katalinič]. - Maribor : Pedagoška fakulteta, 2012 (Murska Sobota : Atelje za črko in sliko). - 55 str. : ilustr. ; 24 cm

800 izv. - Knjigi na pot! / Robert Repnik: str. 5. - Bibliografija: str. 55

ISBN 978-961-6647-35-9

373.2.016:5 37.02:5
GEO II 11568 91:37 FOŠNARIČ S. Didaktične
COBISS.SI-ID 69374977

14.
        ISSUES in geography teaching / edited by Chris Fisher and Tony Binns. - London ; New York : Routledge, 2000. - XVI, 320 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm. - (Issues in subject teaching)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 0-415-23268-6 (hbk)
ISBN 0-415-23077-2 (pbk)

91:37
GEO II 11566 91:37 ISSUES
COBISS.SI-ID 66881890

15.
LAMBERT, David, 1952-
        Learning to teach geography in the secondary school : a companion to school experience / David Lambert and David Balderstone. - London ; New York : Routledge, 2000. - XXIII, 479 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm. - (Learning to teach subjects in the secondary school)

Bibliografija: str. 462-474. - Kazalo

ISBN 0-415-15676-9

91:37
GEO II 11565 91:37 LAMBERT D. Learning
COBISS.SI-ID 66870114


502/504 VARSTVO OKOLJA


16.
GLOJEK, Kristina
        Meritve koncentracij delcev v zraku v občini Loški Potok, november 2017-maj 2018 : poročilo / avtorji poročila Kristina Glojek, Asta Gregorič, Martin Rigler. - Ljubljana : Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2018. - 32 str. : ilustr. ; 30 cm

551.5:502.3:504.5(497.4Loški Potok)
GEO NOT III 8243 502/504 GLOJEK K. Meritve
COBISS.SI-ID 66990178

17.
IONESCO, Dina
        Atlas der Umweltmigration / Dina Ionesco, Daria Mokhnacheva, François Gemenne ; aus dem Englischen übertragen von Barbara Steckhan, Sonja Schuhmacher und Gabriele Gockel. - Deutsche Erstausg. - München : Oekom, cop. 2017. - 169 str. : graf. prikazi, zvd., fotogr. ; 30 cm

Prevod dela: The atlas of environmental migration; izv. stv. nasl: Atlas des migrations environnementales. - Izv. izd. izšla v angl. in franc. - Bibliografija: str. 142-163

ISBN 978-3-86581-837-9

911.3:314.15:502/504
GEO III 8236 91:314 IONESCO D. Atlas
COBISS.SI-ID 66804578


556 HIDROGEOGRAFIJA


18.
GONSTALLA, Esther
        Das Ozeanbuch : über die Bedrohung der Meere / von Esther Gonstalla. - 2. Aufl. - München : Oekom, cop. 2017. - 125 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 119-124

ISBN 978-3-96006-012-3

551.468:502/504
GEO III 8237 551.46 GONSTALLA E. Ozeanbuch
COBISS.SI-ID 66808674


574.9 BIOGEOGRAFIJA


19.
KÖCKINGER, Heribert, 1965-
        Rote Liste der Moose Kärntens / Heribert Köckinger & Christian Schröck. - Klagenfurt : Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, 2017. - 111 str. : ilustr., tabele ; 23 cm. - (Carinthia II : naturwissenschaftliche Beiträge zur Heimatkunde Kärntens. Sonderheft, ISSN 0375-6068 ; 67)

Bibliografija: str. 105-107. - Zusammenfassung ; Summary

ISBN 978-3-85328-075-1

582.32(436.5)
GEO PerP 65/a/67 KÖCKINGER H. Rote
COBISS.SI-ID 42837549

20.
OVEN, Domen
        Daljinsko zaznavanje invazivnih rastlin = Remote sensing of invasive plants / Domen Oven. - Tabele, graf. prikazi. - Besedilo v slov. - Rubrika: Pregledna znanstvena razprava. - Bibliografija: str. 137-140. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary.

V: Gozdarski vestnik. - ISSN 0017-2723. - Letn. 76, št. 3 (apr. 2018), str. 125-140.

630* 44:630*58
COBISS.SI-ID 5054630


631.4 PEDOGEOGRAFIJA


21.
        GUIDELINES for soil description and classification : Central and Eastern European studentʼs version / [guidebook authors: Marcin Świtoniak ... et al.] ; editors Marcin Świtoniak ... [et al.]. - Toruń : Polish Society for Soil Science, 2018. - 286 str. : ilustr. ; 23 cm

Nasl. na ov.: Soil. - Avtorji navedeni na prvi strani. - Soavtor iz Slovenije: Blaž Repe

ISBN 978-83-934096-6-2

911.2:631.4(4)(035)
COBISS.SI-ID 66849634

22.
REPE, Blaž, 1972-
        Soils in the Slovenian educational system / Blaž Repe. - Zvd., fotogr. - Dostopno tudi na: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/BOGPGS/article/view/16140. - Bibliografija: str. 107-108. - Abstract.

V: Bulletin of Geography. Physical Geography Series. - ISSN 2080-7686. - No. 14 (2018), str. 99-108.

911.2:631:4:37(497.4)
COBISS.SI-ID 66849122

23.
REPE, Blaž, 1972-
        Soils of the Ljubljana basin western edge (foot slopes of the Polhograjsko hills) / Blaž Repe. - Ilustr. - Bibliografija: str. 215-216.

V: Soil sequences atlas II / edited by Marcin Świtoniak, Przemysław Charzyński. - Toruń : Machina Druku, 2018. - ISBN 978-83-949297-7-0. - Str. 201-216.

911.2:631.4(497.4)
COBISS.SI-ID 66842722

24.
TURNIŠKI, Rok
        Izprana tla v Sloveniji: pedološke lastnosti, prostorska razporeditev in klasifikacija = Leached soils in Slovenia: pedological properties, spatial distribution and classification / Rok Turniški, Helena Grčman. - Izvleček ; Abstract. - Bibliografija: str. 134-135.

V: Acta agriculturae Slovenica. - ISSN 1581-9175. - Letn. 111, št. 1 (2018), str. 121-135.

doi: 10.14720/aas.2018.111.1.12

631.4(497.4)
COBISS.SI-ID 8967033


91 GEOGRAFIJA


25.
MIKLIČ Cvek, Lucija
        Negativi na steklu Oddelka za geografijo [Elektronski vir] / Lucija Miklič Cvek. - El. članek. - Ilustr. - Način dostopa (URL): http://geo.ff.uni-lj.si/sites/geo.ff.uni-lj.si/files/DatotekeVsebin/Stoletnica/geo_sirina_01_maj18.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 25. 5. 2018.

V: Geografska širina [Elektronski vir]. - ISSN 2630-1660. - (maj 2018), str. 4.

91
COBISS.SI-ID 66860386

26.
        TERENSKO delo kot del praktičnega dela izpita splošne mature pri predmetu geografija / Valentina Brečko Grubar ... [et al.]. - Ilustr. - Bibliografija: str. 45. - Povzetek ; Abstract.

V: Geografija v šoli. - ISSN 1318-4717. - Letn. 26, št. 2 (2018), str. 38-45.

911
COBISS.SI-ID 1540342468


91(05) GEOGRAFIJA - SERIJSKE PUBLIKACIJE. PERIODIKA


27.
        GEOGRAFSKA širina : e-novičnik Oddelka za geografijo FF UL. - El. časopis. - Maj 2018- . - Ljubljana : Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 2018-

Način dostopa (URL): http://geo.ff.uni-lj.si/stoletnica/novice/geografska_sirina
ISSN 2630-1660 = Geografska širina
GEO
COBISS.SI-ID 295040256


910 GEOGRAFIJA KOT ZNANOST. SPLOŠNO


28.
OGRIN, Darko
        Zapis ob gostovanju na Oddelku za geografijo Naravoslovne fakultete v Olomoucu (Republika Češke) v začetku aprila 2018 [Elektronski vir] / Darko Ogrin. - El. članek. - Ilustr. - Način dostopa (URL): http://geo.ff.uni-lj.si/sites/geo.ff.uni-lj.si/files/DatotekeVsebin/Stoletnica/geo_sirina_01_maj18.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 25. 5. 2018.

V: Geografska širina [Elektronski vir]. - ISSN 2630-1660. - (maj 2018), str. 2.

910(047)
COBISS.SI-ID 66860642


910(047.53) INTERVJUJI S PODROČJA GEOGRAFIJE


29.
HREŠČAK, Anja
        Kaj nam povedo prometni tokovi? / Anja Hreščak. - Ilustr. - Intervjuvanec Matej Ogrin.

V: Dnevnik. - ISSN 1318-0320. - Leto 68, št. 93 (23. apr. 2018), str. 4.

91:656(497.4)
COBISS.SI-ID 66858850


911.2 FIZIČNA GEOGRAFIJA


30.
        EINFÜHRUNG in die physische Geographie / Roland Baumhauer ... [et al.]. - Darmstadt : WBG, cop. 2017. - 352 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Geowissenschaften kompakt)

Bibliografija: str. 342-346. - Kazalo

ISBN 978-3-534-26869-6

911.2
GEO II 11563 911.2 EINFÜHRUNG
COBISS.SI-ID 66763618

31.
        PHYSISCHE Geographie kompakt : [Lehrbuch] / Rüdiger Glaser ... [et al.]. - Berlin : Springer Spektrum, cop. 2017. - XI, 217 str. : ilustr., zvd. ; 27 cm

Dodatek k nasl. naveden na ov. - Kazalo

ISBN 978-3-662-50460-4

911.2(075.8)
GEO III 8235 911.2 PHYSISCHE
COBISS.SI-ID 66802018


912 ATLASI, KARTE


32.
OGRIS, Tomaž, 1946-
        Radiše [Kartografsko gradivo] : tržna občina Žrelec = Radsberg : Marktgemeinde Ebenthal in Kärnten / zbiranje in zapisovanje imen, Sammeln und Aufzeichnen der Namen Tomaž Ogris ; kartografska izvedba, kartografische Umsetzung Benjamin Preisig ; slike, Fotos Tomaž Ogris. - 1:10.000. - Radiše : Slovensko prosvetno društvo = Radsberg : Slowenischer Kulturverein, cop. 2017 ([s. l.] : Druckfrisch). - 1 zvd. : barve ; 71 x 58 cm na listu 72 x 59 cm, zložen na 20 x 12 cm + 1 knjižica s seznamom imen

Vzpor. besedilo v slov. in in nem. - Na hrbtu satelitski posnetek področja. - Bibliografija na hrbtni str. ov. lista spremne knjižice
- - Ledinska imena na Radišah = Flurnamen auf dem Radsberg ; Imena vasi in hišna imena na Radišah = Dorf- und Hausnamen auf dem Radsberg / zbiranje in zapisovanje imen, Sammeln und Aufzeichnen der Namen Tomaž Ogris. - 35, 33 str. ; 20 cm
Drugo besedilo tiskano v obratni smeri

ISBN 978-3-85435-849-7

912.43(436.5Radiše)
GEO ZK VIII A RADIŠE
COBISS.SI-ID 515816844

33.
        PORTUGAL, Madeira [Kartografsko gradivo]. - 14e éd. - 1:400.000. - Boulogne-Billancourt : Michelin, 2016. - 1 zvd. : barve ; 64 x 154 cm na listu 100 x 154 cm, zložen na 12 x 25 cm

Nasl. na ov. - Ob strani: načrti mest Faro, Guimarães, Ciombra, Braga, Setubal, Lizbona in Porto ter zvd. Madeire. - Kazalo

ISBN 978-2-06-717135-0

912.43(469)
GEO ZK VIII P PORTUGAL MADEIRA
COBISS.SI-ID 66746978

34.
        THAILAND [Kartografsko gradivo]. - 6é ed. - 1:1.370.000. - Boulogne-Billancourt : Michelin, 2014. - 1 zvd. : barve ; 75 x 121 cm na listu 100 x 132 cm, zložen na 12 x 25 cm

Nasl. na ov. - Ob strani: načrt Bangkoka. - Kazalo

ISBN 978-2-06-717271-5

912.43(593)
GEO ZK XI THAI THAILAND
COBISS.SI-ID 66697058


913(497.4) REGIONALNA GEOGRAFIJA SLOVENIJE


35.
OGRIN, Darko
        Zapis o vremensko zanimivi zimi 2017/2018 / avtor besedila Darko Ogrin. - Ilustr.

V: Glas Bržanije. - ISSN C507-0724. - Št. 13 (maj 2018), str. 33-35.

551.5(497.4)
COBISS.SI-ID 66921570


913(5/9) REGIONALNA GEOGRAFIJA - NEEVROPSKE DRŽAVE


36.
GOLDBERG, Walter M.
        The geography, nature and history of the tropical Pacific and its islands / Walter M. Goldberg. - Cham : Springer, cop. 2018. - XII, 214 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm. - (World regional geography book series, ISSN 2363-9083)

Bibliografija: str. 205-208. - Kazalo

ISBN 978-3-319-69531-0
ISBN 3-319-69531-2

913(292.94/.99)
GEO OCE II 11564 913(9) GOLDBERG W. M. The geography

COBISS.SI-ID 66831970