COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSSEZNAM NOVOSTI MAJ 2019

32 Politične vede. Politična geografija. Narodne manjšine

1.

DAMON, Dan, 1955-
    The art of the impossible : 25 years of the independence of Slovenia / Dan Damon ; foreword & epilogue by Alojz Peterle ; [translations Barbara Lapornik, Špela Urbas ; photography Foto Bobo ... et al.]. - 1st reprint. - Ljubljana : Društvo Fokus 2031, 2018 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 165 str. : fotogr. ; 22 cm

1.000 izv. - Vsebuje tudi: Umetnost nemogočega : 25 let samostojnosti Slovenije

ISBN 978-961-285-307-5

94(497.4)
94(497.4)"1990/1991"
323(497.4)"1990/1991"
32(497.4):929Peterle L.

COBISS.SI-ID 294732032

2.

SUMMER School of Political Ecology (2018 ; Ljubljana)
    Intertwining of diverse minds in(to) political ecology. Proceedings from the Summer School of Political Ecology 2018 : [zbornik] / [urednika zbornika Andrej A. Lukšič, Tomislav Tkalec]. - Ljubljana : Inštitut Časopis za kritiko znanosti, 2019 (Ljubljana : Demat). - 130 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Oikos. Rumena)

Dodatek k podrejenemu nasl. naveden na ov. - O avtorjih: str. 5. - 300 izv. - Bibliografija in povzetek v angl. pri večini prispevkov

ISBN 978-961-94527-1-4 (broš.)

329.63:502/504(082)
32:502/504

COBISS.SI-ID 298499072

3.

SUMMER School of Political Ecology (2018 ; Ljubljana)
    Intertwining of diverse minds in(to) political ecology. Scientific texts of doctoral students participating in the Summer School of Political Ecology : [zbornik] / [urednika zbornika Andrej A. Lukšič, Tomislav Tkalec]. - Ljubljana : Inštitut Časopis za kritiko znanosti, 2019 (Ljubljana : Demat). - 154 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Oikos. Modra)

Dodatek k podrejenemu nasl. naveden na ov. - O avtorjih: str. 5. - 300 izv. - Bibliografija in povzetek v angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-94527-2-1 (broš.)

329.63:502/504(082)
32:502/504

COBISS.SI-ID 29848089633:63 Agrarna geografija. Preobrazba podeželja

4.

COCHET, Hubert
    South Africa's agrarian question / Hubert Cochet, Ward Anseeuw, Sandrine Fréguin-Gresh. - Cape Town, South Africa : HSRC, cop. 2015. - XXVI, 358 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm

Kazalo. - Bibliografija pri posameznih poglavjih

ISBN 978-0-7969-2512-1 (broš.)
ISBN 978-0-7969-2523-7

COBISS.SI-ID 69586018

5.

    DRUŽBENI učinki urbanega kmetijstva / Jani Kozina ... [et al.] ; [urednika Drago Kladnik, Drago Perko ; kartografi Jernej Tiran, Manca Volk Bahun, Peter Kumer ; fotografi Csaba Bende ... [et al.] ; prevod izvlečka Živa Malovrh]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, 2019 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 107 str. : ilustr., zvd. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Georitem, ISSN 1855-1963 ; 31)

Potiskani spojni listi. - 300 izv. - Bibliografija: str. 94-105. - Izvleček ; Abstract: The social effects of urban agriculture

ISBN 978-961-05-0177-0

911.375:631

COBISS.SI-ID 299406336

6.

POTOČNIK Slavič, Irma
    NEWBIE - New Entrant netWork : business models for innovation, entrepreneurship and resilience in European agriculture : vmesno poročilo / avtorice poročila Irma Potočnik Slavič, Barbara Lampič, Sara Uhan. - Ljubljana : Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 2019. - 20 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v slov.

91:63(497.4)

COBISS.SI-ID 69527138

7.

TRAVNIKAR, Tanja
    Prostorski vzorec vključevanja slovenskih kmetijskih gospodarstev v ekološko kmetovanje / Tanja Travnikar, Luka Juvančič. - Ilustr. - Izvleček; Abstract: Spatial pattern of the integration of farm holdings in Slovenia into organic farming. - Bibliografija: str. 67-69

V: Geografski vestnik. - ISSN 0350-3895. - Letn. 90, št. 2 (2018), str. 53-70.

631

COBISS.SI-ID 419392833:656 Geografija prometa

8.

GABROVEC, Matej
    Dostopnost do javnega potniškega prometa kot pogoj za socialno vključenost dijakov / Matej Gabrovec, Nika Razpotnik Visković. - Ilustr. - Dostopno tudi na: https://ojs.zrc-sazu.si/gv/article/view/7311. - Bibliografija: str. 118-119. - Abstract in summary: Accessibility to public transport as a condition for schoolchildren's social inclusion ; Izvleček. - Financer: ARRS in Evropski sklad za regionalni razvoj, Programi in projekti, P6-0101, Geografija Slovenije in SMART-MR (program Interreg Europe)

V: Geografski vestnik. - ISSN 0350-3895. - 90, [št.] 2 (2018), str. 109-120.

doi: 10.3986/GV90206

911.3:656.025.2(497.451)

COBISS.SI-ID 44378157338.483 Turistična geografija

9.

MAVRI, Renata, 1971-
    Priporočila za trajnostno načrtovanje rekreacije na prostem v zavarovanih območjih Slovenije / Renata Mavri. - Ilustr. - Dostopno tudi na: https://ojs.zrc-sazu.si/gv/article/view/7294. - Bibliografija: str. 55-57. - Izvleček ; Abstract in Summary: Recommendations for sustainable planning of outdoor recreation in the protected areas in Slovenia

V: Geografski vestnik. - ISSN 0350-3895. - 90, [št.] 1 (2018), str. 45-59.

doi: 10.3986/GV90103

379.83:639.1.055.3(497.4)

COBISS.SI-ID 44480301

10.

THOREAU, Henry David, 1817-1862
    Hoja / Henry David Thoreau ; prevedla [in spremna beseda] Anja Radaljac. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2019 ([Ljubljana] : Primitus). - 113 str. : ilustr., avtorj. sl. ; 21 cm. - (Zbirka S terena)

Dostopno tudi na: https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=6479 - predstavitve knjig. - Prevod dela: Walking. - 400 izv. - Zasledovanje zlatega zahoda / Anja Radaljac: str. 103-113. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Povečani tisk

ISBN 978-961-7050-35-6 : 16,90 EUR

821.111(73)-4
910
821.111(73).09Thoreau H. D.

COBISS.SI-ID 299322112

11.

    TOURISM, recreation and regional development : perspectives from France and abroad / edited by Jean-Christophe Dissart, Jeoffrey Dehez, Jean-Bernard Marsat. - Farnham ; Burlington : Ashgate, 2015. - [XV], 267 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm. - (New directions in tourism analysis)

Bibliografija pri vseh prispevkih, povzetek pri večini prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-1-4724-1622-3 (trda vezava)

338.48:658.513.3

COBISS.SI-ID 69519458

12.

ZAVODNIK, Vojko
    Po sledeh Arnolda Riklija / Vojko Zavodnik ; [spremna beseda Leopold Zonik]. - Bled : Zavod za kulturo : samozal. V. Zavodnik, 2018 ([Kranj] : Oman). - 359 str. : ilustr. ; 31 cm

Fotogr. na spojnih listih. - 750 izv. - Spremna beseda / Leopold Zonik; str. 7. - Bibliografija: str. 356-359

ISBN 978-961-94602-0-7 : 48 EUR

911.3:711.455
929Rikli A.
615.838(497.4Bled)
338.48-6:615.8(497.4Bled)

COBISS.SI-ID 298046720502/504 Varstvo okolja

13.

FAGANELI, Jadran
    Osnove varstva okolja / Jadran Faganeli in Ingrid Falnoga. - Portorož : Fakulteta za pomorstvo in promet, 2018 (Ljubljana : Camera). - 200 str. : ilustr. ; 24 cm

130 izv. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-961-7041-02-6

502.14
502/504(075.8)

COBISS.SI-ID 294510336528:004 Geografski informacijski sistemi

14.

CIGLIČ, Rok
    Assessing the impact of input data incongruity in selected quantitative methods for modelling natural landscape typologies = Preverjanje vpliva nesmiselnosti vhodnih podatkov pri izbranih kvantitativnih metodah za modeliranje naravnopokrajinskih tipizacij / [besedilo in zemljevidi] Rok Ciglič. - Ilustr. - Dostopno tudi na: https://ojs.zrc-sazu.si/gv/article/view/7299/6808. - Besedilo v angl. in slov. - Bibliografija: str. 130-131. - Abstract ; Izvleček. - Financer: ARRS, Programi in projekti, P6-0101 in L1-7542, SI, Geografija Slovenije in Napredek računsko intenzivnih metod za učinkovito sodobno splošnonamensko statistično analizo in sklepanje

V: Geografski vestnik. - ISSN 0350-3895. - 90, [št.] 1 (2018), str. 115-141.

doi: 10.3986/GV90107

911.5:528:004(497.4)

COBISS.SI-ID 44351021551.4 Geomorfologija

15.

DIPIETRO, Joseph A.
    Geology and landscape evolution : general principles applied to the United States / Joseph A. DiPietro. - 2nd. ed. - Amsterdam ; Oxford ; Cambridge : Elsevier, cop. 2018. - XII, 624 str. : ilustr., zvd. ; 28 cm

Bibliografija: str. 583-603. - Kazalo

ISBN 978-0-1281-1191-8

551.1/.4

COBISS.SI-ID 69511522551.44 Krasoslovje

16.

BAHAR, Igor
    Kras Frmilske doline v Krajinskem parku Boč-Donačka gora / Igor Bahar. - Ilustr. - Dostopno tudi na: https://ojs.zrc-sazu.si/gv/article/view/7292. - Bibliografija: str. 24-25. - Izvleček ; Abstract in Summary: Karst of Frmile Valley in the Landscape Park Boč-Donačka Gora

V: Geografski vestnik. - ISSN 0350-3895. - [Letn.] 90, [št.] 1 (2018), str. 11-27.

doi: 10.3986/GV90101

911.2:551.44(497.43)

COBISS.SI-ID 44480045

17.

LIPAR, Matej
    Celostni pristop k preučevanju kvartarnih eolskih kalkarenitov za poznavanje pretekle spremenljivosti podnebja / [besedilo, foto in prevod povzetka] Matej Lipar. - Ilustr. - Dostopno tudi na: https://ojs.zrc-sazu.si/gv/article/view/7297. - Bibliografija: str. 92-95. - Abstract in summary: A combined approach to the study of Quaternary aeolian calcarenites for understanding the palaeoclimate ; Izvleček. - Raziskavo sta finančno podprla Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (operacija C3330-17-529010 z naslovom "Raziskovalci-2.0-ZRC-SAZU-529010") ter Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020

V: Geografski vestnik. - ISSN 0350-3895. - 90, [št.] 1 (2018), str. 85-95.

doi: 10.3986/GV90105

551.44:551.583.7

COBISS.SI-ID 44381229556 Hidrogeografija

18.

POKLAR, Mojca
    Spremembe pokritosti dna z morskimi travniki v Semedelskem zalivu v obdobju 2009-2015 / Mojca Poklar, Valentina Brečko Grubar ; (summary translated by Branka Klemenc). - Ilustr. - Dostopno tudi na: https://ojs.zrc-sazu.si/gv/article/view/7309. - Bibliografija: str. 83-84. - Izvleček ; Abstract ; Summary: The changes of seagrass meadows on the Semedela Bay seabed in the period 2009-2015

V: Geografski vestnik. - ISSN 0350-3895. - 90, [št.] 2 (2018), str. 71-86.

doi: 10.3986/GV90204

551.468:581.526.323(497.472)"2009/2015"

COBISS.SI-ID 154127686871 Prostorsko urejanje. Urbanizem. Regionalno planiranje. Regionalni razvoj

19.

    DOING global urban research / edited by John Harrison & Michael Hoyler. - Los Angeles ... [etc.] : SAGE, cop. 2018. - XVI, 240 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm

Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-4739-7857-7 (broš.)
ISBN 978-1-4739-7856-0 (trda vezava)

911:375

COBISS.SI-ID 69592674

20.

    FROM student to urban planner : young practitioners' reflections on contemporary ethical challenges / edited by Tuna Taşan-Kok and Mark Oranje. - New York ; London : Routledge, Taylor & Francis Group, cop. 2018. - XXVIII, 325 str. : ilustr. ; 24 cm. - (The RTPI library series)

Kazalo. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-1-1388-4734-7 (trda vezava)
ISBN 978-1-1388-4735-4 (broš.)

711

COBISS.SI-ID 69490274

21.

    PRIMERJALNA analiza modelov pokrovnosti in rabe zemljišč v izbranih državah / Mojca Foški ... [et al.]. - Ilustr. - Dostopno tudi na: https://ojs.zrc-sazu.si/gv/article/view/7298. - Soavtorice : Nataša Đurić, Katja Tič, Mihaela Triglav Čekada. - Bibliografija: str. 109-112. - Izvleček ; Abstract ; Comparative analysis of land cover and land use models in selected countries

V: Geografski vestnik. - ISSN 0350-3895. - 90, [št.] 1 (2018), str. 97-114.

doi: 10.3986/GV90106

711.14(4)"

COBISS.SI-ID 870921781'373.21 Zemljepisna in topografska imena (krajev, gorovij, voda itd.)

22.

KLADNIK, Drago, 1955-
    Velika in mala začetnica ter drugi problemi zapisovanja slovenskih zemljepisnih imen / Drago Kladnik, Drago Perko. - Ilustr. - Dostopno tudi na: https://ojs.zrc-sazu.si/gv/article/view/7312. - Bibliografija: str. 131-132. - Abstract in summary: Capitalization and other issues in writing Slovenian geographical names ; Izvleček. - Financer: ARRS, Programi, P6-0101, Geografija Slovenije

V: Geografski vestnik. - ISSN 0350-3895. - 90, [št.] 2 (2018), str. 121-133.

doi: 10.3986/GV90207

811.163.6'373.21

COBISS.SI-ID 44378413

23.

ZAGÓRSKI, Bogusław R.
    Challenges in the transformation of Slovene geographical names into Arabic = Izzivi prevedbe slovenskih zemljepisnih imen v arabščino / Bogusław R. Zagórski, Matjaž Geršič, Drago Kladnik. - Ilustr. - Dostopno tudi na: https://ojs.zrc-sazu.si/gv/article/view/7310. - Bibliografija: str. 100-101. - Abstract ; Izvleček. - Financer: ARRS, Programi, P6-0101, Geografija Slovenije

V: Geografski vestnik. - ISSN 0350-3895. - 90, [št.] 2 (2018), str. 87-107.

doi: 10.3986/GV90205

811.163.6'373.21=411.21

COBISS.SI-ID 44371757908 Domoznanstvo. Turistični vodniki

24.

ANDREWS, Robert, 1957-
    Cornwall & Devon : [your guide to the 10 best of everything] / Robert Andrews ; [cartography Ashutosh Bharti ... et al.]. - Reprinted with revisions. - London : Dorling Kindersley, 2018. - 128 str. : ilustr., zvd. ; 20 cm + 1 zvd. - (DK Eyewitness top 10 travel guides)

Dodatek k nasl. naveden na ov. - Kartografi navedeni v kolofonu. - Zvd. na notr. str. ov. - Kazalo

ISBN 978-0-2413-0672-7

908(4)
913(410.196/.197)(036)

COBISS.SI-ID 7787187

25.

BAIRD, David, 1936-
    Seville & Andalucía / [main contributors David Baird, Martin Symington, Nigel Tisdall ; photographers Neil Lukas, John Miller, Linda Whitwam ; illustrators Richard Draper ... et al.]. - Reprinted with revisions. - London : Dorling Kindersley, 2018. - 288 str. : ilustr., zvd. ; 23 cm + 1 zvd. - (Eyewitness travel)

Avtorji navedeni v kolofonu. - Zvd. in ilustr. na spojnih listih. - Kazalo

ISBN 978-0-2413-0601-7

913(460.353.2)(036)
913(460.35)(036)

COBISS.SI-ID 1114298718

26.

BISPING, Stefanie
    French Atlantic Coast : [travel with insider tips] / [author Stefanie Bisping ; translated from German Christopher Wynne and Mo Croasdale]. - 2nd ed. - Basingstoke (Hampshire) : Marco Polo Travel Publishing, 2019. - 148 str. : ilustr., zvd. ; 19 cm + 1 zvd. - (Marco Polo)

Avtor in prevajalca navedeni v kolofonu. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - Tekst, ilustr. in zvd. na notr. str. ov. - Kazalo

ISBN 978-3-8297-5758-4

908(4)
913(460.417)(036)

COBISS.SI-ID 69479778

27.

DI Duca, Marc
    Prague : [inspire, plan, discover, experience] / [main contributers Marc Di Duca, Vladimír Soukup ; illustrators Gillie Newman ... [et al.] ; cartography Caroline Bowie ... et al.]. - London : Dorling Kindersley, cop. 2018. - 224 str. : ilustr., zvd. ; 22 cm + 1 zvd.

Dodatek k nasl. na ov. in prelim. str.: Inspire, plan, discover, experience. - Avtorji navedeni v kolofonu. - Na ov.: 2019. - Načrt metroja na zadnji notr. str. ov. - Kazalo

ISBN 978-0-2413-1186-8

908(437.3)
913(437.31Praga)(036)

COBISS.SI-ID 1115112030

28.

DI Duca, Marc
    Ukraine / Marc Di Duca, Greg Bloom, Leonid Ragozin. - 5th ed. - Carlton (Victoria) [etc.] : Lonely Planet Global, 2018. - 287 str. : ilustr., zvd. ; 20 cm. - (Lonely planet)

O avtorjih: str. [288]. - Potiskani notr. str. ov. - Kazalo

ISBN 978-1-78657-571-5

908(4)
913(477)(036)

COBISS.SI-ID 23954738

29.

FRENCH, Carole
    Greek islands : [your guide to the 10 best of everything] / Carole French ; [cartography Stuart James ... et al.]. - Reprinted with revisions. - London : Dorling Kindersley, cop. 2018. - 192 str. : ilustr., zvd. ; 20 cm + 1 zvd. - (DK Eyewitness travel. Top 10)

Dodatek k nasl. naveden na ov. - Kartografi navedeni v kolofonu. - Zvd. na notr. str. ov. - Kazalo

ISBN 978-0-2413-0917-9

913(495)(210.7)(036)=111
908(4)
912(495)

COBISS.SI-ID 3063434

30.

    GERMANY / [main contributors Paul Sullivan ... [et al.] ; cartography Subhashree Bharati, Reetu Pandey, Suresh Kumar ; illustrators Lena Maminajszwili ... [et al.]. - New York : Dorling Kindersley, 2019. - 512 str. : ilustr., zvd. ; 22 cm. - (Eyewitness travel)

Avtorji navedeni v kolofonu. - Zvd. na notr. str. zadnjega ov. - Kazalo

ISBN 978-0-2413-5832-0

908(430)
913(430)(036)

COBISS.SI-ID 26389048

31.

GORIŠEK, Gorazd
    V zasnežene gore : izbirni vodnik / Gorazd Gorišek ; [pregledni zemljevidi Peter Šilak ; avtorji fotografij Anderle, Aljaž ... et al.]. - Ljubljana : Planinska zveza Slovenije = Alpine Association of Slovenia, 2019 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 199 str. : fotogr., zvd. ; 22 cm

1.000 izv. - Spremna beseda / Mire Steinbuch: str. 10-13. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Evidenčna št. založbe je 479. - Bibliografija: str. 198-199

ISBN 978-961-6870-36-8 : 26,90 EUR

796.52(497.4)(036)

COBISS.SI-ID 298234624

32.

    GRAN Canaria : [travel with insider tips] / [authors Tony Kelly ... [et. al] ; revised editing and translation Christopher Wynne]. - 1st ed. - Basingstoke (Hampshire) : Marco Polo Travel Publishing, 2015. - 195 str. : ilustr., zvd. ; 21 cm + 1 zvd. - (Marco Polo)

Avtorji navedeni v kolofonu. - Besedilo, ilustr. in zvd. na notr. str. ov. - Kazalo

ISBN 978-3-8297-5515-3

908(4)
912.43(460.412)

COBISS.SI-ID 16511378

33.

RAAP, Jürgen
    Cologne : [travel with insider tips] / [author Jürgen Raap ; co-author Ralf Johnen ; translated from German by Jennifer Walcoff Neuheiser, Samantha Riffle]. - 3rd ed. - Basingstoke (Hampshire) : Marco Polo Travel Publishing, 2019. - 136 str. : ilustr., zvd. ; 19 cm + 1 zvd. - (Marco Polo)

Avtor naveden v kolofonu. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - Tekst, ilustr. in zvd. na notr. str. ov. - Kazalo

ISBN 978-3-8297-5754-6

908(4)

COBISS.SI-ID 69480802

34.

SCHÜTTE, Hans-Wilm, popotnik
    Fuerteventura : travel with insider tips / [Hans-Wilm Schütte ; translated from German by Wendy Barrow, Susan Jones]. - 3. ed. - Basingstoke (Hampshire) : Marco Polo Travel Publishing, 2019. - 140 str. : ilustr., zvd. ; 21 cm + 1 zvd. - (Marco Polo)

Avtorji navedeni v kolofonu. - Besedilo, ilustr. in zvd. na notr. str. ov. - Kazalo

ISBN 978-3-8297-0800-5

908(4)

COBISS.SI-ID 69477986

35.

WENIGER, Sven
    Lanzarote : [travel with insider tips] / [author Sven Weniger ; co-author Izabella Gawin ; translated from German by Paul Fletcher, Jennifer Walcoff Neuheiser, Andrea Scheuer]. - 3rd ed. - Basingstoke (Hampshire) : Marco Polo Travel Publishing, 2018. - 136 str. : ilustr., zvd. ; 19 cm + 1 zvd. - (Marco Polo)

Avtor naveden v kolofonu. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - Tekst, ilustr. in zvd. na notr. str. ov. - Kazalo

ISBN 978-3-8297-0792-3

908(4)
913(460.417)(036)

COBISS.SI-ID 111574947091:005.745 Geografija - simpoziji, zborovanja - poročila

36.

KUMER, Peter, 1988-
    Letno zborovanje Ameriške zveze geografov, New Orleans, 10.-14. 4. 2018 / Peter Kumer, Mojca Ilc Klun, Boštjan Rogelj ; foto Peter Kumer. - Ilustr. - Dostopno tudi na: https://ojs.zrc-sazu.si/gv/article/view/7302/6811

V: Geografski vestnik. - ISSN 0350-3895. - 90, [št.] 1 (2018), str. 163-166.

91(049.3)

COBISS.SI-ID 4445751791(0.034.20EB) Geografija e-knjige (GEO)

37.

    ATLAS of industry and industrial towns in Europe [Elektronski vir] / [authors Myrte Hoekstra ... [et al.] ; responsible editors David Bole (chief editor), Rok Ciglič (technical editing), Manca Volk Bahun (cartography)]. - El. knjiga. - Ljubljana : Založba ZRC, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti = ZRC Publishing House, Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, 2018

Način dostopa (URL): http://brightfuture.zrc-sazu.si

ISBN 978-961-05-0069-8 (html) : brezplačno

912.44(4-21)(0.034.2)
338.45(4-21)(084.4)(0.034.2)
911.3:338.45(084.4)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 293846784

38.

    CATALOGUE of good practices of sustainable culinary heritage experiences in Mediterranean area [Elektronski vir] / [authors Laura Carlos ... [et al.] ; [editors] Peter Kumer, Mateja Šmid Hribar, Nika Razpotnik Visković. - El. knjiga. - Ljubljana : Založba ZRC, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti = ZRC Publishing House, Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, 2018

Način dostopa (URL): https://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/medfest_catalogue_of_culinary_good_practices-n.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 10. 7. 2018. - El. publikacija v pdf obliki obsega 113 str.

ISBN 978-961-05-0070-4 (pdf) : brezplačno

338.48-6:641/642(4-13)(0.034.2)
392.8(4-13)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 293815808

39.

    PARTICIPATORY urban agriculture [Elektronski vir] : good practices catalogue / [authors Csaba Bende ... [et al.] ; editors Mateja Šmid Hribar ... et al.]. - 1st e-ed. - El. knjiga. - Ljubljana : ZRC SAZU - Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Založba ZRC, Anton Melik Geographical Institute, 2018

Način dostopa (URL): https://zalozba.zrc-sazu.si/p/1535. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 8. 11. 2018. - El. publikacija v pdf obliki obsega 206 str. - Bibliografija: str. 203-206. - Executive summary

ISBN 978-961-05-0118-3 (pdf) : brezplačno

911.375:631(0.034.2)

COBISS.SI-ID 296686336910 Geografija kot znanost. Splošno

40.

MIKLIČ Cvek, Lucija
    Digitalizacija negativov na steklih Oddelka za geografijo / Lucija Miklič Cvek. - Fotogr. - Dostopno tudi na: https://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/view/8432/8540

V: Dela. - ISSN 0354-0596. - [Št.] 50 (2018), str. 172-173.

91(084)

COBISS.SI-ID 69682530

41.

    OTHER geographies : the influences of Michael Watts / edited by Sharad Chari ... [et al.]. - Hoboken ; Chichester : Wiley Blackwell, cop. 2017. - XV, 222 str. : ilustr., zvd. ; 23 cm. - (Antipode book series)

Bibliografija in povzetek pri vseh prispevkih

ISBN 978-1-1191-8476-8 (trda vezava)
ISBN 978-1-1191-8477-5 (broš.)

910

COBISS.SI-ID 69548386

42.

SIWEK, Tadeusz
    Percepce geografického prostoru / Tadeusz Siwek. - Praha : Česká geografická společnost, cop. 2011. - 164 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm. - (Edice Geographica ; sv. 7)

Bibliografija: str. 127-137. - Kazali. - Summary: Perception of geographical space

ISBN 978-8-0904-5217-6 (trda vezava)

910

COBISS.SI-ID 69515618

43.

ZORN, Matija
    Zgodovinski pregled Geografskega vestnika / Matija Zorn, Drago Perko. - Ilustr. - Dostopno tudi na: https://ojs.zrc-sazu.si/gv/article/view/7306/6814. - Bibliografija: str. 30-32. - Abstract in summary: The historical overview of Geografski vestnik (Geographical Bulletin) ; Izvleček. - Financer: ARRS, Programi, P6-0101, Geografija Slovenije

V: Geografski vestnik. - ISSN 0350-3895. - 90, [št.] 2 (2018), str. 9-33.

doi: 10.3986/GV90201

91:050(497.4)(091)

COBISS.SI-ID 44358701910.1 Geografija kot znanost. Teorija in metodologija

44.

    AGENT-based modelling & geographical information systems : a practical primer / Andrew Crooks ... [et al.]. - Los Angeles [etc.] : SAGE, 2019. - XXX, 378 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Spatial analytics and GIS)

Bibliografija: str. 329-367. - Kazalo

ISBN 978-1-4739-5865-4 (broš.)

910.1

COBISS.SI-ID 69510242911.2 Fizična geografija

45.

DREŠKOVIĆ, Nusret
    Regionalna geografija Bosne i Hercegovine I / Nusret Drešković, Ranko Mirić ; [autori fotografija Nusret Drešković, Ranko Mirić]. - 1. izd. - Sarajevo : Prirodno-matematički fakultet, 2017 (Fojnica : Fojnica). - 439 str., [13] zganj. zvd : ilustr. ; 25 cm

200 izv. - Bibliografija: str. 435-439

ISBN 978-9958-592-87-4

911.2(497.6)
913(497.6)(075.8)

COBISS.SI-ID 23746566

46.

    FROM the notebooks of Jovan Cvijić : selected pages and interpretations / [editors Ana Milanović Pešić (editor-in-chief) ... [et al.] ; [translation Dejan Vukelić]. - Belgrade : SASA : Geographical Institute Jovan Cvijić SASA, 2019 (Belgrade : Službeni glasnik). - 199 str. : ilustr., faks. ; 24 cm

Na veznih listih tudi nasl v cir.: Iz beležnica Jovana Cvijića. - 300 izv. - Vsebuje avtorj. slike. - Foreword / Ana Milanović Pešić: str. 11-12. - Legacy of Jovan Cvijić / Tatjana Korićanac: str. 13-16. - Historical and Geographical Context of Cvijić's Notebooks / Aleksandra Terzić: str. 17-37. - Bibliografija: str. 192-199. - Vsebina: faksimile Cvijićevih beležk s komentarji

ISBN 978-8-6702-5792-4 (SASA)
ISBN 978-8-6800-2975-7 (GIJC)

911.2
91:929 Cvijić J.
91(081)

COBISS.SI-ID 273041676

47.

GERŠIČ, Matjaž
    Primerjava kulturne pokrajine Hraških listnekov in tamkajšnjega kmetovanja v prvi polovici 19. stoletja in danes / Matjaž Geršič, Matej Gabrovec, Žiga Zwitter. - Ilustr. - Dostopno tudi na: https://ojs.zrc-sazu.si/gv/article/view/7296. - Bibliografija: str. 80-82. - Abstract in summary: Comparing the cultural landscape of Hraški listneki and farming there in the first half of the nineteenth century and today ; Izvleček. - Financer: ARRS, Programi, P6-0101 in P6-0235, Geografija Slovenije in Slovenska zgodovina

V: Geografski vestnik. - ISSN 0350-3895. - 90, 1 (2018), str. 61-84.

doi: 10.3986/GV90104

911.53:63(497.4)''18''

COBISS.SI-ID 44378669

48.

    MOUNTAINS : physical, human-environmental, and sociocultural dynamics / edited by Mark A. Fonstad. - London ; New York : Routledge, Taylor & Francis group, 2018. - XVI, 327 str. : ilustr., zvd.

Pri posameznih poglavjih so tudi izvlečki tudi v špan. jeziku

ISBN 978-1-1380-6697-7 (trda vezava)
ISBN 1-1380-6697-4

91:502/504

COBISS.SI-ID 69594978911.37 Geografija naselij

49.

    CHALLENGING the city scale : journeys in people-centred design / edited by Cité du Design Saint-Étienne, Clear Village, Birkhäuser ; [editors Josyane Franc ... [et al.] ; illustrations and coordination Isabelle Daëron]. - Basel : Birkhäuser, cop. 2018. - 172 str. : ilustr. ; 26 cm

ISBN 978-3-0356-1796-2

911.375.64
711.4

COBISS.SI-ID 3643780

50.

    HUMAN cities : challenging the city scale 2014-2018 : investigation / [authors Matej Nikšič ... et al.]. - Saint-Etienne : Cité du design, 2018 (Ljubljana : Birografika Bori). - 239 str. : ilustr. ; 26 cm

Avtorji navedeni v kolofonu. - Potiskane notr. str. ov.

ISBN 978-2-912808-79-0

911:375
728.011(4)(083.82)(0.034.2)
711.582(4)(083.82)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 2880451911.6 Regionalizacije. Zaznavanje pokrajine

51.

HRVATIN, Mauro
    Morfometrični tipi pokrajinskih vročih in mrzlih točk v Sloveniji / [besedilo in prevod povzetka] Mauro Hrvatin, Drago Perko ; foto Jure Tičar. - Ilustr. - Dostopno tudi na: https://ojs.zrc-sazu.si/gv/article/view/7307/6815. - Bibliografija: str. 49-50. - Abstract in summary: Morphometric types of landscape hotspots and coldspots in Slovenia ; Izvleček. - Financer: ARRS, Programi, P6-0101, SI, Geografija Slovenije. - Financer: ARRS Financer: SAZU, Projekti, L6-6852, SI, Pokrajinska raznolikost in vroče točke Slovenije

V: Geografski vestnik. - ISSN 0350-3895. - 90, [št.] 2 (2018), str. 35-51.

doi: 10.3986/GV90202

911.52:528:004(497.4)

COBISS.SI-ID 44358957912 Atlasi, karte

52.

    ANDALUCÍA [Kartografsko gradivo] = Andalusien = Andalucia = Andalousie. - 1:300.000. - Ostfildern : MairDumont, cop. 2017. - 1 zvd. : dvostransko, barve ; 116 x 95 cm na listu 120 x 98 cm, zložen na 13 x 25 cm + Indeks. - (Marco Polo)

Nasl. na zloženki. - Ob strani: načrti mest. - Veljavno do 2021. - Kazalo

ISBN 978-3-8297-3797-5

912.43 (460.35)

COBISS.SI-ID 69560674

53.

    FRIULI-Venezia Giulia, Udine, Trieste, Venezia [Kartografsko gradivo] = Friaul-Julisch Venetien, Udine, Triest, Venedig = Friuli-Venezia Giulia, Udine, Trieste, Venice = Frioul-Vénétie Julienne, Udine, Trieste, Venise = Friuli-Venezia Giulia, Udine, Triëst, Venetië = Friuli-Venecia Julia, Údine, Trieste, Venecia = Furlansko-Julské Benátsko, Udine, Terst, Benátky = Furlansko-Júlske Benátky, Udine, Terst, Benátky = Friuli-Venezia Giulia, Udine, Trieszt, Velence = Friuli-Wenecja Julijska, Udine, Triest, Wenecja. - 1:150.000. - Wien : Freytag-Berndt und Artaria KG, 2018. - 1 zvd. : barve ; 80 x 118 cm, na listu 85 x 122 cm, zložen na 13 x 26 cm + kazalo (38 str. ; 21 cm). - (Freytag-Berndt Autokarte)

Veljavnost zvd. do: 2022. - Načrta Benetk in Trsta. - Kazalo

ISBN 978-3-7079-1516-7

912.43(450)
912.43(450.36)
BL: 355.1

COBISS.SI-ID 299769344

54.

    ICELAND : Faroe islands [Kartografsko gradivo] = Islande : Îles Féroé = Ísland : Færeyjar = Island : Färöer. - 1:650.000. - Ostfildern : MairDumont, cop. 2017. - 1 zvd. : enostransko, barve ; 92 x 67 cm na listu 131 x 71 cm, zložen na 13 x 25 cm + Indeks. - (Marco Polo)

Nasl. na zloženki. - Ob strani: načrti mest. - Veljavno do 2021. - Kazalo

ISBN 978-3-8297-3832-3

912.43(491.1)

COBISS.SI-ID 69561954

55.

    MAZEDONIEN [Kartografsko gradivo] : Auto + Freizeitkarte = Macedoine : road + leisure map = Macédoine : carte routière + de loisirs = Macedonia : carta stradale + turistica = Makedonija : mapa de carreteras + turistico. - 1:200.000. - Vienna : Freytag-Berndt u. Artaria, [2018]. - 1 zvd. : enostransko, barve ; 119 x 82 cm, na listu 122 x 85 cm, zložen na 13 x 26 cm + Informacije (30 str. ; 22 cm)

Nasl. in dodatki k nasl. na zloženki. - Velja do 2019. - V informacijah so opisi 10 znamenitosti in načrt Skopja. - Kazalo

ISBN 978-3-7079-1280-7

912.43(495.6)

COBISS.SI-ID 69576034

56.

    PORTUGAL [Kartografsko gradivo]. - 1:300.000. - Ostfildern : MairDumont, cop. 2018. - 1 zvd. : barve, obojestransko ; 94 x 117 cm, na listu 98 x 132 cm, zloženo na 13 x 25 cm + Index (63 str.). - (Marco Polo)

Veljavno do 2022. - Nasl. na zloženki. - Ob strani: načrti mest. - Kazalo

ISBN 978-3-8297-3839-2

912.43(469)
912.43(469)

COBISS.SI-ID 2393728

57.

    TRENTINO-Alto Adige : lago di Garda [Kartografsko gradivo] = Südtirol, Trentino : Gardasee = Trentino-South Tyrol : lake Garda = Trentin-Haut-Adige : lac de Garde. - 1:200.000. - Ostfildern : MairDumont, cop. 2017. - 1 zvd. : enostransko, barve ; 93 x 95 cm na listu 96 x 98 cm, zložen na 13 x 25 cm + Indeks. - (Marco Polo)

Nasl. na zloženki. - Veljavno do 2021. - Kazalo

ISBN 978-3-8297-3975-7

912.43(450)

COBISS.SI-ID 69575266913(100) Regionalna geografija sveta

58.

PULSIPHER, Lydia M.
    World regional geography concepts / Lydia Mihelic Pulsipher, Alex A. Pulsipher, Conrad [McCall] Goodwin. - 2nd ed. - New York, ; Basingstoke : W. H. Freeman, 2012. - XXI, 438, [38] str. : ilustr., zvd. ; 28 cm

Priimek avtorj. naveden v besedilu. - Potiskane notr. str. ov. - Bibliografija: str. FC/1-FC/4. - Kazalo

ISBN 978-1-4292-5366-6
ISBN 1-4292-5366-5

911

COBISS.SI-ID 69588066913(4) Regionalna geografija - Evropa

59.

KÜSTER, Hansjörg
    Deutsche Landschaften von Rügen bis zum Donautal / Hansjörg Küster. - München : C. H. Beck, cop. 2017. - 383 str. : ilustr. ; 25 cm

Zvd. na notr. str. ov. - Bibliografija: str.377-383

ISBN 978-3-406-71387-3 (trda vezava)

913(430)

COBISS.SI-ID 69508450913(497.4) Regionalna geografija Slovenije

60.

    ZAHODNA Banjška planota skozi čas : o geografiji in botaniki, arheologiji, stavbarstvu cerkvà, zgodovini, ljudeh in etnološki dediščini ter jeziku zahodne Banjške planote : [krajevne skupnosti Kal nad Kanalom, Levpa, Avče] / uredili Danila Zuljan Kumar, Mojca Perkon Kofol ; [prevodi izvlečkov Nadja Berlot Dukšič in avtorji prispevkov]. - Koper : Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales ZRS, 2018 ([Celje] : Koštomaj). - 435 str. : ilustr., zvd., portreti ; 24 cm

Drugi dodatek k nasl. naveden na ov. - 300 izv. - Predgovor župana / Andrej Maffi: str.5. - Predgovor urednic / Mojca Perkon Kofol in Danila Zuljan Kumar: str. 11-14. - Bibliografija ter izvleček v slov. in angl. pri večini prispevkov

ISBN 978-961-7058-02-4 : 30 EUR

913
908(497.4Banjška planota)(082)

COBISS.SI-ID 296448000
Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/FFLJ, 3. 7. 2019