COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSSEZNAM NOVOSTI MAREC 2018314 DEMOGEOGRAFIJA


1.
BARCUS, Holly R.
        An introduction to population geographies : lives across space / Holly R. Barcus and Keith Halfacree ; Ashley Nepp, cartographic editor. - London ; New York : Routledge, 2018. - XII, 397 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm

Bibliografija: str. 333-389. - Kazalo

ISBN 978-0-415-56994-1 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-56995-8 (broš.)

314.1:911.3(100)
GEO II 11526 91:314 BARCUS H. R. An introduction

COBISS.SI-ID 93523457


32 POLITIČNE VEDE. POLITIČNA GEOGRAFIJA. NARODNE MANJŠINE


2.
        BORDERSCAPING : imaginations and practices of border making / edited by Chiara Brambilla ... [et al.]. - London ; New York : Routledge, 2017. - XVI, 260 str. : ilustr., graf. prikazi, zvd. ; 25 cm. - (Border regions series)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-4724-5146-0 (trda vezava)
ISBN 978-1-138-30841-1 (broš.)

327:341.222(082)
GEO II 11529 91:32 BORDERSCAPING
COBISS.SI-ID 42526253


33 GOSPODARSKE VEDE. EKONOMSKA GEOGRAFIJA


3.
        GEOGRAPHIES of development : an introduction to development studies / Robert Potter ... [et al.]. - 4th ed. - London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, cop. 2018. - XXII, 636 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 557-607. - Kazalo

ISBN 978-1-138-79429-0 (trda vezava)
ISBN 978-1-138-79430-6 (broš.)

911.3:33
GEO II 11543 91:33 GEOGRAPHIES
COBISS.SI-ID 66360674

4.
        GREEN economy in the Western Balkans : towards a sustainable future / edited by Sanda Renko, Almir Pestek. - 1st ed. - London : Emerald, cop. 2017. - X, 446 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija pri vseh poglavjih. - kazalo

ISBN 978-1-787-14500-9

33:502.131.1
GEO EVR-JV II 11540 91:33 GREEN
COBISS.SI-ID 24125414


338.483 TURISTIČNA GEOGRAFIJA


5.
BALAŽIČ, Gregor, 1982-
        Izobraževalne potrebe ponudnikov zasebnih turističnih nastanitev v Sloveniji / Gregor Balažič ; [summary] translated by Rick Harsch. - Dostopno tudi na: https://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/view/dela.47.4.107-126/7443. - Bibliografija: str. 122-123. - Izvleček ; Abstract ; Summary: Educational needs of small hotel and non-hotel providers in Slovenia.

V: Dela. - ISSN 0354-0596. - [Št.] 47 (2017), str. 107-126.

doi: 10.4312/dela.47.107-126

338.48:37(497.4)
COBISS.SI-ID 66462562

6.
        DEVELOPMENT of family tourism businesses in rural areas : multi criteria assessment of businesses in easter Slovenia = Razvoj turističkog obiteljskog gospodarstva u ruralnom području : vrednovanje višestrukih kriterija gospodarskih subjekata u istočnoj Sloveniji / Boris Prevolšek ... [et al.]. - Ilustr. - Ostali avtorji: Črtomir Rozman, Karmen Pažek, Aleksandar Maksimović, Jasna Potočnik Topler. - Bibliografija: str. 147-149. - Abstract ; Sažetak.

V: Podravina. - ISSN 1333-5286. - Vol. 16, br. 32 (2017), str. 136 - 149.

338.48:334.722.24(497.4)
COBISS.SI-ID 2048239443

7.
JARVIE, Grant, 1955-
        Sport, culture and society : an introduction / Grant Jarvie with James Thornton and Hector Mackie. - 3rd ed. - London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. - XVII, 552 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 522-544. - Kazalo

ISBN 978-1-138-91751-4 (trda vezava)
ISBN 978-1-138-91752-1 (broš.)

79:911.3
GEO II 11544 91:338.483 JARVIE G. Sport
COBISS.SI-ID 66353762

8.
KODERMAN, Miha
        Madžarska v luči obiska turistov iz Slovenije - prostorska razporeditev turističnega prometa in spletne ponudbe / Miha Koderman, Simon Kerma, Tomaž Kostanjšek. - Graf. prikazi, zvd. - Dostopno tudi na: https://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/view/dela.47.3.85-1059/7442. - Bibliografija: str. 103-104. - Izvleček ; Abstract ; Summary: Slovenian tourists in Hungary - spatial distribution of tourist flows and analysis of the internet-based tourism services.

V: Dela. - ISSN 0354-0596. - [Št.] 47 (2017), str. 85-105.

doi: 10.4312/dela.47.1.85-105

911.3:338.48(439)
COBISS.SI-ID 66458722

9.
        POVSOD je lepo --- : turisti in turizem v številkah. - Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije, 2017 ([Ljubljana] : ABO grafika). - 23 str. : ilustr. ; 21 cm

600 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-239-368-7

338.48:311(497.4)
GEO SLO I 5169 91:338.483 POVSOD
COBISS.SI-ID 291588608

10.
        RESEARCH methods for tourism students / edited by Ramesh Durbarry. - London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. - XIV, 293 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Tourism research methods)

Bibliografija: str. 274-284. - Kazalo

ISBN 978-0-415-67318-1 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-67319-8 (broš.)

338.483:910.1
GEO II 11530 91:338.483 RESEARCH
COBISS.SI-ID 66396770

11.
ZAJC, Peter, 1980-
        Gorsko kolesarjenje v naravnem okolju v Sloveniji = Mountain biking in natural environment in Slovenia / Peter Zajc, Mojca Golobič, Andrej Bončina. - Ilustr. - Besedilo v slov. - Rubrika: Znanstvena razprava. - Bibliografija: str. 18-19. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary.

V: Gozdarski vestnik. - ISSN 0017-2723. - Letn. 76, št. 1 (feb. 2018), str. 3-19.

630*79(794.4)(045)=163.6
COBISS.SI-ID 4992166


33:63 AGRARNA GEOGRAFIJA. PREOBRAZBA PODEŽELJA


12.
BEDNAREK-Szczepańska, Maria, 1980-
        Syndrom NIMBY na obszarach wiejskich w Polsce : uwarunkowania i specyfika konfliktów wokół lokalizacji niechcianych inwestycji / Maria Bednarek-Szczepańska, Karolina Dmochowska-Dudek. - Warszawa : Instytut geografii i przestrzennego zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, Polska Akademia Nauk, 2016. - 149 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm. - (Prace Geograficzne ; nr. 255)

Nasl. na vzpor. nasl. str.: Nimby syndrome in rural areas of Poland : determinants and specificity of conflicts on the location of unwanted investments. - Bibliografija: str. 139-145. - Summary

ISBN 978-83-61590-85-9
ISBN 83-61590-85-4

711.3(438)
GEO PerP 37/a/255 BEDNAREK-S. M. Syndrom
COBISS.SI-ID 66473570

13.
LEIBUNDGUT, Christian
        Traditionelle Bewässerung - ein Kulturerbe Europas / Christian Leibundgut, Ingeborg Vonderstrass ; [Kartographie und Zeichnungen Jürgen Strub]. - Langenthal : Merkur Druck AG, 2016. - 2 zv. (267; 436 str.) : graf. prikazi, fotogr., zvd. ; 30 cm

Vsebina:
Bd. 1: Grundlagen
Bd. 2: Regionale Dokumentation

ISBN 978-3-905817-74-4 (Bd. 1)
ISBN 978-3-905817-75-1 (Bd. 2)

911.3:631.67(4)
GEO EVR III 8205 91:63 LEIBUNDGUT C. Traditionelle

COBISS.SI-ID 66390626

14.
MASON, Pamela, 1969-
        Sustainable diets : how ecological nutrition can transform consumption and the food system / Pamela Mason and Tim Lang. - London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2017. - XIV, 353 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-0-415-74470-6 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-74472-0 (broš.)

338.439
GEO II 11527 91:63 MASON P. Sustainable
COBISS.SI-ID 66406498

15.
        The MEAT crisis : developing more sustainable and ethnical production and consumption / edited by Joyce D'Silva and John Webster. - 2nd ed. - London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2017. - XXII, 376 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Earthscan food and agriculture)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-138-67328-1 (trda vezava)
ISBN 978-1-138-67329-8 (broš.)

636:338.439
GEO II 11524 91:63 MEAT
COBISS.SI-ID 66394466

16.
POLŠAK, Anton
        Pridelava hmelja v Sloveniji : zanimivosti / Anton Polšak. - Ilustr. - Bibliografija: str. 64.

V: Geografija v šoli. - ISSN 1318-4717. - Letn. 26, št. 1 (2018), str. 60-64.

911.3:63(497.4)
COBISS.SI-ID 2583420

17.
        RESILIENCE, community action and societal transformation : [people, place, practice, power, politics and possibility in transition] / edited by Thomas Henfrey, Gesa Maschkowski and Gil Penha-Lopes. - Hampshire : Permanent Publications, cop. 2017. - 213 str. : ilustr. ; 22 cm

Dodatek k nasl. na ov. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 1-85623-297-2
ISBN 978-1-85623-297-5

711.3:502.131.1
GEO II 11522 91:63 RESILIENCE
COBISS.SI-ID 66377826


33:656 GEOGRAFIJA PROMETA


18.
RODRIGUE, Jean-Paul, 1967-
        The geography of transport systems / Jean-Paul Rodrigue with Claude Comtois and Brian Slack. - 4th ed. - London ; New York : Routledge, 2017. - XIV, 439 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Terminološki slovarček: str. 364-395. - Kazalo

ISBN 978-1-138-66956-7 (hbk)
ISBN 978-1-138-66957-4 (pbk)
ISBN 978-1-315-61815-9 (ebk)

911.3:656=111
GEO II 11534 91:656 RODRIGUE J.-P. The geography

COBISS.SI-ID 2813027


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK


19.
KASTELIC, Rok, 1991-
        Orientalizem v učnih načrtih za zgodovino in geografijo : magistrsko delo / Rok Kastelic. - Ljubljana : [R. Kastelic], 2018. - 222 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=100224. - Mentorja Dušan Mlacović, Katja Vintar Mally. - Bibliografija: str. 215-221. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino, Oddelek za geografijo

37.091.2:93/94 37.091.2:91
GEO MagB 77 KASTELIC R. CD GEO MagB 77 KASTELIC R. Orientalizem ZGO MagB 75 KASTELIC Rok
COBISS.SI-ID 66368354

20.
MADRONIČ, Petra, 1979-
        Šolska kamninska zbirka / Petra Madronič. - Ilustr. - V rubriki Iz prakse. - Bibliografija: str. 42. - Povzetek ; Abstract: School rock collection.

V: Geografija v šoli. - ISSN 1318-4717. - Letn. 26, št. 1 (2018), str. 36-42.

91:37
COBISS.SI-ID 66522722

21.
POLŠAK, Anton
        Nekaj pogledov na uporabo geografskih virov = Some views on the use of geography resources / Anton Polšak. - Ilustr. - Besedilo v slov. - V rubriki Širimo obzorja. - Bibliografija: str. 35. - Povzetek ; Abstract.

V: Geografija v šoli. - ISSN 1318-4717. - Letn. 26, št. 1 (2018), str. 23-35.

91:37
COBISS.SI-ID 2582140

22.
SAVIN-Baden, Maggi, 1960-
        Research methods for education in the digital age / Maggi Savin-Baden, Gemma Tombs. - London [etc.] : Bloomsbury Academic, 2017. - XXIII, 272 str. ; 22 cm. - (Bloomsbury research methods for education)

Bibliografija: str. 241-268. - Kazalo

ISBN 978-1-4742-4563-0 (trda vezava)
ISBN 978-1-4742-4562-3 (broš.)

37.091.3
GEO II 11551 91:37 SAVIN-BADEN M. Research
COBISS.SI-ID 66425186

23.
        VKLJUČUJOČA šola : priročnik za učitelje in strokovne delavce / [Jana Grah ... [et al.] ; ilustracije Davor Grgičević]. - 1. izd., dotis k 1. natisu. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2017. - 1 mapa (6 zv.) : ilustr. ; 31 cm

Vsebina: Zv. 1: Zakaj vključujoča šola / Jana Grah, Simona Rogič Ožek, Brigita Žarkovič Adlešič. - 28 str. ; Zv. 2: Formativno spremljanje v podporo vsakemu učencu / Ana Holcar Brunauer ... [et al.]. - 80 str. ; Zv. 3: Vodenje razreda za dobro klimo in vključenost / Zora Rutar Ilc. - 40 str. ; Zv. 4: Socialno in čustveno opismenjevanje za dobro vključenost / Zora Rutar Ilc, Simona Rogič Ožek, Jožica Gramc. - 32 str. ; Zv. 5: Tudi učitelji smo učenci / Mariza Skvarč, Andreja Čuk, Zora Rutar Ilc. - 36 str. ; Zv. 6: Vključevanje v vrtcu / Janja Cotič Pajntar in Nives Zore. - 32. str.

ISBN 978-961-03-0384-8

37.01(035)
GEO III 8230 91:37 FORMATIVNO GEO III 8230 91:37 SOCIALNO GEO III 8230 91:37 TUDI GEO III 8230 91:37 VKLJUČEVANJE GEO III 8230 91:37 VODENJE GEO III 8230 91:37 ZAKAJ PED 37.01 VKLJUČUJOČA Grah J. ... [et al.]

COBISS.SI-ID 292772096


37.091.3 UČNI POSTOPKI. METODIKA POUKA


24.
LIPOVŠEK, Igor
        Geografski pouk o(b) vodi = Geography lessons about/beside water / Igor Lipovšek. - Ilustr. - Besedilo v slov. - Bibliografija: str. 49. - Povzetek ; Abstract.

V: Geografija v šoli. - ISSN 1318-4717. - Letn. 26, št. 1 (2018), str. 43-49.

91:556:37.091.33
COBISS.SI-ID 2582908


5 PRIRODOSLOVNE VEDE. MATEMATIKA. GEOLOGIJA. METEOROLOGIJA


25.
PROTHERO, Donald R.
        The story of the Earth in 25 rocks : tales of important geological puzzles and the people who solved them / Donald R. Prothero. - New York : Columbia University Press, 2018. - XI, 354 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm

Kazalo

ISBN 978-0-231-18260-7

551.1/.4
GEO II 11552 55 PROTHERO D. R. The story
COBISS.SI-ID 66438242


502/504 VARSTVO OKOLJA


26.
        FRESHWATER ecosystems in protected areas : conservation and management / edited by C. Max Finlayson, Angela H. Arthington and Jamie Pittock. - London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. - XVIII, 279 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Earthscan studies in water resource management)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-0-415-78700-0 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-78714-7 (broš.)

502.171:546.212
GEO II 11541 502/504 FRESHWATER
COBISS.SI-ID 66375778

27.
        JEJ lokalno, misli globalno! / [avtorji Anamarija Slabe ... [et al.] ; urednica Anamarija Slabe ; prevod Anton Mohorčič ; fotografije Anamarija Slabe in Petra Perne]. - Ljubljana : Inštitut za trajnostni razvoj, 2017

ISBN 978-961-90364-9-5

37.015.31:631.147
GEO III 8225 33:63 JEJ LOKALNO
COBISS.SI-ID 290729728

28.
KOMAT, Anton
        Zemlja, voda, seme / Anton Komat. - Domžale : [samozal.] A. Komat ; Ljubljana : Buča, 2017 (Domžale : M. Ravnikar). - 251 str. ; 22 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-6704-70-0 (Buča)

502.12
GEO II 11539 502/504 KOMAT A. Zemlja
COBISS.SI-ID 292113408

29.
PERKO, Drago, 1961-
        Geografsko vrednotenje pokrajinskih vročih točk. Pokrajinska raznolikost in vroče točke v Sloveniji : končno poročilo / odgovorni nosilec projekta Drago Perko ; avtorji poročila Barbara Lampič ... [et al.]. - Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 2018. - 106 str. : graf. prikazi, zvd. ; 30 cm

Soavtorji: Dejan Cigale, Darko Ogrin, Blaž Repe. - Obdobje trajanja projekta: okt. 2015-feb. 2018

911.3:502/504(497.4)
GEO SLO III 8229 913 PERKO D. Geografsko
COBISS.SI-ID 66359650

30.
PETKOVŠEK, Matej
        Slovensko omrežje Natura 2000 v številkah = Slovenian Natura 2000 network in numbers / Matej Petkovšek. - Ilustr. - Besedilo v slov. - Bibliografija: str. 125-126. - Izvleček ; Abstract ; Summary.

V: Varstvo narave. - ISSN 0506-4252. - Št. 30 (2017), str. 99-126.

502/504(497.4)
COBISS.SI-ID 66375010

31.
POLAJNAR Horvat, Katarina
        From words to action : improving drinking water behaviour in the urban environment / Katarina Poljanar Horvat, Aleš Smrekar. - Graf. prikazi, tabele. - Dostopno tudi na: https://www.geographiapolonica.pl/article/item/11047.html. - Bibliografija: str. 314-317.

V: Geographia Polonica. - ISSN 0016-7282. - Vol. 90, issue 3 (2017), str. 301-317.

doi: 10.7163/GPol.0094

911.375:502.12(497.4Ljubljana) 502.12:628.1.033(497.4Ljubljana)
COBISS.SI-ID 42098221

32.
        PREOBRAZBA ugrezninskega Velenjskega jezera = Transformation of the Velenje subsidence lake / Emil Šterbenk ... [et al.]. - Graf. prikazi, fotogr., zvd. - Dostopno tudi na: https://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/view/dela.47.2.41-84/7440. - Soavtorji: Rudi Ramšak, Andrej Glinšek, Marko Mavec. - Slov. besedilo in prevod v angl. - Bibliografija: str. 60-61, 83-84. - Izvleček ; Abstract.

V: Dela. - ISSN 0354-0596. - [Št.] 47 (2017), str. 41-84.

doi: 10.4312/dela.47.1.41-84

502/504:379.83(497.4Velenje)
COBISS.SI-ID 66456930

33.
STEPIŠNIK, Uroš, 1975-
        Vrednotenje izobraževalnega potenciala geodiverzitete na primeru Cerkniškega polja = Assessment of educational potential of geodiversity on example of Cerknica polje, Slovenia / Uroš Stepišnik, Mojca Ilc Klun, Blaž Repe. - Graf. prikazi, fotogr., zvd. - Dostopno tudi na: https://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/view/dela.47.1.5-39/7439. - Slov. besedilo in prevod v angl. - Bibliografija: str. 20-21, 38-39. - Izvleček ; Abstract.

V: Dela. - ISSN 0354-0596. - [Št.] 47 (2017), str. 5-39.

doi: 10.4312/dela.47.1.5-39

502/504:37(497.4Cerkniško polje)
COBISS.SI-ID 66279522

34.
VOVK Korže, Ana
        Kako razumeti trajnostni razvoj / Ana Vovk Korže. - Ilustr. - Bibliografija: str. 22. - Povzetek ; Abstract: Understanding sustainable development.

V: Geografija v šoli. - ISSN 1318-4717. - Letn. 26, št. 1 (2018), str. 14-22.

502.131.1:37.091.2
COBISS.SI-ID 23709192


504.4 NARAVNE NESREČE


35.
ČONČ, Špela
        Izdelava karte nevarnosti zaradi zemeljskih plazov v izbranih občinah obalno-kraške statistične regije s pomočjo geoinformacijskih orodij / Špela Čonč. - Ilustr. - V rubriki Sredica: Naravne nesreče. - Bibliografija: str. 26. - Izvleček.

V: Geomix. - ISSN 1580-6987. - Letn. 24, št. 1 (dec. 2017), str. 23-26.

504.4(497.1)
COBISS.SI-ID 66483298

36.
KASTELIC, Peter, 1995-
        Plaz Stogovce / Peter Kastelic, Kristina Pintar. - Ilustr. - V rubriki Sredica: Naravne nesreče. - Bibliografija: str. 31. - Izvleček.

V: Geomix. - ISSN 1580-6987. - Letn. 24, št. 1 (dec. 2017), str. 27-31.

504.4(497.1)
COBISS.SI-ID 66483554

37.
MLINAR, Žiga, 1993-
        Nevarnost naravnih nesreč in ocena ogroženosti za naselje Dobrova s poudarkom na poplavni problematiki / Žiga Mlinar, Marko Kolar Požun, Simona Šinkovec. - Ilustr. - V rubriki Sredica: Naravne nesreče. - Bibliografija: str. 37. - Izvleček.

V: Geomix. - ISSN 1580-6987. - Letn. 24, št. 1 (dec. 2017), str. 32-37.

504.4(497.1)
COBISS.SI-ID 66484322

38.
ŠUŠTAR, Črt
        Vpliv talnih lastnosti na pojavljanje zemeljskih plazov v Sloveniji = The impact of soil properties on landslide occurrence in Slovenia / Črt Šuštar, Milan Kobal. - Ilustr. - Besedilo v slov. - Rubrika: Znanstvena razprava. - Bibliografija: str. 30-32. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary.

V: Gozdarski vestnik. - ISSN 0017-2723. - Letn. 76, št. 1 (feb. 2018), str. 20-32.

630*11:630*42(794.4)(045)=163.6
COBISS.SI-ID 4992422

39.
ŽABOTA, Barbara, 1992-
        Pregled uporabljenih metod modeliranja skalnih podorov v Sloveniji = An overview of the methods used for rockfall modelling in Slovenia / Barbara Žabota, Milan Kobal. - Ilustr., zvd. - Besedilo v slov. - Rubrika: Pregledni znanstveni članek. - Bibliografija: str. 67-69. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary.

V: Gozdarski vestnik. - ISSN 0017-2723. - Letn. 76, št. 2 (mar. 2018), str. 55-71.

630*58:630*38:630*42(794.4)(045)=163.6
COBISS.SI-ID 5009830


551.4 GEOMORFOLOGIJA


40.
STOJILKOVIĆ, Borut
        The traces of the last Pleistocene glacial maximum in the eastern Kamnik-Savinja Alps / Borut Stojilković. - Fotogr., zvd. - Dostopno tudi na: https://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/view/dela.47.5.127-141/7444. - Bibliografija: str. 140-141. - Abstract ; Izvleček ; Povzetek: Sledovi zadnjega viška pleistocenske poledenitve v vzhodnih Kamniško-Savinjskih Alpah.

V: Dela. - ISSN 0354-0596. - [Št.] 47 (2017), str. 127-141.

doi: 10.4312/dela.47.1.127-141

551.32:551.791(497.4)
COBISS.SI-ID 66465122


551.44 KRASOSLOVJE


41.
KOŠUTNIK, Jure
        Ledena jama pri Kunču / Jure Košutnik. - Ilustr. - Bibliografija: str.: 191.

V: Dolenjski kras. - ISSN 1318-0797. - 7 (2017), str. 182-191.

551.44(497.4)
COBISS.SI-ID 66437218

42.
PRELOVŠEK, Mitja, 1980-
        Kakovost podzemnih voda na Kočevskem polju / Mitja Prelovšek. - Ilustr. - Bibliografija: str.: 181.

V: Dolenjski kras. - ISSN 1318-0797. - 7 (2017), str. 176-181.

551.444(497.4)
COBISS.SI-ID 66436194

43.
SAURO, Ugo
        Highlights of some human adventures in a karst environment : the case of the Monti Lessini, Venetian Prealps, Italy = Človek in kras : primer Lesinskih Alp, Beneške predalpe, Italija / Ugo Sauro. - Ilustr. - Dostopno tudi na: https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/5185/6260. - Besedilo v angl. - Bibliografija: str. 337-338. - Abstract ; Izvleček.

V: Acta carsologica. - ISSN 0583-6050. - Letn. 46, št. 2/3 (2017), str. 329-338.

doi: 10.3986/ac.v46i2-3.5185

551.435.8:930.85(450.32/.34)
COBISS.SI-ID 42718765

44.
SHAW, Trevor R.
        Škocjanske jame : 1920-1940 / Trevor Shaw. - 1st ed., 1st print run. - Ljubljana : Založba ZRC = ZRC Publishing ; Postojna : Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU = Karst Research Institute at ZRC SAZU, 2018 (Ljubljana : Collegium graphicum). - 185 str. : ilustr., portreti, zvd. ; 24 cm

Nasl. v kolofonu: Škocjanske jame 1920-1940. - 400 izv. - O avtorju na zavihkih ov. - Opombe z bibliografijo: str. 149-156. - Kazalo. - Povzetek ; Riassunto

ISBN 978-961-05-0050-6 (Založba ZRC)

551.442(497.4Škocjan)"1920/1940" 796.55(497.4)"1920/1940"
GEO SLO II 11549 551.44 SHAW T. R. Škocjanske

COBISS.SI-ID 293268992

45.
TIČAR, Jure
        Nova odkritja na Gorjancih / Jure Tičar ; risba Jure Tičar ; fotografije Jure Tičar, Peter Gedei. - Ilustr. - Bibliografija: str.: 203.

V: Dolenjski kras. - ISSN 1318-0797. - 7 (2017), str. 192-203.

796.55(497.4Gorjanci) 551.442(497.4Gorjanci)
COBISS.SI-ID 42231597


551.5 KLIMATOGEOGRAFIJA


46.
CALDECOTT, Julian Oliver
        Aid performance and climate change / Julian Caldecott. - London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2017. - XIII, 260 str. ; 23 cm. - (Earthscan)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-138-29446-2 (hbk)
ISBN 978-1-138-29448-6 (pbk)

511.583:502.131.1
GEO II 11528 551.5 CALDECOTT J. O. Aid
COBISS.SI-ID 66404706


556 HIDROGEOGRAFIJA


47.
ROŠ, Milenko
        Izrazi na področju voda / Milenko Roš in Mihael J. Toman ; [fotografije Milenko Roš, Mihael J. Toman, www.shutterstock.com]. - Celje : Fit media, 2017 ([Štore] : Studio 55). - 128 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Zelena Slovenija)

600 izv.

ISBN 978-961-6283-57-1

556:502.51 (038)
GEO III 8227 556 ROŠ M. Izrazi
COBISS.SI-ID 290111488


574.9 BIOGEOGRAFIJA


48.
STARE, Marija, 1947-
        Navadna barvilnica : invazivna tujerodna rastlina, problematična za obnovo gozdov = American pokeweed : invasive alien species, problematic for forest regeneration / Marija Stare ; [foto M. Stare]. - Fotogr. - Besedilo v slov. - Rubrika: Strokovna razprava. - Bibliografija: str. 88-89. - Izvleček ; Abstract.

V: Gozdarski vestnik. - ISSN 0017-2723. - Letn. 76, št. 2 (mar. 2018), str. 83-89.

630*17 Phytolacca americana L.+630*41(794.4)(045)=163.6
COBISS.SI-ID 5011110


71 PROSTORSKO UREJANJE. URBANIZEM. REGIONALNO PLANIRANJE. REGIONALNI RAZVOJ


49.
BARTHELS, Lisa
        ZukunftsLAND Regionale 2016 : Potenziale und Perspektiven der formatorientierten Stadt- und Reginalentwicklung / Lisa Barthels. - Münster : Aschendorff, 2017. - IX, 102 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm. - (Westfälische geographische Studien ; 60)

Bibliografija: str. 76-79

ISBN 978-3-402-15570-7
ISBN 3-402-15570-2

711(430)
GEO PerP 375/60 BARTHELS L. ZukunftsLAND
COBISS.SI-ID 66500450

50.
        ENVIRONMENTAL and demographic challenges for territorial development. - Warsaw : Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences, 2017. - 98 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm. - (Europa XXI, ISSN 1429-7132 ; vol. 32)

Ov. nasl. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Abstract

711(438)
GEO PerZ 429/32 ENVIRONMENTAL
COBISS.SI-ID 66473058

51.
FACHTAGUNG "Land und Stadt - Lebenswelten und planerische Praxis" (2016 ; Göttingen)
        Tagungsband "Land und Stadt - Lebenswelten und planerische Praxis" : Göttingen, 24. November 2016 / Ulrich Harteisen [et al.] (Hrsg.) ; Veranstalter Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst (HAWK) [und] Georg-August-Universitet Göttingen, Geographisches Institut. - Göttingen : Goltze, 2017. - 186 str., [5] str. pril. : ilustr. ; 24 cm. - (Göttinger geographische Abhandlungen ; H. 121)

"Der vorliegende Band 121 der Göttinger geographischen Abhandlungen fasst die Beiträge der Fachtagung "Land und Stadt - Lebenswelten und planerische Praxis" [...] zusammen." --> Uvod. - Bibliografija in povzetki v angl. in nem. pri večini prispevkov

ISBN 978-3-88452-121-7 !

712(430)(082) 63(430)(082)
GEO PerP 181/121 FACHTAGUNG Tagungsband
COBISS.SI-ID 42737453

52.
PEČAR, Janja, 1961-
        Kakovost življenja v slovenskih regijah / Janja Pečar.

V: IB revija. - ISSN 1318-2803. - Letn. 51, št. 2 (2017), str. 15-24.

33:71(497.4)
COBISS.SI-ID 512395132

53.
PLUT, Dušan, 1950-
        Belokranjska razvojna razpotja / Dušan Plut. - Fotogr.

V: Belokranjec. - ISSN C501-8889. - Letn. 20, št. 12 (dec. 2017), str. 29-40.

71(497.4)
COBISS.SI-ID 66437986

54.
        REGION metropolitalny Warszawy : studia miast średniej wielkości / Ewa Korcelli-Olejniczak ... [et al.]. - Warszawa : Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, Polska Akademia Nauk, 2017. - 127 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm. - (Prace Geograficzne ; nr. 256)

Nasl. na vzpor. nasl. str.: Metropolitan region of Warsaw : a study on middle-sized towns . - Bibliografija: str. 121-125. - Summary

ISBN 978-83-61590-70-5
ISBN 83-61590-70-6

711.4(438Varšava)
GEO PerP 37/a/256 REGION
COBISS.SI-ID 66478178


908 DOMOZNANSTVO. TURISTIČNI VODNIKI


55.
        NATIONAL Geographic guide to state parks of the United States. - 5th ed. - Washington, D.C. : National Geographic Partners, 2018. - 479 str. : ilustr., zvd. ; 22 cm

Dodatek k nasl. na ov.: More than 950 parks. - Kazalo

ISBN 978-1-4262-1885-9
ISBN 1-4262-1885-0

639.1.055.3(036)(73)
GEO USA II 11550 908(7) NATIONAL
COBISS.SI-ID 66505314


91 GEOGRAFIJA


56.
KUNAVER, Jurij, 1933-
        Pavel Kunaver - Sivi volk : pričevanja o vzgojitelju, geografu, alpinistu drenovcu, jamarju, skavtu - taborniku, astronomu, umetniku, naravovarstveniku in pisatelju / Jurij Kunaver. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 356 str. : fotogr. ; 21 cm. - (Spomini, izpovedi)

500 izv. - Namesto predgovora / Stanko Dimnik ... [et al.]: str. 5-7. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Ilustr. na spojnih listih. - Bibliografija: str. 351-356

ISBN 978-961-01-4598-1

929Kunaver P.
GEO I 5186 37 KUNAVER J. Pavel Kunaver
COBISS.SI-ID 293068288


91(043.2/.3) GEOGRAFIJA - DIPLOMSKA IN MAGISTRSKA DELA, DOKTORSKE DISERTACIJE


57.
NOVAK, Peter, 1995-
        Vpliv stolpa Vinarium na turizem v občini Lendava : zaključna seminarska naloga / Peter Novak. - Ljubljana : [P. Novak], 2018. - 56 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=100227. - Mentor Dejan Cigale. - Bibliografija: str. 48-51. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

338.487(497.411Lendava)
GEO DiplB 352 NOVAK P. CD GEO DiplB 352 NOVAK P. Vpliv
COBISS.SI-ID 66413410

58.
OBLAKOVIČ, Barbara
        Ogljični odtis gospodinjstev v Škofji Loki : zaključna seminarska naloga / Barbara Oblakovič. - Ljubljana : [B. Oblakovič], 2018. - 45 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=100226. - Mentorica Katja Vintar Mally. - Bibliografija: str. 36-40. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

911.375:502/504(497.452Škofja Loka)
GEO DiplB 353 OBLAKOVIČ B. CD GEO DiplB 353 OBLAKOVIČ B. Ogljični
COBISS.SI-ID 66415458


910 GEOGRAFIJA KOT ZNANOST. SPLOŠNO


59.
BRINOVEC, Slavko
        Geografija - ta zanimiva in uporabna veda : intervju z mag. Slavkom Brinovcem = Geography - that interesting and useful science / Slavko Brinovec. - Fotogr. - Besedilo v slov.

V: Geografija v šoli. - ISSN 1318-4717. - Letn. 26, št. 1 (2018), str. 55-58.

91:929Brinovec S.
COBISS.SI-ID 2583164

60.
RIFFENBURGH, Beau, 1955-
        The great explorers and their journeys of discovery / Beau Riffenburgh. - London : Royal Geographical Society with the Institute of British Geographers : A. Deutsch, 2017. - 208 str. : ilustr., zvd., portreti ; 29 cm

Kazalo

ISBN 978-0-23300-527-0
ISBN 0-23300-527-7

910.4(100)
GEO III 8228 910.4 RIFFENBURGH B. The great

COBISS.SI-ID 66502754

61.
WULF, Andrea
        Iznajdba narave : pustolovščine Alexandra von Humboldta, izgubljenega junaka znanosti / Andrea Wulf ; prevedla Anja Radaljac. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2017 ([Ljubljana] : Primitus). - 680 str., [8] str. pril. : ilustr., zvd. ; 21 cm. - (Zbirka S terena)

Prevod dela: The invention of nature. - 400 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 633-661 in v opombah na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-6954-94-5

91:929Humboldt A. 5(430):929Humboldt A. 910.4:929Humboldt A.
GEO I 5185 910 WULF A. Iznajdba
COBISS.SI-ID 291525888


910.1 GEOGRAFIJA KOT ZNANOST. TEORIJA IN METODOLOGIJA


62.
GEOGRAFSKI fakultet (Beograd)
        [Sto dvadeset godina]
        120 godina Geografskog fakulteta u Beogradu. - Beograd : Geografski fakultet, 2013 (Beograd : Kuća štampe). - 415 str. : ilustr. ; 30 cm

Cir.

ISBN 978-86-6283-009-8

378.6:91(497.11)"1893/2013"
GEO SRB III 8142 910 GEOGRAFSKI FAKULTET 120 godina

COBISS.SI-ID 198942988


911.3 DRUŽBENA GEOGRAFIJA


63.
PELC, Stanko, 1957-
        Geografija marginalnosti = Geography of marginality / Stanko Pelc. - Ilustr. - Bibliografija: str. 12-13. - Povzetek ; Abstract.

V: Geografija v šoli. - ISSN 1318-4717. - Letn. 26, št. 1 (2018), str. 8-13.

911.3
COBISS.SI-ID 1540196292

64.
ZUPANČIČ, Jernej, 1963-
        Socialna geografija : človek, prostor in čas / Jernej Zupančič. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. - 226 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-961-06-0034-3

911.3(075.8)
GEO II 11553 911.3 ZUPANČIČ J. Socialna 1-5

COBISS.SI-ID 293805568


911.37 GEOGRAFIJA NASELIJ


65.
        URBAN biodiversity : from research to practice / edited by Alessandro Ossola and Jari Niemelä. - London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. - XIII, 259 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Routledge studies in urban ecology)

Bibliografija pri večini prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-1-138-22438-4 (trda vezava)
ISBN 978-1-138-22439-1 (broš.)

911.375:502/504
GEO II 11546 911.375 URBAN
COBISS.SI-ID 66354786

66.
        URBAN theory : new critical perspectives / edited by Mark Jayne and Kevin Ward. - London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2017. - XXI, 354 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 305-343. - Kazalo

ISBN 978-1-138-79337-8 (trda vezava)
ISBN 978-1-138-79338-5 (broš.)

911.375
GEO II 11525 911.375 URBAN
COBISS.SI-ID 66381922


912 ATLASI, KARTE


67.
        BLACK Forest, Alsace, Rhine valley [Kartografsko gradivo]. - 11e ed. - 1:200.000. - Boulogne-Billancourt : Michelin, 2015. - 1zvd. : barve ; 100 x 131 cm na listu 100 x 143 cm, zložen na 12 x 26 cm. - (ZOOM France ; 131)

Ov. nasl. - Kazalo

ISBN 978-2-06-715048-5

912.43(443.82)+(443.83)
GEO ZK VIII F BLACK FOREST
COBISS.SI-ID 66473826

68.
        CHÂTEAUX of the Loire [Kartografsko gradivo]. - 5e ed. - 1:150.000. - Boulogne-Billancourt : Michelin, 2015. - 1 zvd. : barve, dvostransko ; 110 x 100 cm na listu 122 x 100 cm, zložen na 12 x 25 cm. - (ZOOM France ; 116)

Nasl. na zloženki. - Kazalo

ISBN 978-2-06-715050-8

912.43(441.5/.9)
GEO ZK VIII F CHÂTEAUX OF THE LOIRE
COBISS.SI-ID 66519650

69.
        CÔTES-d'Armor, Ille-et-Vilaine [Kartografsko gradivo]. - 11e éd. - 1:150.000. - Boulogne-Billancourt : Michelin, 2013. - 1 zvd. : barve ; 132 x 100 cm na listu 143 x 100 cm, zložen na 12 x 25 cm. - (Local France ; 309)

Ov. nasl. - Zgoraj: zvd. Kanalskih otokov. - Ob strani in spodaj: načrta mest Rennes in Saint-Brieuc. - Kazalo

ISBN 978-2-06-713363-1

912.43(441.1/.4)
GEO ZK VIII F CÔTES-D'ARMOR
COBISS.SI-ID 66449506

70.
        ENVIRONS of Paris [Kartografsko gradivo]. - 13e ed. - 1:100.000. - Boulogne-Billancourt : Michelin, 2015. - 1zvd. : barve ; 132 x 100 cm na listu 154 x 100 cm, zložen na 12 x 26 cm. - (ZOOM France ; 106)

Ov. nasl. - Kazalo

ISBN 978-2-06-715781-1

912.43(443.6)
GEO ZK VIII F ENVIRONS OF PARIS
COBISS.SI-ID 66474082

71.
        EURE, Seine-Maritime [Kartografsko gradivo]. - 12e éd. - 1:150.000. - Boulogne-Billancourt : Michelin, 2014. - 1 zvd. : barve ; 99 x 132 cm na listu 99 x 143 cm, zložen na 12 x 25 cm. - (Local France ; 304)

Ov. nasl. - Spodaj: načrta mest Rouen, Évreux. - Kazalo

ISBN 978-2-06-713359-4

912.43(442.4)+(442.5)
GEO ZK VIII F EURE
COBISS.SI-ID 66416482

72.
        FRENCH Riviera, Esterel [Kartografsko gradivo]. - 13e ed. - 1:100.000. - Boulogne-Billancourt : Michelin, 2015. - 1 zvd. : barve, dvostransko ; 110 x 100 cm na listu 122 x 100 cm, zložen na 12 x 25 cm. - (ZOOM France ; 115)

Nasl. na zloženki

ISBN 978-2-06-715046-1

912.43(449.1/.43)
GEO ZK VIII F FRENCH RIVIERA
COBISS.SI-ID 66519138

73.
        GERD, Hérault [Kartografsko gradivo]. - 12e éd. - 1:150.000. - Boulogne-Billancourt : Michelin, 2014. - 1 zvd. : barve ; 132 x 100 cm na listu 154 x 100 cm, zložen na 12 x 25 cm. - (Local France ; 339)

Ov. nasl. - Ob strani: načrta mest Montpelllier in Nîmes ter zvd. s predlogi za izlete. - Kazalo

ISBN 978-2-06-713393-8

912.43(448.3)+(448.4)
GEO ZK VIII F GERD
COBISS.SI-ID 66426210

74.
        LOIRE-Atlantique, Vendée [Kartografsko gradivo]. - 11e éd. - 1:150.000. - Boulogne-Billancourt : Michelin, 2013. - 1 zvd. : dvostransko, barve ; 110 x 75 cm na listu 121 x 75 cm, zložen na 12 x 25 cm. - (Local France ; 316)

Ov. nasl. - Ob strani: načrta mest Nantes in La Roche-sur-Yon ter zvd. s predlogi za izlete. - Kazalo

ISBN 978-2-06-713370-9

912.43(441.5/.9)
GEO ZK VIII F LOIRE-ATLANTIQUE
COBISS.SI-ID 66448226

75.
        NORMANDY coast [Kartografsko gradivo]. - 2e ed. - 1:150.000. - Boulogne-Billancourt : Michelin, 2014. - 1zvd. : barve ; 99 x 81 cm na listu 110 x 100 cm, zložen na 12 x 26 cm. - (ZOOM France ; 117)

Ov. nasl. - Spodaj načrt mesta Rouen, zgoraj načrt mesta Le Havre. - Kazalo

ISBN 978-2-06-715712-5

912.43(442.1/.5)
GEO ZK VIII F NORMANDY
COBISS.SI-ID 66479970

76.
        PAS-de-Calais, Somme [Kartografsko gradivo]. - 11e éd. - 1:150.000. - Boulogne-Billancourt : Michelin, 2013. - 1 zvd. : barve ; 120 x 100 cm na listu 154 x 100 cm, zložen na 12 x 25 cm. - (Local France ; 301)

Ov. nasl. - Ob strani: načrta mest Amiens in Arras ter zvd. s predlogi za izlete. - Kazalo

ISBN 978-2-06-713356-3

912.43(442.6)+(442.7)
GEO ZK VIII F PAS-DE-CALAIS SOMME
COBISS.SI-ID 66428258

77.
        PAYS varois, Verdon gorges [Kartografsko gradivo]. - 13e ed. - 1:100.000. - Boulogne-Billancourt : Michelin, 2015. - 1 zvd. : barve, dvostransko ; 110 x 100 cm na listu 122 x 100 cm, zložen na 12 x 25 cm. - (ZOOM France ; 114)

Nasl. na zloženki

ISBN 978-2-06-715043-0

912.43(449.1/.43)
GEO ZK VIII F PAYS VAROIS
COBISS.SI-ID 66520162

78.
        PÉRIGORD, Quercy [Kartografsko gradivo]. - 5e ed. - 1:150.000. - Boulogne-Billancourt : Michelin, 2014. - 1 zvd. : barve, dvostransko ; 110 x 100 cm na listu 122 x 100 cm, zložen na 12 x 25 cm. - (ZOOM France ; 118)

Nasl. na zloženki. - Kazalo

ISBN 978-2-06-715715-6

912.43(447.92)
GEO ZK VIII F PÉRIGORD, QUERCY
COBISS.SI-ID 66519906


913(4) REGIONALNA GEOGRAFIJA - EVROPA


79.
        NORDIC ways / András Simonyi, project director, Debra L. Cagan, editor. - Washington, D.C. : Center for Transatlantic Relations, 2016. - XXIV, 314 str., [16] str. pril. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-0-9907721-1-8
ISBN 0-9907721-1-X

913:502(4-17)
GEO EVR-S II 11542 913(4) NORDIC
COBISS.SI-ID 66356578


913(5/9) REGIONALNA GEOGRAFIJA - NEEVROPSKE DRŽAVE


80.
STAUFFER, Hans-Ulrich
        Eritrea - der zweite Blick / Hans-Ulrich Stauffer. - 1. Aufl. - Zürich : Rotpunktverlag, 2017. - 239 str. : zvd. ; 21 cm

ISBN 978-3-85869-727-1 (broš.)
ISBN 3-85869-727-3 (broš.)

911.3:330.34(635)
GEO AFR-EK I 5180 913(6) STAUFFER H.-U. Eritrea

COBISS.SI-ID 66383970