COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSSEZNAM NOVOSTI NOVEMBER 2018

314 Demogeografija

1.

    CLIMATE refugees : beyond the legal impasse? / edited by Simon Behrman and Avidan Kent. - London ; New York : Routledge, 2018. - XV, 287 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Routledge studies in environmental migration, displacement and resettlement)

Bibliografija pri posameznih poglavjih

ISBN 978-1-138-08881-8 (hbk.)
ISBN 978-1-138-08882-5 (pbk.)

911.3:314.15:551.583

COBISS.SI-ID 68436578

2.

    LABOUR mobility in the EU / edited by Kristina Toplak and Mojca Vah Jevšnik ; [translation of the chapter Being Posted, Havong Problems? Amidas]. - 1st ed., 1st print run. - Ljubljana : Založba ZRC SAZU, 2018 (Begunje : Cicero). - 159 str. : ilustr., graf. prikazi ; 21 cm. - (Migracije, ISSN 1580-7401 ; 28)

300 izv. - O avtorjih: str. 157-159. - Bibliografija pri vseh prispevkih in v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-05-0052-0 : 18 EUR

314.15(4)
314.15(4)
331.556(4)

COBISS.SI-ID 29334323232 Politične vede. Politična geografija. Narodne manjšine

3.

ANDERSON, Scott, 1959-
    Zerbrochene Länder : wie die arabische Welt aus den Fugen geriet / Scott Anderson ; aus dem Englischen von Laura Su Bischoff. - 1. Auf. - Berlin : Suhrkamp, cop. 2017. - 263 str. : ilustr. ; 20 cm

Izv. stv. nasl.: Fractured lands : how the Arab world came apart

ISBN 978-3-518-07332-2 (broš.)

31:32

COBISS.SI-ID 6814499433:63 Agrarna geografija. Preobrazba podeželja

4.

POTOČNIK Slavič, Irma
    Potreba po sodelovanju in usklajevanju prostorskih interesov na podeželju [Elektronski vir] = The need for collaboration and coordination of spatial interests in rural areas / Irma Potočnik Slavič, Špela Guštin. - El. sestavek. - Ilustr. - Način dostopa (URL): https://media.fgg.uni-lj.si/knjige/prostorski-nacrtovalci-21-stoletja.pdf. - Besedilo v slov. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 19. 11. 2018. - Poglavje v PDF formatu. - Bibliografija: str. 147-148. - Izvleček ; Abstract

V: Prostorski načrtovalci 21. stoletja [Elektronski vir] / [glavna urednica Alma Zavodnik Lamovšek]. - Ljubljana : UL FGG - Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, 2018. - ISBN 978-961-6884-56-3. - Str. 142-148.

711.3(497.4)

COBISS.SI-ID 68319330

5.

REPE, Blaž, 1972-
    Še tisto malo rodovitne zemlje, ki jo imamo, slabo varujemo [Elektronski vir] / [intervjuvanec] Blaž Repe ; [pogovarjala se je] Larisa Daugul. - El. članek. - Način dostopa (URL): http://www.rtvslo.si/okolje/novice/se-tisto-malo-rodovitne-zemlje-ki-jo-imamo-slabo-varujemo/472052. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 26. 11. 2018

V: MMC RTV SLO [Elektronski vir]. - ISSN 1581-372X. - (16. nov. 2018, ob 16.01).

63:502/504(497.4)

COBISS.SI-ID 68390754338.483 Turistična geografija

6.

CEISEL, Christina M.
    Globalized nostalgia : tourism, heritage, and the politics of place / Christina M. Ceisel. - New York ; London : Routledge, Taylor & Francis group, 2018. - XII, 152 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Qualitative inquiry and social justice / Norman K. Denzin and Yvonna Lincoln)

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-1-138-59352-7 (trda vezava)
ISBN 978-1-138-59353-4 (broš.)

911.3:338.483

COBISS.SI-ID 68380514

7.

EDGELL, David L.
    Tourism policy and planning : yesterday, today, and tomorrow / David L. Edgell, Sr. and Jason R. Swanson. - 3. ed. - London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. - XV, 332 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija ter povzetki pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-1-138-49121-2 (trda vezava)
ISBN 978-1-138-49123-6 (broš.)

911.3:338.483

COBISS.SI-ID 68379490

8.

SLOCUM, Susan L.
    Food and agricultural tourism : theory and best practice / Susan L. Slocum and Kynda R. Curtis. - London ; New York : Routledge, 2018. - XVI, 246 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

Bibliografija pri posameznih poglavjih

ISBN 978-1-138-93109-1 (hbk.)
ISBN 978-1-138-93110-7 (pbk.)

911.3:338.483:502.131.1

COBISS.SI-ID 6843581037 Vzgoja. Šolstvo. Izobraževanje. Pouk

9.

BARTOL, Blanka
    Tretje leto terenskih vaj študentov geografije v Loškem Potoku / Blanka Bartol. - Dostopno tudi na: https://www.loski-potok.si/wp-content/uploads/2018/07/03_ODMEVI_Maj_Jun_jul_2018-za-tisk.pdf

V: Odmevi. - Št. 3 (maj/jun./jul. 2018), str. 12.

91:37.016

COBISS.SI-ID 68149346502/504 Varstvo okolja

10.

    KEY thinkers on the environment / edited by Joy A. Palmer Cooper and David E. Cooper. - London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. - XIX, 405 str. ; 22 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-1-138-68472-0 (trda vezava)
ISBN 978-1-138-68473-7 (broš.)

502.14

COBISS.SI-ID 68399970

11.

TIWARY, Abhishek
    Air pollution / measurement, modelling and mitigation. - 4. ed. - Boca Raton ; London ; New York : CRC Press, Taylor & Francis Group, 2019. - XXV, 696 str. : ilustr., zvd., graf. prikazi ; 25 cm

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-1-138-50366-3 (trda vezava)
ISBN 978-1-4987-1945-2 (broš.)

502.3:504.5

COBISS.SI-ID 68380258504.4 Naravne nesreče

12.

GUČEK, Matjaž, gozdar
    Opredelitev gozdnih območij s poudarjeno zaščitno funkcijo = Identification of forest areas with emphasized protective function / Matjaž Guček, Andrej Bončina. - Ilustr. - Dostopno tudi na: https://doi.org/10.20315/ASetL.116.2. - Bibliografija: str. 29-31. - Izvleček ; Abstract

V: Acta silvae et ligni. - ISSN 2335-3112. - [Št.] 116 (2018), str. 15-31.

doi: 10.20315/ASetL.116.2

504.4:630*9(497.4Karavanke)

COBISS.SI-ID 5236390528:004 Geografski informacijski sistemi

13.

WANG, Fahui, 1967-
    Quantitative methods and socio-economic applications in GIS / Fahui Wang. - 2nd. ed. - Boca Raton ; London ; New York : CRC Press, 2017, cop.2015. - XXXI, 301 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm

Bibliografija: str. 279-291. - Kazalo

ISBN 978-1-138-84362-2 (broš.)
ISBN 978-1-4665-8472-3

528:004

COBISS.SI-ID 68405090551.5 Klimatogeografija

14.

NADBATH, Mateja
    Meteorološka postaja Cerkno = Meteorological station Cerkno / Mateja Nadbath. - Ilustr., graf. prikazi. - Besedilo v slov. - Summary

V: Naše okolje. - ISSN 1855-3575. - Letn. 25, št. 9 (sep. 2018), str. 37-44.

551.5(497.4Cerkno)

COBISS.SI-ID 68316258556 Hidrogeografija

15.

    The DRAVA River : environmental problems and solutions / Dénes Lóczy, editor. - [Cham] : Springer, 2019. - XII, 399 str. : ilustr., graf. prikazi, zvd. ; 25 cm. - (Springer geography)

Bibliografija in abstract pri vseh poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-3-319-92815-9
doi: 10.1007/978-3-319-92816-6

911.2:556
556:551.4(282.243)(082)

COBISS.SI-ID 43575341

16.

ZALASIEWICZ, Jan
    Ocean worlds : the story of seas on Earth and other planets / Jan Zalasiewicz and Mark Williams. - Oxford : Oxford University Press, 2017. - XI, 294 str., [8] pril. : ilustr. ; 20 cm

Bibliografija: str. 275-286. - Kazalo

ISBN 978-0-19-967288-2 (trda vezava)
ISBN 978-0-19-967289-9 (broš.)

911.2:551.468

COBISS.SI-ID 68413538574.9 Biogeografija

17.

LAZNIK, Žiga
    Uporabnost izbranih invazivnih tujerodnih rastlin pri zatiranju škodljivih organizmov gojenih rastlin = Applicability of invasive alien plants in controlling harmful organisms of cultivated plants / Žiga Laznik, Tanja Bohinc, Stanislav Trdan. - Izvleček ; Abstract. - Bibliografija: str. 506-509

V: Acta agriculturae Slovenica. - ISSN 1581-9175. - Letn. 111, št. 2 (2018), str. 501-509.

doi: 10.14720/aas.2018.111.2.22

581.9:502/504

COBISS.SI-ID 9094777

18.

ÖSTERREICHISCHE Botanik-Tagung (18 ; 2018 ; Klagenfurt)
    18. Österreichische Botanik-Tagung = 18th Austrian Botanical Conference. 24. Internationale Tagung der Sektion Biodiversität und Evolutionsbiologie der Deutschen Botanischen Gesellschaft = 24th International Symposium on Biodiversity and Evolutionary Biology of the German Botanical Society : Klagenfurt am Wörthersee, 19.-22. September 2018 / [Herausgeber & Schriftleitung Felix Schlatti]. - Klagenfurt : Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, 2018. - 100 str. ; 23 cm. - (Carinthia II : naturwissenschaftliche Beiträge zur Heimatkunde Kärntens. Sonderheft, ISSN 0375-6068 ; 68)

Bibliografija pri posameznik prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-3-85328-081-2

582(082)

COBISS.SI-ID 4377220571 Prostorsko urejanje. Urbanizem. Regionalno planiranje. Regionalni razvoj

19.

KUŠAR, Simon
    Geograf - prostorski planer na začetku 21. stoletja [Elektronski vir] = The geographer - a spatial planner at the beginning of the 21st century / Simon Kušar, Irena Hočevar. - El. sestavek. - Način dostopa (URL): https://media.fgg.uni-lj.si/knjige/prostorski-nacrtovalci-21-stoletja.pdf. - Besedilo v slov. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 20. 11. 2018. - Poglavje v PDF formatu. - Bibliografija: str. 80. - Izvleček ; Abstract

V: Prostorski načrtovalci 21. stoletja [Elektronski vir] / [glavna urednica Alma Zavodnik Lamovšek]. - Ljubljana : UL FGG - Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, 2018. - ISBN 978-961-6884-56-3. - Str. 75-80.

91:71

COBISS.SI-ID 68383842

20.

PROSTORSKI načrtovalci enaindvajstega stoletja
    Prostorski načrtovalci 21. stoletja : [znanstvena monografija] / [glavna urednica Alma Zavodnik Lamovšek]. - Ljubljana : Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2018. - 272 str. : ilustr. ; 30 cm

Obstaja identična elektronska verzija znanstvene monografije (s tipologijo 2.01) v PDF obliki

ISBN 978-961-6884-55-6 (mon.)

71

COBISS.SI-ID 296931840908 Domoznanstvo. Turistični vodniki

21.

    SLOVENIJA VIII : [ekskurzije Ljubljanskega geografskega društva] / [urednik Drago Kladnik ; kartografija Miha Klemenčič ; fotografije Robert Brglez ... et al.]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2018 (Ljubljana : Abo grafika). - 221 str. : ilustr., zvd. ; 21 cm. - (Vodniki Ljubljanskega geografskega društva. Evropa, ISSN 1408-6395)

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 450 izv. - Potiskane notr. str. ov. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Vsebina na nasl. str.: Maribor ; A v Prlekijo bi šli? Kje pa je to? ; Velenje z okolico ; Sevnica z okolico ; Kočevska ; V Baško grapo, Čepovanski dol in Trebušo ; Po poteh rapalske meje - zgodovinska pot Podbrdo ; Triglavski narodni park - Bohinj in Pokljuka ; Nekatere geološke in geomorfološke posebnosti Doline Triglavskih jezer

ISBN 978-961-05-0120-6 : 15 EUR

913(497.4)(036)

COBISS.SI-ID 29651891291(038) Geografski slovarji in leksikoni. Gesla v enciklopedijah

22.

    The INTERNATIONAL encyclopedia of geography : people, the earth, environment, and technology / editor-in-chief Douglas Richardson ; general editors Noel Castree ... [et al.]. - Chichester : John Wiley & Sons ; [Washington] : AAG, 2017. - 15 zv. (8217 str.) : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija pri vseh geslih. - Kazalo

ISBN 978-0-470-65963-2

91(03)

COBISS.SI-ID 6830294691(043.2/.3) Geografija - diplomska in magistrska dela, doktorske disertacije

23.

JURKOŠEK, Katarina
    Uporaba multimedije za kakovostno geografsko in sociološko izobraževanje : magistrsko delo / Katarina Jurkošek. - Ljubljana : [K. Jurkošek], 2018. - 126 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorici: Tatjana Resnik Planinc, Alojzija Židan. - Bibliografija: str. 108-113. - Izvleček ; Povzetek ; Summary: Use of multimedia for higher quality of geography and sociology education. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo, Oddelek za sociologijo

91:316:37.091.3

COBISS.SI-ID 68415074

24.

STRLE, Danijela
    Tipizacija pojava znižane meje sneženja v izbranih dolinah Julijskih Alp : magistrsko delo / Danijela Strle. - Ljubljana : [D. Strle], 2018. - 82 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Matej Ogrin. - Bibliografija: str. 79-81. - Izvleček ; Povzetek ; Summary: Typification of lowered snow line phenomenon in selected valleys of Julian Alps. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

551.578.46(497.452)

COBISS.SI-ID 68415586910.1 Geografija kot znanost. Teorija in metodologija

25.

HEEKS, Richard
    Information and communication technology for development (ICT4D) / Richard Heeks. - London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. - XVIII, 410 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (Routledge perspectives on development / series editor Tony Binns)

Bibliografija: str. 355-400. - Kazalo

ISBN 978-1-138-10180-7 (trda vezava)
ISBN 978-1-138-10181-4 (broš.)

911.3:33

COBISS.SI-ID 68405858

26.

LEORKE, Dale
    Location-based gaming : play in public space / Dale Leorke. - Singapore : Palgrave Macmillan, 2019. - XII, 266 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-981-13-0682-2 (trda vezava)

910.3:911.9

COBISS.SI-ID 68402018910(047.53) Intervjuji s področja geografije

27.

SLABE, Tadej
    Tudi najboljšim plezalcem se je zdelo nemogoče : pogovor s Tadejem Slabetom / [intervjuval] Marjan Žiberna. - Ilustr.

V: Planinski vestnik. - ISSN 0350-4344. - Letn. 118, [št.] 11 (2018), str. 46-49.

910:929Slabe T.

COBISS.SI-ID 68482402913(497.4) Regionalna geografija Slovenije

28.

FERREIRA, Andreja
    Spremembe izbranih demografskih in krajinskih kazalnikov v kraških krajinah notranje Slovenije v zadnjih štirih desetletjih = Changes in selected demographic and landscape indicators in Karst landscapes of inner Slovenia over the past four decades / Andreja Ferreira, Andrej Kobler, Boštjan Mali. - Ilustr. - Dostopno tudi na: https://doi.org/10.20315/ASetL.116.1. - Bibliografija: str. 12-13. - Izvleček ; Abstract

V: Acta silvae et ligni. - ISSN 2335-3112. - [Št.] 116 (2018), str. 1-13.

doi: 10.20315/ASetL.116.1

314:630*91(497.4)

COBISS.SI-ID 5236134

29.

OGRIN, Darko
    Črni Kal na starih podobah / avtor besedila Darko Ogrin. - Ilustr.

V: Glas Bržanije. - Št. 14 (nov. 2018), str. 12-13.

913(497.4Črni Kal)

COBISS.SI-ID 68425826913(5/9) Regionalna geografija - neevropske države

30.

WASSERSTROM, Jeffrey N.
    China in the 21st century : what everyone needs to know / Jeffrey N. Wasserstrom and Maura Elizabeth Cunningham. - 3rd ed. - New York : Oxford University Press, cop. 2018. - IX, 204 str. ; 21 cm

ISBN 978-0-19-065908-0

911.3:32(510)

COBISS.SI-ID 6843734693/94 Zgodovina

31.

KOSI, Miha, 1965-
    Spopad za prehode proti Jadranu in nastanek "dežele Kras" : vojaška in politična zgodovina Krasa od 12. do 16. stoletja / Miha Kosi ; [izdajatelj] Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU ; [prevod povzetka Manca Gašperšič ; kartografija Mateja Rihtaršič]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2018 (Begunje : Cicero). - 264 str. : ilustr., rodosl. tabele ; 24 cm + pril. ([4] str.). - (Thesaurus memoriae. Opuscula, ISSN 2232-3430 ; 6)

Zvd. na notranji str. ov. - 300 izv. - Spremna beseda / Peter Štih: str. 9-10. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 221-235. - Summary: The clash for the passes towards the Adriatic and the formation of the "Territory of the Karst". - Kazalo

ISBN 978-961-05-0075-9 : 19 EUR

94:32(497.472)(091)
355.48/.49(497.472)"11/15"

COBISS.SI-ID 294253312930.85 Kulturna zgodovina

32.

LOWE, Keith, 1970-
    Strah in svoboda : kako nas je spremenila druga svetovna vojna / Keith Lowe ; prevod Breda Biščak. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 503 str., [8] f. barvnih pril. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: The fear and the freedom. - Zvd. na spojnih listih. - 1.200 izv. - Bibliografija: str. 473-497. - Kazalo

ISBN 978-961-287-095-9 : 34,00 EUR

94(100)"19":930.85

COBISS.SI-ID 296368384
Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/FFLJ, 17. 1. 2019