COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSSEZNAM NOVOSTI NOVEMBER 2019

314 Demogeografija

1.

ŠTEFE, Tomaž, 1936-
    Mrzel veter tebe žene : 54 uspešnih Slovencev med domom in svetom / [Tomaž Štefe]. - Ljubljana : [s. n.], 2015. - 192 str. : portreti ; 23 cm

Avtor naveden na ov.

314.151.3-054.72(=163.6)
929(100=163.6)

COBISS.SI-ID 283627008316 Sociologija

2.

KOHN, Margaret
    The death and life of the urban commonwealth / Margaret Kohn. - New York : Oxford University Press, cop. 2018. - IX, 268 str. ; 21 cm

Bibliografija: str. 235-255. - Kazalo

ISBN 978-0-19-060659-6 (trda vezava)
ISBN 978-0-19-060660-2 (broš.)

316:911.375

COBISS.SI-ID 7057827432 Politične vede. Politična geografija. Narodne manjšine

3.

    MI smo tu : --- tuka, --- izdë, --- kle, --- tle : slovenska jezikovna skupnost v Videnski pokrajini : preteklost, sedanjost, bodočnost = la comunità linguistica slovena della Provincia di Udine : passato, presente, futuro / [besedila, testi Giorgio Banchig ... [et al.] ; uredili, a cura di Marina Cernetig, Luigia Negro ; prevodi, traduzioni Jadranka Križman ; fotografije, foto Centro Studi Nediža ... et al.]. - 2. izd. = 2a ed. - Špeter = San Pietro al Natisone : Inštitut za slovensko kulturo = Instituto per la cultura slovena ; [Trst] : SLORI ; v Vidnu = Udine : Univerza = Università, 215 (Pasian di Prato : LithoStampa). - 91 str. : ilustr. ; 22 X 23 cm + zvd.

Vzpor. besedilo v slov. in it.

323.15(450.36=163.6)

COBISS.SI-ID 527997721

4.

    MI, Slovenci v Italiji = Noi, sloveni in Italia = We, the Slovenes in Italy / [avtorji, autori, authors Julijan Čavdek ... [et al.] ; prevodi, traduzioni, translations Jadranka Križman, Martina Zajc ; fotografije, fotografie, photos Foto Damj@n ... et al.]. - Trst = Trieste ; Gorica = Gorizia : Slovenska kulturno gospodarska zveza = Unione culturale economica slovena = Slovene cultural and economic association : Svet slovenskih organizacij = Confederazione organizzazioni slovene = Council of slovene organisations ; [Trst] : Slovenski raziskovalni inštitut = Istituto sloveno di ricerche = Slovene research institute, 2018 ([Gorica] : Grafica Goriziana). - 101 str. : ilustr. ; 27 cm

3500 izv. - Vzpor. slov. besedilo in prevod v it. in angl.

323.15(450.36=163.6)

COBISS.SI-ID 10482156336:620.9 Proizvodnja energije. Energetika

5.

FESSLER, David C.
    The energy disruption triangle : three sectors that will change how we generate, use, and store energy / David C. Fessler. - Hoboken (New Jersey) : Wiley, 2019. - XXXVI, 347 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm

Opombe z bibliografijo na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-1-119-34711-8

620.91

COBISS.SI-ID 7061769837 Vzgoja. Šolstvo. Izobraževanje. Pouk

6.

    GEOGRAFIJA 3. Učbenik za geografijo v 2. oz. 3. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol / Martina Petek ... [et al.] ; [ilustratorja Aleš Sedmak, Adriano Janežič]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 149 str. : ilustr., zvd. ; 26 cm

2.000 izv.

ISBN 978-961-01-5355-9 : 18,40 EUR

913(4)(075.3)

COBISS.SI-ID 299656960

7.

MATIČIČ, Dušan
    Geografija na maturi 2020 : [maturitetno gradivo kot pripomoček zahtevanih znanj po katalogu] / Dušan Matičič. - [Posodobljena izd.]. - Mengeš : Ico, 2019 ([Ljubljana] : Formatisk). - 167 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Priročniki / Ico ; št. 82)

Dodatek k nasl. naveden na ov. - Podatek o izd. naveden na ov. - Podatek o zbirki naveden v CIP-u. - Bibliografija: str. 161

ISBN 978-961-6868-97-6 : 15,10 EUR

91:37.091.27:373.5
37.091.27:91:373.5

COBISS.SI-ID 298732288

8.

VERDEV, Helena
    Raziskujem Stari svet 7 : novo potovanje. Delovni zvezek za geografijo v 7. razredu osnovne šole / Helena Verdev, Mojca Ilc Klun ; [zemljevidi Pons ; ilustracije Getty images, Urška Glavnik, Igor Šinkovec ; fotografije Shutterstock, Getty images in drugi viri]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2019 ([Sofija] : Bulvest Print AD). - 74 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Na dnu nasl. str.: National geographic. - Potiskane notr. str. ov. - Dodana aktivacijska koda za portal www.iRokus.si. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-271-940-1 : 13,25 EUR

913(100)(075.2)(076)

COBISS.SI-ID 300575744

9.

VERDEV, Helena
    Raziskujem Stari svet 7 : novo potovanje. Učbenik za geografijo v 7. razredu osnovne šole / Helena Verdev, Mojca Ilc Klun ; [zemljevidi Pons ; ilustracije Getty images ... [et al.] ; fotografija Shutterstock, Getty images in drugi viri]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2019 ([Kragujevac] : Grafostil). - 132 str., [2] zganj. f. pril. z zvd. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Podrejeni nasl. na ov.: Učbenik za geografijo v 7. razredu. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-271-941-8 : 16,60 EUR

913(100)(075.2)

COBISS.SI-ID 29995596837.091.64 Učni pripomočki. Učbeniki

10.

PETEK, Martina, 1977-
    Geografija 2. Učbenik za geografijo v 2. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol / Martina Petek, Borut Stojilković, Milivoj Stankovič ; [ilustratorja Aleš Sedmak, Adriano Janežič]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 162 str. : ilustr., zvd. ; 26 cm

2.000 izv.

ISBN 978-961-01-5063-3 : 18,40 EUR

913(100)(075.3)

COBISS.SI-ID 294452736551.5 Klimatogeografija

11.

BREČKO Grubar, Valentina
    Podnebne spremembe vplivajo na pogostejše poplave morja = Climate change increasing frequency of sea flooding / Valentina Brečko Grubar, Gregor Kovačič, Nataša Kolega. - Ilustr. - Bibliografija: str. 34. - Izvleček ; Abstract

V: Geografija v šoli. - ISSN 1318-4717. - Letn. 27, št. 3 (2019), str. 30-34.

551.583:551.461(497.472)

COBISS.SI-ID 1541643460

12.

DAVIDOVIĆ, Danijel, 1989-
    Politični ukrepi Evropske unije za reševanje podnebne krize = Political measures of the European Union for resolving the climate crisis / Danijel Davidović, Ana Vovk Korže, Janja Lužnik. - Ilustr. - Bibliografija: str. 29. - Izvleček ; Abstract

V: Geografija v šoli. - ISSN 1318-4717. - Letn. 27, št. 3 (2019), str. 25-29.

551.58:328.34(4)

COBISS.SI-ID 24834824

13.

KÖPPEN, Wladimir Peter
    The climates of the geological past : reproduction of the original German edition and complete English translation / Wladimir Köppen, Alfred Wegener ; edited by Jörn Thiede, Karin Lochte, Angelika Dummermuth ; translated by Bernard Oelkers = Die Klimate der geologischen Vorzeit : Faksimile-Nachdruck der deutschen Originalausgabe und komplette englische Neuübersetzung / Wladimir Köppen, Alfred Wegener ; herausgegeben von Jörn Thiede, Karin Lochte, Angelika Dummermuth ; übersetzt von Bernard Oelkers. - Stuttgart : Borntraeger, 2015. - IX, 657 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm

Faksimile izvirnika iz leta 1924 z angleškim prevodom. - Opombe z bibliografijo. - Kazalo

ISBN 978-3-443-01088-1
ISBN 3-443-01088-1

551.583.7

COBISS.SI-ID 70608226

14.

KÖPPEN, Wladimir Peter
    Wladimir Köppen - scholar for life = Wladimir Köppen - ein Gelehrtenleben für die Meteorologie / original German language edition edited by = Deutsche Originalausgabe herausgegeben von Else Wegener-Köppen ; reprint of the original German language edition and complete English translation edited by = Nachdruck der deutschen Originalausgabe und vollständige englische Übersetzung herausgegeben von Jörn Thiede ; translated from the German original by = Aus dem Deutschen übersetzt von Walter Obermiller. - Original German edition and complete English translation with updated bibliography = Deutsche originalausgabe und Englische übersetzung mit ergänzter bibliographie. - Stuttgart : Borntraeger Science Publishers, 2018. - 313 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm

Bibliografija W. Köppna na str. 135-173. - Opombe z bibliografijo na dnu stranu

ISBN 3-443-01100-4
ISBN 978-3-443-01100-0

911.6:551.58

COBISS.SI-ID 70531938

15.

KOVAČIČ, Gregor, 1976-
    Vpliv podnebnih sprememb na oskrbo z vodo v slovenski Istri = Climate change impact on water supply in Slovene Istria / Gregor Kovačič, Valentina Brečko Grubar. - Ilustr. - Bibliografija: str. 41. - Izvleček ; Abstract

V: Geografija v šoli. - ISSN 1318-4717. - Letn. 27, št. 3 (2019), str. 35-41.

551.583:628.1(497.4Istra)

COBISS.SI-ID 1541643204

16.

VOVK Korže, Ana
    Na podnebne spremembe se mora kmetijstvo prilagoditi takoj / Ana Vovk Korže. - Ilustr. - Bibliografija: str. 24. - Izvleček ; Abstract: Agriculture must adapt to climate change now

V: Geografija v šoli. - ISSN 1318-4717. - Letn. 27, št. 3 (2019), str. 12-24.

551.58:502.131.1

COBISS.SI-ID 24835336908 Domoznanstvo. Turistični vodniki

17.

BARRETT, Michael, novinar
    Copenhagen & beyond / Michael Barrett. - 1st ed. - Berkeley (CA) : Avalon Travel, 2019. - 320 str. : ilustr., zvd. ; 19 cm + 1 zvd. - (Moon)

Kazalo

ISBN 978-1-64049-058-1

913(489.111)(036)

COBISS.SI-ID 1116838494

18.

BOULTON, Susie
    Porto pocket guide / [author Susie Boulton]. - First edition. - London : Insight Guides, 2019. - 143 str. : ilustr., zvd. ; 15 cm + 1 zganj. zvd. - (Insight Guides pocket guide)

Kazalo

ISBN 978-178-671-993-5
ISBN 178-671-993-2

908(469)

COBISS.SI-ID 70589026

19.

HARPER, Damian
    Pocket Bath, Bristol & the Southwest : top sights, local experiences / Damian Harper, Belinda Dixon, Oliver Berry. - 1st ed. - Carlton (Victoria) [etc.] : Lonely Planet Global, 2019. - 160 str. : ilustr., zvd. ; 16 cm. - (Lonely planet)

Hrbtni nasl.: Bath, Bristol & the Southwest. - O avtorjih: str. 160. - Potiskani notr. str. ov. - Kazalo
- - Bath, Bristol & the Southwest [Kartografsko gradivo] : city map. - 45 x 38 cm, zloženo na 9 x 13 cm

ISBN 978-1-78701-692-7

913(410.192/.194)(036)

COBISS.SI-ID 1115861086

20.

    ICELAND / [text Christian Nowak ... [et al.] ; translation Kathleen Becker, Barbara Schmidt-Runkel ; cartography Christoph Gallus, Franz Huber]. - 2nd ed. - Basingstoke (Hampshire) : Marco Polo Travel Publishing, 2019. - 354 str. : ilustr., zvd. ; 19 cm + 1 zvd. - (Marco Polo handbooks)

Avtorji navedeni v kolofonu. - Tekst in zvd. na notr. str. ov. - Kazalo

ISBN 978-3-8297-6818-4

913(491.1)(036)

COBISS.SI-ID 1116112222

21.

    MADEIRA / [text Rita Henss ... [et al.] ; translation Patricia Aiken, Gareth Davies, Barbara Schmidt-Runkel ; cartography Klaus-Peter Lawall]. - 2nd ed. - Basingstoke (Hampshire) : Marco Polo Travel Publishing, 2019. - 236 str. : ilustr., zvd. ; 19 cm + 1 zvd. - (Marco Polo handbooks)

Avtorji navedeni v kolofonu. - Tekst in zvd. na notr. str. ov. - Kazalo

ISBN 978-3-8297-6845-0

913(469.8)(036)

COBISS.SI-ID 1116111966

22.

NIKEL, David
    Oslo / David Nikel. - 2nd ed. - Berkeley (CA) : Avalon Travel, 2019. - 158 str. : ilustr., zvd. ; 19 cm. - (Moon)

Kazalo

ISBN 978-1-64049-059-8

913(481.13)(036)

COBISS.SI-ID 1116838750

23.

SYMINGTON, Andy
    Granada & Sierra Nevada / Andy Symington. - 3rd ed. - London : Footprint, 2019. - 152 str. : ilustr., zvd. ; 18 cm. - (Footprint handbooks)

Potiskane notr. str. ov. - Kazalo

ISBN 978-1-911082-60-6

913(460.357)(036)

COBISS.SI-ID 1116387678

24.

SYMINGTON, Andy
    Pocket Glasgow : top sights, local experiences / Andy Symington. - 1st ed. - Carlton (Victoria) [etc.] : Lonely Planet Global, 2019. - 160 str. : ilustr., zvd. ; 16 cm. - (Lonely planet)

Hrbtni nasl.: Glasgow. - O avtorju: str. 160. - Potiskani notr. str. ov. - Kazalo
- - Glasgow [Kartografsko gradivo] : city map. - 27 x 39 cm, zloženo na 9 x 13 cm

ISBN 978-1-78701-773-3

913(410.524.104)(036)
912.43(410.524.104)

COBISS.SI-ID 1115858014

25.

THAYER, Laura
    Amalfi Coast / Laura Thayer. - 1st ed. - Berkeley : Avalon Travel, 2019. - 490 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm

Dodatek k nasl. na ov.: With Capri, Naples & Pompeii. - Kazalo

ISBN 978-1-64049-035-2
ISBN 1-64049-035-3

908(450.7)

COBISS.SI-ID 70610786

26.

TOMAŽIČ, Agata
    Ne sprašujte za pot : blodnik po Istri / napisale Agata Tomažič, Tamara Langus, Teja Kleč ; ilustrirala Milanka Fabjančič. - 1. natis. - Ljubljana : Društvo za dolgovezenje, 2019 ([Ljubljana] : Cicero). - 237 str. : ilustr. ; 24 cm

800 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-290-419-7 : 26,50 EUR

82-992(497.5)
821.163.6-992

COBISS.SI-ID 301488896

27.

WARD, Greg
    Pocket Oxford & the Cotswolds : top sights, local experiences / Greg Ward. - 1st ed. - Carlton (Victoria) [etc.] : Lonely Planet Global, 2019. - 160 str. : ilustr., zvd. ; 16 cm. - (Lonely planet)

Hrbtni nasl.: Oxford & the Cotswolds. - O avtorju: str. 160. - Potiskani notr. str. ov. - Kazalo
- - Oxford & the Cotswolds [Kartografsko gradivo] : city map. - 36 x 38 cm, zloženo na 9 x 13 cm

ISBN 978-1-78701-693-4

913(410.117.2)(036)

COBISS.SI-ID 111585955091(043.2/.3) Geografija - diplomska in magistrska dela, doktorske disertacije

28.

DREMEL, Manca
    Prostorska razširjenost onesnaženosti zunanjega okolja z azbestom v Sloveniji : magistrsko delo / Manca Dremel. - Ljubljana : [M. Dremel], 2019. - 163 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=112721&lang=slv. - Mentorica Barbara Lampič. - Bibliografija: str. 148-156. - Izvleček ; Povzetek ; Summary: Spatial distribution of pollution of the environment with asbestos in Slovenia. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

502.174.1(497.4)

COBISS.SI-ID 70498914

29.

KASTELIC, Alenka, 1993-
    Mejice kot element slovenske kulturne pokrajine - stanje in vloga na primeru treh izbranih območij : magistrsko delo / Alenka Kastelic. - Ljubljana : [A. Kastelic], 2019. - 122 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=112710&lang=slv. - Mentorica Barbara Lampič. - Bibliografija: str. 97-108. - Izvleček ; Povzetek ; Summary: Hedgerows as an element of Slovenian cultural lanscape as seen on an example of the three selected areas. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

711.3:502.521(497.4)

COBISS.SI-ID 70502754

30.

MOČNIK, Laura
    Razvoj industrije v Senovsko-Brestaniški dolini : zaključna seminarska naloga / Laura Močnik. - Ljubljana : [L. Močnik], 2019. - 38 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=110389&lang=slv. - Mentor Simon Kušar. - Bibliografija: str. 36-37. - Izvleček ; Abstract ; Summary: Development of the industry in the Senovsko-Brestaniška valley. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

338.1:622(497.433)

COBISS.SI-ID 70526306

31.

VOGRIN, Domen
    Spremembe izbranih kategorij rabe tal na Veliki planini v zadnjih stotih letih : magistrsko delo / Domen Vogrin. - Ljubljana : [D. Vogrin], 2019. - 114 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=112707&lang=slv. - Mentor Blaž Repe. - Bibliografija: str. 105-110. - Izvleček ; Povzetek ; Summary: Changes of selected categories of land use on the Velika planina high plateau in the last hundred years. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

711.14(497.4)

COBISS.SI-ID 70500962910 Geografija kot znanost. Splošno

32.

HUMBOLDT, Alexander von, 1769-1859
    Der Andere Kosmos : 70 texte, 70 orte, 70 jahre 1789-1859 / Alexander von Humbolt ; herausgegeben von Oliver Lubrich und Thomas Nehrlich. - München : dtv Verlagsgesellschaft, 2019. - 447 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm

Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-3-423-28170-6
ISBN 3-423-28170-7

910.4(091)

COBISS.SI-ID 70447202910(047.53) Intervjuji s področja geografije

33.

OGRIN, Matej
    Predolgo smo razvoj mobilnosti enačili z razvojem cest / Matej Ogrin ; [zapisala] Lea Komerički Kotnik

V: Novi tednik NT&RC. - ISSN 0353-734X. - Leto 74, št. 45 (7. nov. 2019), str. 26-27.

911:656(497.4)

COBISS.SI-ID 70501474911.2 Fizična geografija

34.

    PHYSISCHE Geographie / Rainer Glawion ... [et al.] ; herausgegeben von Rainer Duttmann ... [et al.]. - Braunschweig : Westermann, 2019. - 448 str. : ilustr., zvd. ; 26 cm. - (Das Geographische Seminar)

Bibliografija: str. 429-436. - Kazalo

ISBN 978-3-14-160371-2
ISBN 3-14-160371-5

911.2

COBISS.SI-ID 70447970913(497.4) Regionalna geografija Slovenije

35.

    PREDDVOR - podobe minulih časov in ljudi : zbornik občine Preddvor / [uredniški odbor Miloš Ekar, Jure Volčjak, Vladimir Žumer ; slikovno gradivo Slavko Prezelj, Francka Planinc, Miran Zadnikar ; prevodi v angleščino Ago]. - Preddvor : Občina, 2018 ([Ljubljana] : Januš). - 420 str. : ilustr. ; 23 x 24 cm

2.500 izv. - Bibliografija ter izvleček, abstract in summary pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-90734-2-1 : 20 EUR

94(497.4Preddvor)(082)

COBISS.SI-ID 294765312
Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/FFLJ, 6. 2. 2020