COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSSEZNAM NOVOSTI OKTOBER 2018

32 Politične vede. Politična geografija. Narodne manjšine

1.

ROGELJ, Boštjan
    Miti in dejstva o beguncih in "begunski krizi" / Boštjan Rogelj. - Ilustr. - Bibliografija: str. 34. - Povzetek ; Abstract: Myths and facts about refugees and the refugee crisis

V: Geografija v šoli. - ISSN 1318-4717. - Letn. 26, št. 3 (2018), str. 26-34.

91:32(497.4)

COBISS.SI-ID 68033890

2.

ZUPANČIČ, Jernej, 1963-
    Krizne migracije v sredozemskem prostoru in njihove evropske posledice = Crisis migrations in Mediterranean space and their European consequences / Jernej Zupančič. - Ilustr. - Besedilo v slov. - Bibliografija: str. 24-25. - Povzetek ; Abstract

V: Geografija v šoli. - ISSN 1318-4717. - Letn. 26, št. 3 (2018), str. 8-25.

91:32(4)

COBISS.SI-ID 6803337833:63 Agrarna geografija. Preobrazba podeželja

3.

ESENKO, Ivan
    Svet čebel : o čebelah in čebelarstvu v Sloveniji / Ivan Esenko ; [avtor fotografij Ivan Esenko, razen, kjer je navedeno drugače ; spremna beseda Bernard Nežmah]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2018 (tiskano v Sloveniji). - 239 str. : ilustr. ; 29 cm

2.000 izv. - Uvodnik / Bernard Nežmah: str. 6-7. - Bibliografija: str. 238-239

ISBN 978-961-04-0496-5 : 39,90 EUR

638.1(497.4)
638.12
638.16/.17

COBISS.SI-ID 29479500837 Vzgoja. Šolstvo. Izobraževanje. Pouk

4.

ILC Klun, Mojca
    Vključenost tematik slovenskega izseljenstva v pouk geografije = Introducing the topics on Slovenian emigration in geography class / Mojca Ilc Klun. - Ilustr. - Besedilo v slov. - Bibliografija: str. 50. - Povzetek ; Abstract

V: Geografija v šoli. - ISSN 1318-4717. - Letn. 26, št. 3 (2018), str. 44-50.

91:37(497.4)

COBISS.SI-ID 68035682

5.

    PROGRESS in education. Vol. 52 / Roberta V. Nata editor. - New York : Nova Science Publishers, 2018. - XIII, 222 str. : ilustr. ; 23 cm

Dostopno tudi na: http://www.nova-authors.com/___Encrypted/WEB_Links_Storage/e-Books/978-1-53614-255-6_eBook.pdf. - Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-1-53614-254-9

91:37(234.3)(082)

COBISS.SI-ID 6806819437.091.3 Učni postopki. Metodika pouka

6.

VLČEK, Petr
    Integrating physical education and geography in elementary education in the Czech Republic and the Republic of Slovenia / Petr Vlček, Hana Svobodová, Tatjana Resnik Planinc. - Dostopno tudi na: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03057925.2018.1466267. - Spletna predhodna objava, datum objave 19. 10. 2018. - Bibliografija: str. 20

V: Compare. - ISSN 0305-7925. - (2018), 20 str..

doi: 10.1080/03057925.2018.1466267

91:37(437.3+497.4)

COBISS.SI-ID 6805821037.091.64 Učni pripomočki. Učbeniki

7.

BALOH, Eneja
    Geografija 6. Samostojni delovni zvezek za geografijo v šestem razredu osnovne šole / Eneja Baloh, Bojan Lenart ; [ilustratorji Aleš Sedmak, Adriano Janežič, Damijan Jerič ; slikovno gradivo arhiv MKZ, Shutterstock]. - 2. [i. e.] 4. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 89 str. : ilustr. ; 30 cm

Na delovnem zvezku tudi aktivacijska koda za dostop do portala Učimse.com. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-01-3374-2 : 11,90 EUR

91(075.2)(076.1)

COBISS.SI-ID 293167104

8.

BALOH, Eneja
    Geografija 7. Samostojni delovni zvezek za geografijo v sedmem razredu osnovne šole / Eneja Baloh, Bojan Lenart, Milivoj Stankovič ; [ilustratorja Aleš Sedmak, Adriano Janežič ; slikovno gradivo arhiv MKZ, Shutterstock]. - 4. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 95 str. : ilustr. ; 30 cm

Dodana aktivacijska koda za portal UČIMse.com. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-01-3375-9 : 11,90 EUR

913(100)(075.2)(076.1)

COBISS.SI-ID 293167360

9.

BALOH, Eneja
    Geografija 8. Samostojni delovni zvezek za geografijo v osmem razredu osnovne šole / Eneja Baloh, Bojan Lenart, Milivoj Stankovič ; [ilustratorja Aleš Sedmak, Adriano Janežič ; slikovno gradivo arhiv MKZ, Shutterstock]. - 3. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 95 str. : ilustr. ; 30 cm

Na delovnem zvezku tudi aktivacijska koda za dostop do portala UČIMse.com. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-01-3535-7 : 11,90 EUR

913(100)(075.2)(076.1)

COBISS.SI-ID 293167872

10.

BALOH, Eneja
    Geografija 9. Samostojni delovni zvezek za geografijo v devetem razredu osnovne šole / Eneja Baloh, Bojan Lenart, Milivoj Stankovič ; [ilustratorja Aleš Sedmak, Adriano Janežič ; slikovno gradivo arhiv MKZ, Shutterstock]. - 2. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 108 str. : ilustr. ; 30 cm

Na delovnem zvezku tudi aktivacijska koda za dostop do portala UČIMse.com. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-3567-8 : 11,90 EUR

913(497.4)(075.2)(076.1)

COBISS.SI-ID 293168128

11.

SENEGAČNIK, Jurij, 1957-
    Moja prva geografija. Samostojni delovni zvezek za 6. razred osnovne šole / Jurij Senegačnik ; [zemljevidi Mateja Rihtaršič ; risbe Gregor Markelj ; fotografije Jurij Senegačnik ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan izobraževanje, 2018 ([Ljubljana] : F. Dvor). - 68 str. : ilustr. ; 30 cm

Potiskana sprednja notr. str. ov. - Dodana aktivacijska koda za portal MozaWeb. - 220 izv. - Kazali

ISBN 978-961-7053-00-5 : 12,80 EUR

91(075.2)(076.1)

COBISS.SI-ID 294913024

12.

VERDEV, Helena
    Raziskujem Stari svet 7. Samostojni delovni zvezek / [Helena Verdev ; ilustracije Igor Šinkovec ; zemljevidi Monde Neuf ; tehnične risbe Gregor Štrukelj ; fotografije Shutterstock, iStockphoto]. - 1. izd., 2. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2017 (Konin : Trans Druck). - 160 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Podrejeni nasl. v kolofonu: Samostojni delovni zvezek za geografijo v sedmem razredu osnovne šole. - Avtorica navedena na ov. in v kolofonu. - Na vrhu nasl. str.: National geographic. - Potiskane notr. str. ov. - Dodana aktivacijska koda za portal www.iRokus.si. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-271-657-8 : 11,50 EUR

913(100)(075.2)(076.1)

COBISS.SI-ID 288097536

13.

VERDEV, Helena
    Raziskujem Zemljo 6 : novo potovanje. Učbenik za geografijo v 6. razredu osnovne šole / Helena Verdev, Mojca Ilc Klun ; [zemljevidi Pons, Geodetski inštitut Slovenije, Mond neuf ; ilustracije Getty Images, Robert Solanovič, Gregor Štrukelj ; fotografije Getty Images, Shutterstock in drugi viri]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2018 ([Sofia] : Bulvest Print AD). - 88 str., [1] zganj.f. pril. z zvd. : ilustr. ; 30 cm

Podrejeni nasl. na ov.: Učbenik za geografijo v 6. razredu. - 600 izv.

ISBN 978-961-271-703-2 : 16,60 EUR. - ISBN 978-961-271-704-9!

91(075.2)

COBISS.SI-ID 295632640

14.

VERDEV, Helena
    Raziskujem Zemljo 6. Samostojni delovni zvezek za geografijo v šestem razredu osnovne šole / Helena Verdev ; [tehnične risbe Gregor Štrukelj ; zemljevidi Monde Neuf ; ilustracije Igor Šinkovec, Mojca Sekulič Fo, Marko Renko ; fotografije Istockphoto, Shutterstock]. - 1. izd., 1. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2016 ([Beograd] : No-Kachi). - 95 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Podrejeni nasl. na ov.: Samostojni delovni zvezek. - Na vrhu nasl. str.: National geographic. - Potiskana sprednja notr. str. ov. - 5.500 izv.

ISBN 978-961-271-656-1 : 11,50 EUR

91(075.2)(076.1)

COBISS.SI-ID 2836336645 Prirodoslovne vede. Matematika. Geologija. Meteorologija

15.

    METEORITI in njihovo pojavljanje na Slovenskem = Meteorites and their occurrence in Slovenia / Miloš Miler ... [et al.]. - Ilustr. - Bibliografija: str. 125-128. - Izvleček ; Abstract ; Summary

V: Scopolia. - ISSN 0351-0077. - No. 93 (2018), str. 1-128.

55(497.4)

COBISS.SI-ID 1911797502/504 Varstvo okolja

16.

    A HOLISTIC approach to achieving sustainable mobility in the Alps / Matej Ogrin ... [et al.]. - Ilustr., fotogr., zvd. - Dostopno tudi na: http://www.nova-authors.com/___Encrypted/WEB_Links_Storage/e-Books/978-1-53614-255-6_eBook.pdf. - Soavtorice: Tanja Vozelj, Katarina Žemlja, Tatjana Resnik Planinc. - Bibliografija: str. 39-42

V: Progress in education. Vol. 52 / Roberta V. Nata editor. - New York : Nova Science Publishers, 2018. - ISBN 978-1-53614-254-9. - Str. 1-42.

502/504:37(234.3)

COBISS.SI-ID 68068962

17.

    STANJE in potenciali rabe vodnih virov na območju občine Vitanje s poudarkom na pitni vodi : končno poročilo projekta / [avtorji Gabrič Adam ... et al.]. - Vitanje [i. e. Ljubljana] : Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2018. - 158 str. : ilustr., fotogr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Soavtorji: Krajnc Maja, Krašovec Nina, Majcen Nina, Omovšek Kristina, Pečnik Ana, Rebernik Lea, Rogale Martina. - Avtorji navedeni v kolofonu. - Mentorji: Simon Kušar, Tajan Trobec, Ana Kučan, Boštjan Pokorny, Saša Piano, Barbara Mikuš Marzidovšek

91:502.131.1(497.4Vitanje)

COBISS.SI-ID 67882082551.5 Klimatogeografija

18.

NADBATH, Mateja
    Meteorološka postaja Jareninski vrh = Meteorological station Jareninski vrh / Mateja Nadbath. - Ilustr., graf. prikazi. - Besedilo v slov. - Summary

V: Naše okolje. - ISSN 1855-3575. - Letn. 25, št. 7 (jul. 2018), str. 36-45.

551.5(497.4Jareninski Vrh)

COBISS.SI-ID 67884898631.4 Pedogeografija

19.

    MEDNARODNI klasifikacijski sistem za poimenovanje tal 2014 : mednarodni klasifikacijski sistem za poimenovanje tal in izdelavo legend na zemljevidih tal : posodobitev 2015 / [prevod Blaž Repe]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete ; Rim : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2018. - 216 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba. - Prevod dela: World reference base for soil resources 2014

ISBN 978-961-06-0109-8 (Znanstvena založba Filozofske fakultete)

631.44

COBISS.SI-ID 29643468871 Prostorsko urejanje. Urbanizem. Regionalno planiranje. Regionalni razvoj

20.

    ELEMENTI za zasnovo programskega pristopa pri spodbujanju regionalnega razvoja v obmejnih območjih ob slovensko-italijanski meji : projektna naloga : končno poročilo / avtorji Gašper Bokal ... [et al.] ; urednik Simon Kušar. - Ljubljana : Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2018. - 58 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Soavtorji: Jure Bucik, Anet Goljevšček, Gašper Grbec, Špela Herič, Blaž Kralj, Kaja Krevs, Urban Križaj, Urška Oblak, Doroteja Penko, Peter Žnidaršič. - Mentorji: Nejc Bobovnik, Simon Kušar, Igor Strmšnik, Janez Topolšek, Janja Pečar. - Bibliografija: str. 55-58

911:71

COBISS.SI-ID 68015458

21.

KUŠAR, Simon
    Mesec prostora na Oddelku za geografijo / Simon Kušar

V: Zelena infrastruktura v praksi / strokovni posvet Mesec prostora 2018, Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 10. oktober 2018. - Ljubljana : Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2018. - Str. 1.

91:71

COBISS.SI-ID 67942242908 Domoznanstvo. Turistični vodniki

22.

DRNOVŠEK, Igor
    Najlepše stvari so zastonj : 42 doživetij po Sloveniji za vse čute in letne čase / Igor Drnovšek ; [izdelava zemljevidov Jana Jocif, zemljevid digitalnega modela reliefa Geodetski inštitut Slovenije ; fotografije Igor Drnovšek ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Ljubljana] : Formatisk). - 199 str. : ilustr., zvd., portret ; 25 cm

Zvd. na spojnih listih. - 3.300 izv. - Bibliografija pri vseh poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-961-01-5118-0 : 24,99 EUR

913(497.4)(036)

COBISS.SI-ID 29619148891(043.2/.3) Geografija - diplomska in magistrska dela, doktorske disertacije

23.

BERLOT, Špela, 1991-
    Funkcionalno degradirana območja v regionalnih prostorskih planih in strokovnih podlagah na primeru statistične regije Juhovzhodna Slovenija : magistrsko delo / Špela Berlot. - Ljubljana : [Š. Berlot], 2018. - 147 str. : graf. prikazi, fotogr., zvd. ; 30 cm

Mentorica Barbara Lampič. - Bibliografija: str. 130-140. - Izvleček ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

502/504:71(497.4)

COBISS.SI-ID 67895138

24.

DINTINJANA, Andreja
    Geoinformacijska podpora odločanju pri trajnostnem umeščanju posebne rabe voda v Zgornji Savinjski dolini : magistrsko delo / Andreja Dintinjana. - Ljubljana : [A. Dintinjana], 2018. - 89 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Mentor Tajan Trobec. - Bibliografija: str. 82-88. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

628.11:629.052.9(497.431)

COBISS.SI-ID 67859810

25.

DOBNIKAR, Janez
    Poskus uporabe sistema navideznega interaktivnega kolesarjenja kot podpore v procesu načrtovanja kolesarskih poti : magistrsko delo / Janez Dobnikar. - Ljubljana : [J. Dobnikar], 2018. - 142 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Marko Krevs, somentor Dejan Cigale. - Bibliografija: str. 78-82. - Izvleček ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

796.6:711

COBISS.SI-ID 67907426

26.

GRIČNIK, Monika
    Sanacija divjih odlagališč odpadkov z vidika ciljev prostorskega razvoja občine Slovenske Konjice : zaključna seminarska naloga / Monika Gričnik. - Ljubljana : [M. Gričnik], 2018. - 47 str. : graf. prikazi, zvd. ; 30 cm

Mentor Simon Kušar. - Bibliografija: str. 31-35. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

502/504:71(497.4Slovenske Konjice)

COBISS.SI-ID 67903586

27.

KARDUM Šibila, Dan
    Vpeljava mnogoterih inteligenc v pouk geografije in španščine preko slikovnih slovarjev, podprtih s tehnologijo digitalne interaktivne table = Introducción de las inteligencias múltiples en la clase de geogafía y español mediante el uso de diccionarios ilustrados sostenidos por la tecnología de pizzara digital interactiva : magistrsko delo / Dan Kardum Šibila. - Ljubljana : [D. Kardum Šibila], 2018. - 196 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorici Tatjana Resnik Planinc, Marjana Šifrar Kalan. - Bibliografija: str. 162-170. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek. - Povzetek v špan. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za romanske jezike in književnosti, Oddelek za geografijo

91:37.091.64

COBISS.SI-ID 68069218

28.

KIMOVEC, Mirjam
    Značilnosti nahrbtnikarskega turizma na primeru Nove Zelandije : magistrsko delo / Mirjam Kimovec. - Ljubljana : [M. Kimovec], 2018. - 71 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Mentor Dejan Cigale. - Bibliografija: str. 61-65. - Izvleček ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

338.48-52:796.5(931)

COBISS.SI-ID 67904610

29.

KLANJŠEK, Uršula
    Geografska analiza klicev v sili : magistrsko delo / Uršula Klanjšek. - Ljubljana : [U. Klanjšek], 2018. - 132 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Mentor Karel Natek. - Bibliografija: str. 122-127. - Izvleček ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

504.4(497.4)

COBISS.SI-ID 67989090

30.

MADJAR, Tadej, 1992-
    Slovenska manjšina na Madžarskem in madžarska manjšina v Sloveniji v geografskem izobraževanju : magistrsko delo / Tadej Madjar. - Ljubljana : [T. Madjar], 2018. - 122 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Mentorica Tatjana Resnik Planinc, somentor Jernej Zupančič. - Bibliografija: str. 116-121. - Izvleček ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

323.15:37(497.4)

COBISS.SI-ID 67986786

31.

MEDEN, Jaša
    Modeliranje erozije prsti z modelom RUSLE v katarski občini Neblo : magistrsko delo / Jaša Meden. - Ljubljana : [J. Meden], 2018. - 144 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Mentor Blaž Repe. - Bibliografija: str. 126-138. - Izvleček ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

631.459+528:004(497.473)

COBISS.SI-ID 67902050

32.

PONIKVAR, Ana, 9. 12. 1989-
    Zdraviliški turizem v občini Brežice : magistrsko delo / Ana Ponikvar. - Ljubljana : [A. Ponikvar], 2018. - 87 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Mentor Dejan Cigale. - Bibliografija: str. 79-85. - Izvleček ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

338.48-6:615.8(497.433)

COBISS.SI-ID 67903330

33.

PURKAT, Gašper
    Problematika staranja prebivalstva v slovenskih občinah s poudarkom na občini Osilnica : zaključna seminarska naloga / Gašper Purkat. - Ljubljana : [G. Purkat], 2018. - 35 str. : graf. prikazi, fotogr., zvd. ; 30 cm

Mentor Marko Krevs. - Bibliografija: str. 30-31. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

911.3:314(497.4Osilnica)

COBISS.SI-ID 67909986

34.

SEVŠEK, Maja, 1992-
    Razvojni potenciali funkcionalno degradiranih območij Osrednjeslovenske statistične regije : magistrsko delo / Maja Sevšek. - Ljubljana : [M. Sevšek], 2018. - 287 str., [4] str. pril., [7] str. zganj. pril. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Mentorica Barbara Lampič. - Bibliografija: str. 256-277. - Izvleček ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

502.131.1(497.451)

COBISS.SI-ID 67984994

35.

SKUPEK, Vesna
    Spoznavno usmerjen pouk geografije v srednji šoli : magistrsko delo / Vesna Skupek. - Ljubljana : [V. Skupek], 2018. - 81 str. : graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentorica Tatjana Resnik Planinc. - Bibliografija: str. 64-67. - Izvleček ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

91:37

COBISS.SI-ID 67941474

36.

SUHADOLNIK, Luka, 1991-
    Analiza posledic žleda februarja 2014 in napada podlubnikov na primeru katastrske občine Zaplana : zaključna seminarska naloga / Luka Suhadolnik. - Ljubljana : [L. Suhadolnik], 2018. - 51 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Mentor Karel Natek. - Bibliografija: str. 46-49. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

551.574.42:630*1(497.451)

COBISS.SI-ID 67859554

37.

ŠIMON, Aljaž
    Pokrajinskoekološki pomen vzdrževanja drenažnih kanalov na Ljubljanskem barju : magistrsko delo / Aljaž Šimon. - Ljubljana : [A. Šimon], 2018. - 124 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Mentorica Katja Vintar Mally. - Bibliografija: str. 78-87. - Izvleček ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

631.62(497.451.1)

COBISS.SI-ID 67892578

38.

UHAN, Sara, 1991-
    Geografski vidik prehranske enačbe na primeru Škofjeloškega hribovja : magistrsko delo / Sara Uhan. - Ljubljana : [S. Uhan], 2018. - 103 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Mentorica Irma Potočnik Slavič, somentor Darko Ogrin. - Bibliografija: str. 85-99. - Izvleček ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

338.439(497.452)

COBISS.SI-ID 6790640291(048) Geografija - abstrakti

39.

BRICELJ, Mitja
    Zelena infrastruktura na stiku Alp, Jadrana in Panonije / Mitja Bricelj

V: Zelena infrastruktura v praksi / strokovni posvet Mesec prostora 2018, Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 10. oktober 2018. - Ljubljana : Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2018. - Str. 5.

91:71(048)

COBISS.SI-ID 67950434

40.

KOZINA, Jani
    Urbano kmetijstvo kot orodje za participativno načrtovanje, socialno vključenost in trajnostni urbani razvoj : izkušnje projekta AgriGo4Cities / Jani Kozina, Jernej Tiran

V: Zelena infrastruktura v praksi / strokovni posvet Mesec prostora 2018, Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 10. oktober 2018. - Ljubljana : Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2018. - Str. 8.

91:71(048)

COBISS.SI-ID 67950946

41.

LAMPIČ, Barbara
    Širši (evropski) kontekst razumevanja in implementacije zelene infrastrukture / Barbara Lampič

V: Zelena infrastruktura v praksi / strokovni posvet Mesec prostora 2018, Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 10. oktober 2018. - Ljubljana : Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2018. - Str. 4.

91:71(048)

COBISS.SI-ID 67943266

42.

PENKO Seidl, Nadja
    Zelena infrastruktura znotraj prenove Strategije prostorskega razvoja Slovenije / Nadja Penko Seidl

V: Zelena infrastruktura v praksi / strokovni posvet Mesec prostora 2018, Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 10. oktober 2018. - Ljubljana : Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2018. - Str. 6-7.

91:71(048)

COBISS.SI-ID 67950690

43.

    "ZELENO v zelenem" : kolesarske poti kot element zelene infrastrukture v Brkinih / Doroteja Penko ... [et al.]

V: Zelena infrastruktura v praksi / strokovni posvet Mesec prostora 2018, Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 10. oktober 2018. - Ljubljana : Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2018. - Str. 9.

91:71(048)

COBISS.SI-ID 67959650911.3 Družbena geografija

44.

PLUT, Dušan, 1950-
    Davčna vojna / Dušan Plut. - Fotogr.

V: Mladina. - ISSN 0350-9346. - Št. 39 (28. sep. 2018), str. 30-31.

911.3(497.4)

COBISS.SI-ID 67892066
Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/FFLJ, 17. 1. 2019