COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSSEZNAM NOVOSTI SEPTEMBER 2018

33 Gospodarske vede. Ekonomska geografija

1.

    HANDBOOK of service business : management, marketing, innovation and internationalisation / edited by John R. Bryson, Peter W. Daniels. - Cheltenham ; Northampton : Edward Elgar Publishing, 2016. - XV, 448 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-78643-494-4
ISBN 1-78643-494-6

338.465

COBISS.SI-ID 67787362

2.

    HANDBOOK on the geographies of innovation / edited by Richard Shearmur, Christophe Carrincazeaux, David Doloreux. - pbk. - Cheltenham, UK ; Northampton (Mass.) : Edward Elgar Publishing, 2018. - XIX, 482 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-78897-241-3
ISBN 1-78897-241-4

338.465

COBISS.SI-ID 6764477037.091.64 Učni pripomočki. Učbeniki

3.

KIRCH, Peter
    Top Thema. Geozonen / Peter Kirch, Gerhard Vierbuchen. - Druck A1. - Braunschweig : Westermann, 2018. - 20 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

ISBN 978-3-14-115014-8

91:37(430)(076)

COBISS.SI-ID 67703138

4.

KIRCH, Peter
    Top. 1, Deutschland / Peter Kirch. - Druck A4. - Braunschweig : Westermann, 2018, cop. 2016. - 28 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

ISBN 978-3-14-113970-9

91:37(430)(076)

COBISS.SI-ID 67702114

5.

KIRCH, Peter
    Top. 3, Erde / Peter Kirch. - Druck A1. - Braunschweig : Westermann, 2016. - 28 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Nasl. podrejenega dela na ov.: Die Erde

ISBN 978-3-14-113972-3

91:37(430)(076)

COBISS.SI-ID 67690082

6.

KIRCH, Peter
    Top. 2, Europa / Peter Kirch. - Druck A3. - Braunschweig : Westermann, 2018, cop. 2016. - 27 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

ISBN 978-3-14-113974-7

91:37(430)(076)

COBISS.SI-ID 67685986502/504 Varstvo okolja

7.

LAMPIČ, Barbara
    Nacionalna evidenca funkcionalno degradiranih območij v Sloveniji, 2017 [Elektronski vir] / glavni avtor(ji) Lampič, Barbara ; ostali (strokovni) sodelavci Bobovnik, Nejc ... [et al.]. - Besedilni in numerični podatki. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2017

Sistemske zahteve: pregledovalnik za svetovni splet. - Način dostopa (URL): https://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/fdo17/. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 27. 9. 2018. - Datoteko podatkov izdelal: Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani. - Povzetek. - ADP - IDNo: FDO17

502/504:71(497.4)

COBISS.SI-ID 67842914

8.

PLUT, Dušan, 1950-
    Zamuda in omejenost kriterijev izbora energetske usmeritve / tekst Dušan Plut ; foto Tomi Lombar. - Fotogr.

V: Delo. - ISSN 0350-7521. - Leto 60, št. 201 (1. sep. 2018) = Sobotna priloga. - ISSN 1580-3007. - str. 10-11.

502/504
FRASCATI: 5-404

COBISS.SI-ID 67579490574.9 Biogeografija

9.

ZEDROSSER, Björn
    Mehr als ein Meer : Blumenwiesen zwischen Alpen und Adria / Björn Zedrosser. - Wien : Österreichischer Jagd- und Fischerei-Verlag, 2018. - 170 str. : fotogr. ; 29 cm

ISBN 978-3-85208-159-5

91:581.55(4)

COBISS.SI-ID 6770493071 Prostorsko urejanje. Urbanizem. Regionalno planiranje. Regionalni razvoj

10.

HRASTAR, Mateja
    Zapuščene gradbene jame bi lahko bile mestni parki / Mateja A. Hrastar. - Fotogr. - Avtorici citiranih izjav Ana Seifert Barba in Zala Velkavrh

V: Dnevnik. - ISSN 1318-0320. - Leto 68, št. 182 (9. avg. 2018), str. 22.

91:71

COBISS.SI-ID 67598690

11.

    NAZAJ k Vipavi, naprej k naravi : načrtovanje zelene infrastrukture v občini Miren-Kostanjevica / avtorji Bokal Gašper ... [et al.]. - Ljubljana : Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2017. - 73 str. : ilustr., fotogr. ; 21 cm

Nasl. na ov.: Po kreativni poti do znanja 2016/2017. Načrtovanje in pilotni ukrepi zelene infrastrukture ob reki Vipavi v občini Miren-Kostanjevica - ZelnVim : vsebinsko poročilo. - Soavtorji: Goljevšček Anet, Halilović Nela, Kozar Tadej, Kresnik Katarina, Pečan Petra, Sekereš Simon, Vehovec Matic. - Pedagoški mentorji: Kušar Simon, Penko Seidl Nadja, Rožič Janko

911.3:71(497.4)

COBISS.SI-ID 6787952291 Geografija

12.

ZUPANČIČ, Jernej, 1963-
    Prešernove nagrade študentkam in študentom za študijsko leto 2017 / Jernej Zupančič, Blaž Repe

V: Geografski obzornik. - ISSN 0016-7274. - Letn. 65, št. 1 (2018), str. 31.

91

COBISS.SI-ID 6758256291:005.745 Geografija - simpoziji, zborovanja - poročila

13.

    DELAVNICA FACES (Freely Accessible Central European Soil) 2017 - Kaunas, Litva / Matic Vehovec ... [et al.]. - Fotogr. - Soavtorji: Monja Šebela, Klara Čevka, Kristina Glojek

V: Geografski obzornik. - ISSN 0016-7274. - Letn. 65, št. 1 (2018), str. 28-30.

91:631.4

COBISS.SI-ID 6758486691(01) Geografija - bibliografije

14.

MIKLIČ Cvek, Lucija
    Diplomanti geografije v letu 2017. Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani / Lucija Miklič Cvek

V: Geografski obzornik. - ISSN 0016-7274. - Letn. 65, št. 1 (2018), str. 32-33.

910.1:37

COBISS.SI-ID 6758537891(043.2/.3) Geografija - diplomska in magistrska dela, doktorske disertacije

15.

BALANT, Nataša, 1995-
    Ocena stanja gozdov zaradi napada podlubnikov s pomočjo daljinskega zaznavanja na izbranem območju : zaključna seminarska naloga / Nataša Balant. - Ljubljana : [N. Balant], 2018. - 44 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Mentor Blaž Repe. - Bibliografija: str. 39-42. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

504.4:630*1(497.471)

COBISS.SI-ID 67598946

16.

ČONČ, Špela
    Vrednotenje geodiverzitete na območju doline reke Dragonje : magistrsko delo / Špela Čonč. - Ljubljana : [Š. Čonč], 2018. - 83 str. : ilustr., fotogr., zvd. ; 30 cm

Mentor Uroš Stepišnik. - Bibliografija: str. 76-82. - Izvleček ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

911.2(497.472)

COBISS.SI-ID 67758946

17.

DACINGER, Anita
    Razumevanje podnebnih in atmosferskih procesov pri prebivalcih Loškega Potoka : zaključna seminarska naloga / Anita Dacinger. - Ljubljana : [A. Dacinger], 2018. - 39 str. : graf. prikazi, fotogr. ; 30 cm

Mentor Darko Ogrin. - Bibliografija: str. 37-38. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

911.2:551.58(Loški Potok)

COBISS.SI-ID 67729762

18.

DOLUŠIĆ, Katarina
    Turizem v občini Šentjernej : zaključna seminarska naloga / Katarina Dolušić. - Ljubljana : [K. Dolušić], 2018. - 37 str. : graf. prikazi, fotogr. ; 30 cm

Mentor Dejan Cigale. - Bibliografija: str. 32-36. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

911.3:338.48(497.4Šentjernej)

COBISS.SI-ID 67730786

19.

ĐUKIĆ, Ana
    Turizem kot dejavnik preobrazbe otoka Hvar : zaključna seminarska naloga / Ana Đukić. - Ljubljana : [A. Đukić], 2018. - 63 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Mentor Dejan Cigale. - Bibliografija: str. 55-61. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

338.48-44(210.5)(497.583)

COBISS.SI-ID 67671138

20.

FATUR, Tamara
    Geografski potencial občine Pivka za postavitev centra šolskih in obšolskih dejavnosti : magistrsko delo / Tamara Fatur. - Ljubljana : [T. Fatur], 2018. - 83 str. : graf. prikazi, fotogr., zvd. ; 30 cm

Mentorica Tatjana Resnik Planinc. - Bibliografija: str. 69-75. - Izvleček ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

91:37(497.4)

COBISS.SI-ID 67758178

21.

GOLOB, Aljaž, 1995-
    Funkcijska, prostorska in socialna preobrazba obmestja na primeru Preserij pri Radomljah : zaključna seminarska naloga / Aljaž Golob. - Ljubljana : [A. Golob], 2018. - 56 str. : graf. prikazi, fotogr., zvd. ; 30 cm

Mentor Dejan Rebernik. - Bibliografija: str. 50-51. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

911.375.635(497.4Preserje)

COBISS.SI-ID 67728226

22.

GOLOBIČ, Nataša
    Mobilnostni načrti kot pomemben element trajnostne mobilnosti : zaključna seminarska naloga / Nataša Golobič. - Ljubljana : [N. Golobič], 2018. - 65 str. : graf. prikazi, fotogr., zvd. ; 30 cm

Mentor Matej Ogrin. - Bibliografija: str. 58-62. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

656:502/504(497.4)

COBISS.SI-ID 67727458

23.

GOSTONJ, Uroš
    Razvojni vidiki zaraščanja kmetijskih površin na Goričkem : magistrsko delo / Uroš Gostonj. - Ljubljana : [U. Gostonj], 2018. - 94 str. : graf. prikazi, zvd. ; 30 cm

Mentor Simon Kušar. - Bibliografija: str. 70-74. - Izvleček ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

711.2:631(497.4Goričko)

COBISS.SI-ID 67722850

24.

GRK, Jaka
    Značilnosti površja in podzemlja kontaktnega krasa severozahodnega Matarskega podolja : zaključna seminarska naloga / Jaka Grk. - Ljubljana : [J. Grk], 2018. - 49 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Mentor Uroš Stepišnik. - Bibliografija: str. 46-47. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

551.435.88(497.472)

COBISS.SI-ID 67615842

25.

GUŠTIN, Špela, 1984-
    Interaktivni prostorski scenarij spreminjanja rabe tal na podeželju občine Izola : doktorska disertacija / Špela Guštin. - Ljubljana : [Š. Guštin], 2018. - IX, 191 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentorica Irma Potočnik Slavič; somentor Marko Krevs. - Bibliografija: str. 121-147. - Povzetek ; Abstract ; Summary: Interactive spatial scenarios of land use change in rural areas of Izola Municipality. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., študijski program Humanistika in družboslovje, področje Geografija
- - Priloga 6: Agrarni model ; Priloga 9: Igra PodeŽELJE [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm. - Nasl. z nasl. zaslona

911.3:711.3(497.472)

COBISS.SI-ID 67741538

26.

HAFNAR, Anja
    Trajnostni turizem v Švici : zaključna seminarska naloga / Anja Hafnar. - Ljubljana : [A. Hafnar], 2018. - 53 str. : ilustr., fotogr., zvd. ; 30 cm

Mentor Dejan Cigale. - Bibliografija: str. 47-51. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

911.3:338.48(494)

COBISS.SI-ID 67780962

27.

HOČEVAR, Gal, 1996-
    Kontaktni kras med Kočevsko Reko in Kostelom : zaključna seminarska naloga / Gal Hočevar. - Ljubljana : [G. Hočevar], 2018. - 48 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Mentor Uroš Stepišnik. - Bibliografija: str. 45-46. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

551.4:528.94(497.434)

COBISS.SI-ID 67729506

28.

HRASTAR, Tanja
    Geomorfološka analiza kraškega polja na primeru Globodola : magistrsko delo / Tanja Hrastar. - Ljubljana : [T. Hrastar], 2018. - 55 str. : ilustr., fotogr., zvd. ; 30 cm

Mentor Uroš Stepišnik. - Bibliografija: str. 51-54. - Izvleček ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

911.2:551.44(497.4Globodol)

COBISS.SI-ID 67758690

29.

KLINC, David
    Geografija Zagorja ob Savi : zaključna seminarska naloga / David Klinc. - Ljubljana : [D. Klinc], 2018. - 34 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Mentor Dejan Rebernik. - Bibliografija: str. 31-33. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

911.375.5(497.432Zagorje ob Savi)

COBISS.SI-ID 67669090

30.

KOCIJANČIČ, Tjaša
    Turistični potencial gradu Kamen : zaključna seminarska naloga / Tjaša Kocijančič. - Ljubljana : [T. Kocijančič], 2018. - 56 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Mentor Dejan Cigale. - Bibliografija: str. 52-54. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

338.487(497.452)

COBISS.SI-ID 67743586

31.

KRALJ, Erik, 1995-
    Rekreacija prebivalcev mestne občine Ljubljana : zaključna seminarska naloga / Erik Kralj. - Ljubljana : [E. Kralj], 2018. - 45 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Mentor Dejan Cigale. - Bibliografija: str. 39-40. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

379.83(497.451.1)

COBISS.SI-ID 67772258

32.

LUPŠE, Maja
    Uporaba literarnih odlomkov z geografsko vsebino pri pouku geografije : magistrsko delo / Maja Lupše. - Ljubljana : [M. Lupše], 2018. - 124 str. ; 30 cm

Mentorica Tatjana Resnik Planinc. - Bibliografija: str. 116-124. - Izvleček ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

91:37

COBISS.SI-ID 67713122

33.

MLINAR, Žiga, 1993-
    Geomorfološke značilnosti Rovtarskega hribovja : zaključna seminarska naloga / Uroš Stepišnik. - Ljubljana : [Ž. Mlinar], 2018. - 45 str. : ilustr., zvd. ; 31 cm

Mentor Uroš Stepišnik. - Bibliografija: str. 40-42. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

551.435.1(497.47)

COBISS.SI-ID 2380160

34.

OCVIRK, Nina, 1994-
    Okoljevarstveni vidiki rabe mejne reke Rio Bravo del Norte/Rio Grande : zaključna seminarska naloga / Nina Ocvirk. - Ljubljana : [O. Nina], 2018. - 22 str. : graf. prikazi, fotogr., zvd. ; 30 cm

Mentorica Tatjana Resnik Planinc. - Bibliografija: str. 19-20. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

502/503(71+73)

COBISS.SI-ID 67911010

35.

OSTRIČ, Laura
    Geografski učinki staranja prebivalstva v občini Šalovci : zaključna seminarska naloga / Laura Ostrič. - Ljubljana : [L. Ostrič], 2018. - 48 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Mentor Marko Krevs. - Bibliografija: str. 43-45. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

314:591.139(497.411)

COBISS.SI-ID 67770722

36.

PERŠOLJA, Tereza
    Preobrazba podeželskega naselja : primer Podsabotin : zaključna seminarska naloga / Tereza Peršolja. - Ljubljana : [T. Peršolja], 2018. - 36 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Mentorica Irma Potočnik Slavič. - Bibliografija: str. 33-35. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

911.373(497.472)

COBISS.SI-ID 67776866

37.

PINTAČ, Maša
    Temperaturna analiza izbranih mrazišč na Komni : zaključna seminarska naloga / Maša Pintač. - Ljubljana : [M. Pintač], 2018. - 59 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Mentor Matej Ogrin. - Bibliografija: str. 54-56. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

551.524:548.123(497.452)

COBISS.SI-ID 67701858

38.

PINTAR, Kristina
    Vpliv izbranih geografskih dejavnikov na strelske rezultate v biatlonu : zaključna seminarska naloga / Kristina Pintar. - Ljubljana : [K. Pintar], 2018. - 39 str. : graf. prikazi, fotogr. ; 30 cm

Mentor Marko Krevs. - Bibliografija: str. 37-38. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

91:79

COBISS.SI-ID 67723874

39.

PIRC, Anja, 1994-
    Problematika nasledstva na kmetijah v občini Žalec : zaključna seminarska naloga / Anja Pirc. - Ljubljana : [A. Pirc], 2018. - 39 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Mentorica Irma Potočnik Slavič. - Bibliografija: str. 32-37. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

316.343:63-051(497.431)

COBISS.SI-ID 67791202

40.

PIVAR, Alen, 1995-
    Brezposelnost v Pomurski statistični regiji in njenih sosednjih čezmejnih regijah : zaključna seminarska naloga / Alen Pivar. - Ljubljana : [A. Pivar], 2018. - 48 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Mentor Marko Krevs. - Bibliografija: str. 43-48. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

331.56(497.411)

COBISS.SI-ID 67778146

41.

PUŠENJAK, Ana
    Upravljanje in razvojne možnosti krajinskega parka Zajčja dobrava : zaključna seminarska naloga / Ana Pušenjak. - Ljubljana : [A. Pušenjak], 2018. - 43 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Mentorica Katja Vintar Mally. - Bibliografija: str. 38-41. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

639.1.055.3(497.451)

COBISS.SI-ID 67661410

42.

RAVBAR, Eva
    Mobilnostne navade učencev in zaposlenih v ljubljanskih šolah : magistrska naloga / Eva Ravbar. - Ljubljana : [E. Ravbar], 2018. - 97 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Mentor Matej Ogrin. - Bibliografija: str. 89-92. - Izvleček ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

656

COBISS.SI-ID 67713378

43.

SEVER, Miha, geograf
    Hidrogeografske značilnosti tekočih površinskih voda v porečju Grosupeljščice : zaključna seminarska naloga / Miha Sever. - Ljubljana : [M. Sever], 2018. - 57 str. : graf. prikazi, fotogr., zvd. ; 30 cm

Mentor Tajan Trobec. - Bibliografija: str. 51-54. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

911.2:556.52(497.4)

COBISS.SI-ID 67725922

44.

SITAR, Jasna
    Prostorska razporeditev temperature zraka v Loškem Potoku : poletje 2016 in zima 2016/2017 : zaključna seminarska naloga / Jasna Sitar. - Ljubljana : [J. Sitar], 2018. - 42 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Mentor Darko Ogrin. - Bibliografija: str. 39-40. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

551.524(497.434)

COBISS.SI-ID 67640162

45.

SLATNAR, Maša
    Sodobne migracije slovenskih študentov v Združene države Amerike : magistrsko delo / Maša Slatnar. - Ljubljana : [M. Slatnar], 2018. - 124 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorici Tatjana Resnik Planinc, Kornelija Ajlec. - Bibliografija: str. 88-92. - Izvleček ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo, Oddelek za zgodovino

314.15:614.253.4(=163.6)

COBISS.SI-ID 67827810

46.

STEFANOVSKI, Sašo
    Uporaba digitalnega modela višin pri proučevanju kopastega krasa na izbranih območjih : zaključna seminarska naloga / Sašo Stefanovski. - Ljubljana : [S. Stefanovski], 2018. - 79 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Mentor Blaž Repe. - Bibliografija: str. 68-73. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

551.435.88:528.9(234.422.1)

COBISS.SI-ID 67727714

47.

ŠABEC, Eva, 1990-
    Metodologija vrednotenja učinkov programa LEADER : magistrsko delo / Eva Šabec. - Ljubljana : [E. Šabec], 2018. - 76 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Irma Potočnik Slavič. - Bibliografija: str. 69-73. - Izvleček ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

711.3(497.4)

COBISS.SI-ID 67762018

48.

ŠEPEC, Brigita
    Poučevanje o migracijah in njihovih posledicah pri pouku geografije v osnovni šoli : magistrsko delo / Brigita Šepec. - Ljubljana : [B. Šepec], 2018. - 86 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Tatjana Resnik Planinc, somentor Jernej Zupančič. - Bibliografija: str. 78-83. - Izvleček ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

91:37

COBISS.SI-ID 67760738

49.

ŠTAUT, Lenart
    Daljinsko zaznavanje izbranih drevesnih vrst z uporabo večspektralnih posnetkov Landsat in hiperspektralnih posnetkov Hyperion : zaključna seminarska naloga / Lenart Štaut. - Ljubljana : [L Štaut], 2018. - 46 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Mentor Marko Krevs. - Bibliografija: str. 42-44. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

528.8:582.09(497.4)

COBISS.SI-ID 67790178

50.

ŠTEFANIČ, Kaja
    Preizkus uporabe lidarskih posnetkov za ocenjevanje območij pozidanih površin v Ljubljani : zaključna seminarska naloga / Kaja Štefanič. - Ljubljana : [K. Štefanič], 2018. - 76 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Mentor Marko Krevs. - Bibliografija: str. 56-60. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

911.375:528.8(497.451.1)

COBISS.SI-ID 67769442

51.

TREVEN, Anamarija
    Izobraževalni potencial geodiverzitete na primeru izvirov Ljubljanice pri Vrhniki : magistrsko delo / Anamarija Treven. - Ljubljana : [A. Treven], 2018. - 70 str. : tabele, fotogr., zvd. ; 30 cm

Mentor Uroš Stepišnik, somentorica Tatjana Resnik Planinc. - Bibliografija: str. 66-69. - Izvleček ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

911.2:37(497.4)

COBISS.SI-ID 67752802

52.

VANOVŠEK, Eva
    Vpliv prometa na obremenitve s hrupom na primeru Vinske Gore : zaključna seminarska naloga / Eva Vanovšek. - Ljubljana : [E. Vanovšek], 2018. - 52 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Mentor Matej Ogrin, somentor Nikola Holeček. - Bibliografija: str. 48-50. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

502:504.6(497.43)

COBISS.SI-ID 67700834

53.

ZIDAR, Mojca
    Primerjava celostnih prometnih strategij na ravni občin s središči regionalnega pomena : zaključna seminarska naloga / Mojca Zidar. - Ljubljana : [M. Zidar], 2018. - 125 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Mentor Matej Ogrin. - Bibliografija: str. 120-122. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

656:022.1(497.4)

COBISS.SI-ID 67781218

54.

ŽIGON, Ivana, 1996-
    Naseljevanje invazivnih vrst na pogorišča na primeru Komenskega Krasa : zaključna seminarska naloga / Ivana Žigon. - Ljubljana : [I. Žigon], 2018. - 44 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Mentor Blaž Repe. - Bibliografija: str. 41-43. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

614.841.42:632.5(497.472)

COBISS.SI-ID 67817570912 Atlasi, karte

55.

    KOMENSKI Kras [Kartografsko gradivo] : pohodniške in kolesarske poti / fotogr. arhiv Občine Komen, arhiv Turističnega društva Brest, Tjaša Brajdih, Polona Makovec, Katja Sorta, Vojko Franetič. - 1:30.000. - Komen : Občina ; Litija : Izimap, cop. 2014 (Ljubljana : Januš). - 1 zvd. : barve ; 84 x 60 cm, zložen na 13 x 23 cm

Nasl. na ov. - Zadaj: fotogr. z označenih poti. - Viri: DTK50, DTK25, GKB 25, DMV 25, REZI-Geodetska uprava Republike Slovenije. - Kazalo

912.43(497.472)

COBISS.SI-ID 67752546

56.

    TURISTIČNA karta Občine Krško [Kartografsko gradivo]. - 1:38.000. - Krško : Občina ; Litija : Izimap, cop. 2016 (Medvode : Pleško). - 1 zvd. : barve ; 52 x 77 na listu 62 x 77 cm, zložen na 11 x 23 cm

Nasl. na ov. - Zadaj: opisi kulturnih in naravnih znamenitosti ter kolesarskih in pohodnih poti. - Viri: DTK50V, DTK25-Geodetska uprava Republike Slovenije. - Kazalo

912.43(497.433)

COBISS.SI-ID 67751010
Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/FFLJ, 17. 1. 2019