COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSBILTEN NOVOSTI SEPTEMBER 2019

33:656 Geografija prometa

1.

    TRAJNOSTNA mobilnost. Priročnik za učitelje v osnovnih šolah / [avtorji Matej Ogrin ... [et al.] ; urednica Polona Demšar Mitrovič]. - 2. izd. - Ljubljana : Ministrstvo za infrastrukturo, 2019. - 99 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://sptm.si/wp-content/uploads/2019/09/trajnostna-mobilnost-sola-web-za-SPTM-1.pdf. - Avtorji navedeni v kolofonu. - 500 izv. - Bibliografija: str. 99

ISBN 978-961-94277-9-8

656(035)

COBISS.SI-ID 301426944

2.

    TRAJNOSTNA mobilnost. Priročnik za vzgojitelje v vrtcih / [avtorji Katarina Otrin ... [et al.] ; urednici Polona Demšar Mitrovič, Marjeta Benčina]. - 2. izd. - Ljubljana : Ministrstvo za infrastrukturo, 2019 (Ljubljana : Itagraf). - 76 str. : ilustr. ; 30 cm

Avtorji navedeni v kolofonu. - 440 izv. - Bibliografija: str. 75

ISBN 978-961-94277-6-7

656(035)

COBISS.SI-ID 30035123237.091.64 Učni pripomočki. Učbeniki

3.

SENEGAČNIK, Jurij, 1957-
    Obča geografija. Delovni zvezek za 1. letnik gimnazije / Jurij Senegačnik, Borut Drobnjak ; [zemljevidi in grafikoni Mateja Rihtaršič, Darko Simeršek ; risbe Gregor Markelj ; fotografije Jurij Senegačnik, Andreja Senegačnik, Shuttertsock]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan izobraževanje, 2019 ([Škofja Loka] : Nonparel). - 61 str. : ilustr. ; 30 cm

Dodana aktivacijska koda za portal MozaWeb. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-7053-50-0 : 13,50 EUR

911(075.3)(076.1)

COBISS.SI-ID 300822016

4.

SENEGAČNIK, Jurij, 1957-
    Obča geografija. Učbenik za 1. letnik gimnazij / Jurij Senegačnik, Borut Drobnjak ; [zemljevidi in grafikoni Mateja Rihtaršič, Ana Seifert Barba, Darko Simeršek ; risbe Gregor Markelj ; fotografije Jurij Senegačnik ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan izobraževanje, 2019 ([Lodž] : LCL Drukarnia). - 179 str. : ilustr. ; 30 cm

2.000 izv. - Bibliografija: str.[182-183]. - Kazalo

ISBN 978-961-7053-49-4 : 18.80 EUR

911(075.3)

COBISS.SI-ID 30104192081'373.21 Zemljepisna in topografska imena (krajev, gorovij, voda itd.)

5.

GERŠIČ, Matjaž
    Raba zemljepisnih imen v potopisu V petih letih okrog sveta / Matjaž Geršič ; avtorica zemljevida Manca Volk Bahun. - Zvd., fotogr., tabele, graf. prikazi. - Bibliografija: str. 19

V: Geografski obzornik. - ISSN 0016-7274. - Letn. 66, št. 1 (2019), str. 11-19.

911:81'373.21

COBISS.SI-ID 4492113391(043.2/.3) Geografija - diplomska in magistrska dela, doktorske disertacije

6.

BANDELJ, Klemen
    Tornado v Mahničih : zaključna seminarska naloga / Klemen Bandelj. - Ljubljana : [K. Bandelj], 2019. - 36 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111328&lang=slv. - Mentor Karel Natek. - Bibliografija: str. 33-34. - Izvleček ; Abstract ; Summary: Mahnici tornado. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

551.55(497.472)

COBISS.SI-ID 70209122

7.

COTIČ, Mateja
    Kmetijstvo v Vipavski dolini v luči ekstremnih vremenskih dogodkov : zaključna seminarska naloga / Mateja Cotič. - Ljubljana : [M. Cotič], 2019. - 45 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=110384&lang=slv. - Mentor Darko Ogrin. - Bibliografija: str. 42-44. - Izvleček ; Abstract ; Summary: Agriculture in the Vipava Valley in light of extreme weather events. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

631:504.4(497.472)

COBISS.SI-ID 70214498

8.

HAFNER, David
    Industrijska cona Trata Škofja Loka : zaključna seminarska naloga / David Hafner. - Ljubljana : [D. Hafner], 2019. - 25 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=110931&lang=slv. - Mentor Dejan Rebernik. - Bibliografija: str. 22. - Izvleček ; Abstract ; Summary: Industrial zone Trata Škofja Loka. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

711.554

COBISS.SI-ID 70204258

9.

JANEŽIČ, Tim
    Značilnosti planinskega obiska na območju Kamniške Bistrice : zaključna seminarska naloga / Tim Janežič. - Ljubljana : [T. Janežič], 2019. - 48 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=121910&lang=slv. - Mentor Dejan Cigale. - Bibliografija: str. 42-44. - Izvleček ; Abstract ; Summary: Characteristics of visitation in the Kamniška Bistrica area by mountaineers. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

796.524(497.452)

COBISS.SI-ID 70164066

10.

JEREB-Sedej, Matej
    Vpliv rekonstrukcij cest na prometno dostopnost občine Idrija : zaključna seminarska naloga / Matej Jereb-Sedej. - Ljubljana : [M. Jereb-Sedej], 2019. - 52 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=121606&lang=slv. - Mentor Matej Ogrin. - Bibliografija: str. 45-47. - Izvleček ; Abstract ; Summary: Effect of road reconstructions on transport accessibility of municipality of Idrija. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

656:022.1(497.473)

COBISS.SI-ID 70175330

11.

KIMOVEC, Lea, 1997-
    Spreminjanje oskrbnih navad prebivalcev občine Vodice : zaključna seminarska naloga / Lea Kimovec. - Ljubljana : [L. Kimovec], 2019. - 43 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=110896&lang=slv. - Mentorica Irma Potočnik Slavič. - Bibliografija: str. 39-42. - Izvleček ; Abstract ; Summary: Changing the supply habits of residents of Municipality Vodice. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

911.37:338.46(497.451)

COBISS.SI-ID 70211170

12.

KOVAČ, Tanja, 1995-
    Kartiranje obsega rastišč dresnikov med letoma 2017 - 2018 na izbranih območjih : zaključna seminarska naloga / Tanja Kovač. - Ljubljana : [T. Kovač], 2019. - 48 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=110846&lang=slv. - Mentor Blaž Repe. - Bibliografija: str. 45-46. - Izvleček ; Abstract ; Summary: Mapping the range of knotweed sites between 2017 - 2018 in selected areas. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

581.55(497.451.1)

COBISS.SI-ID 70209634

13.

KRNC, Jure
    Hidrogeografske značilnosti tekočih površinskih voda v porečju Blanščice : zaključna seminarska naloga / Jure Krnc. - Ljubljana : [J. Krnc], 2019. - 37 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=122584&lang=slv. - Mentor Tajan Trobec. - Bibliografija: str. 34-35. - Izvleček ; Abstract ; Summary: Hydrogeographical characteristics of surface waters in Blanščica's river basin. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

556.53(497.433)

COBISS.SI-ID 70179426

14.

KUTNJAK, Lucija
    Tržne poti lokalnih kmetijskih proizvodov v občini Lendava : zaključna seminarska naloga / Lucija Kutnjak. - Ljubljana : [L. Kutnjak], 2018. - 61 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Mentorica Irma Potočnik Slavič. - Bibliografija: str. 52-55. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

351.778.2(497.411)

COBISS.SI-ID 70059618

15.

LAPAJNE, Pija
    Vpliv Bohinjskega jezera na temperaturo zraka : zaključna seminarska naloga / Pija Lapajne. - Ljubljana : [P. Lapajne], 2019. - 58 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=122277&lang=slv. - Mentor Matej Ogrin. - Bibliografija: str. 54-55. - Izvleček ; Abstract ; Summary: The impact of Bohinj lake on air temperature. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

551.524:556.55(497.452)

COBISS.SI-ID 70201954

16.

LOZANČIČ, Gabriela
    Vpliv prostotrgovinskih sporazumov TTIP in CETA na prehransko varnost Slovenije : zaključna seminarska naloga / Gabriela Lozančič. - Ljubljana : [G. Lozančič], 2019. - 41 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=110478&lang=slv. - Mentorica Katja Vintar Mally. - Bibliografija: str. 37-40. - Izvleček ; Abstract ; Summary: The impact of Free Trade Agreements TTIP and CETA on food safety in Slovenia. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

351.778.2:339.5(497.4)

COBISS.SI-ID 70215010

17.

MARKEŠ, Jože
    Analiza ukrepov trajnostne mobilnosti na primeru Bohinja : zaključna seminarska naloga / Jože Markeš. - Ljubljana : [J. Markeš], 2019. - 64 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=122293&lang=slv. - Mentor Matej Ogrin. - Bibliografija: str. 42-43. - Izvleček ; Abstract ; Summary: Analysis of sustainable mobility measures in Bohinj. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

911.3:656(497.452)

COBISS.SI-ID 70195810

18.

MEDVEŠČEK Rovan, Teja
    Vplivi hidroelektrarn na okolje na primeru Hidroelektrarne Brežice : zaključna seminarska naloga / Teja Medvešček Rovan. - Ljubljana : [T. Medvešček Rovan], 2019. - 43 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=121620&lang=slv. - Mentorica Katja Vintar Mally. - Bibliografija: str. 40-43. - Izvleček ; Abstract ; Summary: Environmental impacts of hydroelectric power plants in the case of the Brežice Hydroelectric Power Plant. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

621.311.21(497.433)

COBISS.SI-ID 70165346

19.

PAVLIČ, Andraž, 1996-
    Geografski in sociološki oris izbranih staroselskih skupnosti v Kanadi : zaključna seminarska naloga / Andraž Pavlič. - Ljubljana : [A. Pavlič], 2019. - 43 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=122599&lang=slv. - Mentorica Tatjana Resnik Planinc, mentor Damjan Mandelc. - Bibliografija: str. 39-41. - Izvleček ; Abstract ; Summary: Geographical and sociological outlines of selected indigenous communities in Canada. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo, Oddelek za sociologijo

323.11(71)

COBISS.SI-ID 70198114

20.

SVOLJŠAK, Janez, 1993-2019
    Vpliv naklona in nadmorske višine na prst v severnem delu Kamniške Bistrice : zaključna seminarska naloga / Janez Svoljšak. - Ljubljana : [J. Svoljšak], 2019. - 29 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=122876&lang=slv. - Mentor Blaž Repe. - Bibliografija: str. 25-28. - Izvleček ; Abstract ; Summary: Influence of incline and altitude on soil in northern part of Kamniška Bistrica. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

551.4.037:631.4(497.451)

COBISS.SI-ID 70198626

21.

ŠKRJANEC, Erika
    Predlog umestitve konjeniških poti med Ljubljano in Kamnikom : zaključna seminarska naloga / Erika Škrjanec. - Ljubljana : [E. Škrjanec], 2019. - 73 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=122651&lang=slv. - Mentor Simon Kušar. - Bibliografija: str. 62-68. - Izvleček ; Abstract ; Summary: A proposal for equestrian trails between Ljubljana and Kamnik. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

379.83+599.723.12:711(497.451)

COBISS.SI-ID 70201186

22.

TILIA, Vid
    Tamilsko vprašanje na Šrilanki : zaključna seminarska naloga : diplomska naloga / Vid Tilia. - Ljubljana : [V. Tilia], 2019. - 44 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=120842&lang=slv. - Mentor Jernej Zupančič, mentorica Kornelija Ajlec. - Bibliografija: str. 41-43. - Izvleček ; Abstract ; Summary: The Tamil question in Sri Lanka. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo, Oddelek za zgodovino

327.5:93/94(548.7)

COBISS.SI-ID 70084962

23.

VIDMAR, Katja, 1996-
    Prispevek socialnega kapitala k trajnostnemu razvoju podeželja : zaključna seminarska naloga / Katja Vidmar. - Ljubljana : [K. Vidmar], 2019. - 51 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=122655&lang=slv. - Mentorja Irma Potočnik Slavič, Jože Vogrinc. - Bibliografija: str. 47-51. - Izvleček ; Abstract ; Summary: The contribution of social capital to sustainable rural development. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo, Oddelek za sociologijo

711.3(497.451)

COBISS.SI-ID 7019299491(048) Geografija - abstrakti

24.

GOSAR, Anton, 1945-
    Primorska, Slovenia : the metamorphosis of a historical region / Anton Gosar

V: Abstracts and guide book / IGU Thematic Conference Transformation of Traditional Cultural Landscapes, Koper, 24-26 September 2019. - Ljubljana : Založba ZRC : Association of Slovenian Geographers, 2019. - ISBN 978-961-05-0217-3. - Str. 36.

91:32(497.4)

COBISS.SI-ID 70204002

25.

GUŠTIN, Špela, 1984-
    Gamification of land use conflicts : joint-learning for collaborative planning / Špela Guštin, Irma Potočnik Slavič

V: Abstracts and guide book / IGU Thematic Conference Transformation of Traditional Cultural Landscapes, Koper, 24-26 September 2019. - Ljubljana : Založba ZRC : Association of Slovenian Geographers, 2019. - ISBN 978-961-05-0217-3. - Str. 39.

91:711.3(497.4Izola)

COBISS.SI-ID 70203234910 Geografija kot znanost. Splošno

26.

BOBOVNIK, Nejc
    Moji spomini na študij geografije / Nejc Bobovnik

V: Razvoj geografije na Slovenskem / Darko Ogrin (ur.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. - (Zbirka Historia facultatis). - ISBN 978-961-06-0241-5. - Str. 322-324.

91(497.4)

COBISS.SI-ID 70185314

27.

BRATEC Mrvar, Rožle
    Šolska geografija na Slovenskem do 2. svetovne vojne / Rožle Bratec Mrvar. - Ilustr.

V: Razvoj geografije na Slovenskem / Darko Ogrin (ur.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. - (Zbirka Historia facultatis). - ISBN 978-961-06-0241-5. - Str. 111-122.

91:93/94

COBISS.SI-ID 70167394

28.

CIGALE, Dejan, 1965-
    Smeri razvoja sodobne svetovne geografije in slovenska geografija po 2. svetovni vojni / Dejan Cigale. - Ilustr.

V: Razvoj geografije na Slovenskem / Darko Ogrin (ur.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. - (Zbirka Historia facultatis). - ISBN 978-961-06-0241-5. - Str. 143-164.

91:93/94(497.4)

COBISS.SI-ID 70168418

29.

CIGALE, Dejan, 1965-
    Turizem in rekreacija ter slovenska geografija / Dejan Cigale. - Ilustr.

V: Razvoj geografije na Slovenskem / Darko Ogrin (ur.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. - (Zbirka Historia facultatis). - ISBN 978-961-06-0241-5. - Str. 301-307.

91:338.48(497.4)

COBISS.SI-ID 70174306

30.

ČERNE, Andrej, 1950-
    Regionalno planiranje / Andrej Černe, Simon Kušar. - Ilustr.

V: Razvoj geografije na Slovenskem / Darko Ogrin (ur.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. - (Zbirka Historia facultatis). - ISBN 978-961-06-0241-5. - Str. 272-285.

91:711(497.4)

COBISS.SI-ID 70173794

31.

GOSAR, Anton, 1945-
    Slovenska (družbena) geografija v mednarodnem okolju ob zatonu 20. stoletja / Anton Gosar. - Ilustr.

V: Razvoj geografije na Slovenskem / Darko Ogrin (ur.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. - (Zbirka Historia facultatis). - ISBN 978-961-06-0241-5. - Str. 368-384.

911.3(497.4)

COBISS.SI-ID 70177122

32.

GOSAR, Anton, 1945-
    Študent z aktovko in kravato: izkušnja študenta geografije 20. stoletja / Anton Gosar

V: Razvoj geografije na Slovenskem / Darko Ogrin (ur.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. - (Zbirka Historia facultatis). - ISBN 978-961-06-0241-5. - Str. 293-301.

91(497.4)

COBISS.SI-ID 70185058

33.

JECL, Lovro
    Društvo mladih geografov Slovenije / Lovro Jecl. - Ilustr.

V: Razvoj geografije na Slovenskem / Darko Ogrin (ur.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. - (Zbirka Historia facultatis). - ISBN 978-961-06-0241-5. - Str. 430-434.

91(497.4)

COBISS.SI-ID 70181474

34.

KNEZ Račič, Ida
    Kako se že 30 let selimo v nove prostore / Ida Knez Račič

V: Razvoj geografije na Slovenskem / Darko Ogrin (ur.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. - (Zbirka Historia facultatis). - ISBN 978-961-06-0241-5. - Str. 408-410.

91(497.4)

COBISS.SI-ID 70188642

35.

KNEZ Račič, Ida
    Sto let geografske knjižnice in kartografske zbirke / Ida Knez Račič, Lucija Miklič Cvek, Martina Frelih. - Ilustr.

V: Razvoj geografije na Slovenskem / Darko Ogrin (ur.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. - (Zbirka Historia facultatis). - ISBN 978-961-06-0241-5. - Str. 398-408.

910(497.4)

COBISS.SI-ID 70177890

36.

KREVS, Marko
    GIKL / Marko Krevs

V: Razvoj geografije na Slovenskem / Darko Ogrin (ur.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. - (Zbirka Historia facultatis). - ISBN 978-961-06-0241-5. - Str. 258.

91(497.4)

COBISS.SI-ID 70184290

37.

KREVS, Marko
    Metodološke in tehnološke spremembe v znanosti in geografija / Marko Krevs. - Ilustr.

V: Razvoj geografije na Slovenskem / Darko Ogrin (ur.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. - (Zbirka Historia facultatis). - ISBN 978-961-06-0241-5. - Str. 234-242, 244-257.

910(497.4)

COBISS.SI-ID 70173282

38.

KREVS, Marko
    Najstarejše fotografije na Oddelku za geografijo / Marko Krevs, Darko Ogrin

V: Razvoj geografije na Slovenskem / Darko Ogrin (ur.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. - (Zbirka Historia facultatis). - ISBN 978-961-06-0241-5. - Str. 242-243.

91(497.4)

COBISS.SI-ID 70184034

39.

KUNAVER, Jelka
    Malo nostalgije, spomini na študijska leta in na zaposlitev / Jelka-Eta Kunaver

V: Razvoj geografije na Slovenskem / Darko Ogrin (ur.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. - (Zbirka Historia facultatis). - ISBN 978-961-06-0241-5. - Str. 178-186.

91(497.4)

COBISS.SI-ID 70183010

40.

KUŠAR, Simon
    Povezovanje diplomantov Oddelka za geografijo FF UL: Alumni klub geografov Univerze v Ljubljani / Simon Kušar. - Ilustr.

V: Razvoj geografije na Slovenskem / Darko Ogrin (ur.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. - (Zbirka Historia facultatis). - ISBN 978-961-06-0241-5. - Str. 426-430.

91(497.4)

COBISS.SI-ID 70181218

41.

LAMPIČ, Barbara
    Okoljska geografija / Barbara Lampič. - Ilustr.

V: Razvoj geografije na Slovenskem / Darko Ogrin (ur.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. - (Zbirka Historia facultatis). - ISBN 978-961-06-0241-5. - Str. 330-345.

91:502/504(497.4)

COBISS.SI-ID 70176098

42.

LIPOVŠEK, Igor
    Sprehod po šolski geografiji od subjektivnega k objektivnemu v zadnjih šestdesetih letih / Igor Lipovšek

V: Razvoj geografije na Slovenskem / Darko Ogrin (ur.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. - (Zbirka Historia facultatis). - ISBN 978-961-06-0241-5. - Str. 345-350.

91(497.4)

COBISS.SI-ID 70185826

43.

MRAK Pestotnik, Jerica
    Poslovna sekretarka, poslovna asistentka, strokovna delavka, vodja pisarne, office manager ..., skratka, o delu tajništva / Jerica Mrak Pestotnik

V: Razvoj geografije na Slovenskem / Darko Ogrin (ur.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. - (Zbirka Historia facultatis). - ISBN 978-961-06-0241-5. - Str. 387-388.

91(497.4)

COBISS.SI-ID 70186594

44.

NATEK, Karel
    Fizična geografija / Karel Natek. - Ilustr.

V: Razvoj geografije na Slovenskem / Darko Ogrin (ur.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. - (Zbirka Historia facultatis). - ISBN 978-961-06-0241-5. - Str. 164-178.

911.2(497.4)

COBISS.SI-ID 70171234

45.

OGRIN, Darko
    Geografska misel od antike do 19. stoletja / Darko Ogrin. - Ilustr.

V: Razvoj geografije na Slovenskem / Darko Ogrin (ur.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. - (Zbirka Historia facultatis). - ISBN 978-961-06-0241-5. - Str. 15-76.

91:93/94

COBISS.SI-ID 70165858

46.

OGRIN, Darko
    Razvoj moderne geografije v 19. in začetku 20. stoletja / Darko Ogrin. - Ilustr.

V: Razvoj geografije na Slovenskem / Darko Ogrin (ur.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. - (Zbirka Historia facultatis). - ISBN 978-961-06-0241-5. - Str. 77-101.

91:93/94

COBISS.SI-ID 70166114

47.

OGRIN, Matej
    Geografija prometa / Matej Ogrin. - Ilustr.

V: Razvoj geografije na Slovenskem / Darko Ogrin (ur.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. - (Zbirka Historia facultatis). - ISBN 978-961-06-0241-5. - Str. 307-311.

911.3:656(497.4)

COBISS.SI-ID 70174562

48.

PLUT, Dušan, 1950-
    Je humanistično-družboslovna Filozofska fakulteta dom tudi za geografijo? / Dušan Plut

V: Razvoj geografije na Slovenskem / Darko Ogrin (ur.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. - (Zbirka Historia facultatis). - ISBN 978-961-06-0241-5. - Str. 130-132.

91(497.4)

COBISS.SI-ID 70182498

49.

POTOČNIK Slavič, Irma
    Pol stoletja Geografije podeželja / Irma Potočnik Slavič. - Ilustr.

V: Razvoj geografije na Slovenskem / Darko Ogrin (ur.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. - (Zbirka Historia facultatis). - ISBN 978-961-06-0241-5. - Str. 311-322.

911.3:711.3(497.4)

COBISS.SI-ID 70174818

50.

    RAZVOJ geografije na Slovenskem : 100 let študija geografije na Univerzi v Ljubljani / Darko Ogrin (ur.) ; [kartografinji Ana Seifert Barba, Tina Vrabič ; fotografije arhiv AGUL ... [et al.] ; ilustracije Marko Hočevar, Maša Planinc ; prevod angleškega povzetka James Cosier]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. - 553 str. : graf. prikazi, fotogr. ; 24 cm. - (Zbirka Historia facultatis)

Bibliografija: str. 465-528. - Kazala. - Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-06-0241-5

910.1(091)(082)
378.6:1(497.4Ljubljana).093.5:91(082)

COBISS.SI-ID 301605376

51.

REBERNIK, Dejan
    Sodobna regionalna geografija / Dejan Rebernik. - Ilustr.

V: Razvoj geografije na Slovenskem / Darko Ogrin (ur.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. - (Zbirka Historia facultatis). - ISBN 978-961-06-0241-5. - Str. 204-213.

913(497.4)

COBISS.SI-ID 70171746

52.

REBERNIK, Dejan
    Urbana geografija / Dejan Rebernik. - Ilustr.

V: Razvoj geografije na Slovenskem / Darko Ogrin (ur.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. - (Zbirka Historia facultatis). - ISBN 978-961-06-0241-5. - Str. 324-329.

911.375(497.4)

COBISS.SI-ID 70175074

53.

REPE, Blaž, 1972-
    Fizičnogeografski laboratorij / Blaž Repe

V: Razvoj geografije na Slovenskem / Darko Ogrin (ur.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. - (Zbirka Historia facultatis). - ISBN 978-961-06-0241-5. - Str. 267-272.

91(497.4)

COBISS.SI-ID 70184802

54.

REPE, Blaž, 1972-
    Razvoj študijskih programov na Oddelku za geografijo FF UL / Blaž Repe. - Ilustr.

V: Razvoj geografije na Slovenskem / Darko Ogrin (ur.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. - (Zbirka Historia facultatis). - ISBN 978-961-06-0241-5. - Str. 213-231.

37.016:91(497.4)

COBISS.SI-ID 70172514

55.

RESNIK Planinc, Tatjana
    Oddelek za geografijo in njegovi zaposleni / Tatjana Resnik Planinc, Jerica Mrak Pestotnik. - Ilustr.

V: Razvoj geografije na Slovenskem / Darko Ogrin (ur.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. - (Zbirka Historia facultatis). - ISBN 978-961-06-0241-5. - Str. 384-387.

910(497.4)

COBISS.SI-ID 70177378

56.

RESNIK Planinc, Tatjana
    Razvoj in današnje stanje didaktike geografije / Tatjana Resnik Planinc, Jurij Kunaver, Mojca Ilc Klun. - Ilustr.

V: Razvoj geografije na Slovenskem / Darko Ogrin (ur.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. - (Zbirka Historia facultatis). - ISBN 978-961-06-0241-5. - Str. 350-365.

91:37(497.4)

COBISS.SI-ID 70176610

57.

ROGELJ, Boštjan, 1976-
    Zaključne misli - geografija v perspektivi družbenega razvoja v 21. stoletju / Boštjan Rogelj. - Ilustr.

V: Razvoj geografije na Slovenskem / Darko Ogrin (ur.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. - (Zbirka Historia facultatis). - ISBN 978-961-06-0241-5. - Str. 435-447.

91(497.4)

COBISS.SI-ID 70181730

58.

SKORUPAN, Mirsad
    Razvoj šolske e-geografije / Mirsad Skorupan

V: Razvoj geografije na Slovenskem / Darko Ogrin (ur.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. - (Zbirka Historia facultatis). - ISBN 978-961-06-0241-5. - Str. 365-368.

91(497.4)

COBISS.SI-ID 70186082

59.

STEPIŠNIK, Uroš, 1975-
    Geografija krasa / Uroš Stepišnik. - Ilustr.

V: Razvoj geografije na Slovenskem / Darko Ogrin (ur.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. - (Zbirka Historia facultatis). - ISBN 978-961-06-0241-5. - Str. 259-266.

911.2:551.44(497.4)

COBISS.SI-ID 70173538

60.

ŠPES, Metka, 1950-
    O tem, kako smo na oddelku ustvarili tradicijo prednovoletnih čajank / Metka Špes

V: Razvoj geografije na Slovenskem / Darko Ogrin (ur.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. - (Zbirka Historia facultatis). - ISBN 978-961-06-0241-5. - Str. 391-394.

91(497.4)

COBISS.SI-ID 70187106

61.

    VEČ terena! / Mirsad Skorupan ... [et al.]. - Soavtorji: Matej Gabrovec, Branko Pavlin, Mitja Bricelj

V: Razvoj geografije na Slovenskem / Darko Ogrin (ur.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. - (Zbirka Historia facultatis). - ISBN 978-961-06-0241-5. - Str. 178-186.

91(497.4)

COBISS.SI-ID 70183522

62.

VINTAR Mally, Katja
    Ustanovitev ljubljanske univerze in začetki študija geografije / Katja Vintar Mally. - Ilustr.

V: Razvoj geografije na Slovenskem / Darko Ogrin (ur.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. - (Zbirka Historia facultatis). - ISBN 978-961-06-0241-5. - Str. 123-130, 132-143.

910(497.4Ljubljana)

COBISS.SI-ID 70168162

63.

VRABIČ, Tina, 1991-
    O delu oddelčnih kartografov / Tina Vrabič, Ana Seifert Barba. - Ilustr.

V: Razvoj geografije na Slovenskem / Darko Ogrin (ur.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. - (Zbirka Historia facultatis). - ISBN 978-961-06-0241-5. - Str. 432-426.

910(497.4)

COBISS.SI-ID 70178402

64.

ZUPANČIČ, Jernej, 1963-
    Družbena geografija v Sloveniji: od konceptov do palete geografij / Jernej Zupančič. - Ilustr.

V: Razvoj geografije na Slovenskem / Darko Ogrin (ur.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. - (Zbirka Historia facultatis). - ISBN 978-961-06-0241-5. - Str. 186-204.

911.3(497.4)

COBISS.SI-ID 70171490

65.

ZUPANČIČ, Jernej, 1963-
    O slovenski politični geografiji / Jernej Zupančič. - Ilustr.

V: Razvoj geografije na Slovenskem / Darko Ogrin (ur.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. - (Zbirka Historia facultatis). - ISBN 978-961-06-0241-5. - Str. 285-293.

91:32(497.4)

COBISS.SI-ID 70174050

66.

ZUPANČIČ, Jernej, 1963-
    Sto let geografije na ljubljanski univerzi / Jernej Zupančič

V: Mesto in poslanstvo humanistike in družboslovja / Znanstveni simpozij ob stoletnici Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 23. in 24. september 2019. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. - ISBN 978-961-06-0245-3. - Str. 42.

910(497.4Ljubljana)

COBISS.SI-ID 70188898

67.

ZWITTER, Žiga
    Slovenski doktorji geografije na Dunaju med letoma 1900 in 1918 / Žiga Zwitter. - Ilustr.

V: Razvoj geografije na Slovenskem / Darko Ogrin (ur.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. - (Zbirka Historia facultatis). - ISBN 978-961-06-0241-5. - Str. 101-109.

910(436Dunaj)"1900-1918"

COBISS.SI-ID 70166370911.3 Družbena geografija

68.

KOŠIČEVI dnevi (29 ; 2019 ; Bogojina, Bukovnica, Filovci, Ivanci, Strehovci)
    [Sto]
    100 let priključitve Prekmurja k matici in 75 let mašništva škofa dr. Jožefa Smeja / Košičevi dnevi XXIX, Bogojina, Bukovnica, Filovci, Ivanci, Strehovci ; [uredil Marko Vugrinec]. - Bogojina : Kulturno-umetniško društvo "Jožef Košič", 2019 (Murska Sobota : Foto Berke). - 107 str. : ilustr. ; 21 cm

400 izv.

ISBN 978-961-94778-0-9

930.85(497.411)(082)
908(497.411)(082)

COBISS.SI-ID 9713740994(497.4) Zgodovina Slovenije

69.

KRALJ, Roman, 1993-
    Poselitev Črnega grabna od leta 1945 do 2017 s posebnim poudarkom na povojnem obdobju : magistrsko delo / Roman Kralj. - Ljubljana : [R. Kralj], 2019. - 116 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=108234. - Mentorja Marko Krevs in Kornelija Ajlec. - Bibliografija: str. 114-115. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Oddelek za geografijo, Oddelek za zgodovino

94(497.4Črni graben):316.34"1945/..."

COBISS.SI-ID 70013538
Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/FFLJ, 6. 2. 2020