Prijavno okno

Navigacija

red. prof. dr. Andrej Černe

Andrej Černe
Kabinet:
225
Telefon:
+386 (0)1 24 11 244
e-Pošta
andrej [dot] cerne [at] ff [dot] uni-lj [dot] si
Govorilne ure:

Po predhodnem dogovoru na e-pošto.

Raziskovalna področja

 • regionalno in prostorsko planiranje

Pedagoška področja

 • ekonomska geografija
 • regionalno in prostorsko planiranje

Društvena in strokovna dejavnost

 • prodekan za znanstveno in raziskovalno dejavnost ter mednarodne odnose

Izbrana bibliografija

 • Proučitev degradacije okolja v Velenjski kotlini s pomocjo faktorske analize (1977), Geografski vestnik 49, Ljubljana, str. 65-71, 9 ref., 1 karta.
 • Nekaj misli o znacaju sprememb v planiranju v Veliki Britaniji (1985), Informativni bilten 19, štev. 6/7, Zavod SRS za družbeno planiranje, Ljubljana, str. 46-49, 6 ref.
 • Dolgorocni plan SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (1986), Geografski obzornik 33, štev. 1, Ljubljana, 1986, str. 57-63, 4 ref.
 • Koncept dostopnosti v prostorskem planiranju (1986), Informativni bilten 20, štev. 6, Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje Ljubljana, Ljubljana, str. 25-29, 14 ref.
 • Regionalne razlike in regionalni razvoj (1987), Teorija in metodologija regionalne geografije, Dela štev. 4, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza E.Kardelja v Ljubljani, Ljubljana, str. 73-79, 10 ref.
 • Verkehr als wesentlicher Faktor fur die Beanspruchung des Raumes (Raum-Landwirtschaft-Umwelt) (1987), Wirtschaft, Tourismus und Verkehr als Komponenten der Raumlichen Entwicklung im Gebiet der Arbeitsgeneinschaft Alpen-Adria, Gmunden 13.-14. 10. 1986, Avstrija, str. 146-151, 10 ref.
 • Geografija prometa - Metode in tehnike (1991), skripta, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, Ljubljana, 191 str., 59 kart, 65 ref.
 • European Aspects of the Slovenian Transport System (1992), Slowenien auf dem Weg in die Marktwirtschaft, Arbeitsmaterialien zur Raumordnung und Raumplanung, Heft 108, Universitat Bayreuth, Lehrstuhl Wirtschaftsgeographie und Regionalplanung, Bayreuth, str. 24-38, 1 tabela, 3 karte, 18 ref.
 • Geographic openness to transport, and transit character of Slovenia (1992), Slovenia, Geographic aspects of a new independent European nations, The Association of the Geographical Societies of Slovenia, Zveza geografskih društev Slovenije, Ljubljana, str. 77-86, 4 karte 4 ref.
 • Sodobne prostorske razvojne težnje v prometu Slovenije (1993), Prometni sustav, Ekonomsko-socialni razvoj i organizacija prostora, Medunarodni znanstveni skup, Zagreb, 22.-23.10.1992 (v tisku), 11 str., 1 karta, 5 ref.
 • s Pelc Stankom: Zasnova cestnega omrežja z vidika urbanega sistema Slovenije (1992), Zbornik kongresnih gradiv in referatov, 1. Slovenski kongres o cestah in prometu, Bled, 21. in 22.10.1992, Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, Ljubljana, str. 101-103, 1 karta.
 • s Pelc Stankom: Zasnova prometnega omrežja z vidika urbanega sistema Slovenije (1993), Geografski glasnik, 55, str. 59-66, 1 karta, 5 ref.
 • z Jeršic Matjažem: The Transport System of Slovenia (1993), EUROGEO 6, Traffic and Transport, Biennial Geographical Bulletin of the European Standing Conference of Geography Teachers' Associations, Euro Working Goroup, str. 90-93.
 • Transport System of Slovenia (1993), GeoJournal, 30.3, An International Journal of Physical, Biological, Social, and Economic Geography and Applications in Environmental Planning and Ecology, 335-338, 2 karti, 5 ref.
 • s Pelc Stankom: Obmocja prometne privlacnosti med središci v urbanem sistemu Slovenije (1993), Geografski vestnik 65, str. 69-77, 1 karta, 4 ref.
 • The nature of geography within pattern analysis (1994) Arheo 16, Arheološka obvestila/Glasilo Slovenskega arheološkega društva, str. 10-23, 7 kart, 14. ref.
 • Magistralno in regionalno cestno omrežje in obcinska središca v Sloveniji (1995), Geografska problematika slovenskega alpskega sveta in slovenskih mest, Dela 11, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Ljubljana, str. 113-119, 1 karta.
 • Spatial Development of Slovenia in the Context of European Spatial Development Perspective (1996) Slovenia a Gateway to Central Europe, Published on the Occasion of the 28th International Geographical Congress, The Hague, August 5-10, The Association of the geographical Societies of Slovenia, Ljubljana.
 • Geografija - prostorski koncept in planiranje (1997) Socialnogeografski problemi, Posveceno 70. letnici prof. Vladimirja Klemencica, Dela 12, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, str. 81-93, 16 ref.
 • Regional Development in the Context of Spatial Planning in Slovenia (1997) Zielorientierte Regionale Geographie, Betrrage zum Symposium in Franfurt am Main, 21. - 22. 11. 1996, Materialen Nr. 21, Institut fur Kulturgeographie, Stadt-und Regionalforschung der J.W.Goethe-Universitat Frankfurt am Main, str. 97-127, 15 ref, 7 kart.

 Podrobnejša bibliografija: Virtualna knjižnica Slovenije