Prijavno okno

Navigacija

v. zn. sod. dr. Barbara Lampič

Barbara Lampič
Kabinet:
229
Telefon:
+386 (0)1 24 11 258
e-Pošta
barbara [dot] lampic [at] ff [dot] uni-lj [dot] si
Govorilne ure:

torek, 13.00 - 15.00

Aktualne dejavnosti

Aktualne objave 2014 in 2015

1. BOŠTJANČIČ, Eva, LAMPIČ, Barbara. Varnost, stabilnost, življenjski slog : prevladujoča karierna sidra gospodarjev slovenskih tržnih kmetij. Dela, ISSN 0354-0596. [Tiskana izd.], 2015, [Št.] 44, str. 5-23, graf. prikazi. http://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/view/dela.44.1.5-23/5458, doi: 10.4312/dela.44.1.5-23.

 

2. BAJEC, Boštjan, POLIČ, Marko, LAMPIČ, Barbara, KREVS, Marko. Perception of weather and climate change by farmers and general public = Vosprijatie pogodnyh i klimatičeskih izmenenij seluskimi žiteljami i širokoj obšestvennostuju. Vestnik Permskogo universiteta, Filosofiâ, psihologiâ, sociologiâ, ISSN 2078-7898, 2015, 24, iss. 4, str. 77-87.

 

3. CIGALE, Dejan, LAMPIČ, Barbara, POTOČNIK SLAVIČ, Irma. Interrelations between tourism offer and tourism demand in the case of farm tourism in Slovenia. European Countryside, ISSN 1803-8417, 2013, vol. 5, issue 4.

4. LAMPIČ, Barbara, MRAK, Irena. Amenity migrants in Slovenia: between tradition and globalization. V: MOSS, Laurence A. G. (ur.). Global amenity migration : transforming rural culture, economy & landscape. Kaslo (British Columbia); Port Townsend (Washington): The New Ecology Press, cop. 2014, str. 293-309,

 

4. POLIČ, Marko, LAMPIČ, Barbara, KREVS, Marko, PLUT, Dušan, MRAK, Irena, NATEK, Karel (avtor, fotograf), OGRIN, Darko (avtor, fotograf), BAJEC, Boštjan. Zavedanje vremenske in podnebne spremenljivosti pri prebivalcih Slovenije in njihova pripravljenost na ukrepanje. V: ZORN, Matija (ur.), et al. (Ne)prilagojeni, (Knjižna zbirka Naravne nesreče, ISSN 1855-8879, 3). Ljubljana: Založba ZRC, 2014, str. 139-151.

 

5. PODMENIK, Dane, LAMPIČ, Barbara, BAVEC, Martina. Ekološka pridelava oljk v Sloveniji. Dela, ISSN 0354-0596. [Tiskana izd.], 2013, [Št.] 39, str. 49-66

 

Znanstvena monografija

1. SLABE ERKER, Renata, LAMPIČ, Barbara, CUNDER, Tomaž, BEDRAČ, Matej, LAMPIČ, Barbara (urednik, fotograf). Opredelitev in merjenje trajnosti v kmetijstvu, (GeograFF, 16). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. 154 str.

Raziskovalna področja

  • Vodja Raziskovalnega centra Oddelka za geografijo
  • Trajnostni razvoj
  • Regionalni in prostorski razvoj
  • Varstvo okolja
  • Kmetijstvo in okolje
  • Geografija Slovenije

Pedagoška področja

Mag. študij:

RAZISKOVALNO IN PROJEKTNO DELO

IZDELAVA OKOLJSKIH RAZISKOVALNIH PROJEKTOV IN PRESOJ VPLIVOV NA OKOLJE

Društvena in strokovna dejavnost

- Vodja projekta CRP programa: V6 1510 Celovita metodologija za popis in analizo degradiranih območij, izvedba pilotnega popisa in vzpostavitev ažurnega registra (2015 - 2017); prijavitelj UL FF, partnerji UL FGG, GIS.

- Predstavnica Nacionalnega referencčnega centra (za Slovenijo) pri EIONET na EEA za področje Rabe tal in prostorsko načrtovanje.

 

Izbrana bibliografija

ZNANSTVENE MONOGRAFIJE 1. SLABE ERKER, Renata, LAMPIČ, Barbara, CUNDER, Tomaž, BEDRAČ, Matej, LAMPIČ, Barbara (urednik, fotograf). Opredelitev in merjenje trajnosti v kmetijstvu, (GeograFF, 16). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. 154 str. 2. PLUT, Dušan, TROBEC, Tajan, LAMPIČ, Barbara, KREVS, Marko (urednik), STEPIŠNIK, Uroš (urednik). Regionalni viri Slovenije, Vodni viri Bele Krajine, (E-GeograFF, 7). 1. izd., elektronska izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2013. 107 str., ilustr. ISBN 978-961-237-602-4. http://geo.ff.uni-lj.si/sites/default/files/12/e-geograff_7s1.pdf 3. KLEMENČIČ, Marijan M., LAMPIČ, Barbara, POTOČNIK SLAVIČ, Irma. Življenjska (ne)moč obrobnih podeželskih območij v Sloveniji, (GeograFF, 3). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za geografijo, 2008. 149 str.   Znanstveni članki, znanstveni sestavek v monografki publikaciji 1. BOŠTJANČIČ, Eva, LAMPIČ, Barbara. Varnost, stabilnost, življenjski slog : prevladujoča karierna sidra gospodarjev slovenskih tržnih kmetij. Dela, ISSN 0354-0596. [Tiskana izd.], 2015, [Št.] 44, str. 5-23, graf. prikazi. http://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/view/dela.44.1.5-23/5458, doi: 10.4312/dela.44.1.5-23. 2. PODMENIK, Dane, LAMPIČ, Barbara, BAVEC, Martina. Ekološka pridelava oljk v Sloveniji. Dela, ISSN 0354-0596. [Tiskana izd.], 2013, [Št.] 39, str. 49-66 3. CIGALE, Dejan, LAMPIČ, Barbara, POTOČNIK SLAVIČ, Irma. Interrelations between tourism offer and tourism demand in the case of farm tourism in Slovenia. European Countryside, ISSN 1803-8417, 2013, vol. 5, issue 4. 4. LAMPIČ, Barbara, MRAK, Irena. Globalization and foreign amenity migrants : the case of foreign home owners in the Pomurska region of Slovenia. Eur. Countrys., 2012, vol. 4, no. 1, str. 45-56. http://versita.metapress.com/content/hx2g70m705x42k37/fulltext.pdf, doi: 10.2478/v10091-012-0013-8. 5. LAMPIČ, Barbara, MRAK, Irena. Amenity migrants in Slovenia: between tradition and globalization. V: MOSS, Laurence A. G. (ur.). Global amenity migration : transforming rural culture, economy & landscape. Kaslo (British Columbia); Port Townsend (Washington): The New Ecology Press, cop. 2014, str. 293-309, 6. POLIČ, Marko, LAMPIČ, Barbara, KREVS, Marko, PLUT, Dušan, MRAK, Irena, NATEK, Karel (avtor, fotograf), OGRIN, Darko (avtor, fotograf), BAJEC, Boštjan. Zavedanje vremenske in podnebne spremenljivosti pri prebivalcih Slovenije in njihova pripravljenost na ukrepanje. V: ZORN, Matija (ur.), et al. (Ne)prilagojeni, (Knjižna zbirka Naravne nesreče, ISSN 1855-8879, 3). Ljubljana: Založba ZRC, 2014, str. 139-151. 7. BAJEC, Boštjan, POLIČ, Marko, LAMPIČ, Barbara, KREVS, Marko. Perception of weather and climate change by farmers and general public = Vosprijatie pogodnyh i klimatičeskih izmenenij seluskimi žiteljami i širokoj obšestvennostuju. Vestnik Permskogo universiteta, Filosofiâ, psihologiâ, sociologiâ, ISSN 2078-7898, 2015, 24, iss. 4, str. 77-87. 8. SLABE, Anamarija, LAMPIČ, Barbara, JUVANČIČ, Luka. Potenciali ekološke pridelave za trajnostno lokalno oskrbo s hrano v Sloveniji. Dela. [Tiskana izd.], 2011, [Št.] 36, str. 93-109.   Podrobnejša bibliografija: Virtualna knjižnica Slovenije