Prijavno okno

Navigacija

doc. dr. Blaž Repe

Blaž Repe
Kabinet:
223
Telefon:
+386 (0)1 2411240
e-Pošta
blaz [dot] repe [at] ff [dot] uni-lj [dot] si
blazrepe [at] yahoo [dot] com

Raziskovalna področja

  •   geografija prsti
  •   geografija rastlinstva
  •   geografski informacijski sistemi
  •   kartografija

Pedagoška področja

  •   geografija prsti
  •   geografija rastlinstva
  •   geografski informacijski sistemi
  •   kartografija

Društvena in strokovna dejavnost

  •  

Izbrana bibliografija

1.1. Monografija
1.2. Del monografije
1.    REPE, Blaž. Soils of Slovenia. V: OROŽEN ADAMIČ, Milan (ur.). Slovenia : a geographical overview. Ljubljana: Association of the Geographical Societies of Slovenia: Založba ZRC, 2004, str. 51-56, zvd, fotogr. [COBISS.SI-ID 22546477]; kategorija: 3B (Z1); tipologijo je verificiral OSICH; točke: 30, št. avtorjev: 1; ISBN 961-6500-49-X
2.    REPE, Blaž. Vegetation of Slovenia. V: OROŽEN ADAMIČ, Milan (ur.). Slovenia : a geographical overview. Ljubljana: Association of the Geographical Societies of Slovenia: Založba ZRC, 2004, str. 57-62, zvd, fotogr. [COBISS.SI-ID 22546733]; kategorija: 3B (Z1); tipologijo je verificiral OSICH; točke: 30, št. avtorjev: 1; ISBN 961-6500-49-X
1.3. Dokumentirani objavljeni referati na kongresih, simpozijih in znanstvenih seminarjih
1.3.1. Domači
3.    REPE, Blaž. Uporabnost nove svetovne klasifikacije prsti (FAO WBR) v šolski geografiji. V: Naravne nesreče : njihov vpliv na pokrajino in ljudi. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 2005, str. 15-16. [COBISS.SI-ID 30288738]; kategorija: SU; točke: 2, št. avtorjev: 1
1.3.2. Mednarodni
4.    MRAK, Irena, REPE, Blaž. Importance of pedological characteristics for vine growing in the Karst area. V: RACZ, Zoltan (ur.). Gospodarjenje i zaštita tla za buduće generacije : sažeci : summaries. Zagreb: Hrvatsko tloznanstveno društvo: Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2001, str. 84-85. [COBISS.SI-ID 17028706]; kategorija: SU; točke: 1, št. avtorjev: 2; ISBN 953-6135-30-2
5.    REPE Blaž, Mrak Irena. Vinska trta na Krasu. Predavanje v okviru bienalnega srečanja med Oddelkoma za geografijo ljubljanske Filozofske fakultete in zagrebške Naravoslovnomatematične fakultete, 5.4.2002, Pazin, Hrvaška.
6.    REPE Blaž. Soil degradation threat of Slovenian landscapes. Prispevek na konferenci First International Conference on Environmental Research and Assessment (ICERA 2003) v Bukarešti, 23.-27. Marec, 2003
1.5. Članki z recenzijo
1.5.1. Domače in tuje revije, ki imajo recenzijo, mednarodno izmenjavo in povzetek v tujem jeziku
I. skupina
7.    MRAK, Irena, REPE, Blaž. Physical geographic conditions for vine growth in the Karst region, Slovenia. Acta geogr. Croat., 2000, vol. 35, str. 67-96. [COBISS.SI-ID 17699938]; kategorija: 1C (Z1); tipologijo je verificiral OSICB; točke: 15, št. avtorjev: 2; ISSN 1330-0466
8.    MRAK, Irena, REPE, Blaž. Vine and the vine growing in the area of Kras (Slovenia). Geoadria, 2004, vol. 9, no. 2, str. 223-242. [COBISS.SI-ID 29661794]; kategorija: 1D2 (Z1); tipologijo je verificiral OSICD; točke: 10, št. avtorjev: 2; ISSN 1331-2294
II. skupina
9.    REPE, Blaž. Soil degradation threat to Slovenia's landscapes = Ogroženost slovenskih pokrajin zaradi degradacije prsti. Geogr. zb., 2002, letn. 42, str. 99-121, ilustr., zvd., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 20703533]; kategorija: 1C (Z1); tipologijo je verificiral OSICH; točke: 30, št. avtorjev: 1; ISSN 0373-4498
10.    REPE, Blaž. Novi pristopi pri proučevanju prsti v pokrajini. Dela. [Tiskana izd.], 2006, 26, str. 91-132, ilustr. [COBISS.SI-ID 33472866]; kategorija: 1C (Z1); tipologijo je verificiral OSICH; točke: 30, št. avtorjev: 1; ISSN 0354-0596
III. skupina
11.    REPE, Blaž. Nizi svetovne klasifikacije prsti WRB. Geogr. šoli, 2005, letn. 15, št. 3, str. 71-76, ilustr. [COBISS.SI-ID 31398498]; kategorija: 1D2 (Z1); tipologijo je verificiral OSICB; točke: 20, št. avtorjev: 1; ISSN 1318-4717; ISSN 0016-7274

 

Podrobnejša bibliografija: Virtualna knjižnica Slovenije