Prijavno okno

Navigacija

izr. prof. dr. Darko Ogrin

Darko Ogrin
Kabinet:
220
Telefon:
+386 (0)1 24 11 236
e-Pošta
darko [dot] ogrin [at] ff [dot] uni-lj [dot] si
Govorilne ure:

Govorilne ure v jesenskem izpitnem obdobju 2016/17

 

Petek, 25.8.2017; 9:30-10:30

Torek, 29.8.2017; 9:30-10:30

Sreda, 6.9.2017; 12:00-13:00

Četrtek, 14.9.2017; 9:30-10:30

Raziskovalna področja

 • Klimatogeografija (topoklima, lokalna in regionalna klima, spreminjanje podnebja, podnebje v zgodovinskem času)
 • Geografija Slovenije 

Pedagoška področja

 • Geografske metode znanstvenega proučevanja
 • Teorija geografije
 • Fizična geografija - Klimatogeografija
 • Geografija Slovenije 

Društvena in strokovna dejavnost

 •  
 • Član uredniškega odbora Del (Oddelka za geografijo FF UL)
 • Član uredniškega odbora Geographice Pannonice (Oddelek za geografijo, turizem in hotelirstvo Univerze v Novem Sadu, Srbija)
 • Urednik znanstvenih monografij Oddelka za geografijo FF UL GeograFF
 •  

Izbrana bibliografija

 • OGRIN, Darko, DAROVEC, Darko (ur.). Podnebje Slovenske Istre, (Knjižnica Annales, 11). Koper: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 1995. 381 str., ilustr.]
 • OGRIN, Darko. Podnebni tipi v Sloveniji = The climate types in Slovenia. Geogr. vestn., 1996, letn. 68, str. 39-56.
 • OGRIN, Darko. Modern age climatic fluctuation in the area of the Gulf of Trieste = Novoveške spremembe klime na območju Tržaškega zaliva. Geogr. zb., 1994, 34, str. 5-80, ilustr.]
 • OGRIN, Darko. Vpliv padavinskih in temperaturnih razmer na debelinski prirastek dreves : (na primeru treh pokrajinskih tipov v Sloveniji) = The influence of precipitations and temperature conditions on trees' radial increment : (analysed on the case of three landscape's types in Slovenia). Geogr. zb., 31, 1991, str. 107-161.
 • OGRIN, Darko. Dendroclimatology of trees from submediterranean and mountainous climates in Slovenia. Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rerum Nat., Geogr., 2000, 36, str. 47-57.
 • BRANCELJ, Anton, ŠIŠKO, Milijan, LAMI, Andrea, APPLEBY, Peter, LIVINGSTONE, David M., REJEC BRANCELJ, Irena, OGRIN, Darko. Changes in the trophic level of an Alpine lake, Jezero v Ledvici (NW Slovenia), induced by earthquakes and climate change. V: LAMI, A. (ur.), CAMERON, N. (ur.), KORHOLA, A. (ur.). Paleolimnology and ecosystem dynamics at remote European Alpine lakes : MOuntain LAkes Research programme, MOLAR, (Journal of limnology, Supplement, 1). Verbania Pallanza: Istituto Italiano di Idrobiologia, 2000, str. 29-42, ilustr.
 • OGRIN, Darko. Dry and wet years in Submediterranean Slovenia from the 14th to the mid-19th century. Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rerum Nat., Geogr., 2002, 37, str. 55-62.]
 • OGRIN, Darko. Dendrogeomorphological analysis of erosion processes - two case studies from Koprsko Primorje (Slovenia). V: Proceedings of the International symposium "Geomorphology and sea" and the Meeting of the Geomorphological commission of the Carpatho-Balcan countries, Mali Lošinj, September 22-26 1992. Zagreb: Geografski odjel Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1992, str. 115-118. [COBISS.SI-ID 5958498]
 • KUNAVER, Jurij, OGRIN, Darko. Exfoliation-generated rock shelters in limestone escarpments in western Dinaric Slovenia. V: Proceedings of the International symposium "Geomorphology and sea" and the Meeting of the Geomorphological commission of the Carpatho-Balcan countries, Mali Lošinj, September 22-26 1992. Zagreb: Geografski odjel Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1992, str. 267-274. [COBISS.SI-ID 5767778]
 • OGRIN, Darko. Pokrajina med Slavnikom in Kubejsko Vardo - pokrajinsko ekološka členitev. Annales (Koper), 1991, letn. 1, št. 1, str. 19-32.
 • KREVS, Marko, OGRIN, Darko. GIS supports study of microclimatic differences in Planica valley. V: KONEČNÝ, Milan (ur.). GIS frontiers in business and science and ICA map use commission session : conference proceedings, (Masaryk University and Foresbank GIS Serie). 1st ed. Brno: Masaryk University, Laboratory on Geoinformatics and Cartography, Department of Geography, Faculty of Science, [16] str. loč. pag.
 • OGRIN, Darko, BRANCELJ, Anton. Klimatske in dendroklimatske značilnosti vzhodnega dela Julijskih Alp = Climatic and dendroclimatic features of the eastern part of the Julian Alps. V: BRANCELJ, Anton (ur.). Visokogorska jezera v vzhodnem delu Julijskih Alp. Ljubljana: ZRC, ZRC SAZU: = ZRC Publishing: Nacionalni inštitut za biologijo: = National institute of Biology, 2002, str. 21-36.
 • OGRIN, Darko. Ob pozebi oljk v slovenski Istri decembra 1996 = Frost damage to olive trees in Slovenian Istria in December 1996. Ujma (Ljublj.), 1997, št. 11, str. 34-38.
 • OGRIN, Darko. Pozebe v Primorju z vidika uspevanja mediteranskih kultur. V: BUFON, Milan (ur.). Geografija in njene aplikativne možnosti : znanstveno in strokovno srečanje, (Dela, 18). Ljubljana: Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, 2002, str. 157-170.
 • OGRIN, Darko. Nekatere topoklimatske značilnosti razporejanja temperature zraka in burje v razgibanem reliefu Slovenije = Some topoclimatic characteristics of the distribution of air temperatures and bora in the agitated landforms of Slovenia. V: BRATUN, Zvonimir (ur.). Vojaška geografija v Sloveniji : posvet, Ljubljana, maj 8. - 9. 2000 : conference, Ljubljana, May, 8. - 9. 2000, (Dela, 15). Ljubljana: Generalštab Slovenske vojske: Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, 2000, str. 125-138.

   Podrobnejša bibliografija: Virtualna knjižnica Slovenije