Prijavno okno

Navigacija

doc. dr. Dejan Cigale

Dejan Cigale
Kabinet:
223
Telefon:
+386 (0)1 24 11 240
e-Pošta
dejan [dot] cigale [at] ff [dot] uni-lj [dot] si
Govorilne ure:

Četrtek, 10.30 - 12.30

Raziskovalna področja

  • varstvo okolja
  • geografija turizma
  • geografija Slovenije

Izbrana bibliografija

  • CIGALE, Dejan. Nekatere značilnosti bližnje rekreacije prebivalstva Domžal. Geogr. vestn., 1999, letn. 71, str. 71-90, zvd., graf. prikazi.
  • CIGALE, Dejan. Okoljske obremenitve in stanje okolja na obalnem območju - primer Koprskega primorja = Environmental impacts and the environment condition in the coastal area - the case of Koprsko primorje. V: ŠPES, Metka (ur.). Pokrajinsko ranljiva območja v Sloveniji, (Geographica Slovenica, 33/1). Ljubljana: Inštitut za geografijo, 2000, str. 71-116.
  • CIGALE, Dejan, LAMPIČ, Barbara. Razširjenost hrupa v Ljubljani. V: PODOBNIKAR, Tomaž (ur.), PERKO, Drago (ur.), KREVS, Marko (ur.), STANČIČ, Zoran (ur.), HLADNIK, David (ur.). Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2001-2002. Ljubljana: Založba ZRC, 2002, str. 175-184.
  • CIGALE, Dejan. Centralna naselja v Sloveniji in njihova vplivna območja v letu 1999. Geogr. vestn., 2002, letn. 74, št. 1, str. 43-56, ilustr.
  • ŠPES, Metka, CIGALE, Dejan, LAMPIČ, Barbara, NATEK, Karel, PLUT, Dušan, SMREKAR, Aleš. Študija ranljivosti okolja : (metodologija in aplikacija), (Geographica Slovenica, 35/1-2). Ljubljana: ZRC, 2002.

 Podrobnejša bibliografija: Virtualna knjižnica Slovenije