Prijavno okno

Navigacija

red. prof. dr. Dejan Rebernik

Dejan Rebernik
Kabinet:
219
Telefon:
+386 (0)1 24 11 232
e-Pošta
dejan [dot] rebernik [at] guest [dot] arnes [dot] si
dejan [dot] rebernik [at] ff [dot] uni-lj [dot] si
Govorilne ure:

sreda, 13.30 - 15.30

Raziskovalna področja

  • Urbana geografija
  • Geografija Evropske unije

Pedagoška področja

  • Urbana geografija
  • Geografija naselij
  • Družbena geografija
  • Geografija Evrope

Izbrana bibliografija

REBERNIK, Dejan. Urbana geografija: Geografske značilnosti mest in urbanizacije v svetu. Razprave Filozofske fakultete. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete, 2008. 294 str. REBERNIK, Dejan. Osnove fizčne geografije Evrope. Univerza v Ljubljani. Filozofska fakulteta, 2009, 184 str. REBERNIK, Dejan. Geografija naselij. Univerza v Ljubljani. Filozofska fakulteta, 2011, 301 str. REBERNIK, Dejan. Morfološka zgradba. V: GABROVEC, Matej (ur.), OROŽEN ADAMIČ, Milan (ur.). Ljubljana : geografija mesta. Ljubljana: Ljubljanskogeografsko društvo: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2000, str. 39-52. REBERNIK, Dejan. Socialnogeografska zgradba in preobrazba Ljubljane. V: PAK, Mirko (ur.). Geografija Ljubljane. Ljubljana: Oddelek za geografijo Filozofske fakultete, 2002, str. 85-116.REBERNIK, Dejan. Urbanisation trends in Ljubljana urban region. V: PACIONE, Michael (ur.). Changing cities : international perspectives. Glasgow: IGUUrban Commission and Strathclyde University Publishing, 2004, str. 225-233. REBERNIK, Dejan. Small towns in Slovene urban system. V: MURAYAMA, Yuji (ur.), DU, Guoqing (ur.). Cities in global perspective: diversity and transition. Tokyo: College of Tourism, Rikkyo University: International Geographical Union, Urban Commission, 2005, str. 172-180. REBERNIK, Dejan. Transformation of retail in a post socialist city: new shopping centres in Ljubljana. V: LOIS-GONZÁLEZ, Ruben C. (ur.). Urban changes in different scales: systems and structures, (Cursos e Congresos da Universidade de Santiago de Compostela, 169). Santiago de Compostela: Universidade, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2006, str. 237-249.REBERNIK, Dejan. Urbanization trends and processes of population change in the Ljubljana urban region in the 1990s. Geographia Polonica, 2005, vol. 78, no. 1, str. 67-78.REBERNIK, Dejan. Prebivalstveni razvoj Ljubljane po letu 1945. Geografski  vestnik, 1999, letn. 71, str. 41-60. REBERNIK, Dejan. Recent development of Slovene towns - social structure and Transformation, Dela, 21., 2004. str. 139-144.REBERNIK, Dejan. Sodobni urbanizacijski procesi : od suburbanizacije do reurbanizacije. Geografski  vestnik, 2004, letn. 76-2, str. 53-63.REBERNIK, Dejan. Trajnostni prostorski razvoj in novejši procesi v prostorskem razvoju Ljubljane. Dela, 27, 2007, str. 17-38.Podrobnejša bibliografija: Virtualna knjižnica Slovenije