Prijavno okno

Navigacija

Franc Lovrenčak
Kabinet:
Telefon:
e-Pošta
franc [dot] lovrencak [at] ff [dot] uni-lj [dot] si
Govorilne ure:

Raziskovalna področja

 • povezave matična podlaga-lastnosti prsti
 • prsti in vegetacija kot pokrajinotvorna dejavnika
 • prsti in vegetacija na krasu

Pedagoška področja

 • pedogeografija
 • biogeografija
 • geografija Afrike
 • geografija Azije

Društvena in strokovna dejavnost

 • član Zveze geografskih društev Slovenije
 • član Evropskega društva za ohranjevanje prsti
 • zunanji urednik za geografijo pri Enciklopediji Slovenije
 • član naravoslovno tehniškega odseka Slovenske matice
 • predsednik republiške predmetne komisije za geografija (matura)
 • predsednik podkomisije za geografska imena in terminologijo pri ZGDS

Izbrana bibliografija

 • Matematična geografija, 266 str., Ljubljana 1986.
 • Pedogeografija, 187 str., Ljubljana 1994.
 • Geografija, Regionalna geografija sveta (soavtor), Ljubljana 1991.
 • Obča geografija za 1. letnik srednjih šol (soavtor), Ljubljana 1995.
 • Geografija za srednje šole (soavtor), Ljubljana 1997.
 • Zgornja gozdna meja v Kamniških Alpah v geografski luči, Geografski zbornik 16, Ljubljana 1977.
 • Pedogeografske značilnosti Šentjernejskega vršaja. Geografski vestnik 53, Ljubljana 1981.
 • The Timberline in the Yugoslav Alps. Geographica Iugoslavica V, Ljubljana 1984.
 • Pedogeografske in vegetacijskogeografske značilnosti poplavnega sveta na Ljubljanskem barju. Geografski zbornik 24, Ljubljana 1985.
 • Zgornja gozdna meja v Julijskih Alpah in na visokih kraških planotah Slovenije. Geografski zbornik 26, Ljubljana 1986/1987.
 • Pedogeografske razmere na krasu. Dela 6, Ljubljana 1989.
 • The upper forest line in the Yugoslav Alps. Forest ecosystems of the world, Jaipur-New Delhi 1992.
 • Soils as a Basis of Farming in Slovenia. GeoJournal 30, Dordrecht 1993.
 • Horna hranica lesa v pohori Prokletije a v Julskych Alpach. Zbornik referatov, Bratislava 1995.
 • Pedogeografic characteristics of the Rakovško-Unško polje. Acta carsologica 24, Ljubljana 1995.
 • Zveze med reliefom, prstmi in vegetacijo v Planici. Geografski vestnik 67, Ljubljana 1995.
 • Značilnosti prsti na pobocju Tičnice na Rakeku, Dela 12, Ljubljana 1997.
 • Soil. Slovene Classical Karst, Ljubljana, 1997.
 • Pedogeografske značilnosti. Geografija Slovenije. Ljubljana, 1998.
 • Rastlinstvo. Geografija Slovenije. Ljubljana, 1998.
   

Podrobnejša bibliografija: Virtualna knjižnica Slovenije