Prijavno okno

Navigacija

Ida Knez Račič
Kabinet:
236
Telefon:
+386 (0)1 24 11 252
e-Pošta
ida [dot] knez-racic [at] ff [dot] uni-lj [dot] si
Govorilne ure:

Izbrana bibliografija

 • Bibliografija Geografskega vestnika 1925-1998. Letniki 1-70. Ljubljana, Zveza geografskih društev, 1999. (soavtorji: Janja Turk, Mojca Dolgan-Petrič, Karmen Sadar, Alenka Turel-Faleskini, Franc Lovrenčak)
 • Bibliografija prof. dr. Vladimirja Klemenčiča za obdobje 1952-1996. V: Socialnogeografski problemi. Posvečeno 70-letnici prof. Vladimirja Klemenčiča. Ljubljana, Oddelek za geografijo Filozofske fakultete, 1997, str. 275-303. (Dela ; 12) (soavtorici: Mojca Dolgan-Petrič, Janja Turk)
 • Danska, dežela stoterih otokov na severu Evrope. Opis poti. V: Danska: otoška dežela na severu Evrope. Kranj, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1997, str. 3-8.
 • Diplomanti, magistri in doktorji znanosti Oddelka za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani v letih 1992 in 1993. Geografski obzornik 41 (1994), št. 3, str. 38.
 • Geografske periodične publikacije. Geografski obzornik 42 (1995), št. 2, str. 30-31.
 • Geografski atlas za osnovno šolo. Ljubljana, DZS, 1998. (prevod)
 • Kažipot po geografski knjižnici. Ljubljana, 1999. (soavtorica: Mojca Dolgan-Petrič)
 • Navodila za iskanje knjižničnega gradiva. Ljubljana, 2000.
 • Nekaj misli ob preureditvi kartografske zbirke Oddelka za geografijo Filozofske fakultete. Knjižničarske novice 7 (1997), 1, str. 14-15. (soavtorica Mojca Dolgan-Petrič)
 • Predstavitev novih hrvaških atlasov. Geomix 8 (2001), št. 1, str. 39.
 • Preglednice kart. V: Uvod v geografijo. Ljubljana, Filozofska fakulteta, 1998
 • Pomembnejša bibliografija akademika Igorja Vrišerja. Geografski vestnik 72 (2000), št. 1, str. 121-130. (soavtorici Mojca Dolgan-Petrič, Mojca Mlinar Strgar)
 • Slovenia on maps today. Ljubljana, 1994. (poster) (soavtorica: Bibijana Mihevc)
 • Veliki splošni leksikon. Ljubljana, DZS, 1997-1998. (prevod gesel)
 • Vsebinske predmetne oznake. Geografija. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 2002. (Interno gradivo)

 
Podrobnejša bibliografija: Virtualna knjižnica Slovenije