Prijavno okno

Navigacija

izr. prof. dr. Irma Potočnik Slavič

Irma Potočnik Slavič
Kabinet:
227
Telefon:
+386 (0)1 24 11 248
e-Pošta
irma [dot] potocnik [at] ff [dot] uni-lj [dot] si
Govorilne ure:

Govorilne ure v letnem semestru 2016/2017 bodo ob sredah, od 11.30 do 13.30 (kabinet 227).Official hours in spring term 2016/2017 are scheduled on Wednesday, 11.30-13.30 (room 227). You may reach me via e-mail.    Zaradi službene odsotnosti, povezane s projektnim delom, ne bo govorilnih ur v sredo, 24. 5. 2017. Dosegljiva sem po e-pošti.Due to project work obligations I would like to inform you: the offcial hours (Wednesday, May 24, 2017) are cancelled.

Aktualne dejavnosti

PKP 2017 (Po kreativni poti do praktičnega znanja): PARK_B - Partnersko kmetovanje v Brkinih

TELI 2: Transnational Education in LEADER Implementation (2016-2018), Erasmus+ projekt

CRP 2016-2018: Potenciali in ovire za razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v Sloveniji

CRP 2015-2017: Celovita metodologija za popis in analizo degradiranih območij v Sloveniji (pilotni popis, ažurni register)

Trajnostni regionalni razvoj Slovenije (2013-2016)

Po kreativni poti do znanja (2015): Oblikovanje inovativnega turističnega produkta na Veliki planini

CRP 2012-2013: Razvojne usmeritve kmetij v Sloveniji (skupaj z Biotehniško fakulteto in ZRC SAZU)

DERREG, 7. okvirni program EU (2009-2011)

CRP 2010-2012: Potenciali dopolnilnih dejavnosti in podjetništva na podeželju

Bilaterala 2011-2012: Razvojni dejavniki turizma na kmetiji (primerjava med Slovenijo in Valonijo)

Raziskovalna področja

  • geografija podeželja, učinki globalizacije na podeželje, razvojna neskladja na podeželju, endogeni razvoj podeželja, turizem na kmetiji, geografija Slovenije

Pedagoška področja

  • geografija podeželja, endogeni razvoj podeželja, razvojna neskladja na podeželju
  • geografija Slovenije

Društvena in strokovna dejavnost

Bivša tajnica Zveze geografov Slovenije, urednica Geografskega obzornika (2003-2007), članica uredniškega odbora Geografskega obzornika (2008-), sourednica znanstvene revije DELA (2014-).

Izbrana bibliografija

Podrobnejša bibliografija: glej CV (see CV). Virtualna knjižnica Slovenije