Prijavno okno

Navigacija

izr. prof. dr. Jernej Zupančič

Jernej Zupančič
Kabinet:
227
Telefon:
+386 (0)1 241-12-48
e-Pošta
jernej [dot] zupancic [at] ff [dot] uni-lj [dot] si
Govorilne ure:

Govorilne ure in konzultacije potekajo v kabinetu 227. V akademskem letu 2016-2017 bodo potekale ob naslednjih terminih: - v zimskem semestru 2016-2017 OB TORKIH od 13.30 do 14.30.- v poletnem semestru 2016-2017 OB PONEDELJKIH  od 13.00 do 14.15. Prosim, da urnik upoštevate in se oglašate v času govorilnih ur in konzultacij. V izjemnih primerih je mogoč dogovor tudi izven navedenih terminov po predhodni najavi na e-naslov: jernej [dot] zupancic [at] ff [dot] uni-lj [dot] si (jernej [dot] zupancic [at] ff [dot] uni-lj [dot] si. )Svetujem, da se vsaj za daljše konzultacije najavite na e- naslov zaradi lažje koordinacije in priprave gradiv. Dopisov študijske narave na druge elektronske naslove ne bom upošteval. GOVORILNE URE V IZPITNIH OBDOBJIH se določijo pred pričetkom teh obdobij. Objavljene bodo na tem mestu in posebej na oddelčni oglasni deski.Morebitne spremembe  GU med semestrom bodo objavljene  na oddelčni oglasni deski. GOVORILNE URE V POLETNEM IZPITNEM OBDOBJU ponedeljek, 5. junij 2017, 12-13petek, 9 junij 2017, 17-18sreda, 14 junij 2017, 13-14petek, 23, junij 2017, 17-18četrtek, 29. junij 2017, 13-14petek, 7 julij 2017, 13-14torek, 11 julij 2017, 13-14.  GOVORILNE URE V JESENSKEM IZPITNEM OBDOBJU 2017 petek, 25 avgust 2017, 13-14torek, 29 avgust 2017, 13-14sreda, 6 september 2017, 13-14ponedeljek, 11 september 2017, 13-14petek, 15 september 2017, 13-14torek, 19. september 2017, 13-14. izr. prof. dr. Jernej Zupančič 

Raziskovalna področja

 • politična geografija
 • socialna geografija
 • narodno vprašanje mednarodne selitve
 • regionalni razvoj obmejnih in narodno mešanih območij
 • krizna območja
 • regionalna geografija Balkana in Rusije

Pedagoška področja

 • politična geografija in geopolitika
 • socialna geografija
 • geografija narodnih manjšin / geografija etničnosti
 • družbena geografija- kulturna geografija 
 • geografija kriznih območij
 • geografija Balkana in Rusije
 • teorija prostora

Društvena in strokovna dejavnost

 •  
 • član uredniškega odbora revije »Razprave in gradivo«, Ljubljana
 • član uredniškega odbora revije "European perspectives", Ljubljana
 • član uredniškega odbora revije "Migracijske i etničke teme" Zagreb
 • član uredniškega odbora revije "Journal of Geography, Politics and Society", Gdansk

Izbrana bibliografija

IZBRANA DELA  •Arabski prostor v geopolitični perspektivi. Dela. 2012, Št. 38, str. 71-87 *Crisis urbanization and Empty Spaces: The Spatial Aspects of Ethnic Conflicts, v: Wells, M. (ur.), 2015: Ethnic Conflicts and Global Interventions, Nova Publishers, New York, str. 21-40. •Geopolitične perspektive srbskega vprašanja na Balkanu. Dela. 2013. št. 40, str. 133-162  ♦The geopolitical dimensions of the Montenegrin national question. Eur. ethn., 2011, jg. 68, nr. 1/2, str. 10-20 ♦O politično-teritorialnem razvoju nedržavnih narodov v Evropi. Ars & humanitas, 2010, letn. 4, št. 1/2, str. 230-245 ♦Političnogeografska analiza Balkana. Dela. 2009, 32, str. 85-134. ♦K socialni strukturi slovenske naselbine v Pueblu, Kolorado. Rast (Novo mesto), 2008, letn. 19, št. 1, str. 67-76 ♦Albansko vprašanje v luči političnoteritorialne rekonstrukcije Balkana. Razpr. gradivo - Inšt. nar. vpraš. (1990), 2008, št. 55, str. 6-49 ♦Romska naselja kot posebni del naselbinskega sistema v Sloveniji. Dela. 2007, 27, str. 215-246, ♦Sodobni socialni in etnični procesi med koroškimi Slovenci. Razpr. gradivo - Inšt. nar. vpraš. (1990), 2007, št. 53/54, str. 140-164 ♦Geografski pristopi k proučevanju kriznih območij. Dela. 2006, 26, str. 161-179 ♦Poti k reševanju prostorske problematike romskih naselij. Rast (Novo mesto), 2006, letn. 17, št. 6, str. 616-627 ♦Geopolitične razsežnosti makedonskega narodnega vprašanja. Razpr. gradivo - Inšt. nar. vpraš. (1990), 2006, št. 48/49, str. 124-154 ♦Wirtschaftliches und soziales Profil der Kärntner Slowenen. Historicum, Winter 2004/2005, št. 86, str. 30-38 ♦Grenzüberschreitende Pendelwanderung aus Slowenien nach Österreich und Italien. Mitt. Österr. Geogr. Ges., 2002, jg. 144, str. 145-157 ♦La migration quotidienne de travailleurs frontalies à travers la frontière Schengen. Le cas des travailleurs slovènes vers l'Italie et vers l'Autriche. Mosella, 2002, tome 27, nu. 3-4, str. 109-115 ♦Številčni razvoj koroških Slovencev v luči rezultatov ljudskega štetja leta 2001. Razpr. gradivo - Inšt. nar. vpraš. (1990), 2002, št. 40, str. 72-105, ♦Slovenci v Italiji. Razpr. gradivo - Inšt. nar. vpraš. (1990), 2001, št. 38/39, str. 94-109 ♦Slovenci na Madžarskem. Razpr. gradivo - Inšt. nar. vpraš. (1990), 2000, št. 36/37, str. 125-143, ♦Političnogeografske razsežnosti "nemškega" vprašanja v Evropi. Razpr. gradivo - Inšt. nar. vpraš. (1990), 1999, št. 35, str. 203-219. ♦Slovenci v Avstriji : število, način poselitve, struktura, identiteta. Geogr. vestn. 1997, let. 69, str. 115-138 ♦Nemirni afriški kontinent : geografski vidiki kriznih območij v Afriki. Geogr. obz., 2011, letn. 58, št. 4, str. 19-28, ♦Geografska izkaznica Rusije, največje države na svetu. Emzin (Ljubl.), jun. 2008, letn. 18, št. 1/2, str. 75-79 ♦Nemirni Balkan : med lokalizacijo in globalizacijo. Geogr. obz., 2007, letn. 54, št. 1, str. 4-13 ♦Slovenci v Avstriji (Geographica Slovenica, 32). Ljubljana: Inštitut za geografijo: 1999. 246 str KOMAC, Miran, ZUPANČIČ, Jernej, WINKLER, Peter. Protection of ethnic communities in the Republic of Slovenia : vademecum. Ljubljana: Institute for Ethnic Studies, 1999. 77 str ♦KLEMENČIČ, Matjaž, ZUPANČIČ, Jernej. The effects of the dissolution of Yugoslavia on the minority rights of Hungarian and Italian minorities in the Post-Yugoslav states. V: EMMERT, Thomas Allan (ur.), INGRAO, Charles W. (ur.). Conflict in South-Eastern Europe at the end of the twentieth century : a "Scholars' Initiative" assesses some of the controversies, (Nations and nationalism of Eastern Europe and the former USSR). London; New York: Routledge, 2006, str. 127-170 Prispevek Vladimirja Klemenčiča k razvoju slovenske socialne in politične gepografije, 2015: Klemenčič, M. Zupančič, J. (ur.): Izbrana dela dr. Vladimirja Klemenčiča, Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana Romi in romska naselja v Sloveniji, Razprave FF, Ljubljana, 2014, 249str. Geografija Balkana in njegovega obrobja, Znanstvena založba FF, 2015, 292 str,   Podrobnejša bibliografija: Virtualna knjižnica Slovenije