Prijavno okno

Navigacija

Jurij Kunaver
Kabinet:
Telefon:
e-Pošta
jurij [dot] kunaver [at] siol [dot] net
Govorilne ure:

Raziskovalna področja

 • visokogorski ledeniški kras
 • visokogorska geomorfologija
 • geomorfologija ledeniškega reliefa
 • didaktika geografije

Društvena in strokovna dejavnost

 • dopisnii član mednarodne komisije za človekov vpliv na kras pri IGU
 • dopisni član mednarodne komisije za geografsko vzgojo in izobraževanje pri IGU
 • predsednik republiške predmetne kurikularne komisije za geografijo
 • podpredsednik nacionalnega komiteja za geografijo

Izbrana bibliografija

 • Naš alpski svet. Zbirka Pelikan, Mladinska knjiga. 34 str. Ljubljana l979.
 • Ob bregovih Soče. Zbirka Pelikan, Mladinska knjiga. Ljubljana 1991. 32 str.
 • Visokogorski kras Vzhodnih Julijskih in Kamniških Alp. Geografski vestnik 33, Ljubljana l96l. Str. 95 -135.
 • H geomorfološkemu razvoju Bovške kotline v pleistocenu. Geografski vestnik 47. Ljubljana, 1975. Str. 11 - 41. (2 profila, 1 karta).
 • The High Mountainous Karst of the Julian Alps in the System of Alpine Karst, IGU European regional conference. Symposium on karst-morphogenesis, Papers, Hungary. Budapest, 1973. Str.209 - 225.
 • On Quantity, Effects and Measuring of the Karst Denudation in Western Julian Alps (Kanin Mts.). Karst Processes and Relevant Landforms. Department of Geography, Philosophical Facylty, University of Ljubljana Ljubljana, 1976. Str. 117 - 126.
 • Some Experiences in Measuring the Surface Karst Denudation in High Alpine Environment. Actes du symposium international sur l'erosion karstique. Aix-en-Provance-Marseille-Nimes. 10. - 14. sept. 1979. UIS, Commision de erosion du karst. Nimes, 1979. Str.75 - 85.
 • Razvoj in sledovi zadnje stadialne poledenitve v Zgornjem Posočju ( I ). Geografski vestnik 52, 1980. Ljubljana, 1980. Str. 17 - 36.
 • Geomorfološki razvoj Kaninskega pogorja s posebnim ozirom na glaciokraške pojave. Geografski zbornik 22, 1982. Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Ljubljana, 1983. Str.197 - 346.
 • High mountain karst in Slovene Alps. Geographica Yugoslavica V.,1983. Savez geografskih društava Jugoslavije. Ljubljana 1984. Str. 15-23.
 • Poznoglacialne morene v najvišjih delih posoških Julijskih Alp in poskus njihove datacije. Geomorfologija in geoekologija. Zbornik referatov 5. znanstvenega posvetovanja geomorfologov Jugoslavije. Krško, 18. do 23. junij 1990. Ljubljana 1990. Str. 207-216.
 • H geomorfologiji dolomitnega prevala Vršič v Julijskih Alpah. Geografski vestnik, LXII, 1990. Ljubljana, 1991. Str. 79-98.
 • Corrosion teracess as geoecological response to postglacial evelopment of glaciokarstic rock surface. Proceedings of the International conference on environmental changes in karst areas. I.C.E.C.K.A. Padova, Italy, 15.-27.9.1991. 13 quaderni del dipar-timento di geografia, Universita di Padova, 1991. Str. 325-331
 • Prispevek k poznavanju pokrajine in geomorfologije doline Tolminke in Zadlaščice. Dolini Tolminke in Zadlašce. Zbornik. Alpski mladinski raziskovalni tabori, Tolmin 1988-1990. ZOTKS-Gibanje znanost mladini, Triglavski narodni park. Tolmin 1993. Str. 7-43.
 • Z Darkom Ogrinom. Exfoliation-generated Rock Shelters in Limestone Escarpments in Western Dinaric Slovenia. Proceedings of the International Symposium "Geomorphology and Sea", and the meeting of the Geomorphological Commission of the Carpatho-Balcan Countries. Mali Lošinj, September 22-26, 1992. Department of Geography, Faculty of Science, University of Zagreb. Zagreb 1992.
 • Der Raum Flitsch in der Nachkriegszeit aus der Sicht seiner Grenz- und Randlage. Isonzo-Protokol. Izdajatelja Andreas Moritsch/Gudmund Tributsch, uredil Harald Krahwinkler. Založba Hermagoras/Mohorjeva, Klagenfurt/Celovec-Ljubljana-Wien/Dunaj, 1994. Str. 265-283.
 • Plužna pri Bovcu, primer transformacije obmejnega naselja, njegovega prebivalstva in zemljišča. Dela 11, Oddelek za geografijo Filozofske fakulete v Ljubljani. Ljubljana 1995. Str. 59-76.
 • On the location factors of the caves in Upper Soča valley with special regard to Kanin Mts. Alpine Caves: Alpine Karst Systems and their Environmental Context. Proceedings of the International congress, Assiago, Italy, June 11th-14th l992. Str. 275-282.
 • Slowenien, unbekante Vielfalt. Geographie Heute. Heft 153, September 1997, 18. Jahrgang. Friedrich Verlag, Paedagogische Zeitschriften in Zusammenarbeit mit Klett. Seelze-Velber. Str. 8-11.
 • Recent Trends in Geography Teaching in Slovenia, a Transitional and European Perspective. Geographie und Erziehung (Geography and Education). Festrschrift fuer Hartwig Haubrich, zum Abschied von der Paedagogischen Hochschule Freiburg. Muenchner Studien zur Didaktik der Geographie, Band 10, 1997. Lehrstuhlfuer Didaktik der Geographie der Universitaet Muenchen. Str. 159-168.

 

Podrobnejša bibliografija: Virtualna knjižnica Slovenije