Prijavno okno

Navigacija

izr. prof. dr. Marijan M. Klemenčič

Marijan M. Klemenčič
Kabinet:
Telefon:
e-Pošta
marijan [dot] klemencic [at] guest [dot] arnes [dot] si
Govorilne ure:

Raziskovalna področja

 • razvojni problemi Slovenije in njenih pokrajin,
 • geografski problemi podeželja, zlasti v Sloveniji
 • globalni razvojni trendi
 • teorija geografije

Pedagoška področja

 • geografija Slovenije in njenih pokrajin
 • geografija podeželja
 • teorija geografije

Izbrana bibliografija

 • Socialnogeografska transformacija podeželja na primeru vzhodne Gorenjske. Geographica Slovenica 3, 1974, s.90-102.
 • Socialna in ekonomska struktura mešanih delavsko-kmeckih gospodinjstev na kmeckih gospodarstvih. Geografski vestnik 46, 1974, s.61-74.
 • Sodobni prelog v SR Sloveniji. Geografski vestnik 47, 1975, s.75-89.
 • Analisi dei problemi ambientali, socioeconomici e nazionali relativi al territorio della costituenda zona franca industriale mista fra Jugoslavia e Italia sul Carso Triestino. (Skupaj s Stranj P., Svetina V.) Atti del simposio sui problemi socioeconomici e ambientali degli Sloveni in Italia I. Slovenski raziskovalni inštitut, Trieste, 1978, s.161-209.
 • Der Einfluss der Stadt Triest und der Staatsgrenze auf die sozioekonomische Entwicklung der Triester Vorstadtsiedlungen. Geographica Slovenica 8, 1978, s.151-156.
 • Obmejno kmetijstvo Trsta. Geografski vestnik 51, 1979, s.19-29.
 • Nekatere znacilnosti regionalne strukture na Tržaškem. Geographica Slovenica 12, 1981, s.75-106.
 • Nekatera teoretska izhodišca pri proucevanju podeželja. Geografske znacilnosti preobrazbe slovenskega podeželja. Geografsko društvo Slovenije, 1982, s.23-31.
 • Regionale Entwicklungsunterschiede in den Slowenischen Alpen. Eine Systemanalyse. Muenchner Studien zur Soziale und Wirtschaftsgeographie 27, 1984, s.115-122.
 • Socialnogeografska in prostorska problematika samotnih kmetij v KS Crna na Koroškem. Dela 2, 1986, s.51-57.
 • Sistemska teorija: pot k novi regionalni geografiji? Dela 4, 1987, s.32-40.
 • The Socio-economic Structure of Solitary Mountain Farms: a Methodological Contribution. Nordia 1988, 22, 1, s.47-52.
 • Družbenogospodarski prehod v Sloveniji. Dela 6, 1989, s.230-243.
 • Geografski vidiki preobrazbe tržiške industrije. Geographica Slovenica 23, 1992, s.313-328.
 • Družbenogospodarski razvoj obmejnih obmocij v Sloveniji. Dela 10, 1993, s.127-134.
 • Starostna in narodnostna sestava prebivalcev Tržica. Geografski vestnik 65, 1993, s.79-90.
 • Krajevna identiteta na primeru Srednje in Zgornje Gorenjske. Dela 11, 1995, s.47-57.
 • Experiences of Spatioeconomic Restructuring in Slovenia. Local and Regional Development during the 1990s Transition in Eastern Europe. Aldershot, Avebury, 1995, s.19-28.
 • Geografski prehod. Dela 12, 1997, s.15-30.

 Podrobnejša bibliografija: Virtualna knjižnica Slovenije