Prijavno okno

Navigacija

izr. prof. dr. Marko Krevs

Marko Krevs
Kabinet:
226
Telefon:
+386 (0)1 24 11 246
e-Pošta
marko [dot] krevs [at] ff [dot] uni-lj [dot] si
krevs [at] yahoo [dot] com
Govorilne ure:

Govorilne ure / Office hours:- poletni semester / summer semester 2016/17 (od 20.2.2017 do konca maja/from 20.2. until end of May): čet/thu 12-13.30 - čez poletje / summertime office hours 2017 (June-August):     - pon / Mon 5.6. 9-11h     - pon / Mon 12.6. 9-11h     - sre / Wen 21.6. 9-11h     - pon / Mon 10.7. 9-11h     - pon / Mon 28.8. 9-11h     - pon / Mon 4.9. 9-11h     - pon / Mon 18.9. 9-11h (obvestila o morebitnih spremembah v zvezi z govorilnimi so na oglasni deski na oddelčni spletni strani) 

Spletna stran

Aktualne dejavnosti

•    Sodelovanje v projektu Celovita metodologija za popis in analizo degradiranih območij, izvedba pilotnega popisa in vzpostavitev ažurnega registra (2015-2017).
•    Partnerstvo v projektu School on the Cloud (2013-2016).
•    Član Programske skupine Trajnostni regionalni razvoj Slovenije (Sustainable regional development of Slovenia), 2009-2016.
•    Vodenje raziskav s krovnim naslovom "Topofilija in topofobija v Ljubljani" od 2000 naprej.

 

Nedavno zaključeno:

•    Sodelovanje v projektu "Vzorci prilagajanja človekovih dejavnosti spremembam v okolju po zadnjem glacialnem maksimumu v Sloveniji" ("The adaptation patterns of human activities to the environmental changes after Last Glacial Maximum in Slovenia"), 2011-2014.
•    Sodelovanje v bilateralnem projektu »Raziskovanje regionalne strukture slovenskih in srbskih obmejnih območij s Hrvaško in Madžarsko«, Oddelek za geografijo FF UL, Oddelek za geografijo, PMF, Univerza v Novem Sadu, 2012-2013.
•    Partnerstvo v projektu digital-earth.eu, 2010-2013 (http://www.digital-earth.eu/home).
•    CEEPUS – gostovanje na Oddelku za geografijo PMF, Univerza v Sarajevu – 2 tedna terenskega raziskovanja s študenti na temo "Vrednotenje primernosti stanovanjskih območij za življenje lokalnega prebivalstva" (http://geo.ff.uni-lj.si/zanimivosti/mednarodno-sodelovanje-international... )
•    Sodelovanje v projektu CRP "Sonaravna sanacije okoljskih bremen kot trajnostno razvojna priložnost Slovenije", 2011-2012.
•    Sodelovanje v projektu ESPONTrain Virtual Learning Environment project “Establishment of a transnational ESPON training programme to stimulate interest to ESPON2013 knowledge”, 2012.
•    Partnerstvo v Erasmu Intensive Programme projektu "Europe's Islands: developmental perspectives", 2010-2013 (http://ipcanarias.blogspot.com/).
•    Vodenje projekta »Europe's socio-cultural borders - inherited perceptions and the modern landscapes«, LLP – Erasmus Intensive Programme, 2007-2010. Partner institutions: Univerza v Ljubljani, University of Aberdeen, Vilniaus pedagoginis universitetas, Universidade Nova de Lisboa, Eberhard-Karls-Universität Tübingen, Panepistimio Egeou, Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Universidad de Sevilla, Universitatea “Babeş-Bolyai” Din Cluj-Napoca, European University Cyprus. Locations: Lithuania (2008), Romania (2009), Cyprus (2010).
•    Vodenje bilateralnega projekta "The role of strategic planning, EU comparative data and GIS for spatial development of Central European cities: the case of Ljubljana and Belgrade", 2008-2009.

 

Nedavne in potekajoče prijave na razpise:

•    2015, ponovno - partnerstvo, COST Digital Earth and Smart City Learning (2014 uspešna 1. ocena)

•    2014, partnerstvo, Erasmus Mundus LOT 11, Geospatial Frameworks for Integrated Regional Management (GeoFIRM) (vodilna partnerja Interfaculty Department of Geoinformatics - Z_GIS, University of Salzburg, Austria; University of Madras, Chennai, India) (neuspešno)
•    2013, koordinatorstvo, FP7-ICT-2013-11, ICT-2013.8.2 Technology enhanced learning; Learning analytics, educational data mining: DIGITAL-EARTH 2020, Learning analytics supporting effective use of geomedia for learning and teaching in Europe (uspešna 1. ocena, neuspešno v končnem izboru)


 

Raziskovalna področja

 • socialna geografija
 • geografski vidiki kakovosti življenja in življenjske ravni
 • topofilija, topofobija, sense of place
 • geografski stereotipi
 • kvantitativne metode v geografiji
 • geoinformatika
 • e-izobraževanje

Pedagoška področja

 • kvantitativne in kvalitativne metode v geografiji
 • geoinformatika, daljinsko zaznavanje
 • geoinformacijska podpora odločanju
 • geoinformacijski modeli, simulacije, scenariji
 • geografija prebivalstva

Društvena in strokovna dejavnost

 • vodja Geografskega informacijskega in kartografskega laboratorija Oddelka za geografijo FF (GIKL) (od 1998)
 • vodja Delovne skupine FF za e-izobraževanje (2004-2008)
 • član Komisije za informacijski sistem FF (2013-2017)
 • predsednik Komisije za ravnanje z osnovnimi sredstvi FF (2015-)
 • oddelčni koordinator za izredni študij, sopredsednik 1. letnika (izredni študij)
 • član organizacijskega in uredniškega odbora bienalnih simpozijev / monografij Geografski informacijski sistemi v Sloveniji (1991-)
 • član uredniškega odbora Bulletin of the Serbian Geographical Society (2016-)
 • član uredniškega odbora Dela (2015-)
 • član uredniškega odbora Geografica Pannonica (2008-)
 • član uredniškega odbora Human Geographies - Journal of Studies and Research in Human Geography (2010-)
 • član uredniškega odbora Ars & Humanitas (2007-)
 • član uredniškega odbora Geographical Reviews - Journal of the Macedonian Geographic Society (2011-)
 • član uredniškega odbora Glasnik Herald - Banja Luka, Geographic Society of the Republic of Srpska (2011-)
 • član uredniškega odbora Review of International Geographical Education Online (RIGEO) (2011-)
 • tajnik, urednik geografske strani teleteksta RTV Slovenija, predsednik komisije za tisk Zveze geografskih društev Slovenije (1990-2002)
 • Alumni klub geografov Univerze v Ljubljani (AGUL) (ustanovni član)
 • Ljubljansko geografsko društvo (LGD) (član)
 • Association for Geographic Information (AGI) (član)
 • The Remote sensing and Photogrametry Society (RSPSoc) (član)
 • Eurogeo – The European Association of Geographers (član)
 • Statistično društvo Slovenije (član)

Izbrana bibliografija

 

Understanding the implications of spatial segregation in Belfast, Northern Ireland. Geografski vestnik, 2015 (co-author Kumer, P.)
Perception of weather and climate change by farmers and general public. Vestnik Permskogo universiteta, Filosofiâ, psihologiâ, sociologiâ, 2015 (co-authors BAJEC, B., POLIČ, M., LAMPIČ, B.)
Assessing urban heat island impact on long-term trends of air temperatures in Ljubljana. Dela, 2015 (co-author Ogrin, D.)
Multiple-criteria analysis as a method for defining medium-sized cities : the example of Central Serbia. Geodetski vestnik, 2015 (co-authors ŽIVANOVIĆ, Z., TOŠIĆ, B.)
Zavedanje vremenske in podnebne spremenljivosti pri prebivalcih Slovenije in njihova pripravljenost na ukrepanje (Weather and climate change awareness among the inhabitants of Slovenia and their preparedness to react). Naravne nesreče 2014 (Natural Disasters 2014), ZRC SAZU, 2014. (co-authors Polič, M., Lampič, B., Plut, D. Mrak, I., Natek, K., Ogrin, D., Bajec, B.) (v tisku)
Spatial and demographic development of settlements in the southern part of the Ljubljana urban region. Dela, 2013. (co-author Rebernik, D.)
Številni obrazi migracij = Many faces of migrations. Ars & humanitas (soavtorica Antić, M.), 2013.
My special place: Ljubljana. V: DONERT, Karl (ur.). The curriculum with digital-earth : a publication from the digital-earth.eu network. [Salzburg: Paris London Universität, Zentrum für Geoinformatik, 2013],  http://www.digital-earth.eu/news.html
Fragments of geoinformatics in secondary education geography curriculum : the case of Slovenia. V: JEKEL, Thomas (ur.). Learning with GI 2011 : implementing digital earth in education. Berlin; Offenbach: Wichmann, cop. 2011, str. 134-137.
Challenges of spatial development of Ljubljana and Belgrade. GeograFF 8, Ljubljana, 2010 (uredniki Krevs, Djordjević, Pichler - Milanović).
Virtualy reality panoramas enable virtual exploration of karstic caves. V: Geografijata i održliviot razvoj : zbornik na trudovi : megunaroden naučen simpozium, Ohrid, 2010 (soavtorja Krevs, Burger).
Sense of place and quality of life in post-socialist societies. V: Sense of place, health and quality of life. Ashgate, 2008.
New learning methodologies with large groups. V: INTED 2008, Valencia, 2008 (soavtorja Calvo Melero, M., Palanques, M.L.).
Challenges and pitfalls of project based university study of geoinformatics. V: Changing geographies: innovative curricula. Oxford: IGU in HERODOT, 2007.
Challenges of urban governance: planning efforts, cooperation and participation. V: Territorium 8 (2008) (soavtorji: Giffinger, Dangschat, Hamedinger, Pichler-Milanović, Djordjević, Subotić).
Temeljna geoinformacijska znanja na različnih ravneh javnega izobraževanja. V: Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2007-2008. Založba ZRC, 2008.
Prostorske slike v geografskih informacijskih sistemih. V: Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2007-2008. Založba ZRC, 2008 (soavtor: Boštjan Burger).
Virtual reality panoramas as a source of geographic information in geography learning and research. V: Future prospects in geography, Geography in European higher education, Liverpool, 2008 (soavtor: Boštjan Burger).
Izzivi in pasti uvajanja visokošolskega e-izobraževanja: izkušnja Filozofske fakultete v Ljubljani. V: Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT, SIRIKT 2008, Kranjska Gora, 2008.
Izobraževalna uporaba podatkov, zajetih z GPS-om. V: Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT, SIRIKT 2008, Kranjska Gora, 2008 (soavtorja: Repe, Skorupan).
Regional polycentric urban systems : final report. Interreg III B CADSES, Strategy for a regional polycentric urban system in central-eastern Europe integrating zone = RePUS, 2007 (soavtorji: Kreitmayer McKenzie, Pichler-Milanović, Zavodnik Lamovšek, Sitar, Cigale, Žaucer, Drozg, Gostinčar).
Geographic information sources for Triglav National Park. In: Vysoudil, M., Lampič, B., Sulzer, W. (eds). Sustainable environmental research : promoting international cooperation and mutual assistance in natural parks. Olomouc: Palacký University.
Geoinformatics and cartography. V: Zupančič, J. (ur.) Structural analysis of spatial and human sources for interregional cooperation in Southeast Europe, Slovenia and Austria, 2006 (v soavtorstvu z Mandl, P., Tatar, C.).
Ocena ponudbe in povpraševanja po zemljiščih za gradnjo na nivoju regije in države. Projektno poročilo. Izvajalec: Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2006. Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor (MOP).
Challenges of urban governance: planning efforts, cooperation and participation. Končno poročilo. Vienna : Centre of Regional Science, Vienna University of Technology, 2006 (soavtorja: : Giffinger, Pichler-Milanović).
Regionalna primerjava spreminjanja poselitve rabe zemljišč med statističnimi regijami v Sloveniji v obdobju 1991-2002: po vzorčnih mestnih in suburbanih območjih. Zaključno poročilo. CRP "Konkurenčnost Slovenije 2001-2006", 2005.
Dinamika spreminjanja kategorij poselitvene rabe zemljišč v Sloveniji v obdobju 1991-2002. Zaključno poročilo. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo. Izvajalec: Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2005.
Where is the border of a settlement? V: Zbornik radova I kongresa geografa Bosne i Hercegovine, Sarajevo 22.-24.09.2004; Geografsko društvo Federacije Bosne i Hercegovine, 2005.
Geoinformacijska podpora opredeljevanju strnjene in razpršene poselitve. Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2003-2004, 2004
Perceptual spatial differentiation of Ljubljana. Dela 21 (2004).
Spreminjanje urbane rabe tal v Ljubljani. V: Dela 22 (2004).
Krevs, M. 2002: Prostorske razlike v dohodkih prebivalstva Mestne obcine Ljubljana. Koncno porocilo raziskovalnega projekta. Narocnik: Mestna obcina Ljubljana; 49 strani.
Krevs, M. 2002: Geoinformatika in aplikativna geografija. V: Geografija in njene aplikativne možnosti. Zbornik strokovnega posvetovanja »Drugi Melikovi geografski dnevi«, Portorož, 27.-28.9.2002. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, Znanstveni inštitut. Ljubljana
Krevs, M. 2002: Geografski vidiki življenjske ravni prebivalstva Ljubljane. V: Pak, M. (urednik), Geografija Ljubljane. Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Ljubljana; 117-132.Krevs, M. 2001: Ethnic heterogeneity and standard of living in Slovenia. Political Geography in the 21st Century: Understanding the Place - Looking Ahead. Geographica Slovenica 34/I, Ljubljana, 243-252.
Krevs, M. 2001: Življenjska raven prebivalstva slovenskega obmejnega obmocja ob meji s Hrvaško. DELA 16.
Ogrin, D., Krevs, M. 2000: Study of microclimatic differences based on vertical terminal increments of trees. V: Zbornik referatov. II. Kongres na geografite od Republika Makedonija so strucen seminar za nastavnicite po geografija, Ohrid, 3.-5.11.2000. Makedonsko geografsko društvo.
Krevs, M. 2000: Proucevanje prostorskega spreminjanja cen nepremicnin v Sloveniji. V: Hladnik, D., Krevs, M., Perko, D., Podobnikar, T., Stancic, Z. (uredniki) 2000: Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 1999-2000. Zbornik simpozija v Ljubljani, 26.9.2000. ZRC SAZU, Zveza geografskih društev Slovenije, Zveza geodetov Slovenije, Ljubljana; 251-255.
Krevs, M. 2000: Level of living of Slovenian rural population. Marginal Areas Research Initiative Meeting, MARIM 2000, Developmental problems in marginal rural areas, Local initiative versus national and international regulation. Srecanje 25.-29. junija 2000, Preddvor, Slovenija. Pedagoška fakulteta v Ljubljani, ECOVAST, Slovenija.
Krevs, M. 2000: Geographical contribution to the level of living research. V: Zbornik referatov. II. Kongres na geografite od Republika Makedonija so strucen seminar za nastavnicite po geografija, Ohrid, 3.-5.11.2000. Makedonsko geografsko društvo.
Krevs, M. 2000: Ethnic heterogeneity and the level of living in Slovenia. International Millenium Conference Political Geography in the 21st Century, "Understanding the Place - Looking Ahead", Gorizia, Italy, Portorož, Slovenia, 24.-27.5.2000; Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta v Ljubljani, International Geographical Union - Commision on World Political Map, Departimento di Geographia, Universita di Trieste.
Krevs, M., Gams, I. 2000: Simulacija vpliva poglabljanja vrtac na korozijo. Raziskovalno porocilo. Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Ljubljana.
Krevs, M. 1999: Glavne razlike v življenjski ravni med slovenskimi mestnimi, obmestnimi in podeželskimi obmocji. Dela 14: Razvojne možnosti Slovenije. Bodocnost mest. Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Ljubljana; 151-162.
Krevs, M. 1998: Vpliv izbora prostorske enote na rezultate geografskih statisticnih analiz. Geografski vestnik, Ljubljana; 185-204.
Krevs, M. 1998: Geografski informacijski sistemi v raziskovanju življenjske ravni. V: Krevs, M., Perko, D., Podobnikar, T., Stancic, Z. (uredniki), Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 1997-1998. Zbornik simpozija v Ljubljani, 29.9.1998; ZRC SAZU, Ljubljana; 151-158.
Krevs, M. 1996: GIS Supports Study of Household Heating in Slovenia. Proceedings I: "GIS Frontiers in Business and Science and ICA Map Use Commission Session", 20.-24.4.1996, Brno, Czech Republic; Masaryk University, Department of Geography, Brno; str. VI/30-VI/38.
Krevs, M. 1996: Geografski vidiki življenjske ravni prebivalstva. Spodnje Podravje s Prlekijo. Možnosti regionalnega in prostorskega razvoja. 17. zborovanje slovenskih geografov, 23.-26.10.1996, Ptuj. Zveza geografskih društev Slovenije, Ljubljana; str. 335-349.
Ogrin, D., Krevs, M. 1995: Nekateri rezultati klimatskih meritev v Planici s poudarkom na meritvah terminalnih poganjkov dreves. DELA 11, Geografska problematika slovenskega alpskega sveta in slovenskih mest. Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani; str. 21-45.
Krevs, M. 1995: GIS and evaluation of retail locations in transitional economy. - Proceedings of Regional Conference of International Geographical Union in Praha, august 1994. Faculty of Science, Charles University - Albertina Icome (CD-ROM).
Krevs, M. 1992: Iskanje lokalnih reliefnih ekstremov na DMR. - Geografski vestnik, 64, str.205-218.
Krevs, M. 1986: Spremenljivost klime v Ljubljani in Trstu v obdobju 1851-1985. Tipkopis (seminarska naloga), Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Ljubljana. (fakultetna Prešernova nagrada)