Prijavno okno

Navigacija

izr. prof. dr. Matej Ogrin

Matej Ogrin
Kabinet:
226
Telefon:
+386 (0)1 24 11 246
e-Pošta
matej [dot] ogrin [at] ff [dot] uni-lj [dot] si
ogrin [dot] matej [at] siol [dot] net
Govorilne ure:

ponedeljek: 14:45 - 16:15

 

consultations: Monday, 14:45 - 16:15

 

 

Raziskovalna področja

  • součinkovanje klime in reliefa;
  • proučevanje mrazišč;
  • topoklima gorskih območij;
  • kakovost zraka;
  • prometno obremenjevanje okolja;
  • trajnostni razvoj alpskega sveta;
  • preučevanje snežne odeje;

Pedagoška področja

Geografija prometa

Klimatogeografija

Pokrajinska ekologija

Fizična geografija Slovenije

Geografija Azije

Geografja gora

Društvena in strokovna dejavnost

  • predsednik CIPRE Slovenija
  • član Slovenskega meteorološkega foruma
  •  

Izbrana bibliografija

  OGRIN, Matej. Prometno onesnaževanje ozračja z dušikovim dioksidom v Ljubljani, GeograFF, 1. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za geografijo, 2008. 87 str. ISBN 978-961-237-265-1 OGRIN, Matej. Prometne obremenitve v belokranjskih središčih in Krajinskem parku Lahinja. V: PLUT, Dušan (ur.). Bela krajina in Krajinski park Lahinja. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za geografijo, 2008, str. 129-140.ISBN 978-961-237-261-3 OGRIN, Matej. Air pollution due to road traffic in Ljubljana. Dela. 2007, 27, str. 199-214. ISSN 0354-0596 OGRIN, Matej, ORTAR, Jaka. The importance of water accumulation of snow cover measurements in mountainous regions of Slovenia = Pomen meritev vodnatosti snežne odeje v slovenskih gorskih pokrajinah. Acta geogr. Slov., 2007, letn. 47, št. 1, str. 47-71.  ISSN 1581-6613  OGRIN, Matej. Measuring winter precipitation with snow cover water accumulation in mountainous areas = Vodnatost snežne odeje kot kazalec količine padavin v gorskem svetu. Acta geogr. Slov., 2005, letn. 45, št. 2, str. 63-91. ISSN 1581-6613   Podrobnejša bibliografija: Virtualna knjižnica Slovenije