Prijavno okno

Navigacija

dr. Mirko Pak

Mirko Pak
Kabinet:
Telefon:
+386 (0) 1 283 47 68 doma
e-Pošta
mirko [dot] pak [at] guest [dot] arnes [dot] si
Govorilne ure:

Raziskovalna področja

 • socialna geografija
 • regionalna geografija Evrope
 • urbana geografija

Izbrana bibliografija

 • Trendi novejše urbanizacije na Dravskem polju. Znanstvena revija 21, št.2, Maribor 1990, s. 187-195.
 • Socialnogeografska problematika "delavskih predelov" v zgradbi industrijskih središč na primeru Maribora. Časopis za zgodovino in narodopisje 1991/1, Maribor 1990, s. 15-24.
 • Elementi demografskega razvoja v zgradbi Maribora. Dela 8, Ljubljana 1991, s. 32-532.
 • Nekateri elementi razvoja prebivalstva Maribora. Geografski vestnik 63/91, Ljubljana 63/ 1991, Ljubljana 1991, s.81-96.
 • Neue Prozesse in der Regionalentwicklung in Dravsko polje in der naehe von Maribor. Arbeitsmateriallien zum Raumordnung und Raumplanung. Heft 108, Bayreuth 1992, s. 88-97.
 • Elementi socialnogeografskega razvoja na Dravskem polju. Geographica Slovenica, 23, Ljubljana 1992, s. 139-148.
 • Geografska problematika narodnostne sestave Ljubljane. Geographica Slovenica 24, Ljubljana, 1993, s. 51-63.
 • Nekateri elementi povezovanja Slovenije s sosednjimi državami. Dela 10, Ljubljana 1993, s. 21-31.
 • The impact of the recent socio-political and sconomic changes on the development of Slowenian towns. Berlin 1994, Gerliner Geographische Abhandlungen 52, s. 79-88.
 • Lanwirtschaft und Laendlicher Raum in Slowenien unter der neuen bedingungen. Suedosteuropa Aktuel 10, Leipzig 1995, s. 114-121.
 • Maribor/Marburg. Prispevki h geografiji prijateljskih mest. Maribor 1994. (Urednik- Mirko Pak, Juergen Leib). Marburg/Maribor. Geographische Beitraege ueber die Partnestaedte in Deutschland und Slowenien. Marburger geographische Schriften 126, Marburg 1994. (Urednik- Juergen Leib, Mirko Pak)
 • Socialnogeografska zgradba slovenskih mest na kvalitetnem prehodu. Dela 11, Ljubljana 1995, s. 121-129.
 • Nekateri geografski elementi zgradbe Kranja. Kranjski tbornik 1995, Kranj 1995, s. 149-159.
 • Umwandlung in der slwenischen Staedten. Towns, Districts attractions, Border Regions. Pecs 1995, s. 87-99.
 • Elementi funkcijske zgradbe Ptuja, Ljutomera in Ormoža. Spodnje Podravje s Prlekijo. Ljubljana, 1996, s. 239-247.
 • Spodnje Podravje s Prlekijo. Ljubljana 1996 (Urednik Mirko Pak).
 • Nekatere prvky regionalnihu razvoju Slovinska. Geographie, Geologia/ 157. Ostrava 1996, s. 175-187.
 • Geografski elementi Spodnjega Podravja s Prlekijo. Geografski vestnik 67, Ljubljana 1996, s. 161-174.
 • Vpliv Univerze na razvoj Ljubljane. Dela 12, Ljubljana 1997, s. 215-225.
 • Problematika oskrbnih središč v Ljubljani. Zbornik Pedagoške fakultete Maribor, Maribor 1997, s. 249-255.
 • Globalizacija in razvoj slovenskih mest. Dela 13. Ljubljana, 1999, s. 131-135.
 • Marketing Geography and transformstion of slovene cities_a case study of Ljubljana. Problems of megacities. Mexico 1999, s.111-116.
 • Zgradba mesta. Ljubljana-geografija mesta. Ljubljana 2000, s.53-58.
 • Problematika razvoja oskrbnega središča Kranja. Kranjski zbornik 2000, s. 97-106 (skupaj z A. Slavec).
 • Regionalno razvojna problematika ob slovensko hrvaški meji. Dela 16, Ljubljana 2001, s. 29-38.
 • Raumordnungspolitische und planungspolitische Behandlung des Einzelhandels in Slowenien. Arbeitsmaterial ARL 282, Hannover 2001, s. 183-185.
 • Regionalni razvoj Slovenije in sosednjih držav. Geografija v šoli,XI 2001/1, Ljubljana 2002, s. 24-32.
 • Funkcijska zgradba Ljubljane. Geografija Ljubljane. Ljubljana 2002, s. 133-149.
 • Geografija Ljubljane. Ljubljana 2002 (urednik Mirko Pak).
 • Mesto na prehodu. Dela 18, Ljubljana 2002, s. 235-247.

 
Podrobnejša bibliografija: Virtualna knjižnica Slovenije