Prijavno okno

Navigacija

Spletne informacije in storitve

Fotografski natečaj - naj-počitniške destinacije v Sloveniji:

Povezava na spletno stran projekta


Poskus zasnove in izvedbe fotografskega natečaja kot metode pridobivanja (geografskih) kvalitativnih informacij o območjih v Sloveniji.

 

 

Seminarska naloga.


 

 

 

 

 

 

 

Spletna predstavitev dosedanjega večletnega raziskovanja Topofilije in topofobije v Ljubljani: geograf.si/topofilija/


Projektna skupina ni imela lastnega dodatnega raziskovalnega dela, pač pa so imeli nalogo, da na primerljiv način na spletu predstavijo osnovne rezultate raziskav topofilije in topofobije iz let 2002, 2006 in 2009 ter jih primerjalno komentirajo.  

 

Projekt je bil izveden v okviru predmeta Kvantitativne metode 2 (2009/2010).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časovna dostopnost v Ljubljani: peš, s kolesom, z busom: http://geograf.si/qm2/


Karte na podlagi GoogleMaps omogočajo tudi podrobnejše seznanjanje s časovno dostopnostjo v Ljubljani za 6 izbranih izhodišč potovanja. Do rezultatov so študentje prišli na podlagi izvrstne organizacije obsežnega terenskega dela v sklopu predmeta Metode za geografe 2 (2009/2010).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prepoznavne lokacije v Ljubljani in Sloveniji (Landmarks of Ljubljana / Slovenia): maps.google.com/maps/ms


Izbor sicer ni popoln in vključuje tudi nekaj "dodatnih informacij", kot npr. lokacije terenskih vaj študentov geografije na Oddelku za geografijo FF UL v zadnjih letih ;) Nameravamo pa informacije izpopolnjevati. Preprosta legenda je tukaj: http://www.avtonomija.org/qm2_gis/

 

Projekt je bil izveden v okviru predmeta Kvantitativne metode 2 (2008/2009).

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientacijske informacije za goste Oddelka za geografijo FF Univerze v Ljubljani: http://www.avtonomija.org/qm2_gis/gis.html


Zbrane so lokacije ustanov, ki gostom "lahko pridejo prav" (ne le univerzitetne, ampak tudi inštituti, zdravstvene ustanove ipd.), pa tudi takšne čisto praktičnega značaja, kot npr. kje je mogoče kupiti študentske bone in v katerih restavracijah jih je mogoče uporabljati. 

 

Projekt je bil izveden v okviru predmeta Kvantitativne metode 2 (2008/2009).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spletni zbirnik različnih kompleksnih kazalcev kakovosti življenja, s kartami, podatki, metodološkimi pojasnili in komentarji: http://www.kakovost-zivljenja.co.cc/QoL.htm


Zbirnik na pregleden način predstavlja izbrane kazalce kakovosti življenja. V prihodnje naj bi ga postopno dopolnili - s ciljem na enem mestu zbrati in primerjalno, kritično spremljati in vrednotiti tovrstne kazalce za cel svet, posamezne kontinente, regije ali države (npr. za Slovenijo).

 

Ta začetni korak je bil izveden v okviru projekta Kvantitativne metode 2 (2009/2010).

PriponkaVelikost
Potovalni časi v Ljubljani - ppt predstavitev projekta pri predmetu Metode za geografe 2 (2009/2010)3.89 MB
Prepoznavne lokacije v Ljubljani/Sloveniji + Informacije za goste Univerze v Ljubljani - ppt predstavitev projekta pri predmetu Kvantitativne metode 2 (2008/2009)7.09 MB
Informacije za goste Univerze v Ljubljani - zbirka podatkov o vključenih lokacijah / objektih / ustanovah291.5 KB
Prepoznavne lokacije v Ljubljani/Sloveniji + Informacije za goste Univerze v Ljubljani - projektno poročilo 4.63 MB