Back to top

V knjižnici Oddelka za geografijo pripravljamo katalog starih knjig, ki jih hranimo v arhivu. S katalogom bi radi opozorili na knjižno bogastvo, ki ga hranimo. Objavljamo naslovnico in opis naše najstarejše knjige.

 

THEOPHRASTS moralische Charaktere mit erklærenden Anmerkungen und einem griechisch-deutschen Wortregister für Schulen / herausgegeben von Johann David Büchling. Halle, verlegt bei Johann Christian Hendel, 1792. X, 268 str.

 

Teofrast (ok. 370 pr. n. št.), starogrški filozof in botanik. Naslov originalnega dela je Nravstveni značaji, v katerem na kratek, karikiran način opiše slabe človeške značaje (nečimrnost, hinavstvo, pohlep, nesramnost idr.). Knjiga je razdeljena na dva dela. V prvem delu je poglavje o življenju in delu Teofrasta in o knjigi. Sledi 30 poglavij, vsako poglavje opiše en značaj. Na začetku vsakega je originalni zapis v grščini, h kateremu je avtor dodal obsežen komentar. V drugem delu knjige je grško-nemški slovar za šole.

Slike: