Back to top

V knjižnici Oddelka za geografijo pripravljamo katalog starih knjig, ki jih hranimo v arhivu. S katalogom bi radi opozorili na knjižno bogastvo, ki ga hranimo. Objavljamo naslovnico in opis naše najstarejše knjige (drugi zvezek) z območja Slovenije (oz. t.i. slovenike).

 

HACQUET, Balthasar. Oryctographia Carniolica, oder Physikalische Erdbeschreibung des Herzogthums Krain, Istrien, und zum Theil der benachbarten Länder. Leipzig, bey Johann Gottlob Immanuel Breitkopf, 1778–1781. 2 zv. Gotica

B. Hacquet je bil polihistor francoskega rodu, deloval v Idriji. V zgodovino se je zapisal predvsem kot botanik, mineralog in geolog, pomemben pa je tudi kot raziskovalec Julijskih Alp, krasoslovec in eden od začetnikov narodopisja na Slovenskem. Njegovo najpomembnejše naravoslovno delo je izšlo v 4 delih in je izhajalo več let. Napisano je v nemščini (gotici), na začetku je posvetilo v slovenščini. V prvem delu opiše podzemne jame, gore, kamnine in fosile ter vode na Slovenskem. V drugem delu je opisano mesto Idrija, kamnine in kristali ter rudnik živega srebra s sistemom rovov, ki so natančno izrisani v prilogi.

 

 

Slike: