Back to top

Na Oddelku za geografijo FF UL izvajamo izredni študij za študente prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa geografije in za študente prvostopenjskega univerzitetnega dvodisciplinarnega študijskega programa. Oddelek lahko določi, da se izredni študij ne bo izvajal, če se v letnik vpiše manj kot določeno število kandidatov.

V primeru zadostnega števila vpisanih študentov v zgoščeni obliki in na deloma prilagojen način (npr. z večjo uporabo e-učilnic) izvedemo približno eno tretjino kontaktnih ur (predavanj, seminarjev, vaj) v primerjavi z rednim študijem. Večino kontaktnih ur je izvedenih ob petkih, praviloma od 16. do 20. ure, ob sobotah pa od 9. do 13. ure in od 14. do 18. ure. Izvajanje kontaktnih ur se lahko po potrebi potegne v junij. V dogovoru s študenti izvajalci predmetov lahko razpišejo izredne izpitne roke (izven izpitnih obdobij, običajno med semestrom, po opravljenih predavanjih in vajah pri posameznem predmetu).

Zaradi posebnega značaja terenskega dela izredni študenti terensko delo praviloma opravljajo skupaj z rednimi študenti; opraviti morajo vsaj 30% količine terenskega dela rednih študentov, kar na primer v prvem letniku prvostopenjskega študija pomeni udeležbo na treh celodnevnih terenskih vajah.

V primeru zelo majhnega števila študentov se izredni študij izvaja v obliki konzultacij, samostojnega študija ter opravljanja terenskega dela skupaj z rednimi študenti.

Reševanje študijskih problemov in pretežni del obveščanja izrednih študentov geografije poteka preko e-učilnice (geslo dobite pri učitelju - predsedniku letnika).

 

Podrobnejše splošne informacije o izvajanju izrednega študija na 1. in 2. stopnji na FF najdete v Pravilniku o izrednem študiju na 1. in 2. stopnji.