Back to top

Zaključna seminarska naloga je pisni izdelek, v katerem študent/študentka strokovno poglobljeno obdela problem, ki je določen s temo zaključne seminarske naloge. Zaključna seminarska naloga ima lahko priloge v drugih medijih.

 

Zaključna seminarska naloga mora biti rezultat samostojnega dela kandidata/kandidatke. Zaključna seminarska naloga je lahko tudi rezultat dela dveh ali več kandidatov/kandidatk, pri čemer mora biti iz nje razviden prispevek posameznega kandidata/kandidatke.

 

Zaključna seminarska naloga je javni dokument, en izvod je shranjen v oddelčni knjižnici ...

 

PRAVILNIK o zaključni seminarski nalogi

Obrazec 1 - Prijava teme

Obrazec 2 - Postopek pred oddajo

Obrazec 3 - Izjava mentorja

Obrazec 4 - Izjava študenta ob oddaji

Navodila za oddajo zaključnega dela

Navodila za navajanje virov in literature

 

Primer 1

Primer 2

Primer 3