Back to top

Magistrsko delo predstavlja sklepno dejanje študija geografije na 2. stopnji. Dokazuje študentovo poznavanje teme in obravnavanega območja ter poznavanje metode znanstvenega proučevanja in akademskega diskurza. Je samostojno delo študenta in javni dokument.

Podrobnejše informacije o izdelavi magistrskega dela najdete v priloženih dokumentih in v e-učilnici GE2 Magistrsko delo, praktično usposabljanje.

 

Pravilnik in navodila

Magistrsko delo: oddelčni pravilnik

 

Magistrsko delo: usmeritve za pripravo koncepta
Magistrsko delo: tehnična navodila
Magistrsko delo: navodila za citiranje
 
 

Obrazci in priloga

Obrazec 1_Prijava teme magistrskega dela
Obrazec 2_Izjava mentorja o vsebinski ustreznosti magistrskega dela
Obrazec 3_Prijava zagovora magistrskega dela
Obrazec 4_Izjava lektorja
Priloga 1_Izjava o istovetnosti tiskane in elektronske oblike magistrskega dela ter dovoljenje za objavo v Repozitoriju UL

 

 

Izbor mentorjev magistrskih del

Seznam izbranih mentorjev magistrskih del_2017-2018

 

 

 

arhiv

Seznam izbranih mentorjev magistrskih del_2015-2016

Seznam izbranih mentorjev magistrskih del_2014-2015

 

 

 

Prenos vseh navodil in obrazcev: