Back to top

Magistrsko delo predstavlja sklepno dejanje študija geografije na 2. stopnji. Dokazuje študentovo poznavanje teme in obravnavanega območja ter poznavanje metode znanstvenega proučevanja in akademskega diskurza. Je samostojno delo študenta in javni dokument.

Podrobnejše informacije o izdelavi magistrskega dela najdete v priloženih dokumentih in v e-učilnici GE2 Magistrsko delo, praktično usposabljanje.

 

Pravilnik in navodila

Oddelčni pravilnik

 

Usmeritve za pripravo koncepta

Tehnična navodila

Citiranje

Navodila za oddajo zaključnega dela

 

Obrazci

Prijava teme magistrskega dela

Obrazec: Postopki pred oddajo magistrskega dela

Obrazec 1: Prijava zagovora magistrskega dela

Obrazec 2: Izjava mentorja/mentorice o vsebinski ustreznosti magistrskega dela

Obrazec 3: Izjava študenta/študentke ob oddaji zaključnega dela

 

 

 

 

 

 

Izbor mentorjev magistrskih del

Seznam izbranih mentorjev magistrskih del 2019-2020

 

 

 

arhiv

Seznam izbranih mentorjev magistrskih del 2018-2019

Seznam izbranih mentorjev magistrskih del_2017-2018

Seznam izbranih mentorjev magistrskih del_2015-2016

Seznam izbranih mentorjev magistrskih del_2014-2015